Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.634

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Honismeret 1979/5-6.

VII. évfolyam 5-6. szám

Tartalom

A gyermek esztendejének jegyében
Dr. Nagy Sándor: Az ifjúsági Honismereti zogalom3
Halmi LászlónéBecsüljék hát az örökséget...6
Dr. Földesné Györgyi Erzsébet: Gyermekélet a régi magyar faluban7
Makoldi Sándor: A gyermekrajzokról9
VII. országos honismereti akadémia
Dr. Molnár Béla megnyitója11
Géczi János: "Felemelő a lelkes aktivisták ezreit tömörítő Honismereti mozgalom küldetése"12
Jakab Sándor: A magyarországi Tanácsköztársaság történelmi tapasztalatairól14
Dr. Horváth István: A magyar Tanácsköztársaság történetének kutatása Nógrád megyében20
Dr. Molnár Pál: A tanácsköztársaság emlékének tövábbélése Nógrád megye munkásságának körében22
Dr. Boros Sándor: A történelmi és kutlurális emlékhelyek szerepe közművelődésünkben24
Uszta Gyula: A Magyar Partizánszövetség és a Hazafias Népfront együttműködése a történeti emlékek ápolásában28
Kriskó Lajosné: Az ellenállási mozgalom, az antifasiszta harc Hógrád megyében30
Balassa István: A mgyarországi nemzetiségek néprajzi kutatásáról32
Katona Imre: Egység és táji sokféleség a magyar folklórban35
Zólyomi József: A palóckuttás helyzte és eredményei38
Krupa András: A szlovák nemzetiség hagyomnyának ápolása41
Schneider Miklós: A fiatalok bevonása a Honismereti mozgalomba45
Dononkos Alajos: A honismeret táborok tapasztalatai Nógrád megyében47
Krónika
Halász Péter: Az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők IX. Országos Találkozója 50
M. P.: A Magyar Néprajzi Társaság által Sebestyén Gyula Emlékéremmel kitüntett önkéntes gyűjtők52
Dr. Timaffy László: Morvay Péter hetven éves53
Buday Endre: A szlovákiai magyar néprajzi gyűtjők 1979. évi nyári szemináriuma54
Dr. Tóth István: Együttműködés a magyar és a jugoszláviai könyvtársorok között56
Dr. B. Szatmári Sarolta: Az V. Komárom megei Honismereti Táborról56
Petercsák Tivadar: Néprajzi kutatóbáro Répáshután57
Tarczi Ilona: A Sághegyi Múzeum58
Vöő Imre: A szalmás-kórus Szigetszentmiklóson60
Dénes Gyula: A nagykanizsai Honismereti Munakbizottság tevékenysége61
Dobosy László: Czakó gyula (1922-1979)62
Rahó József: A Darjeeling-i vándor62
Évfordulók
Beke György: Benedek Elek szolgálata64
Csorba Csaba: A 125 éves Vasárnapi Újság65
Dr. Kisasszondy Éva: Kétszáz éve született Egyed Antal67
Leblancné Kelemen Mária: Emléktábla helyett... Száz éve született Balogh Károly70
Vátozó hazánk
Balogh Ferenc - Grosser Enrique: A nagyközségek várossá fejlesztése73
Szakkörök, baráti körök
Kovásznai Józsefné: A szabad idő kihasználása egy budapesti szakközép- és szakmunkásképző iskolában78
Nagy Géza: A karcsai Erdélyi János néprajzi szakkör79
Honismereti olvasmány
Dr. Taba István: Széchényi Ferenc, a királyi biztos80
Marosi Endre: Felsőőrtől Kismertonig II.84
Dr. Szénássy Zoltán: Csomakőröstől - Kőrösi Csomáig90
Dr. Kovássy Zoltán:A reformkor és az abszolutzimus Szeghi Kiss László naplójában94
Dr. Bariska István: A "Szőlő jövésnek könyve" és hagyománya Kőszegen96
Péntek János: Népi növényismeret a növénynevek tükrében100
A szerencsi mézeskalácsos sírköve102
Termés
Görcsös Mihály: Népi mészégetés Debrődön103
Barati József: A debreceni Kollégium tűzoltú fecskendőjének történetéhez107
Szabad fórum
Molnár Imre: Két tanácskozás után a hagyomány ápolásáról112
Wölfel Lajos: A házsongrádi tetmetőről113
Könyvespolc
Szabó T. Attila: Böngészés egy "új" kincsestárban114
Morvay Péter: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I., II.118
Székely György. vár és város a történelemben és a jelenben121
Halász Péter - Fehér Zoltán: Két könyv Gombosról123
Krisztián Béla: Egy néprajztudós műhelyéből124
Gunda Béla: Néprajzi pályamunkkák Fejér megyéből125
Kovács Ágnes: Tonavalta puhaltaa126
Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Dr. Illés Lászlóné: Beszámoló a múzeumok és a KISZ KB pályázati felhívásának 1978. évi eredményeiről127
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem