Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hidrológiai Közlöny 1982. január-december

A Magyar Hidrológiai Társaság Hivatalos Lapja - 62. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Hidrológiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám:
Kovács Antal: A vízgazdálkodás VI. ötéves terve 1
Juhász István - dr. Kőris Kálmán: Hazai vízgyűjtők lefolyás idősorainak modellezése és a fejlesztés irányai 6
Dr. Horváth Imre: Az iszap víztelenítés néhány hasonlóságelméleti és méretnövelési vonatkozása I. 16
Sajgó Zsolt - dr. Scheuer Gyula: Hatvan város felszínalatti vízbeszerzési lehetőségei 29
Dr. Kincsi István: Sátorral fedett fürdők beruházásával és üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatok és feladatok. I. Beruházási feladatok 40
Dr. Vágás István: Hozzászólás a folyók medre alól kiszivárgó vízmennyiség számításának vitaanyagához 45
Egyesületi és Műszaki Hírek 15, 28, 39, 46
2. szám:
Dr. Juhász József - Jeneyné dr. Jambrik Rozália: A komjáti medence kitermelhető vízkészlete 49
Dr. Kollár György - Dr. Öllős Géza: Nagy tisztaságú ipari vízellátás. Ioncserélő eljárás 62
Dr. Vitális György - Hegyi Istvánné: Adatok a Budapest térségi édesvízi mészkövek genetikájához 73
Ákoshegyi György: Úszó- és tanmedencék korszerű építése az üzemelési tapasztalatok figyelembevételével 85
Egyesületi és Műszaki hírek 61, 72, 84, 96
3. szám:
id. Kövessy Gábor 97
Dr. Entz Béla: Fenékkotrásos területek vizsgálata a Balatonban. I. Vízminőségi és fenékfauna vizsgálatok 1980-ban a balatongyöröki kísérleti kotrás területén. 99
Hutter Erika - dr. Karácsonyi Sándor: A rétegvizek gázossága 104
Hunyadi Domokos: A szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása. 117
Ligeti Béla - dr. Némedi László - dr. Szabó Zoltánné - Szélesné Szabó Virág: A Fővárosi Csatornázási Művek csepeli csatornaiszap lerakójának vizsgálata 126
Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1980. október 24-én Budapesten megtartott vezetőségválasztó küldöttközgyűléséről 134
Egyesületi és Műszaki Hírek 103, 133
Könyvismertetés 116, 125
4. szám:
Dr. Öllős Géza - Dr. Kollár György: Nagytisztaságú ipari vízellátás. Membrán eljárások 145
Dr. Tóth Géza: Karsztvízduzzasztási kísérlet az Imokői időszakos karsztforrás barlangjában 164
Czinkotszky István 168
Prins, J. E.: A hidraulika a történelem sodrában 169
Marton Lajos: A deutérium és az oxigén-18 adatok interpretálása a hidrogeológiai kutatásokban 180
Egyesületi és Műszaki Hírek 191, 192
Könyvismertetés 163
5. szám:
Dr. Kovács György: A porózus közeg véletlen jellegű szerkezeti változásainak hatása a szennyeződés terjedésére 193
Dr. Benedek Pál - dr. Farkas Péter: A biológiai-és a harmadlagos szennyvíztisztítással elérhető szerves mikroszennyező-eltávolítás 208
Dr. Herodek Sándor - dr. Vörös Lajos - dr. Tóth Ferenc: A fitoplankton tömege, termelése és a Balaton eutrofizálódása III. Balatonszemesi-medence 1976-1977, Siófoki-medence 1977 220
Dr. Kollay József: A helyi és kistérségi községi vízművek időszerű kérdései 230
Egyesületi és Műszaki Hírek 238
Könyvismertetés 237
6. szám:
Dr. Horváth Imre: Az iszap víztelenítés néhány hasonlóságelméleti és méretnövelési vonatkozása 241
Dr. Dávid László: A vízkészletgazdálkodás fejlesztése a vízkészlet-vízigény egyensúly folyamatszabályozásával 248
Ponyi Jenő - H. Péter Ilona - P. Zánkai Nóra: Az E. gracilis (G. 0. Sars) (Copepoda, Calanoida) populációja szerkezetének és produkciójának naponkénti változásai nyáron a Balatonban 260
Dr. Toókos Ildikó: Vegyszerek alkalmazása a szennyvíztisztítás 267
Dr. Fáy Csaba: Vízműszivattyúk fordulatszám-vezérlésének és szabályozásának gazdaságossága a budapesti Vízművek tapasztalatai alapján 275
Darabos Péter - Hermann Sándorné - Tóth István: Ivó vízelosztó rendszerek érzékenység- vizsgálata 279
A Magyar Hidrológiai Társaság II. Országos Vándorgyűlése 283
Egyesületi és Műszaki Hírek 286
Könyvismertetés 278, 285
7. szám:
Áll Lajos: A korszerű szennyvíztisztítás ágazati értelmezése 289
Dr. Öllős Géza: Korszerű szennyvíztisztítás 292
Dr. Tóth Géza: Karszt vízösszefüggés-vizsgálatok a Központi-Bükk területén és déli előterében 300
Balog Anna: Néhány magyarországi hévíz szilárd kiválási termékének ásványtani és geokémiai vizsgálata 312
Gáspár Csaba: Perem-integrálegyenlet módszer alkalmazása szivárgási problémákra 319
Dr. Csanády Mihály: A vízfertőtlenítés ellenőrzésére szolgáló analitikai módszerek 324
VIII. Ifjúsági Napok (Juhász J.) 331
MTESZ az energiatakarékosságért 334
Egyesületi és Műszaki Hírek 330, 333, 335
Könyvismertetés 311, 318
8. szám:
Újfaludi László: Háromdimenziós szivárgás vízépítési műtárgyak környezetében 337
Dr. Keresztúri János: Települési szennyvíziszap vakuumdobszűrőn történő víztelenítésének
hidraulikai, gépészeti, üzemelési tapasztalatai a szombathelyi szennyvíztisztító telepen 346
Kiss József: Karsztvíztározási eredmények a Keleti-Bükkben 360
Dr. Karácsonyi Sándor: A gázmentesítés részfolyamatainak értékelése 366
Dr. Csanády Mihály - Kelemen Béla: Kísérletek arzénnek ivóvízből történő eltávolítására 378
Simon Barna: A korrelációs tényező vektori értelmezése. Hozzászólás dr. Vágás István tanulmányához 381
Egyesületi és Műszaki Hírek 345, 365, 377, 382, 384
Könyvismertetés 380, 383
9. szám:
Dr. Benedikt Szvetlana - Dr. V. Nagy Imre: A kiegyenlített biztonsági kritérium alkalmazási
lehetőségei a vízgazdálkodásban 385
Dr. Varga György: A vízkezelés és szennyvíztisztítás egységesítésének helyzete, fejlesztése 393
Takács István: Az árvízvédelmi gátak feltárásának és értékelésének részletesebb módszerei 408
Herzog Henrik: Az árvízvédelmi gátak és a geotechnikai tervezés 413
Dr. Bitskey József - Dr. Némedi László: A Duna bakterioplanktonjának jellemző ökológiai csoportjai és azok dinamizmusa 418
Dr. Hajós Béla: Duzzasztóművek és biztosított mederszakaszok mögötti kimélyülések számítása 425
Egyesületi és Műszaki Hírek 417, 431
Könyvismertetés 407,412, 424
10. szám:
Dr. Kertai Ede - dr. Kozák Miklós: Új lehetőség kis esésű vízerőművek gazdaságosabb kialakítására. A STRAFLO-turbina 433
Láng Sándor 443
Dr. Molnár György - dr. Popper György: Felszín alatti vízmozgások szimulálása véges elemmódszerrel 444
Dr. Kincsi István: Tervezési tapasztalatok és feladatok sátorral fedett fürdőmedencéknél 452
Dr. Scheuer Gyula - Tóthné Németh Ildikó: Adatok Budapest dunajobbparti részének (Buda) építéshidrológiai viszonyaihoz 458
Dr. Oertel Nándor: A Duna fő- és mellékágának kapcsolata Gödnél néhány vízkémiai komponens vizsgálata alapján 469
Dr. Szálai György: Mezőgazdasági vízgazdálkodás Franciaországban I. 475
Egyesületi és Műszaki Hírek 457, 474, 480
Könyvismertetés 442
11. szám:
Dr. Salamin Pál: A meteorológiában szükséges hidrológiai ismeretanyag 481
Gyöngyösi Lázár: Árvízvédelmi fővédvonalak helyreállítása 489
Dr. Bulla Miklós: Települési szennyvizek utótisztítása 495
Frank István: A dél-pesti folyékony, rothasztott szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezésére irányuló, - a Fővárosi Csatornázási Művek által irányított - kísérletek első négy éve 505
Kovácsvölgyi József: Az Észak-Budapesti Szennyvíztisztító Telep beruházásának előkészítése
és megvalósítása 513
Dr. Szalai György: Mezőgazdasági vízgazdálkodás Franciaországban II. 519
Egyesületi és Műszaki Hírek 488, 494,504
Könyvismertetés 512
12. szám:
Marton Lajos: Izotóphidrológiai modellek és számítási eljárások a felszín alatti vizek mozgásának tanulmányozásához 5253
Dr. Horváth Imre: A szivárgáshidraulikai modelltörvények alkalmazásának néhány gyakorlati vonatkozása 534
Dr. Fodré Zsófia - dr. Kiss Piroska - dr. Zsigó Margit: Adatok Csongrád megye közüzemi ivóvízellátásáról 540
Dr. Kincsi István: Sátorral fedett fürdőkkel kapcsolatos kivitelezési és üzemeltetési tapasztalatok 546
Dr. Kontur István: Vízhőmérséklet - vízhozam statisztikai vizsgálata a Tiszán 551
Dr. Baráth István - Mészáros Ferenc - Szegedi Szilvia: Vízkutató fúrások felvett karotázs szelvényeinek értelmezése 556
Dr. Hajós Béla: A kisvízszabályozási módszerekkel kapcsolatos kísérleti és gyakorlati tapasztalatok a Rajnán 566
Kuzmann Gábor: Hidrológiai észlelések a Duna budapesti szelvényében 1817-1875 között. (Válasz Dr. Laczay István hozzászólására) 571
Egyesületi és Műszaki Hírek 533, 539, 550, 565, 570, 571, 572
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem