A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Eszmélet 60.

Társadalomkritikai és kulturális folyóirat/ 2003. tél

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Eszmélet Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 216 oldal
Sorozatcím: Eszmélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Asztal körül
József Attila - 2003
Miként él ma József Attila szelleme, milyen gondolatokat vet fel napjainkban a
költő életműve? Érvényesek, esetleg aktualizálhatók-e gondolkodásmódjának „projektjei"? A kerekasztal résztvevői szerint az elsődleges a költői életmű, de emberi
tanulságként, dokumentumként izgalmas mindaz, amit József Attila vitákban, adott
esetben a szerelmeivel való küzdelmeiben élt át. Különösen fontos a költő folytonos, intenzíven megélt, radikális baloldalisága.............................................. 4
Változatok egy témára
Max Fraad-Wolff és Richárd Wolff: Rugalmas gazdaság, rideg valóság
A globalizáció új szakaszának kezdetét a durvább, tovább fegyverkező és unilateralista Amerika jelzi. A versengő tömbök történelmi sémája tér vissza. A logikus
alternatíva: a szolidaritás és kooperáció lehetőségét kínáló szocializmus .... 34
Endreffy Zoltán: Neoliberalizmus és globalizáció
A neoliberalizmus a kapitalista világgazdaság válságára adott nem adekvát ideológiai és politikai válasz, amely deformálja a globalizációs folyamatot, és szemben áll a keresztény értékekkel is.................................................................. 39
Stephen Eric Bronner: Amerikai terepszemle, avagy hazugság, félelem és a
demokrácia megerőszakolása
McCarthy szenátor óta nem szennyezte ilyen mértékű szándékos ferdítés az Egyesült Államok politikai kultúráját. Mára a legelvakultabbakon kívül mindenki tisztán
látja, hogy az Irak elleni háború ki robbantásának szükségességét nem a „téves
értelmezés" igazolta, hanem a puszta hazudozás......................................... 46
Tromf
Wiener György: Hozzászólás az államszocializmus-vitához
A létezett/létező szocializmusok mindegyike a marxi politikai kommunizmus keretei között mozgott/mozog. A magyar „új gazdasági mechanizmus" tanulsága,
hogy a rendszer szocialista jellegű reformjára nem volt lehetőség; a reform már a
rendszerváltást vetítette előre. A megszüntethetetlen legitimációs deficit miatt az
egypártrendszer az államszocializmusok szükségszerű kritériuma.............. 52
Történelem
Ana Bazac: Az antisztálinista disszidensek és a„vox intelligent(s)iae"
A romániai állampárti rendszer jobboldali disszidenseinek elemzése arra ad választ: mi az oka, hogy Romániában nem alakult ki az állampárti rendszerrel szemben artikulált, hiteles baloldali kritika............................................................. 68
Kislexikon
André Tosel: Az idős Lukács és a Budapesti Iskola
A cikk Lukács Ontológiájának a sztálinista ortodoxia meghaladásában játszott
szerepéről és az idős mester munkatársainak/tanítványainak eltérő pályaíveiről
nyújt átfogó elemzést..................................................................................... 81
Edward W. Said (1935-2003) és az Orientatizmus................94
Malisé Ruthven: A vitatott irodalomkritikus és a palesztin ügy védelmezője
Amerikában......................................................................94
Edward W. Said A humanizmus az egyedüli védelem a barbársággal szemben
A közelmúltban elhunyt palesztin-amerikai összehasonlítóirodalom-tudós világszerte elismerést és heves elutasítást is kiváltott, fő műve, az Orienta/izmus megjelenésének 25. évfordulója apropóján írt cikkében (ismét) élesen elutasítja a „civilizációk összecsapásáról" szóló doktrínát, s hitet tesz a humanizmus: a sokféleségében egységes egyetemes kultúra feltétlen tisztelete mellett.................. 99
Farkas Miklós: Malthus két évszázad elteltével
1803-ban jelent meg Thomas Róbert Malthus híres esszéje a „népesség elvéről".
Érdemesnek látszik tárgyilagosan elgondolkoznunk azon, miben volt és miben nem
volt igaza Matthusnak, aki először mutatott rá a túlnépesedés veszélyeire..... 107
Asszociációk
Kertész Ákos: Szómágia. Káromkodás - polgárpukkasztás - irodalom
A káromkodás mint sajátos nyelvi jelenség többféle funkciót tölt be. Elgondolkodtató, ha egy liberális szellemére büszke lap az efféle analízist visszautasítja .... 119
Bereti Gábor: Helyzetkép és jövőkép. Szociális fórum Miskolcon, 2003. április 5-6.
Gondolatok a szociális érdekek és jogok érvényesíthetőségéről a mai globális
kapitalizmus viszonyai között......................................................................... 128
Shaliní Randeria: Példabeszéd a neemfáról. A jog transznacionalizációja és
a civil társadalmi szereplők szerepe
A nemzetállami szuverenitás sorvadása, az erősödő jogi pluralizmus és a különböző jogszabályok keveredése szokatlan a nyugati ipari országokban, az egykori
gyarmatok számára azonban nagyon is ismerős.......................................... 133
Analízis
Ravi Arvind Palat: Ázsia része-e India?
Beszélhetünk-e valamilyen szempontból egységes „Ázsiáról", hogyan módosult a
századok folyamán az európai-amerikai kapitalizmus Ázsia-képe, és milyen szerepet kapott mindebben az indiai szubkontinens?......................................... 139
Rotand-Pierre Paringaux: Veszélyben az élelmezési önállóság. Kiállja-e a WTO-próbát az indiai agrárium?
India csatlakozása a WTO-hoz az indiai mezőgazdaság súlyos válságát vetíti előre.
Hosszú idő óta először mutat csökkenést az élelmiszer-fogyasztási statisztika,
miközben a magtárakban halomban áll a gabona......................................... 167
Kumkum Sangari: Az erőszak útjai
Miként kapcsolódik össze a vallási, a kommunális és a kaszterőszak a patriarchális társadalom elnyomó erőivel. A szerző cáfolja, hogy ősi tradíciókról lenne
szó .................................................................................................................175
Dokumentum
Kammunist Kranti (India): Ballada a munka ellen
Az írás néhány éve nagy vitákat kavart a nemzetközi radikális-baloldali
A szöveg poszt-szituacionista terminológiát használva, a munka és a munkával szembeni spontán ellenállás példáin keresztül kívánja megteremteni a témáról folytatandó radikális diskurzus kereteit..............................................192
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem