A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyarokhoz

Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig

Szerző

Kiadó: Felsőmagyarország Kiadó
Kiadás helye: Miskolc
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 565 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9280-84-4
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A magyarokhoz szól a Felsőmagyarország Kiadó versantológiája, Rájnis József, Berzsenyi Dániel és Füst Milán költeményét követve a címválasztásban, régi korok és újabb idők magyarság-verseit,... Tovább

Tartalom

Medvigy Endre: Előszó 5
I. MAGYAR SZÁZADOK
Ómagyar Mária-siralom - Eredeti olvasás szerint 9
Ómagyar Mária siralom - Mai értelmezés szerint 9
Magyarországi szerző: István király verses históriája
(Weöres Sándor fordítása) 10
Magyarországi szerző: Himnusz Szent Imre hercegről
(Babits Mihály fordítása) 15
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
(Nagy László fordítása) 16
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
(Berezeli Anzelm Károly fordítása) 17
Janus Pannonius: A moldvaiaktól szerzett hadijelvényekre, melyeket a budai Nagyboldogasszony templomában függesztettek föl (Vajda Endre fordítása) 17
Vásárhelyi András: Ének Szűz Máriáról 17
Ismeretien szerző: Ének Szent László királyról 19
Sylvester János: Az magyar nípnek 22
Tinódi Sebestyén: Hadnagyoknak tanúság, mikor terekkel szömbe akarnak öklelni 22
Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm... 25
Kecskeméti Vég Mihály: Az LV. zsoltár 25
Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen... 28
Balassi Bálint: A CXLVIIL zsoltár 30
Balassi Bálint: Egy katonaének 31
Balassi Bálint: Búcsúja hazájától 33
Rimay János: Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán 34
Rimay János: Az idő ósága nevel magos fákot 35
Szenczi Molnár Albert: XXXV. zsoltár 35
Szenczi Molnár Albert: XLII. zsoltár 38
Szenczi Molnár Albert: XC. zsoltár 40
Zrínyi Miklós: Attila 41
Zrínyi Miklós: Szigeti Zrini Miklós 42
Zrínyi Miklós: Peroratio 42
Zrínyi Miklós: Az idő szárnyon jár 42
Lancsics Bonifác: Ének a Boldogságos Szűzről... 43
Nagyon régi ima (Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése) 45
Ó, én édes jó Istenem,.. (Katolikus népének, régi székely himnusz) 46
Szent István királyhoz (A dőri énekeskönyvből) 46
Baróti Szabó Dávid: A magyar ifjúsághoz 47
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához 47
Rájnis József: A magyarokhoz 48
Batsányi János: Biztatás 50
Batsányi János: A magyar 51
Bessenyei György: A Tiszának reggeli gyönyörűségé 51
Ányos Pál: Gróf Zrínyi Miklósról 53
Virág Benedek: A magyarok kijöveteléről 53
Csokonai Vitéz Mihály: Magyar! Hajnal hasad! 54
Csokonai Vitéz Mihály: Óh, szegény országunk 55
Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok 56
Csokonai Vitéz Mihály: A lélek halhatatlanságá-ból 60
Fazekas Mihály: Csokonai Vitéz Mihály halálára 62
Fazekas Mihály: 127. dicséret (A református énekeskönyvből) 62
Verseghy Ferenc: Ajánlás 63
Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély 64
Kazinczy Ferenc: Vajda-Hunyad 65
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (Forr a világ...) 66
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás 67
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (Romlásnak indult...) 67
Berzsenyi Dániel: A táncok 69
Kisfaludy Károly: Mohács 70
Kölcsey Ferenc: Himnusz 72
Kölcsey Ferenc: Huszt 74
Kölcsey Ferenc: Emléklapra 74
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke 74
Vörösmarty Mihály: Árpád emeltetése 75
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere 76
Vörösmarty Mihály: Szózat 76
Vörösmarty Mihály: Előszó 77
Bajza József: Ébresztő 78
Bajza József: Fohászkodás 79
Garay János: A szent korona 81
Lévay József: Mikes 83
Arany János: Nemzetőr-dal 85
Arany János: Szent László 85
Arany János: Mátyás anyja 87
Arany János: Rendületlenül 89
Petőfi Sándor: Erdélyben 90
Petőfi Sándor: Nemzeti dal 92
Petőfi Sándor: Rákóczi 92
Petőfi Sándor: A magyarok istene 93
Petőfi Sándor: Két ország ölelkezése 94
Petőfi Sándor: Az erdélyi hadsereg 95
Petőfi Sándor: A székelyek 96
Tompa Mihály: A gólyához 97
Tompa Mihály: A madár, fiaihoz 98
Tárkányi Béla: Boldogasszony anyánk! 99
Gyulai Pál: Pókainé 101
Vajda János: A virrasztók 103
Reviczky Gyula: Jézus Pilátus előtt 104
Komjáthy Jenő: Magyar 105
Dutka Ákos: Meotis leánya 108
Ady Endre: Az Avar-domb kincse 109
Ady Endre: Szent Margit legendája 109
Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 109
Ady Endre: Négy-öt magyar összehajol 110
Ady Endre: A Kalota partján 111
Ady Endre: Az eltévedt lovas 112
Ady Endre: A szétszóródás előtt 112
Ady Endre: Intés az őrzőkhöz 113
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára 114
Szép Emő: Imádság 115
II. HATÁGÚ SÍP
A DUNA-TISZA TÁJA
Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben 121
Falu Tamás: Kenyerek miatyánkja 123
Falu Tamás: Magyar visszhang 123
Papp-Váry Elemérné: Hitvallás 124
Csanády György: Székely himnusz 125
Harsányi Lajos: Vers az égi asszonyhoz 126
Sík Sándor: Az andocsi Máriához 127
Sík Sándor: Szentkirály szólongatása 128
Tóth Árpád: Szent nyomorék, riadj! 129
Tóth Árpád: Nézz ránk, Ady Endre! 130
Tóth Árpád: Fénylő búzaföldek között 131
Tóth Árpád: Erdőszél 132
Kosztolányi Dezső: A magyar romokon 133
Kosztolányi Dezső: Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben 133
Kosztolányi Dezső: Életre-halálra 134
Kosztolányi Dezső: Magyar vagyok, minthogy magyarul írok... 135
Juhász Gyula: Arad 135
Juhász Gyula: Magyar 136
Juhász Gyula: Testamentom 137
Juhász Gyula: Trianon 137
Babits Mihály: Csonka Magyarország 139
Babits Mihály: Áldás a magyarra 141
Babits Mihály: Erdély 141
Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven 142
Kassák Lajos: Felhőtlen éjszaka 143
Kassák Lajos: Utazás a Felvidéken 144
Kassák Lajos: Csillaghullás 145
Füst Milán: A magyarokhoz 146
Nadányi Zoltán: A testőr 147
József Attila: Nem! Nem! Soha! 147
József Attila: A csodaszarvas 148
József Attila: Betlehemi királyok 149
József Attila: Hazám 150
Sárközi György: Genezis 151
Sárközi György: Magyar árnyak 152
Sárközi György. Nyári éjszaka 153
Szabó Lőrinc: Az örök Magyarországhoz 154
Szabó Lőrinc: Az első döntés 156
Szabó Lőrinc: Az Ipoly ünnepén 157
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért 158
Puszta Sándor: Megszólalt a Föld 159
Berda József: Szent Sebestyén százados 160
Berda József: Vespera Esztergomban 161
Berda József: Diákmisén 161
Bódás János: Károli Gáspár emlékezete 162
Gulyás Pál: A Biblia siratása 164
Gulyás Pál: Óda Turulhoz 164
Gulyás Pál: Kelet felé! 166
Nagy Imre: Hajnalban az Őrhalmon 167
Erdélyi József: Ének István királyról 168
Erdélyi József: Salamon mécsese 170
Erdélyi József: Egy székely ezred hősi emlékkövére 172
Sinka István. Hős katona... hogy is hijják? 172
Sinka István: Anyám balladát táncol 173
Sinka István. Halált küldött az éji rét 174
Sinka István: Jézus örökre elhagyja Názáretet 174
Sértő Kálmán: Magyar imádság a pusztán 176
Sértő Kálmán: Ünnepi kalács 176
Sértő Kálmán: Kolozsvár 177
Keresztury Dezső: Barbár hattyú 178
Keresztury Dezső: Jelkép 180
Radnóti Miklós: Köszöntő 181
Radnóti Miklós: Nem tudhatom 183
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 184
Illyés Gyula: Ne feledd a tért 187
Illyés Gyula: Koszorú 187
Illyés Gyula: Peroráció: záróbeszéd 189
Vas István: Az új Tamás 189
Vas István: Szabó Lőrinc halálára 191
Vas István: Branyiszkó 192
Takács Gyula: A pácsi Flórián kocsmában 193
Takács Gyula: Onnan itass 194
Kálnoky László: A magyar költészethez 195
Kálnoky László: Egy hiéna Londonban 196
Kiss Tamás: Itt élt 197
Kiss Tamás: Fiamnak, hangszereihez 198
Kiss Tamás: Rám ismersz-e majd 198
Rónay György: Margit-legenda 199
Rónay György: Himnusz a Boldogságos Szűzhöz 200
Weöres Sándor: Zsoltár 201
Weöres Sándor: Mária siralma 202
Weöres Sándor: Újszövetségi Apokrif levél 203
Garai István: Sírkövek feleselése 204
Grandpierre K. Endre: Balassi Bálint búcsúja Esztergomnál 205
Grandpierre K. Endre: Liszt Ferenc ujjainak tánca a Rákóczi-indulóban 206
Jánosy István: Budavári tedeum a Mátyás templomban 207
Jánosy István: Monteverdi Esztergomban 208
Jánosy István: Óda 209
Csanádi Imre: Egy hajdani templomra 210
Csanádi Imre: Miniatúrák a Képes Krónikából 211
Csorba Győző: Pietá 214
Csorba Győző: A Janus Pannonius-ünnepségek után 215
Csorba Győző: Igló, 1880. október 13 215
Simonyi Imre: Bartók 216
Simonyi Imre: Történelmi lecke 218
Simonyi Imre: A hazáról az utolsó szó jogán 219
Pilinszky János: Ama kései 219
Pilinszky János: József Attila 220
Pilinszky János: Háromszínű lobogó 220
Pilinszky János: Ismerem 220
Pilinszky János: A lator sóhaja 220
Rákos Sándor: Sirató 221
Rákos Sándor: Gilgames faggatása 223
Nemes Nagy Ágnes: Patak 224
Nemes Nagy Ágnes: Flotta 225
Rába György: Lőcse 226
Kormos István: Ágborisrét 227
Kormos István: Katalánok 227
Kormos István: Pásztorok 227
Váci Mihály: Áldott vagy Te 228
Simon István: Húsvéti körmenet 230
Nagy László: Adjon az Isten 231
Nagy László: Versben bujdosó 231
Nagy László: Szólítlak, hattyú 233
Nagy László: Ady Endre andezitből 234
Szécsi Margit: Jó ellenfélért való 236
Szécsi Margit: Gyarmati dal 236
Szécsi Margit: A csillagos Golgota 237
Csanád Béla: Rekviem Pilinszky Jánosért 239
Takács Imre: Krisztus létrán a keresztre megy 243
Vasadi Péter: Végidő 247
Vasadi Péter: István-zsoltár 248
Lakatos István: Vörösmarty 249
Lakatos István: Psalmus Hungaricus 250
Tornai József: Szent István szarkofágja 253
Tornai József: Egy mondat a szabadságról 254
Tornai József: Vőfély nem volt se hold, se nap 257
Juhász Ferenc: Könyörgés hűségért 259
Juhász Ferenc: Himnusz-töredék 260
Gérecz Attila: Boldog Özséb himnusz 260
Kárpáti Kamii: A sosemhalottak éneke 261
Obersovszky Gyula: Nekem minden színek közül 262
Tóth Bálint: Magyar litánia 263
Fodor András: A Szózat Szólítója 265
Csoóri Sándor: Virágvasárnap 266
Csoóri Sándor: Idegszálaival a szél 267
Csoóri Sándor: Berzsenyi elégiája 268
Csoóri Sándor: Csontok és szögek 268
Szabó Ferenc: Illyéssel tűnődve 270
Kalász László: Fák 270
Marsall László: Magyarnak lenni 270
Marsall László: Az elhasadt idő 272
Kalász Márton: Kyrie, 1824-ből 273
Kalász Márton: Egy nap 274
Bisztray Ádám: Adj testvéri beszédet 274
Bisztray Ádám: Előszó helyett egy készülő könyvhöz 275
Buda Ferenc: Szólásért való ének 276
Buda Ferenc: Himnusz haza 277
Buda Ferenc: Legenda 278
Kiss Dénes: A haza homlokán 279
Kiss Dénes. Mindörökké 281
Orbán Ottó: Hallod-e te sötét árnyék 282
Orbán Ottó. Cautio optima 283
Ratkó József: Mégiscsak ők 285
Ratkó József: Tánc 284
Ratkó József: Segítsd a királyt! (III. felvonás 7. jelenet) 285
Ágh István: Árpád-házi katalógus 287
Ágh István: Szigligeti Szent Erzsébet 288
Ágh István: Istenháza 288
Balaskó Jenő: Sírfelirat 289
Balaskó Jenő: Szakértőbeszéd a felkelő sírjánál 289
Bella István: Testamentom 291
Bella István: Halotti beszéd 292
Bella István: Székely Dózsa György imája 293
Tamás Menyhért: Gyökér-bilincsbe zárva 295
Tamás Menyhért: Tegnap-szépen, holnap-szebben 295
Utassy József: Magyarország 296
Utassy József: Akár a szavasok 297
Utassy József: Mindenség Déva-vára 298
Serfőző Simon: Bűntelenül 299
Serfőző Simon: Feledésből az emlékmű 300
Szepesi Attila: Árpád-kori templom 303
Szepesi Attila: Triptichon 305
Szepesi Attila: Szent Margit-legenda 306
Veress Miklós: Az igék születése 308
Veress Miklós: Egy falusi mise után 310
Oláh János: Bornemissza óta 311
Oláh János: Szabadság 312
Mezey Katalin: Credo 313
Mezey Katalin: Imádság 315
Kiss Benedek: Az én földem 316
Kiss Benedek: Sinka zsákja 316
Kovács István: Csángók 319
Kovács István: Ágyúöntők földje 320
Kovács István: Történelem 321
Szentmihályi Szabó Péter: Kossuth Lajos levele ismeretlen tisztelőjéhez, Turinból 322
Szentmihályi Szabó Péter: Térdre, magyar! 322
Szentmihályi Szabó Péter: Átkozott, áldott 323
Szöllősi Zoltán: Avarok 324
Szöllősi Zoltán: Szatmárcseke 325
Döbrentei Kornél: Zrínyi Ilona éjszakája 326
Döbrentei Kornél: A felszabadítás szomorúsága 327
Döbrentei Kornél: Elvégeztetett 328
Baka István: Szakadj, Magdolna-zápor 329
Baka István: Székelyek 330
Baka István: Passió 330
Büki Attila: Fohász 331
Nagy Gáspár: Ok már kivárják 332
Nagy Gáspár: Symphonia Ungarorum 333
Nagy Gáspár: Éjszakáimban lámpafény 337
Lezsák Sándor: Julianus harmadik útja 339
Lezsák Sándor. Uz Bence! 340
Tóth Erzsébet: Lakitelek 340
Tóth Erzsébet: Égi ólomból 343
Agócs Sándor: Széchenyi látomásai 343
Léka Géza: Hajlékony est 344
PARTIUM ÉS ERDÉLY, MOLDVAI MAGYARSÁG
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! 347
Reményik Sándor. Ahogy lehet 349
Reményik Sándor. János evangéliuma 351
Reményik Sándor: Az ige 352
Áprily Lajos: Tetőn 353
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben 353
Áprily Lajos: Enyedi csend 354
Áprily Lajos: Ómagyar Mária-siralom 355
Lakatos Demeter Messze, ott, hol a nap szentül le 356
Dsida Jenő: Erdély 357
Dsida Jenő: Nagycsütörtök 358
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus 359
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban 365
Jékely Zoltán: Vasvári Pál nyomában 366
Jékely Zoltán: Nagyenyed, 1850 367
Jékely Zoltán. A vér térképei 368
Horváth Imre: Ékírások 368
Horváth: Imre: Várad 368
Szabédi László: Üdvözlégy, szabadság! 369
Bartalis János: Kettéhasadt Erdély 371
Bartalis János: Reményik Sándor ravatalánál 372
Tompa László: Magányos fenyő 375
Tompa László: Lófürösztés 375
Tompa László: Fohászkodás hadakozásnak idején 376
Gellért Sándor. A csöbörcsöki csángó 377
Gellért Sándor. Áztatott kötéllel fogtak 378
Székely János: A vesztesek 379
Székely János: Anyák 382
Székely János: Tudod, az indiánok 383
Szemlér Ferenc: Arany igékkel 384
Horváth István: Erdély 385
Horváth István: Ne fagyjon vér az oltókésre 386
Bartis Ferenc: És mégis élünk 387
Páskándi Géza: Nem igaz! 388
Páskándi Géza: Néróhoz 389
Páskándi Géza: Ady és Sinka partjainál - öreg ének 390
Kányádi Sándor Mikor Janus elhagyta Páduát 390
Kányádi Sándor Fekete-piros 391
Kányádi Sándor Éjfél utáni nyelv 394
Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén 395
Kiss Jenő: A fordítók 395
Kiss Jenő: Mise a Gizella-templomban 396
Czegő Zoltán: Unus est deus - Egyedül te vagy az Isten 396
Lászlóffy Aladár. Emléktábla a nemlétező házon 399
Lászlóffy Aladár Ó, iskoláim, drága iskolák! 400
Lászlóffy Aladár Fohász, titokzatos 401
Lászlóffy Csaba: Szent István napi 401
Szilágyi Domokos: Szemből, halál 403
Szilágyi Domokos: Héjjasfalva felé 403
Szilágyi Domokos: Mária, anyácska 404
Hervay Gizella: Szilágysági Szent Johanna 405
Magyari Lajos: Csoma Sándor naplója 407
Szőcs Kálmán: Rodostó, 19 novemberis 1724 413
Király László: Aszály 414
Király László: Anyanyelv 415
Csiki László: A gyávaság dicsérete 416
Farkas Árpád: Apáink arcán 416
Farkas Árpád: Avaron 417
Farkas Árpád: Epilógus a Lófürösztéshez 418
Ferenczes István: Csíkszentdomokos balladái 418
Markó Béla: Marosvásárhelyi sorok 420
Markó Béla: Balkáni fohász 420
Szőcs Géza: Délkelet 421
Szőcs Géza: Kérdések a XXVI. század költőihez 423
Gál Éva Emese: Márton Áron üzenete 425
Gál Éva Emese: Hazátlanok millecentenáriumára 425
Gál Éva Emese: Szonett 426
Kovács András Ferenc: Erdélyi töredék 426
Kovács András Ferenc: Psalmus Transsylvanicus 427
Kovács András Ferenc: Öreg biblia margójára 428
FELVIDÉK
Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld! 431
Mécs László: Tertulliánus éneke 432
Mécs László: A legutolsó magyar úr 433
Mécs László: Könyörgés a káromkodó Magyarországért 434
Forbáth Imre: Petőfihez 434
Győry Dezső: Ha egyszer elfogyunk 435
Győry Dezső: A „Viharsarok" margójára 435
Győry Dezső: Lármafa 436
Ölvedi László: Miben reméljünk? 436
Ölvedi László: Biblia 436
Gyurcsó István: Az unokák megszületnek 438
Veres János: Palóc madonnák 439
Ozsvald Árpád: Hettita ballada 440
Ozsvald Árpád: Kazinczy 440
Tőzsér Árpád: Ezredvégi sorok a könyvről 441
Zs. Nagy Lajos: Csehszlovákiai magyar költő fohásza az úrhoz 442
Zs. Nagy Lajos: Apage, satanas 443
Zs. Nagy Lajos: Isapur panasza 444
Cselényi László: Anyamadár-sirató 445
Gál Sándor. Könyörgés 445
Gál Sándor: Veszteségeink 447
Kulcsár Ferenc: Tompa Mihály ismeretlen költői levele 448
Mikola Anikó: Holtág-sirató 453
Varga Imre: Előreküldött ének 454
Tóth László: Átkelés 455
KÁRPÁTALJA
Sáfáry László: Fiatal fák 461
Kovács Vilmos: Verecke 461
Kovács Vilmos: Korom 462
Kovács Vilmos: Bikaháton 463
Kovács Vilmos: Testamentum 464
Stumpf Benedek András: Barbárok 464
Balla Gyula: In memoriam Sáfáry László 466
Fodor Géza: Képsorok Munkácsy Mihály albumából 467
Fodor Géza: Bukovinai esték 467
Fodor Géza: Munkács vára 1688. január 17-én, (még) Zrínyi Hona idejében 468
Vári Fábián László: Útban Törökország felé 469
Vári Fábián László: Várad felől az alkony 470
Vári Fábián László: Ady alkonya 471
Füzesi Magda: Egy lenvirág reggeli imája 472
Finta Éva: Képzelt párbeszéd 474
Finta Éva: Tavasz-feltámadás 474
DÉLVIDÉK
Csuka Zoltán: Petőfinek 477
Gál László: Kilencszázhétbül ének 478
Gál László: Húsvét, 1938 479
Fehér Ferenc: Vajdasági kesergő 1949-ben 480
Fehér Ferenc: Nyelv és varázs 481
Fehér Ferenc: Baranyai ének 482
Pap József: Záradék 483
Pap József: Versvázlat 484
Ács Károly. Téli utazás 485
Ács Károly: Vers 2000-re 485
Brasnyó István: Az elátkozott vitorla 486
Brasnyó István: Krónikás ének 1988-ból 486
Cs. Simon István: Milyen jó lenne 487
B. Foky István: Állvaszületés-anzix, anno '96 488
Domokos István: Kormányeltörésben 490
Tolnai Ottó: Vitéz nagyanyám 500
Tolnai Ottó: Kodály 502
Tóth Ferenc: Égig érő erdőn 504
Jung Károly: Pannon esti zsoltár 505
Jung Károly: Kései bűntudat 506
Podolszki József: Hiszek a megváltóban 508
Podolszki József: A teremtésből kilépve 508
Böndör Pál: Elő kell fizetnem az újságra 509
Böndör Pál: Házkutatás 510
Tari István: Vesztőhelyünk, Arad 510
Tari István. Golyót fog 511
Sziveri János: Dunamedencecsont 511
Bence Lajos: Óda a hazatérőhöz 513
NYUGATI MAGYARSÁG
Márai Sándor: Halotti beszéd 517
Márai Sándor: Mennyből az angyal 518
Wass Albert: Üzenet haza 520
Faludy György: Október 6 523
Határ Győző: A léleknek rengése 525
Határ Győző: Psalmus 527
Tűz Tamás: Hazám 527
Tűz Tamás: Megfútták a harsonákat 528
Tűz Tamás: Vonjátok be a zászlót 529
Csiky Ágnes Mária: Áldás: magyar nyelv 530
Tollas Tibor: Tiborc fohásza Szent Erzsébethez 531
Tollas Tibor: Mindszenty 532
Tollas Tibor: Versek erdejében 532
Fáy Ferenc: Missa Hungarica 533
Fáy Ferenc: Zsoltár, szürkületben 535
Fáy Ferenc: Imádság székely templomokért 536
Kibédi Varga Áron: Barátaimnak 538
Sulyok Vince: Hazád és anyanyelved 538
Gyékényesi György: Midőn a költő nem találja helyét 540
Gyékényesi György: Várad köszöntése 540
Vitéz György: Bartók New Yorkban 542
Horváth Elemér: Magyar költő a hazájára gondol Amerikában 543
Horváth Elemér: Honfoglalás 544
Horváth Elemér: Hun leány halála 544
Máté Imre: Fölgyújtott farkú rókák 545
András Sándor: Az ASAK beadványa az ENSZ-hez 547
Makkai Ádám: Teremtünk egyszer 547
Gömöri György: Aki még hisz, az így könyörög 548
Gömöri György: Attila sírja 549
Kemenes Géfin László: Zrínyi harmadik éneke 550
Zas Lóránt: Nem Koppányt 551
Zas Lóránt Erdély 552
Kannás Alajos: Sirató helyett 553
Kannás Alajos: Kitaszított 554
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem