Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hidrológiai Közlöny 1983. január-december

A Magyar Hidrológiai Társaság Hivatalos Lapja - 63. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Hidrológiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám:
Dr. Kollár György - Dr. Öllős Géza - Dr. Némedi László - Pietraskó Gizella: Nagy tisztaságú ipari vízellátás 1
Dr. Szepessy József: Szemcsés és kötött talajok járatos eróziója, illetve megfolyósodása árvízvédelmi gátakban. A veszély mértéke, csökkentése 11
Baló Zoltán: Árvízvédelmi töltések és régen feltöltött holt medrek keresztezési pontjainak felkutatása légifelvételekről és térképekről 21
Fehér Árpád: Árvízvédelmi töltések és régi medrek kereszteződéseinek sorolása veszélyességük alapján, állékonyság számítása EMG 666 számítógéppel 24
Dr. Juhász Endre: A regionális szennyvízkezelés optimalizálása
Varsányiné Tóth Irén - Wesselné Dr. Fodré Zsófia: Az ivóvíz kémiai paramétereinek változása a gáztalanítás hatására 36
Dr. Libor Oszkár - Dr. Barhács Katalin - Dr. Gráher Lea - Kuna László - Dr. Moser Judit - Dr. Varga Enikő: Települési szennyvíztisztítótelepek intenzifikálása vegyszeres derítéssel 41
Egyesületi és Műszaki Hírek 10, 48
Könyvismertetés 20, 35
2. szám:
Dr. Varga István - dr. Kozák Miklós - dr. Bakonyi Péter: A stabilitási probléma általánosítása vízszintszabályozási rendszerekben 49
Dr. Lászlóffy Woldemár: A vízépítéstan első magyar nyelvű kézikönyvei 59
Aujeszky Géza - dr. Karácsonyi Sándor: Talajvízdúsítás elemzése háromfázisú szivárgás kialakulása esetén 63
Dr. Salamin András: Kisvízfolyások árvízi előrejelzésének önszabályozó módszere 73
Dr. Pálfai Imre: A Maros hordalékkúpjának hidrológiai kérdései 89
Egyesületi és műszaki hírek 88
Könyvismertetés 58
3. szám:
Perecsi Ferenc: A vízellátás és csatornázás aktuális stratégiai kérdései 97
Domokos Miklós - dr. Kovács György: Kísérleti vízgyűjtőn meghatározott csapadék-lefolyás kapcsolat regionális általánosítása 107
Dr. Csekő Géza - dr. Szálai György: Módszer a szélhatás csökkentésére esőztető öntözésnél 114
Halász Béla: A talajvízduzzasztás analitikus modellje 122
Istvánovics Vera - Herodek Sándor - dr. Entz Béla: A györöki kotrási gödör foszfor- és nitrogénforgalmának vizsgálata 125
Ódor István - Kolompár Péterné - Barna Jenő: Az Észak Budapesti Szenny víztisztító Telep vízkormányzási rendszere 120
Szilágyi Mihály: Az Észak Budapesti Szennyvíztisztító Telepre érkező szennyvizek vizsgálata 138
Dr. Szigyártó Zoltán: Hozzászólás dr. Szalai György: Mezőgazdasági vízgazdálkodás Franciaországban c. tanulmányához 141
Egyesületi és Műszaki Hírek 106, 128, 143
Könyvismertetés 124
4. szám:
Dr. Kovács György - Ujfaludi László: Finom szemcsék mozgása kutak környezetében 145
Szőllősi-Nagy András: A folytonos Nash-kaszkád adekvát diszkretizálása 154
Dr. Scheuer Gyula - Tóthné Németh Ildikó: Adatok Budapest dunabalparti részének (Pest) építéshidrológiai viszonyaihoz 161
Molnár László: Vízgazdálkodási feladatok a debreceni területi szervezet körzetében 171
Dr. Kiss Piroska - dr. Fodré Zsófia: Csongrád megyei mélyfúrású kutak vizének bakteriológiai jellemzése 180
Hozzászólás Dr. Libor Oszkár: a „Kommunális szennyvíztisztító telepek intenzifikálása" c. tanulmányához. (Dr. Kőrösmezey László, Topschál József, Rück István) 186
A Magyar Hidrológiai Társaság III. Országos Vándorgyűlése 188
Egyesületi és Műszaki Hírek 170, 191
Könyvismertetés 184, 187
5. szám:
Dr. Szigyártó Zoltán: Új megoldás a felülről vezérelt öntözőcsatorna-rendszerek üzemének programozására 193
Dr. Vágás István: Az árhullámok levonulásának különleges törvényei a Tiszán 200
Dr. Karácsonyi Sándor: A rétegvizek gázosságának vízföldtani kérdései 208
Dr. Kiss Piroska - dr. Tóth Irén - dr. Fodré Zsófia: Bakteriológiai és kémiai vízminőség kapcsolatának vizsgálata mélyfúrású kutak vizében 217
Dr. Molnár Béla - dr. Kuti László: Az ágasegyházi és orgoványi tavak kialakulása és limnológiai fejlődése 225
Egyesületi és Műszaki Hírek 230
Könyvismertetés 199, 216, 224, 240
6. szám:
Dr. Fekete József: Öntözött réti- és szikes talajok sóforgalma, tápanyagtartalma a talajjavítás után 241
Bartha Péter: A tavaszi árvízi lefolyás előrejelzése a Duna-medence egyes folyóin 249
Dr. Kontúr István: Előrejelzési időelőny és pontosság közötti összefüggés ARMA modellek esetén 257
Horváth Lajos - Várday Nándor: A felszíni vizek minősége Komárom megyében 266
Spányi Endre - dr. Toókos Ildikó: Szervesanyag-tartalmú ipari szennyvizek tisztításának műszaki-gazdasági vizsgálata 278
Dr. Présing Mátyás - Véró Mihály: Új módszer a Daphnia-fajok szívritmusának mérésére
Egyesületi és Műszaki Hírek 256, 265
Könyvismertetés 265, 277, 284
7. szám:
Dr. Rónai András: A vízszintingadozások többéves irányvonala az alföldi artézi víztartó rétegekben 289
Kardos Imre - Fajka László: Többcélú víztározó a Szegedtől nyugatra összegyülekező belvizek hasznosítására 301
Huszár Gizella - Dr. Csanády Mihály - Ullrich Edéné - Somló Lajos: Vizek ammóniumion-tartalmának meghatározása indofenolos spektrofotometriás módszerrel 307
Dr. Karácsonyi Sándor: A gázmentesítés részfolyamatainak gyakorlati vizsgálata 313
Dr. Pálfai Imre: Az esőszerű öntözéssel szerzett tapasztalatok Magyarországon 325
Egyesületi és Műszaki Hírek 306, 324, 331
8. szám:
V. Balogh Katalin - Salánki János: Nehézfémszennyezettség vizsgálata biológiai teszt alkalmazásával a Zala alsó szakaszán 333
L. I. Tison 337
Dr. Dávid László: A lefolyást befolyásoló emberi hatások átfogó értékelése lefolyásszabályozási tényezővel 338
Aujeszky Géza - Bakonyi Sándor - Dr. Scheuer Gyula: Javaslat az egri karsztos hévizek hidrogeológiai védőterületének kialakítására 344
Dr. Öllős Géza - Dr. Kollár György: A klórozás szerepe, folyamatai, korlátai az ivóvíztisztításban 354
Waijandt János - Dr. Szabó Mátyásné: A Tisza vizének higany tartalma Szolnoknál 360
Vizkelety Éva: A Zala biológiai vízminősége 1976-80 között 373
Egyesületi és Műszaki Hírek 379
Könyvismertetés 343, 353, 368, 372, 378
9. szám:
Varga Miklós: A vízellátás és csatornázás távlati kérdései 381
Vörös Lajos - Vizkelety Éva - Tóth Ferenc - Németh József: Trofitás vizsgálatok a Balaton keszthelyi medencéjében 1979-ben 390
Zsoldos Zoltán - Müller István: Környezetkímélő szőlő- és bortermelési rendszer 399
Dr. Karácsonyi Sándor: Az alföldi rétegvizek metángázosságának vízföldtani prognózisa (I.
rész) 405
Dr. Dávid László: A lefolyást befolyásoló hatások átfogó értékelése lefolyásszabályozási tényezővel (II. rész) 415
Dr. Schneider Jolán: Cianid-formák meghatározásának kritikai értékelése 422
Dr. Szigyártó Zoltán: A mezőgazdasági és erdészeti vízgazdálkodás és melioráció fogalmi rendszere 425
Egyesületi és Műszaki Hírek 389, 414, 424, 428
Könyvismertetés 398, 404
10. szám:
Dr. Erdélyi Mihály: A Balaton mélységi vízforgalma 429
Dr. Karácsonyi Sándor: Az alföldi rétegvizek metángázosságának vízföldtani prognózisa II.
rész 437
Dr. Ralovich Béla - Dr. Herendi Ágnes - Dr. Szita József: Adatok a faecalis eredetű streptococcusok vízből való kimutatásának problémájához 446
Dr. Molnár György - Dr. Winter János: A talajvíz alakulása a Nagykunságban és a Jászságban 450
Abonyi István - Dr. Zsuffa István: Vízrajzi adatok ellenőrzése számítógéppel 459
Dr. Vitális György: Földtani és vízföldtani megfigyelések az algériai Sott-fennsíkon 469
Egyesületi és Műszaki hírek 436, 468
11. szám:
Dr. Reimann József: Megjegyzések a korreláció- és regresszióelmélethez. I. Korreláció-elmélet 477
Dr. Öllős Géza - Dr. Szolnoky Csaba - Várnai Iván - Dr. Kollár György - Gordos Árpád - Ivancsics János: Derítők teljesítményfokozása csőmodulok beépítésével 486
Somló Lajos: A szervesanyag-tartalom alakulása a Balaton partmenti sávjában 1980-1981-ben 498
Cihelasvili Z. I. - Dávidné dr. Déli Matild: A vízellátási rendszerek napi vízigényeinek operatív előrejelzése 502
Dr. Kőrösmezey László: Szempontok nagyobb városaink szennyvíztisztító berendezéseinek tervezéséhez 505
Nováky Béla: A vízhálózati elemek növekedésének törvényszerűségei a Zagyva-Tarna vízrendszerben 517
Egyesületi és műszaki hírek 497, 501, 504, 516
Könyvismertetés 484
12. szám:
Dr. Rétháti László: A talajvíz évi szélső vízállásainak időpontja 525
Dr. Kovács György: A tényleges evapotranszspiráció meghatározása 534
Kornisné dr. Akantisz Zsuzsanna: Áramlási viszonyok alakulása a Tiszán Szeged térségében 544
Dr. Mike Károly: Alkalmazott morfogenetikai és ősvízrajzi kutatások az árvízvédelmi gátak
fejlesztésének szolgálatában 550
Domokos Miklós: Vízfolyások vízkészlet-igénybevételi ábrái 661
Dr. Fáy Csaba: Víztérfogatáram mérők belsejében lerakodó réteg vastagságának hatása a mérés pontosságára 568
Egyesületi és műszaki hírek 543,549,560,570, 571
Könyvismertetés 570, 572
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem