A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Névtudomány és művelődéstörténet

A IV. magyar névtudományi konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján - Zalaegerszeg, 1986. október 8-10.

Szerző

Kiadó: Zalaegerszeg Város Tanácsa VB Művelődésügyi Osztály
Kiadás helye: Zalaegerszeg
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 389 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-03-2889-5
Megjegyzés: Megjelent 500 példányban. Fekete-fehér ábrákkal, kihajtható mellékletekkel.

Előszó

Az elmúlt 30 évben a magyar névtudomány kiemelkedő rendezvényei voltak az immár hagyományossá váló konferenciák, amelyeket méltán tekinthetünk egy-egy fejlődési szakasz lezárásának, az elért... Tovább

Tartalom

Előszó9
Plenáris előadások
Soltész Katalin: Névkutatás és névkultúra13
Kiss Lajos: Az eruópai névtudomány utóbbi másfél évtizede18
Ördög Ferenc: A földrajzi nevek gyűjtése, kutatása (1980-1986)31
Hajdú Mihály: A személynevek és az egyéb tulajdonnevek gyűjtése, kutatása (1980-1986)47
Szekcióelőadások
Helynevek
Ábrahám Imre: Művelődéstörténeti tanulságok Pannonhalma és környéke helyneveiben62
Balázs János: Régi magyar földrajzinévtípusok (Levédia-Lőd, Küküllő-Somló)65
Balogh Lajos: Zárt e-zés a fölrajzi nevekben68
Barics Ernő: A Zselic földrajzi neveinek szerbhorvát rétegéről73
Benkő Loránd: Egy hibás névfejtés módszertani tanulságai (Megjegyzések a Dés helységnév eredetéhez)76
Bíró Ágnes: Az utcanévadás problémái az utóbbi tíz év budapesti gyakorlatában80
I. Gallasy Magdolna: Növénynévi alapú régi településneveink83
Guttmann Miklós: Változás, elmúlás a vasi földrajzi nevekben93
Hegedűs Attila: Helynevek a helyesírástörténet és a nyelvjárástörténet szolgálatában96
Hévvízi Sándor: Vizekkel kapcsolatos helynevek a Körösök vidékén99
Hoffmann István: Számítógépes helynévvizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén103
Horgosi Ödön: A szláv porond előfordulása földrajzi neveinkben108
Horváth Lajos: A zsidó nemzetség nyomában (Egy településnév-változtatás története)111
Horváthné Bernáth Rózsa: Történeti emlékek Barbacs helynévanyagában114
Juhász Dezső: Toponímia és onomatopoezis116
Kálmán Béla: Párhuzamos helységnevek120
Kálnási Árpád: "A fehérgyarmati járás földrajzi nevei" című kötet művelődéstörténeti vonatkozásai123
Király Lajos: A névpusztulás okai és a megőrzés lehetőségei a hivatalos helységnévhasználatban126
A. Kolláth Anna: Rum község földrajzi neveinek változása az elmúlt 15 évben130
Körmendi Géza: Komárom megye helységneveinek rendszere132
Markó Imre Lehel: Az úgynevezett "hivatalos" dűlőnevek (Zala megye földrajzi neveinek írásos anyaga)135
Márton Mátyás: Tengerfenék-képződmények földrajzinévtára139
Mező András: A típusváltás. Egy fejezet helységneveink élettanából143
Molnár Zoltán Miklós: Szombathely környéki földrajzi nevek vallomásai egy élőnyelvi anyag tükrében146
Cs. Nagy Lajos: Néhány Pest megyei település földrajzi neveinek vizsgálata150
Pelle Béláné: A helységnevek differenciálódásáról (al-fel, alsó-felső előtagokkal)153
Pesti János: Szóföldrajzi szempontok a történeti és mai magyar földrajzi nevek vizsgálatában156
Reuter Camillo: A párhuzamos helynévadás és a Temesköz történeti hely(ség)névanyaga159
Rónai Béla: Keresztek a nevek világában (Keresztek, és ami mögöttük van)162
Szabó Géza: A földrajzi nevek és az élőnyelvi kutatások166
Szabó László: Legelőnevek és legeltetési rend a Szolnok megyei Tiszazugban170
Szathmári István: Földrajzi nevek mint szimbólumok174
Tálos Géza: Egy avar korra utaló településhálózat nyomai a magyar helynevekben177
Timár György: A "Baranya megye földrajzi nevei" című kötet népességtörténeti adattárának helytörténeti és névtani szempontjairól184
Vadas Ferenc: Középkori települések Szekszárd határában187
Varga Mária: Falurésznevek a történelmi Zala megyében192
Várkonyi Imre: A somogyi településnevek194
Végh József: Az első magyar helynévgyűjtő: Szabó Károly197
Vincze László: A sóbányászat és sószállítás emlékei földrajzi neveinkben200
Virágh Ferenc: A termelőszövetkezeti táblanévadás a történettudomány nézőpontjából204
Vörös Ottó: Növénynevek Vas megye földrajzi neveiben207
Személynevek
Ádám Imre: Földrajzi nevekre utaló vezetéknevek Szabolcs megyében a XVI. században212
Baski Imre: Kun eredetű nevek a török adóösszeírásokban214
Boros Edit: Történeti és mai személynevek a Káli-medencében217
Dóra Zoltán: Kisvác történeti családnevei (1783-1815)220
Fehértói Katalin: Az Árpád-kori névvonatkoztatás vitás kérdései223
Fülöp László: A Fonai vezetéknév Fonóban228
Hangay Zoltán: A névhasználat Rákóczi Zsigmond (1544-1608) levelezésének aláírásában231
Horpácsi Illés: Kultusz és divat szerepe a névadásban (Különös tekintettel az Anna és a Mária névre)234
Horváth Mária: Pais Dezső tanulmánya Janus Pannonius nevéről237
Kakuk Mátyás: Születő és kihaló családnevek Kunszentmárton XVIII-XIX. századi anyakönyveiből242
Korompay Klára: A középkori vallon-magyar kapcsolatok kérdéséhez. A dézma nyomában245
Mizser Lajos: Női keresztneveink típusai249
Orosz Béla: A névváltoztatásokról252
Ördög Ferenc: Zala megye XVIII. századi népességösszeírásai (1745-1771)255
Rácz Endre: "A hetési Piku" és társai (Személynevek mint táj- és típusjelölők)259
Szabó T. Ádám: Magyar eredetű vezetéknév-jellegű csoportok Kolozsvárt három szinkron metszet alapján (1453, 1750, 1978)263
Varga József: Birtojelölés (többségjelölési sajátosságok) a Mura-vidéki magyar ragadványnevekben271
Virág Gábor: Kapisztránói Jánso csodái jegyzőkönyvének személynevei274
A névtudomány egyéb kérdései
Általános kérdések
Büky Béla: A lélekfogalom és a lélekmegnyilvánulási tünetek legkorábbi névtani nyomai278
Deme László: Névterjedelem és névtartozékok282
Kiefer Ferenc: Mit jelent a tulajdonnév?286
Nyirkos István: A tulajdonnevek hírértékéről290
Irodalmi névadás
Büky László: A személynevek sítlushatása a költői nyelvben294
Gyarmath Olga: Irodalmi névadás Sütő András drámáiban297
Kovács Éva: Személyek és nevek korai Csáth-novellákban300
Magyarlaki Józsefné: Kosztolányi névválasztása novelláiban303
Szilágyi Ferenc: Az irodalmi névadás Szabó Magda műveiben306
Vitányi Borbála: Juhász Gyula névadási motívumairól313
Idegen nyelvű névadás
Bachát László: Keresztnévadás a Német Demokratikus Köztársaságban és hazánkban317
Fügedi István: Névadás és néveredet a vietnami nyelvben321
Hoffmann Ottó: A cigányok földrajzinév-adásának néhány jellegzetessége323
Kiss Antal: Személynevek udmurt publicisztikai, szépirodalmi és nyelvjárási szövegekben328
Kozmács István: Udmurt névtani kérdések331
Osváth Gábor: A koreai személynevek335
Vinkovics Judit: Névadás, névcsere, névtabu a mongoloknál339
Zaicz Gábor: A mordvin helynévtípusok342
Tulajdonnevek és nyelvtörténet
Dienes Erzsébet: Az Érdy Kódex tulajdonneveinek tanulságaiból346
K. Fábián Ilona: Megjegyzések a Váradi Regestrum neveinek ortográfiájához349
Galgóczi László: Szent Antal tüze351
Horváth Katalin: Még egyszer név szavunk eredetéről355
A. Molnár Ferenc: Névtan, szótörténet és művelődéstörténet (a gödény és a pelikán szavakról)360
Vegyes tematikájú kérdések
Balázs Géza: Tetovált nevek Magyarországon367
Csige Katalin: Tulajdonnevek a kétkötetes magyar-orosz nagyszótárban370
Eőry Vilma: A cím mint tulajdonnév373
Farkas Ferenc: Jászjákóhalma élő állatneveinek néhány antropomorf vonása377
Nagy L. János: A nevek szerepe idiómáinkban (O. Nagy Gábor gyűjtése alapján)379
Tolcsvai Nagy Gábor: Egy sajátos terület: a popzenekarok névvilága383
Tverdota György: József Attila névvarázselmélete386
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem