Több mint 68.000 kötet Gyermek- és ifjúsági irodalom témakörből 25% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténet 1929. január-december

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - Tizennyolcadik évfolyam

Szerző

Kiadó: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 281 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatóak. Német nyelvű összefoglalókkal.

Előszó

Részlet a kötetből:

Az „átértékelés" az irodalomban és a történelemben.
Írta: IMRE SÁNDOR.

1. Az átértékelés követelése mai életünk lényeges jellemzői közé tartozik. Néhány éve sűrűn... Tovább

Fülszöveg

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet, beható tájékoztatást nyújt a magyar irodalom és irodalomtörténet haladásának minden fontosabb mozzanatáról.

Tartalom

Tanulmányok
Dézsi Lajos: Magyar irodalmi hatás Shakespeare költészetében 235
Gál János: Beöthy Zsolt tanárvizsgálati dolgozata és Toldy Ferenc bírálata 8
Imre Sándor: Az „átértékelés" az irodalomban és a történelemben 1
Kastner Jenő: Az olasz irodalomtudomány mai állása 95
Keresztury Dezső: A német irodalomtudomány mai állása 161
Perényi József: Ferenczy Ferenc színművei 81
Szász Károly: Molnár Ferenc mint drámaíró 151
Kisebb közlemények.
Elek Oszkár: Bethlen Gábor és egy francia költő 245
Finály Gábor: Arany János hexameteres műfordítása a Buda Halálában 178
György Lajos: Anekdoták forrásai 98
Hegyaljai Kiss Géza: Tompa Mihály barátai 21
Pintér Jenő: Irodalomtudományi repertórium 243
Rubinyi Mózes: Élő adatok a mese-motivumok vándorlásához 177
Rubinyi Mózes: Mikszáth Kálmán álneveihez 23
Timár Kálmán: A bencés iskoladráma 17
Timár Kálmán: Egy lappangó Argenis-kézirat 246
Timár Kálmán: Egy mikházi ferences misztérium 176
Timár Kálmán: Egy Osszián-töredék 101
Trencsény Károly: Arany János siralma a Toldi Szerelmében 18
Waldapfel János: Egy tudós hitszónok Madách Imréről 100
Összefoglaló könyvszemle.
Alszeghy Zsolt: Benedek Elek 248
Alszeghy Zsolt: Krúdy Gyula 102
Alszeghy Zsolt: Tóth Árpád 25
Alszeghy Zsolt: Zoltvány Irén 179
Bírálatok: tudományos irodalom.
Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története 39
Barna János: Fejezetek a makói színészet múltjából 111
Belohorszky Ferenc: Bessenyei és a Philosophus 200
Boross István: Karinthy Frigyes 262
Csahihen Károly: Drámaíróink 50
Csekey István: Északi írások 45
Dengl János: Bevezetés a kereskedelem tudományába és gyakorlatába 50
Ditrói Mór Emlékiratai 117
Erdélyi Lajos: A régi magyar irodalom történetéhez a nyelvjárások alapján 264
Halmi Bódog: Molnár Ferenc az író és az ember 262
Hankiss János: Kortársaink 40
Hankiss János: Tormay Cécile 42
Hegedűs Zoltán: Katona József lírai költészete 44
Horváth Cyrill: Irodalomtörténeti tanulmányok 107
Juhász Géza: Babits Mihály 41
Juhász Géza: Móricz Zsigmond 41
Kalepky Theodor: Neuaufbau der Grammatik 201
Lám Frigyes: Színházunk története dióhéjban 49
Máté Károly: Irodalomtörténetírásunk kialakulása 43
Mit vesztett a magyar színészet Trianon által? 117
Móricz Pál: A magyar királyi honvéd 49
Oláh Gábor: A művészi alkotás lélektana 47
Péterfy Károly: Váradi Antal 111
Révay József: Zarándokút a szent helyekre 118
Ruzitska Mária: Zilahy Lajos 42
Sik Sándor: Gárdonyi, Ady, Prohászka 108
Szigethy Lajos: Luther lelke 200
Szondy György: Kelet, észak, dél 261
Szondy György: Csathó Kálmán 41
Tolnai Vilmos: Magyarító szótár 44
Travnik Jenő: A társtalan költő 119
Varjú Elemér: Legendae Sancti Regis Stephani 49
Vass Béla: Le Román Frangais des origines a nos jours 119
Várdai Béla: Benedetto Croce újabb esztétikai művei 46
Zulawski Andor: Irodalompolitika 42
Zsigmond Ferenc: Herczeg Ferenc 41
Bírálatok: szépirodalom.
Agyagfalvi Hegyi István: Árny és ezüst 191
Bán Aladár: Kalevipoeg 34
Berecz Dezső; Párbaj 116
Bokréta. Negyedik könyv 38
Baross Sándor: Vár engemet a föld 260
Böngérfi János: Bízva bízzunk 195
Csengery János: Pindaros 112
Dálnoki Nagy Lajos: Mythologia 195
Ecsedi István: Hortobágyi életképek 119
Erőss Alfréd: Az út 195
Falu Tamás: Évek illata 35
Fitos Vilmos: Óh, látni, hallani! 193
Forbáth Sándor versei 188
Forbáth Sándor: A fekete virág 258
Gabányi János; Töviskoszorú 50
Gombos Albin: A grönlandi titok 50
Kiss Menyhért: Magyar Miatyánk 192
Klimits Lajos: Rohan az élet 115
Komor András: Fischmann S. utódai 198
Kövér Erzsébet: Sziklaélen 193
Lakatos László: Angoramacska 258
Legény Elemér: Pénz a szelek szárnyán 199
Lőrinczy György: Szobrok az éjszakában 199
Markovite Rodion; Szibériai garnizon 33
Móricz Zsigmond: Ágytakaró 116
Némethy Géza: Az Ember és az Isten 187
Nyiri Szabóig: Soha 194
Ozorayné Kálmán Margit: Halálos összetartozás 115
Pakocs Károly: Jöttem Isten városából 196
Palasovszky Béla: A szolga éneke 190
Pál Ödön: A felhők kapitánya 39
Pékár Gyula: A tízezermérföldes sárkány 259
Peterdi Sándor: A korpádi legenda 36
Badó Antal: Angol és amerikai költők 113
Radványi Kálmán: A jó Isten búzája 200
Schmidt Attila: Telegdi László naplója 258
Szabolcska Mihály összes költeményeiből 113
Szabó Lajos versei 193
Szathmáry István: A szép lovagja 190
Ifj. Szász Károly: A mi nótánk 189
Szávay Zoltán nótáskönyve 196
Szávay Zoltán verseskönyve 196
Székely László: A szirtnek álma van 192
Szitnyai Zoltán: Az ég - a tó 38
Szomory Dezső: Térjetek meg végre hozzám 197
Temesi Győző: A csejennek romlása 199
Terestyényi György: Délibáb 191
Timár József: A roskadozó omnibusz 259
Toronyi István: Harcosélet 259
Török Péter: Délibáb a Verhovinán 258
Vályi Nagy Géza: Földem, népem 114
Vietórisz József: Horatius levele a költészetről 35
Zlinszky Aladár - Vajthó László: Magyar költők 36
Zsögön Zoltán: Isten kezében 194
Folyóiratok szemléje.
Alszeghy Zsolt - Baros Gyula - Gulyás Pál - Halász László - Pintér Jenő: Ötvenhat folyóirat és hírlap irodalomtörténeti vonatkozású cikkei 52, 121, 203, 265
Figyelő.
Császár Elemér: Széljegyzetek az első Baumgarten-jutalmakhoz 61
E. O.: Egy bírálat bírálata 69
hb.: Bessenyei György emléke 227
Középiskolai értesítők irodalomtörténeti értekezései 71
Pintér Jenő: Magyar zsidó lexikon 132
Szász Károly: A Toldyak 130
th.: Külföldi vélemény a magyar irodalomról 141
-y -ó.: Egy síremlék leleplezéséhez 276
Elhúnytak 73, 142, 228, 278
Hírek 74
Új könyvek 75, 145, 231, 279
Társásági ügyek 79, 147
Inhalt der selbständigen Artikel 79, 149, 234, 280
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem