A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XXV. Magyar Találkozó krónikája

Az Árpád Akadémia XX. évkönyve/Beszámoló a Szabadvilági Magyarok IV. Világkongresszusáról

Előszó

"HAZÁNK A HONTALANSÁGBAN: ANYANYELVÜNK" címmel a XXV. Magyar Találkozó irodalmi és művészestjén elhangzott megnyitóját idézzük. Újra itt egy alkalom, amikor a szabad világ 5 földrészén szétszórt... Tovább

Tartalom

A szerzők 5
Az anyag áttekintése 6
Előszó helyett
Flórián Tibor: Hazánk a hontalanságban: anyanyelvünk! 7
Gyászjelentés 10
I. A KÉT MAGYAR KONGRESSZUS ESEMÉNYEI
Az első nap: 1985 november 28-án 11
A második nap: 1985 november 29-én 12
Tanácskozások és előadások 12
Kiállítások 12
Mózsi Ferenc: Szellemi dörömbölés 13
Könyvkiállítás 15
Képzőművészeti kiállítás 16
Irodalmi és művészest 17
A harmadik nap: 1985 november 30-án 20
Párhuzamos ülések és viták 20
Díszvacsora 20
Magyar Bál 24
A negyedik nap: 1985 december 1-én 24
Főpapi szentmise 24
Irányi László: Szent Erzsébet követése 26
Protestáns istentisztelet 29
Az Árpád Akadémia XX. közgyűlése 29
A Világkongresszus záróülése 29
Baráti búcsúest 30
A kettős kongresszus idején 30
II. MAGYAR OKTATÁS KANADÁBAN
Ormay Józsefné: A magyar középiskolai oktatás szükségessége Észak-Amerikában 32
Mester B. Fiore: Kétnyelvű és két kultúrájú nevelés Kanadában 35
III. AZ IFJÚSÁG ÉS A KÖZÉPNEMZEDÉK KÖTELESSÉGE
Bodnár Gábor: Bevezető gondolatok az ifjúsági ankéthoz 39
Némethyné Kesserü Judit: A fiatalság és a középnemzedék kötelessége Isten, haza és embertársai iránt 41
Felszólalások az ifjúság és a középnemzedék ankétián 44
IV. CSILLAGHÁBORÚ?
Keviczky Kálmán: Hadüzenet a világűrnek 51
V. DÍSZVACSORA ÉS KITÜNTETÉSEK
1. Köszöntők 57
Irányi László: Ünnepi köszöntő 59
Celeste F. Richárd ohiói kormányzó különleges elismerése 64
Voinovich V. George clevelandi polgármester kiáltványa 66
Oakar Mary Rose kongresszusi képviselő gratulációja 68
Voinovich V. George elismerő levele 69
Pilla M. Anthony üdvözlő szavai 70
2. Árpád-érmek átadása a díszvacsorán 71
3. A XXIV. tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-pályázat nyertesei 71
Arany Árpád-érmet nyert 71
Ezüst Árpád-érmet kapott 72
A pályázaton újból sikerrel vett részt 72
4. Az év magyarja 72
5. Az év magyar egyesülete 73
6. A fényképkiállításon 73
VI. PÁRHUZAMOS ÜLÉSEK
1. Az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége 74
2. A Szabad Magyar Újságírók Szövetsége 77
Flórián Tibor: Emigrációs életünk Robinsonjai 77
3. Orvosi előadások 81
Ipolyi Ferenc: Fertőzések befolyása az emberiség történelmére 81
4. Orientalisztika 89
Lengyel Alfonz: A kínai szociológia új útja 89
Németh Gyula: Meótisz, mint a magyarság bölcsője 94
Görgey Tivadar: Adalékok a magyar nép őstörténetéhez 94
Fabricius Gábor: A japán nagyhatalom magyar szemszögből 94
Kazár Lqjos: Körösi Csorna Sándor Kelet-kutatásainak folytatása 95
Érdy Miklós: A szarvasi tűtartón talált rovás megfejtése 99
Lengyel Alfonz: Amerikai magyarok kínai baráti szövetsége 100
5. Mérnökök találkozója 100
Mihály Ferenc: Mérnökök szerepe a régészetben 103
Noel Péter: Elektromos energiaátvitel a relativisztikus quantum-elmélet tükrében 108
6. A Szent László Társaság és Rend 109
7. A sportbajnokok 110
8. A Keleti Társaság 110
VII. ZÁRÓNYILATKOZAT
A clevelandi nemzetiségek emlékirata 113
A Magyar Kongresszus zárónyilatkozata 113
VIII. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA VEZETŐI ÉRTEKEZLETE ÉS XX. KÖZGYŰLÉSE
1. Az Árpád Akadémia székfoglaló és más előadásai 116
Demecs Dezső: A Magna Carta, az aranybulla és az emberi jogok a XX. században 116
Kovárczy István: Magyar-viking vonatkozások 121
Kosztolnyik Zoltán: A quattrocento magyar hittudósai 121
Neszlényi Judit: Kodály Zoltán hatása világ viszonylatban a zenepedagógia terén 132
Gáspár Márton: Magyar történelmi szemlélet 138
Nyeste János: Magyar múzeum Clevelandben 139
Baranchi Tamáska Endre: A Haraszthyakról 141
Dukai Takách Gusztáv: Keresztek, zászlók, címerek 146
Kazár Lajos: Magyar szófejtések a japán bevonásával 150
Nagy János: A Nyugat-Magyarországi Cserkész Szövetség vázlatos története (1919-1922)... 156
2. Somogyi Ferenc: Főtitkári beszámoló 165
Elhunyt 166
Egyéni működés 167
Új tagok meghívása 178
A XX. évi (jubileumi) közgyűlés 179
Flórián Tibor: Köszönet és hitvallás 179
Füry Lajos: Ünnepi megemlékezés 181
Somogyi Ferenc: Húsz év 183
Nádas János: Zárószó 185
4. Az Árpád Akadémia tagjai lettek 187
IX. BESZÁMOLÓ A SZABADVILÁGI MAGYAROK IV. VILÁGKONGRESSZUSÁRÓL
A szerzők 189
Az anyag áttekintése 189
A. A VILÁGKONGRESSZUS MEGNYITÁSA
1. Előzmények 190
2. Üdvözletek 191
3. Nádas János: Megnyitó 197
A clevelandi nemzetiségek emlékirata 200
Az elnök nyilatkozata 203
4. Gyallay-Pap Domokos: Főtitkári beszámoló 206
I. A torontói III. Világkongresszus visszhangja 207
II. Kongresszusi jelentés 208
III. A IV. Világkongresszus előkészítése 208
IV. Az emberi jogok ottawai konferenciája 208
V. Az óhazával való kapcsolatok 209
B. ELSZAKÍTOTT TERÜLETEINK MAGYARSÁGÁNAK JOGSÉRELMEI ÉS ÉRDEKVÉDELME
1. A Felvidékre vonatkozóan 211
Hites Kristóf: A Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottsága 211
Kostya Sándor: A Felvidéki Magyarok Baráti Köre 213
2. Erdélyben 214
Lőte Lajos: Az emigráció törekvései és eredményei 214
Programjavaslat a romániai magyarság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében 217
3. A Délvidéken 222
Lelbach Antal: Magyarságunk megmentése 222
Nyilatkozat 226
4. Nyugat-Magyarországon 229
Dabas Rezső: A lajtabánsági magyar nemzetiség jogsérelmei és érdekvédelme 229
Határozati javaslat 232
C. MAGYAR KÜLPOLITIKAI KÉRDÉSEK
Gyallay-Pap Domokos: Vitaindítás 234
Füzér Julián: Mindszenty bíboros szentté avatásáért 237
Könnyű László: A világiak feladata Mindszenty boldoggá avatása érdekében 246
Időszerű kérdések 248
Csák Attila: Lélekrombolás 248
Gereben István: Március 15 248
Szegedi Dénes: Tárják fel a sírok helyét 248
Horváth Lajos: Népesedési problémák 250
Tollas Tibor: A nemzeti emigráció felszámolása 252
Chászár Ede: A kisebbségek ügyének előmozdítása az ENSz-nél. Honnan várható segítség? 252
Fledler Kálmán: A lengyel-magyar kérdés 256
Simonfay Ferenc: Emigrációnk külpolitikájának módosításához illő javaslatok 260
Gál Imre: Az emberi jogok védelme és a magyarországi helyzet 261
D. KAPCSOLATOK A HAZAI MAGYAROKKAL KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELLENZÉKRE
Gereben István: A kapcsolatok megtagadása 265
Pásztor László: Állásfoglalásunk 267
Mózsi Ferenc: Éppen ideje 268
Saáry Éva: Új stratégia? 270
E. VÉLEMÉNYEK, ÜZENETEK, JAVASLATOK
Bognár Kálmán: Új honfoglalás 274
Boros László: Történelmi helytállásunk értelme 274
Czettler Antal: Keresztény humanizmus 274
Daruvár Yves: Üzenet a Szabadvilági Magyarok
IV. Világkongresszusához 275
Fehérváry István: A magyar nép jobb sorsra hivatott 277
Flórián Tibor: Nemzeti emigrációnk elveivel ellenkezik 277
Gianone Egon: Pannónia Sacra 277
Herendi János: Hányan vagyunk? 278
Hetyey Sándor: Csúcsszervezet 279
Hyeronymi Pál: Munkás- és sportkérdések 279
Horváth Lajos: Az emigráció hármas célja 279
Hoyer Steny: Commission on Security and Cooperation in Europe 280
Katona Sándor: A legfontosabb feladat 282
Kovács Gyula: Magyar sajtóiroda 283
Lengyel Alfonz: Három követelés 283
Molnár Gyula: A Kárpát-medence újraegyesítése 283
Nagykállói Nagy Gyula: A Szent Koronáról 284
Nikolits Miksa: A dél-afrikai helyzetről 284
Papp Zsigmond: Az emigráció senkit sem rehabilitálhat 289
Sasvári László: A magyarságtudat csökkenése 289
Szakály János: Minden nyugati magyar megmozdulást támogatunk 290
Szőczy Árpád: Az emberi jogok szabad gyakorlása 290
Tapolcsányi Oszvald: A szenvedés és fájdalom 290
könnycseppjei 291
Tarjányi Imre: A külön utakon járás 291
Tollas Tibor: Keresztszülőket 291
Töttösy Ernő: Politikai program 292
Vargha Gábor: Állandóan kopogni kell 295
F. ZÁRÓÜLÉS
1. Vita 296
2. Az V. Világkongresszus helye és ideje 297
3. Az új főtitkár 297
S ami utána következett 298
A Szabadvilági Magyarok IV. Világkongresszusának küldöttsége Washingtonban 299
G. A IV. VILÁGKONGRESSZUS ZÁRÓNYILATKOZATA 302
H. A MEGJELENTEK NÉVSORA 308
X. A CLEVELANDI SZABADEGYETEM 322
XI. ÉLETRAJZI ADATOK
Ambrózy Anna 324
Bánátfi János 324
Biringer P. Pál 325
Borbás Károly 325
D'Andrey Gabriella 326
Domonkos Mikó Mária 327
Görgey Tivadar 328
Hetyey Sándor 328
Kollányi Károly 329
Machán Tiborné Bíró Anna 329
Miskolczy Kálmán 339
Nowotny N. Alajos 331
Szent-Ivány József 331
Tálas Ernő 332
FÜGGELÉK
Magyarország felosztása Trianonban 333
Pályázat 334
XII. NÉVMUTATÓ 335
XIII. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 344
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A XXV. Magyar Találkozó krónikája A XXV. Magyar Találkozó krónikája A XXV. Magyar Találkozó krónikája
Állapot:
3.680 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba