A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mir-susné-hum I-II.

Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 979 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-05-7977-4
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal, illusztrációkkal. Első magyar nyelvű kiadás.

Fülszöveg

Hoppál Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa és osztályvezetője, a budapesti székhelyű Európai Folklór Intézet igazgatója, a hazai folklorisztika és ethnológia (mitológia- és sámánkutatás) egyik legsokoldalúbb, külföldön is jól ismert egyénisége az idén töltötte be hatvanadik életévét. Ebben a tanulmánykötetben barátai, tisztelői és a szakma legkiválóbb képviselői köszöntik írásaikkal az ünnepeltet.
A kötet többek között felöleli a folklorisztika, a mitológiakutatás, a samanizmus, a szociálantropológia, továbbá az irodalomtudomány, a szemiotika és a művészettörténet témaköreit. Az olvasó a szerkesztők által készített interjúból képet kap Hoppál Mihály tudományos pályafutásának alakulásáról, annak főbb szakmai csomópontjairól. A könyv Hoppál Mihály tudományos munkásságának bibliográfiai összegzését is tartalmazza.

Tartalom

I. KÖTET
Köszöntő IX
Interjú Hoppál Mihállyal XII
Néphit- népi gyógyászat - vallás
Voigt Vilmos: Honfoglalóink hiedelemvilága körül 3
Sz. Kristóf Ildikó: Léleklátó asszony köröztetik. Csizmadia Kata praktikái Szegeden, Egerben és egyebütt a XVIII. században 12
Ujváry Zoltán: Babonák egy természettudományos könyvben a XVIII-XIX. század fordulóján 18
Nagy Ilona: A pereszlényi táltosgyermek 25
Füvessy Anikó: A táltos alakja a Nagykunságban és Tiszafüred környékén 40
Korkes Zsuzsa: Boszorkányok, táltosok, tudósok az Alsó-Galga mentén 57
Kótyuk Erzsébet: Nadozsnik, cserkitka, polenicsa. Gyógyító hagyományok és hiedelmek Komlóskán 78
Koltay Erika: Gyógyításra használt növények a Felső-Kiskunságon 96
Zsigmond Győző: A mérgező galócák a magyar néphagyományban 116
Erdélyi István: Pogánykodó cseremiszek a XX. században 130
Nagy Zoltán: Pogányság, kereszténység, tudomány. A vaszjugáni hantik vallásának változásai 135
Liszka József: „Növekszik, mint a prágai Jézuska ruhája..." Kísérlet egy proverbium művelődéstörténeti hátterének megvilágítására 157

Mítosz - irodalom - folklór
Pethő Bertalan: Mesterséges mítosz és történelmi tudat. Posztmodem repríz 165
Pócs Éva: A korabeli magyar néphit Ipolyi Arnold Magyar Mythologiájában 169
Szulovszky János: Ipolyi Arnold és a Magyar Mythologia második kiadásának ügye 184
Kriza Ildikó: Dugonics Toldija. Adatok a nagy erejű hős XVIII. századi forrásaihoz 204
Landgraf Ildikó: Emlékezet és elbeszélés. Valóság és típusteremtés a Rudolf-hagyományban 222
Benedek Katalin: Tehen Páhincsról, Johófiú Jankóról és más világhírű hősökről 239
Tasnádi Edit: Maadaj-Kara - egy ősi altaji török eposz 260
Jankovics Marcell: Az évszakok szimbolikája: a „három" testőrről, akik négyen vannak 275
Szemadám György: Vörösmarty Mihály Csongor és Tündiének világképe 294
Amedeo Di Francesco: A garabonciás a Nyugat lapjain 305
Szegedy-Maszák Mihály: Hagyomány és (újra)értelmezés. Esterházy magyarul és idegen nyelven 310

Népművészt - szimbolika
Selmeczi Kovács Attila: A Kossuth-címer az 1848 előtti népművészetben 323
Gráfik Imre: „Jeles" nyergek 333
Keserű Katalin: Az organikus gondolkodás forrásai a magyar építészetben 351
Tomisa Ilona: Zászló - szimbólum - közösség 367
Falvay Károly: „Óh, Szűz Anyánk! Minden hatalmak tőled erednek...!" Az időfogalom a Szent László-legenda falképein 375
Makoldi Sándor: Régi ácsolt ládáinkról 393
Móser Zoltán: A népművészeten innen - a katedrálisokon túl 407
Makoldi Sándorné: „Gyönggyel rakott pártám..." 418
Novák László Ferenc: Az erotika verbális és ikonográfiái megnyilatkozása a népéletben és a népművészetben 426

II. KÖTET
Művelődéstörténet - mentalitás - folklorizmus
Sághy Marianne: Püspök és város: Gelasius és a Lupercalia az V. század végi Rómában 435
Nanovfszky György: Örmények Szingapúrban. Egy államalkotó nemzeti kisebbség kétszáz éve 454
D. Molnár István: Miért „rosszabb" a lengyel kálvinista? Gondolatok a lengyel és a magyar református egyház és szellemiség történetének kutatásáról 463
Szarvas Zsuzsa: Szimbólum és identitás. Gondolatok a zsidó férfiak fejviseletéről 476
Égető Melinda: Legényvirtus és jobbágyi engedetlenség Németlövőn, 1784-ben 485
Szilágyi Miklós: Kuláknak lenni... Kisújszállási élményelbeszélések 495
Jávor Kata: Keresztnévadási szokások Bárándon 1870-1914 között 515
Szepes Erika: A lakótelep mint életforma. Visszatekintés az újpalotai lakótelep kezdeti korszakának közösségi és kulturális szerveződéseire 525
Borsos Balázs: Az ökológia szakrálissá válása 538
Keményfi Róbert: Szempontok a vallás földrajzi „szent" és a „szent táj" fogalmához 558
Kupó Jenő: Térbirtoklási eljárások egy Arad megyei településen 566
Csörgő Zoltán: Archaikus hagyományok mindennapjainkban 573
Tátrai Zsuzsa: Folklorizmus az 1980-as évek sajtójában 589
Szemerkényi Ágnes Kell-e nekünk Valentin nap? 611
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Magyarságszimbólumok és irodalomoktatás 623
Veres Péter: A tehetség számaránya és eloszlásának jellege az etnikumban 646

Nyelv - szemiotika - film
Horányi Özséb - Szépe György: A verbalizációról 657
Darányi Sándor: Az etnoszemiotika egy új eszköze: szemiózis modellezése vektortérben 660
Paczolay Gyula: A közös távol-keleti közmondások kínai forrásai 669
Hidasi Judit: Jelek és jelentések Japánban 683
Simonics Péter: A Világügyelő Férfi - Federico Fellini - pillantása 694
Tari János: Néprajzi tematikájú filmezés a XX. században Magyarországon 701
Fejős Zoltán: A művészet és a tudományos érdeklődés határán. A népi tematika Fejős Pál életművében 721

Samanizmus
Pozsony Ferenc: Samanizmus és medvekultusz Moldvában? 745
Vargyas Gábor: Egy XIX. századi brú sámánoltár ábrázolásról 762
Kárpáti János: Sámáni szertartási énekek Japánban 787
Kósa Gábor: Exorcizmus és samanizmus az ókori Kínában 806
Szathmári Botond: A tibeti phön vallás 834
Birtalan Ágnes: Mongol sámánszövegek műfaji kérdései. Tipológiai áttekintés 852
Obrusánszky Borbála: A samanizmus jelképei a korai mongol államban (X-XIII. század) 864
Kelemen András: Ki volt Korkut apó? 869
Somfai Kara Dávid: Vallási szinkretizmus a falusi kirgiz emberek körében. Samanizmus és iszlám 875
Sántha István: Ki mutatta meg Galina Keptuke apjának a sámánutat 883
Gulyás Anna: Kultúrák és tudatállapotok 892
Szabó Csaba - Nagy Katalin - Takács András: A transz jegyei a verbális beszámolókban. Utazások az alsó világban dobbal és dob nélkül 920
Nádor Judit: A sámán és a művész. Újabb vázlat egy régóta készülő önarcképhez 932
Grandpierre Attila: A samanizmus, az animizmus és a mágikus magaskultúra összevetése 946
Hoppál Mihály bibliográfiája 959-979
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem