864.562

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Régi Magyar Költők Tára - XVII. század

Tartalom

1686-1700
Mikes Kelemen halotti búcsúztatója
Jai, küs edesseget buval feleitetö8
Szököm
Az ki voltál ártalmamra8
A' Poentientia Tarto csudálatos Szent Latorrúl Dismasrul
Poenitentia tarto Szt. Lator13
A' szént Latorhoz Ajánlás
Vékony aiátatosságomat14
Váradi András: Az Jézus nevérül
Oh, ártatlan Bárány, ki sullyos keresztt fán14
Kegies enek Mellyet szegény keczer Gabor... el mondotta
Oh, Jesus, éltemnek fénye15
Jaj, gyászszal bé borult napok16
Oh, siralmat hozo gyászos sárga halál21
Jaklin Balázs A' kik kétségessek varázslóktúl várnak28
Privigyei Miklós: Az menyei kiraly, ki elüt most udvarl29
En mint kicsin diakocska29
Menny, föld, tenger csudalkozzal30
Angyali karoknak dicsö kirallyanak31
Ma vigadnak az angyalok32
Uj hirt-s - uj örömet hoz angyal minden embernek32
Bikességh füleden légyen az fuldi lakosnak32
Boér Márton: Ez széles világ dolga ha fel visgáltatik33
Révai Imre halotti búcsúztatója
Meg-állj úton járó, én hozzám hasonló65
A nánási nótárius búcsúztató éneke
I. Bötsületemet el vesztvém67
II. Betsületemet elvesztém70
III. Betsületemet el-ejtém72
Püspöki Péter: Halotti rythumsok ... Bornemisza Anna felett
Tekintetes uri s - nemzetes szemelyek74
Bornemisza Anna halotti kártája
Természetes méhében el rejtett dolog78
Helyesen mondottác az hajdani Bölcsek81
Isthmusunk két sebes tengernec köziben82
Mit itélsz koporsot ki gyakorta látod84
Búval tellyes s-jaj keserves életének czéllyára85
Sok száz esztendeig a'jeles bölcs elmék86
Bornemisza háznak utolsó Törsöke87
Sirjatok szemeim, follyatok könyveim95
Vásárhelyi Péter: Vigasztald meg Uram szomoru szivemet97
Hegyfalusi György: Az Musák táborán , szükség minden órán, elmével vitézkedni99
Szeli Izsák: Egy fris állat sétál Brassóban két lábon100
Nem nyér az Istentoll másként gratiat100
Valaki itt elmégy, én róllam példát végy101
O Nagy gyászos ido a 'Kire jútottunk103
Halando emberek, halálra nézzetek106
Sion Várán törekvö szivünknek109
Sréter János: Az minémű jókat magamnak Istentűl114
Landovics István: Mit használ Nemedet rendel mutogatni115
Nagyobbat ugrott116
Az ki mást csúfolsz, ide jár116
Bölcskei János: A' Ki gyönyörködik a' Szent Irásokban117
Dömsödi Sámuel: Igen szép ajándék testi bölcsességet118
Nánási N. István: Az Istennek titkát tudni örök élet118
Kecskeméti K. István: Hogy Agoston Doctort illy móddal újjitod118
Szalacsi Sámuel: Két szeretet által mondgya Szent Ágoston118
Zelizi P. János: A' Kik igaz hittel biznak Istenben119
Gyürki Kristóf: A' Ki e' könyvetskét gyakorta forgattya119
Mikoron Orpheus szemunket föl nita119
Bölcs uralkodása hogy Istennek légyen120
Vizi buborekhoz világ dicsöségét127
Mit forog ez példa emberek szájaban134
Régi terhes kérdés volt ez a bölcseknél141
Ember tekincs két felé edgy kevessé153
Gyöngy szavaj között bölcsen mondgya Szent Pál159
Szathmárnémeti Sámuel: Regi igaz Mondás: Sokan sokat tudtak169
Miskolczi Gáspár:
Ne igyál mikor nem kell170
A Tudomány senki171
A' Tudománynak tanúlása171
a' le-borúlttaknak171
Kész haza minden föld171
Ellene most állhatsz171
Véren fundáltatott Istenek Egyháza171
Más Vadak húsa között171
El-bolyog a' Júh maga172
Egy ha rühes Júh lejénd172
Valaki más hírét172
Ez ám jutalma172
Ha Saskeselyü vagy172
Senki halálába172
Tollaiban Angyal172
A' kik egyet értenek172
Sokszor meg-bántott szelídség173
Kelepel a' torony173
Sülve forog rosdás nyárson173
Gánza nevét ne tsudáld173
Nyeret Ökör, Paripának jármot173
A' gonoszul gyült jó173
A' ki ma Krésus vólt174
Varjú mikor fövenyen maga sétál174
Senkivel mód nélkül ne barátkozzál174
A' jó Galamb epe nélkül is szép174
Nyugta minek néha nints174
Nints Annya földön175
A' Húros-madár leg-kedvesb175
Áldott légyen az Ur176
Nyiresi Bálint epitáfiuma177
E sírben nyugosznak Nyiresi Bálintnak177
Petrőczy István : Enek
Panaszim árjával szívem már alig bir177
Igaz meg-iratása egy csuda-termetnek
Jer Férfiak és Aszszonyok179
Prónai György: Ez egész világon semmi nints magátúl182
Siralmas cronika Tesla Mihályról
Vigassagnak pállya világ kivánsága183
Szencz János: A' Deák könyveknek ha számát fontolod188
Vecsei György: Sido Doctornak irásit olvasod189
A nap sugaritól veszik világokat190
A Kemény Simonné Perényi Kata felett mondott gyászbeszéd magyar versei
Nagy Fejedelemnek édes maradékját194
Kétséges az hólnap, ma jót cselekedgyél194
Nincs tele, s-tavaszsza a te jó-tétednek194
Illatozó temjén az áétatosság194
Jó illatú rósát ha sokat öntözted194
Két gyertya, két fillér Isten tisztességét194
Arra igyekezzél, hogy Istent szeressd194
Sok nyavalyák között meg-romlott testének194
Más madarak vigann fiaikkal élnek194
Keserüség nélkül élni ez életben194
Eleven kenyérnek ez vala hajója195
Szélvész, s-tenger habja ezt nem indíthatta195
Edes Leányimnak, s kis unokáimnak195
Mit horgászsz utánnam leselkedö halál195
Mivel istenéért sokat munkálkodott196
Mint Noé Bárkája, hegyre jutottam196
Húsvét, s-Pünkösd között högy lött ki-múlása196
Itt Prínyi Katának lásd élete folyását196
Sok Semeit küldtél ellenem Ur Isten196
Oh, erös Istennek fel gerjett haragja197
Dányádi János: Siralmas versek197
Meg-gyászolhatatlan siralmas állapot197
A tatáros tatár midőn látta immár198
Clio, Caliope az nagy Apollóval198
Fö, köz 's alsó rendbül allo gyülekezet199
Felsö, közép, s. also rendü keresztyének202
Tsak az Isten légyen Urónk204
Christus ki meg-tartál engem219
Uram Jesus tarts-meg engem219
Zemlényi Ferenc: Az elmének igen Nemes Találmánya219
Idősebb Venter Mátyás: Edes kedves atyám, ki vagy Venter Mátyás219
Teleki László és Vay Éva lakodalmára írt üdvözlőversek222
Születésem elött engem szem nem látott222
Olly Királynét látok, imhol jö elömben223
Egy meredek hegy van egy nagy kösziklán225
Isten tárházának io gondviselöj225
Csiki orszag pusztulasarol
Bar gjaszban öltözzél immár Erdély ország225
Vizaknai Briccius György: Aki a föld szinén kenyerek kereshet227
Mága siralma sorsat kesergö magyar Thalia
Hallyatok meg zokogását227
Veres György: Az ki é világnak bölcs isméretiben230
Matusek András: Mindenekkel köz az halál230
B. Almási Péter: Bánatomban esett magyar népnek keserves versei
Bánat s keserűség emészti lelkemet231
Ezt az Uri Czimert ha jól meg visgálom235
Teleki Sándor: Karacson napjaira valo egjnehanj versek
Ollj nagj az Istennek tökeletessége236
Enyedi István: Az Emberi Testnek ezer nyavalyái239
Csepregi Turkovics Mihály: Az Égről a' Nap Földre nem szállhat241
Idősebb Csécsi János: Közép-, alsó-, kitsiny s' nagy rendbül elégyült242
Révay Erzsébet: Régenten is pusztákon bujdostak a Szentek254
Isten aldásának hazárul ... való kegyes ének
Isten áldásának Háza259
Azon templomnak.... el égésérül valo panaszkodo ének
Oh te mindenhato Fölséges Isten261
Beregszászi Pál: Keserves zokogo sirassal tellyes historia
Boldog ember vót, ki pogány kézben263
Nem használ embernek régi nemessége273
Senkinek nem kedvez a ' kegyetlen halál273
Márvány kö falai Priamus várának279
Görgei Mihály: Gyászos koporsomig, léptemig az ora285
Alpetesi Balogh László:
Tegnap történetböl midön pihenésben288
Jai, végsö romlásra jutott Magyar Ország310
Jaj, végsö romlásra jutot Magyar ország312
Tallián Péter: Ma születik Egek fényessége316
Czigányok genealogiája
Az mi ösünk hajdon volt szép Canahán földe316
Zilahi János: Pahéton tüze
Jajos esetünket el-ne hallgasságok317
Kiskomáromi István: Istenem! melly meddö ez idö, s' még-is szül325
Békési Ferenc: Tavaszszal szedjük bé a' hasznos füveket327
Egy szegény magyar... igy énekel a maga sorsárol
Midön az fényes nap tiszta égen fénlik328
Tarcsafalvi B. János:
Meg mosdom, könyörgöc328
Ezek az ember vig kedvet328
Harom ábrazattya vagyon a' Doctornak329
Koczka jatek, bor ital, szerelem329
Tarcsafalvi B. János: Hol mi jeles mesék329
Most jöttem hozzatok im vö legeny uram329
En küs legény leven, ha kezdek regnalni329
Nem szeretek többet, tsak edgyet ez haznál329
Nem ember szült engem, hidgjed, ez vilagra329
Sibobol, magyarbol, déákbol ál egy szo329
Láttam egy elö fát, minden ága nelkül329
Anyammal egy oran születtem világra329
mese, mese, ki volt, ki mihelt született329
Talam gyenge mesem nem Gordius göcsi329
Eötön bé köszöntünk im még reggel ayton329
Van ez földön egy templom, kiben egj oszlop van329
Négy kerekü szekeret tizenket lo vonja330
Az madarak közt nints feketebb nalamnál330
Egy küs ajto nelkül valo hazban lakom330
Anyám tejen nöttem , s a' fejemen laktam330
Mig lovamon ülök, semmit nem haladok330
Mentöl többet eszem, annal inkab fogjok330
Eltében mint arva, tsak feketében jár330
A'mit ifju vagjok, senkinek nem kellek330
Van egy jeles mester, de neve nem Lukáts330
Harsányi Ferenc: Nagykunságnak romlása330
Hervadozott s' fonnyadt árva te nag' Kuság334
Itelet napjarol valo enek
Serkeny fel, kereszteny, az te mélly almadbol341
Károlyi Sándor: Változo világon embernek élete342
Ideje már egyszer ha lelkem fajdalmát343
Szemfényvesztő hir és világ dicsősége346
Teleki László: Szent Györgyöt az világ ez hírrel becsüli346
Méltoságos úri, köz, s also rendü nép351
Jaj, én szerencsétlen honnét sirásimat356
jaj az én sorsomnak! Jaj én életemnek!357
Eszemben forogván az halálnak sorsa384
Tsalárd Világ mivel Teremtömhöz mégyek387
Zokogó sirással sírhatsz magyar nemzet393
Solymosi N. Mihály:
Wéber Péter születésnapi köszöntője
Poéták serege kelj fel immár403
Latom hogy vigadni szükség mai napon406
Wéber János külországba bujdosásánál
Nints jobb kints világon, a' bujdosásnál408
Hát el mentek ugyan411
Franck Bálint névnapi köszöntője
Nagy-Szebenben lévö Magyar schola412
Vajha magyar musa igen rövededen413
Hálá a' Nagy Urnak ki még köztünk éltet413
Mint phoenix vénsége után414
Serkenj fel álmodból Poéták serege416
Ifj. Franck Bálint születésnapjára
Üm! be fáj a 'gégém a' sok kiáltásban417
Meg-szabadultam! én az opintstól418
Eddig vót édes Atyánk a Declamatio419
Siralmas butsuztató versek
Ég alatt semmi rend nem bir a halállal419
Nagy szomorúsága van Magyar Skólának421
Franck György névnapi köszöntője
Szép tavasz elö jött, bé hozván Szent Györgyöt422
Jól lehet miólta tanulunk Szebenbe426
Isten hozzád jó atyánk427
Te sem sokat mondál, még mást pirongatsz428
Egészséggel kozöntettel428
Elsö eset után Éva örült igen429
Igy tetszet mostan vigadni s örvendni435
Pranassus hegyén lakó nevedékeny músák435
Skólánk, serkenj fel ismétlen álmodból436
Zendülljetek tziterák, virgyinákkal frissen437
Poéták seregei, mit alusztok ennyit439
Meg maradodk kevés számú magyari skóla kely fel441
Igéretünk szerint, imé elö jöttünk441
Ulólsó vers mondas444
Mái komedia illy Personákbúl ál445
Lassaban, jó János, a' szárad meg ne tsapd446
Examenünk s magyar Skólának e vege448
Néhai.... Betlen Sámuel uram búcsúztató szavainak strófái
Méltóságos jó úr Gróff Betlen Sámuel449
A győri György-énekeskönyv keltezetlen halotti búcsúztatói
Szécsényi Mária búcsúztatója
Zokogó sirásának hangja463
Jaj szo, siralom közt kétséges világnak470
Csomaközi László halotti búcsúztatója
Jaj, micsoda titkos végezésbül vagyon473
Kökényesdi Zsuzsanna halotti búcsúztatója
Szomoru követem juta487
Oh, sarga halálnak szörnyü dühössége500
Oh, véletlen, rementelen nyavala500
Az szép virtus501
Oh ki mondhatatlan örömnek orája501
Nézd el szemeiddel az emberi nemzet501
De minek elötte világnak utára501
Világj életnek álhatatlansága501
Jaj, nincs halál elöt, ugy látom, semmi frigy506
Hallod é, te csalárd szem fény vesztö világ511
Horváth Mária és Ferenc halotti búcsúzatója
Jaj, véletlen halál mikor fog meg szünni513
A Kállai Miklós feletti gyászbeszéd betétversei
Halál, nem várt követ515
Miért hogy az ember olly termetes és szép515
Mint kesereg515
Sarga Halál, imé hol áll516
Midön dicsösségnek neveltetet tornya516
Meg rutula sirba szálla516
Aranyj ág, kire most hág517
Hogy mulo javainb világnak nem örült517
Csuda fénnyel vadnak mi mind ezek benned517
Jaj, jaj, meg sárgito s fonnyaszto rút halál518
Jaj, melly rettenetes hír ötlék szivünkbe525
Püspöki János halotti búcsúztatója
Elsöbenis azért tüllem végsö szokat530
Nádudvari Péter :
Jaj, el fordult, s buban borult rosz világ539
De oh kinzo-s-el mulandó vigasság539
Oh, halálnak, rút állatnak irtoztató rút mérge539
Meg bocsáss minékünk, kérünk az Istenre539
Ez világnak dolgainak folyása539
A Thoroczkai Zsigmond énekeskönyv keltezetlen énekei
Csík István: Tsendes partomot mossa nagj árja549
Nagy hálaadással az szent Istent áldom550
Kegyetlenséggel fenlö Christunka serege551
Melto tisztességre, örök ditséretre552
Nosza, Isten felö, kegyesseggel fenlö554
Induly meg lelkedben, emberi nemzetség555
Istennek szent hive és választott népe556
Nagy hálaadással mindnyájon Istennek557
Hatalmas császárok, nagy földi királyok558
Az aldott husvetnek jelen van innepe560
Imé fel teczett már eörömunk czillaga561
Keltezetlen szövegek az század második feléből
Csudálatos nagy dologh565
Urak, udvariak, hogy ha nem bánnyátok574
tobák pixisekben, feüggeö orácskakban578
Istentül nyeretett fenlö arany alma289
Életem folyását, sorsom változását586
Vagyon egy embernek tizen négy gyermeke588
Fejer lovat latek egy fejer mezőben588
No már szegény fejem, keszülly el bujdosni588
No már szegény fejem, készüly el bujdosni589
Siralmas rabságbol, az bünnek sárábol589
Bizony nehéz dolog szélvészes tengeren589
Ditsérték régenten a' Köszvényt Deákul590
O, te kis maroknyi szegény magyar nemzet590
Tanullyon minden nép raytam tölt példámból605
Az en eletemnek czak Isten szaonja606
O, ember eletnek boldogtalansága607
Sok buval s gondal tölt el esztendeim utan607
Barátság, egyesség tart minden dolgokat608
Az Isten bünteti az hitetleneket608
No, hasonló képpen, hamis magtalanyok611
Szegény legény dolga611
Nosza hajdu, firge varju615
... Noha hegy völgy és darabos618
Nosza hajdu, furge varju620
Fennyed tartod az orrodat, kevély Pozsony Vára623
A' régi várak
Fennyen tartod az nagy órrod, kevély Poson vára627
Félre tartod az orrod, kevél Pozsony vára629
Félre tartod az orrod, kevél Pozsony várba630
Fennyen tartod nagy orodat, kevély Posony vára631
Fennyen tartod nagy órod kevélly Posony vára632
Fenynyen tartod a nagy orrod kevély Szeben vára634
Télben nyárban tele sárral Enyednek utzája635
Fenyen tartod a' nagy orrod, kevély Szeben vára636
Fenékkel föll fordult már ez széles világ637
Fenekkel fel fordult már az egész világ639
Fenekel fel fordult már az egesz világ640
Fenékkel fel fordult már az egész világ641
Ki ki az mit szeret, kedves az annál644
Ki ki mit szeret, kedves az annál645
Szerentsével az kinek van frigye645
...Vasakat viselnek
Reménység az embert gyakorta táplálja650
Reméség az embert gyakorta táplállya651
Bokros buk habjain rám todultanak653
Bokros bú habjain reám tódúlának565
Bokros bu habjain mind reám tódulának660
Bokros bú habjain reám todoltanak661
Bokros bum habjai reám todultanak661
Jaj mely szerentsétlen időre jutottam662
Oh mely szerentsétlen időre jutottam663
Dobai István: siralmas volt nekem663
Posoni István: siralmas volt nékem668
Siralmas ennekem670
Siralmas volt nékem671
Siralmas volt nékem672
Siralmas volt nekem673
Siralmas vólt nékem676
Siralmas vólt nékem679
Siralmas volt nékem680
Oh napom napjai681
Butsuzo
Gondviselö edes atyám682
Gond viselö édes atyám683
Gond viselö édes atyám683
Gond viselö edes anjam688
Egy ország szegletibe690
Más, igen szép bujdosó legények éneke
Gondviselő édes atyám692
Akár melly bujdosonak eneke
Gondviselö edes atyam695
Gondviselö édes attyám698
Gond viselö édes atyam700
Gond viselö edes atyam703
Szép világi bujdoso ének
Gondviselö édes atyám704
Gondviselö édes atyám706
Gondviselö édes atyám710
Bujdoso éneke
Oh szegény idegen legény711
Egy bujdosó szegény legény712
Edgy bujdoso szegény legény716
Edgy bujdoso szegény legény717
Ianotzi András: Ideje bújdosásomnak717
Ideje bujdosásomnak727
Butsuzo nóta
Elbutsuzom országomtul722
Baróti János: Boldogtalan sorsa siralmas szivemnek723
Boldogtalan sorsa siralmas szivemnek724
Bujdosik, buidosik szegény árva deak725
Boldogtalan sorsa siralmas szivemnek729
Bujdosik, bujdosik, szegény árva legény732
Bújdosik, bujdosik az szegény katona734
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény736
Kalendáriumi versek
Eppületre ha kel, ez Hólnapban vagj fát738
Ha egessegben vadnak Tagjaid741
Disznó hús bor nélkül741
A' Tél mint agg-vén szüle, fázékony: ül otthoz742
Mikor néha az emberek aratni akarnak742
Ha Pál fordúlása 's Vincze napja fénlik745
Dohos köddel, Fagyló dérrel A' Tél ihon jö746
Ne engedgy nyelvednek747
Uj Esztendö napján hajnal ha piroslik748
A' rabotás Nyárnak Tél megenyhítője749
Borzos hajjal mórd szakállal Tél rosz kedvét mutattya752
Noha Tél unalmas753
Mint e' Seculumban az esztendő végsö754
Négy keréken forog az egész Esztendő754
Sokan tsudállyák, hogy e' jeles idök754
Ez a' tanáts: Senki Télben mezitelen755
Jegyzetek
Bevezetés759
1686-1700760
Solymosi N. Mihály853
A Győri György énekeskönyv keltezetlen halotti búcsúztatói862
A Thoroczkai Zsigmond énekeskönyv keltezetlen énekei874
Keltezetlen szövegek a század második feléből876
Kalendáriumi versek926
Jegyzékek, mutatók
A képek jegyzéke933
A források jegyzéke935
A rövidítések jegyzéke941
Az énekeke kezdősorainak mutatója943
Névmutató953
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem