1.047.065

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI.

A szöveg megközelítései

Tartalom

Antal László: Szemantikai interpretáció és nyelven kívüli tartalom5
Békési Imre: A bekezdésnyi beszédmű tömbösödésének és szinteződésének kísérleti vizsgálatáról15
Borzsák István: Klasszika-filolófiai szöveginterpretáció (Tacitus: Ann. XIII 1-2)27
Csúri Károly: Egy narratív struktúratípus néhány szabályszerűsége (Generatív szempontú megközelítés)37
Dezséry Judit - Terestyéni Tamás: Élő szöveg - stúdió-szöveg51
Dezső László: Az ószerbhorvát oklevélszövegek szerkezete79
Füredi Mihály: Adalékok a magyar aktívum és passzívum leírásához eset-grammatikai keretben93
Görgey Eszter - Jékel Pál - Papp Ferenc: Automatikus szövegelemzés a legalsó nyelvi szinteken115
Herczeg Gyula: A mondatstilisztikai kutatás mint módszer127
Horányi Özséb: Adalékok a vizuális szöveg elméletéhez143
Kanyó Zoltán: Szövegelmélet és irodalomelmélet167
Kelemen János: Szöveg és jelentés183
Kiefer Ferenc: A szövegelmélet grammatikai indokoltságáról197
Kiss Sándor: Demarkációs jegyek az irodalmi műben223
Komlósy András: Az ágens és az objektum felszíni kifejezésének lehetséges rendszerei a természetes nyelvekben239
Mikó Pálné: A kommunikációs és szövegszerkezeti egységekről247
Pléh Csaba - Radics Katalin: "Hiányos mondat", pronominalizáció és a szöveg261
Telegdi Zsigmond: A nyilatkozat mint indícium279
Szemle
A novellaelemzés új módszerei. Szerkesztette Hankiss Elemér (Bánréti Zoltán)289
Martinkó András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése (Bécsy Tamás)299
Mats Furberg: Saying and Meaning. A main theme in J. L. Austin's philosophy (Bollobás Enikő)303
T. A. van Dijk: Beiträge zur generativen Poetik (Csúri Károly)307
A szövegnyelvészet néhány alapkérdése (Ferenczy Gyula - Klaudy Kinga)313
J. M. Lotman: Szöveg-modell-típus. Szerkesztette Hoppál Mihály (Füredi Mihály)323
Deme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata (Heller Mária)327
A nyelvtudomány ma. Szemelvények korunk nyelvészetéből. Szerkesztette Szépe György (Kanyó Zoltán)331
Jürgen Stenzel: Zeichensetzung. Stiluntersuchungen an deutscher Prosadichtung (Kiss Endre)335
Jozef Mistrík: Exakte Typologie von Texten (Orosz Magdolna)349
Lenin stílusa [Tanulmánygyűjtemény] (Posgay Ildikó)350
J. D. Apreszjan: A modern strukturális nyelvészet elmélete és módszerei (Rohonci Katalin)353
Edward Sapir: Az ember és a nyelv (Szabolcsi Anna)357
Wolfgang Dressler: Einführung in die Textlinguistik (Szépe György)361
Beszédtempó és grammatika. Tanulmányok (Terts István)365
J. Dubois - F. Edeline - J. M. Klinkenberg - P. Minguet - F. Pire - H. Trinon: Rhétorique générale (Vígh Árpád)369
Text-Bedeutung-Asthetik. Szerkesztette S. J. Schmidt (Voigt Vilmos)373
Szerkesztői utószó (Szépe György)375
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI.

A borító enyhén kopott, elszíneződött, javított.

Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba