864.254

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam)

XIX. évfolyam 7-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 440 oldal
Sorozatcím: Magyar Statisztikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Francia 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. Fekete-fehér grafikonokkal és színes térképekkel illusztrált. Szerkeszti és kiadja a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Nyomtatta Hornyánszky Viktor R.-T. nyomdai műintézet, Budapest. Szerkesztő: Elekes Dezső dr. miniszteri osztálytanácsos, egyetemi magántanár.

Előszó

Részlet:

A mult század végén és századunk elején több statisztikus (Fournier de Flaix, Kuenen, Block, Sundbarg stb.) készített összehasonlító táblákat Európa népességének különböző időpontra... Tovább

Tartalom

Népesség, közegészségügy.
Változások Európa népességének felekezeti
megoszlásában 1830 és 1930 között, különös tekintettel Magyarországra. Ruh György 477
A természetes szaporodás és a szaporodási
képesség. Szél Tivadar dr . 547
Terület és népsűrűség törvényhatóságonkint.
Thirring Lajos dr. 611
A fertőző betegségek elleni küzdelem utolsó
10 éve Magyarországon. Johan Béla dr. .687
A visszafoglalt délvidéki terület. Népességi és
és gazdasági áttekintés. Schneider Árpád
dr. 767
A visszafoglalt délvidéki terület. Szabadka
magyarsága. Kovács Alajos dr. 786
A visszafoglalt délvidéki terület. Népmozgalom és közegészségügy. Szél Tivadar dr. .790
Szociális viszonyok.
Munkáscsoportok és vándormozgalom a mezőgazdasági munkásszerződések alapján.
Heller András dr. 574
Az órabérek alakulása Magyarországon és a
külföldön 1929-től 1939-ig. Hein János dr. 699
A belga munkabérstatisztikai felvétel tanulsága. Heller András dr. 708
Mezőgazdaság.
Tiszántúli és északi dombosvidéki kisgazdaságok jövedelmezőségi eredményei az 1931-
1939. években. Sarkadi Kesztyűs Lajos dr. 484
A visszafoglalt délvidéki terület. Mezőgazdaság. Schneider Árpád dr. 779
A visszafoglalt délvidéki terület. Erdőgazdaság. Földváry László dr. 802
Ipar.
A magyar gyáripar helyzete 1940-ben. Farkasfalvy Sándor dr. 617
A visszafoglalt délvidéki terület. Ipar. Schneider Árpád dr. 783
Kereskedelem, közlekedés.
Külkereskedelmi forgalmunk az 1941. év első
kilenc hónapjában, vitéz Pap László dr. . 834
Magyarország külkereskedelmének volumene.
vitéz Pap László 838
A fontosabb folyami és tavi kikötők áruforgalma az 1910 évben. Petrichevich-Horváth Miklós br. dr. 505
A visszafoglalt délvidéki terület. Közlekedés.
Schneider Árpád dr 784
Közúti forgalmi balesetek Magyarországon
1940-ben. Petrichevich-Horváth Miklós br. dr. 859
Árak, pénzügy.
A magyar nemzeti jövedelem újabb alakulása. Gidófalvy Elemér dr. 509
Nem állami egyenesadók az 1927-1938. években. Szőnyi Gyula dr. 865
Szellemi, erkölcsi élet.
A vakok és a siketnémák iskoláztatásának
lehetőségei Magyarországon. Rochlitz Gyula 841
Egyéb tárgyú tanulmányok.
Thirring Gusztáv emlékezete. Kovács Alajos
dr. 714
Thirring Gusztáv dr. irodalmi munkássága . 720
Irodalmi szemle.
Könyvismertetések:
2. Pótfüzet Magvarország Helységnévtára 1937.
évi kiadásához. A kárpátaljai községek és külterületi lakotthelyek névtára 519
Magyarország Helységnévtára 1941 530
Illyefalvi I. Lajos dr.: A székesfőváros jelentősége hazánk anyagi és szellemi művelődésébén 520
Földrajzi zsebkönyv 1941 521
Bartucz Lajos: Fajkérdés. Fajkutatás 522
Móricz Miklós: Hogy adod? 522
Baráth Tibor: Magyar történet 522
Statistique du lopement dans les Grandes Villes 1928-1934. (Statistique Internationale des Grandes Villes.) 523
Ludwig Tamás: Ungarn in Walacho-Rumänien 521
Solti Ernő dr.: Budapest tejellátása 588
Szőnyi Gyula dr.: A fővárosi élelmiszerárak az 1897-1936. években 589
A m. kir. Állami Munkaközvetítő Hivatal 1840. évi jelentése 590
Székely Artúr: Gyümölcsértékesítés 590
Ungarn. Das Antlitz einer Nation 590
La situnzione economica internazionale 591
Richard Busch-Zantner: Bulgarien 591
Wildner Ödön dr.: A főváros közigazgatásának
története a kiegyezéstől a millenniumig ... 643
Pásztor Mihály: A százötvenéves Lipótváros . .643
Schneller Károly dr.: Az agrárnépsűrűség számitás-módja 644
Kovács Imre: A parasztéletforma csődje 645
Hévey László dr.: Ahol nincs nagybirtok ... 646
Czaich Endre Károly: A villamosság a mezőgazdasági többtermelés szolgálatában 647
Magyary Zoltán dr.: A közigazgatás legfőbb vezetése szervezési szempontból 725
Horong Pálfi Aurél dr.: A jótékony egyesületek működése Budapesten 726
Hollós István dr.: A közszolgálati alkalmazottak
nyugdíj kérdése és a megoldási lehetőségek . . 726
Inántsy-Pap Elemér dr.: A magyar városok szociálpolitikai tevékenysége . .727
Thirring Gusztáv dr : Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig 728
Tyukody Piroska: Fényes Elek . 728
Korponay András: Húsz millió magyart 729
Jócsik Lajos: Iparra magyar! 729
A. T. I. Kisatlasz 729
Hacker Ervin dr.: Kriminalpolitik 730
Fall Endre dr.: Jugoszlávia összeomlása. A Délvidék visszatérése 821
A délvidéki magyarság élete az elszakítás alatt . 822
A magyarság települési viszonyai a megszállt Délvidéken 822
A jugoszláviai magyarság helyzete 822
Die südungarische Frage 823
Magyar városok statisztikai évkönyve. 4., 5. kötet. (A magyar városok háztartási viszonyai
1938-ban (4. k.) és 1939-ben (5. k.) 888
Die Städtestatistik in einigen Landern Europas.
Artikelreihe. (I.) 888
Scholtz Kornél dr.: A trianoni Magyarország
egészségügye 889
Matolcsii Mátyás dr.: Mezőgazdasági termények
árkérdése 889
Harkai Schiller Pál dr.-Varga István dr.. Borfogyasztási szokások ... 890
Malcomes Béla báró dr.: Magyar ipargazdaság . 890
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület
százéves története 891
Dr. Grävell: Was ist noch Aussenhandel nach
den Grundsätzen der Statistik 892
Új folyóiratok:
Donaueuropa 592
A Magyar Szociográfiái Intézet Közleményei . 592
Nép- és családvédelem : 592
A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal könyvtárába érkezett munkák 524, 593, 647, 730, 893
A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában meglevő fontosabb délvidéki vagy
délvidéki vonatkozású müvek 821
Folyóiratszemle . . . 526, 595, 651, 733, 895
A Délvidékre vonatkozó folyóiratszemle . . 828
Különféle.
M kir. Központi Statisztikai Hivatal: Kinevezés 897
Címadományozás 897
Kiválás S98
Magyar Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság:
Szakosztályütései: 663 . 734
Magyar Statisztikai Társaság:
Thirring Gusztáv emlékülés 744
A Társaság kiadványai 528
Néhány középkeleti ország népességi és gazdasági adatai 668
Szlovákia népességi és gazdasági adatai . . 711
Az egykori Jugoszlávia népességi és gazdasági adatai 829
Összefoglaló helyzetjelentés:
Havi adatok:
Népmozgalom 530, 599. 674. 750, 846. 907
Munkapiac 532, 600, 675. 751, 847. 908
Vetés jelentés 531, 600, 675, 751, 847, 908
Termelés 533
Közvágóhidak és lóhúsüzem forgalma 533
Kereskedelem 752, 848, 908
Közlekedés 533, 601,676, 703,848, 909
Áralakulás 534, 601, 677, 754, 849, 909
Megélhetési költségek . 535, 608, 677, 756, 849, 916
Pénz és hitel 544, 608, 684, 757, 856, 916
Gazdasági jelzőtábla ... 536, 602, 678, 758, 850, 910
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. július-december (fél évfolyam)

Az utolsó lap kissé foltos.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba