A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 2000/1-4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata/XCVI. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság-Argumentum Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 512 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kihajtható melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1. szám

Gósy Mária: Állandóság és változás a beszédben 1
Kertész András: A szabálykövetés mint tudásszociológiai probléma 14
Békési Imre: Az érvelés okozati-oki láncolódása 27
Banczerowski Janusz: A kategorizáció és a jelentés a kognitív nyelvelméletben 35
Juhász Dezső - Radványi Péter - Vékás Domokos: Egy dialektológiai adatbázis és elektronikus prezentációs rendszer alapvetése 47
Király Péter: Gondolatok a kalandozásokról 59
Szathmári István: Németh László költői nyelvéről 68
Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor művészi névhasználatáról 74
Kisebb közlemények
Borzsák István: Nyelvi energia? 81
Nyelvművelés
H. Tóth Tibor: Észrevehetők/észrevehetőek avagy „nem vehetőek észre"? 82
Szemle
Lőrinczi Réka: Jakó Zsigmond, Erdélyi okmánytár.
Bakró-Nagy Marianne: D. Abondolo (ed.), The Uralic Languages.
Fehértói Katalin: Ördög Ferenc, Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745-1771).
Mátai Mária: Szombathelyi tudós tanárok 89
Különfélék
Szabó József: Nyelvek és nyelvjárások Svájcban 109
Társasági ügyek
Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 95. közgyűlése
Róna-Tas András: Búcsú Schütz Ödöntől
A Magyar Nyelvtudományi Társaság közleménye 120
Nyelvtörténeti adatok
Terbe Erika: A Batthyány család levelesládájából 126

2. szám

Hegedűs József: „Nyelvi világkép" - magyar nyelv - idegen nyelv 129
Gecső Tamás: Kvantorok, fókuszpozíció és kontrasztív topik a mai magyar nyelvben 139
Kiss Jenő: A grammatikai és a lexikológiai nyelvjárások kérdéséhez 155
Ruzsiczky Éva: Kell-e új magyar szinonimaszótár? 163
Horváth László: Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben 170
Király Péter: Gondolatok a kalandozásokról 181
Dömötör Adrienne: A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban 193
Kisebb közlemények
Nyomárkay István: A magyar szlavisztika hagyományai
Juhász Dezső: A hurok történetéhez, különös tekintettel a nyelvföldrajzra
Horváth Mária: Anna örök 206
Szó- és szólásmagyarázatok
Kun Péter: A nagykunsági megkíjcesedett szavunkról
Mező Krisztina: Megfakult az elfakul?
Mizser Lajos: Égető 215
Nyelvművelés
Bódi Zoltán: Az informatika nyelvhasználatának hatásai és nyelvstratégiai háttere 218
Élő nyelv
Molnár Zoltán Miklós: Nyelvjárási szöveg Hosszúfaluból 223
Szemle
Balázs Géza: Nyelvmentés vagy nyelvárulás?
Szathmári István: Szabó Zoltán, A magyar szépprózai stílus történetének fő irányai
Fehértói Katalin: A magyarországi középkori latinság szótára 228
Különfélék
Dezsőné Zemplényi Vera - Dobó Attila: A magyar nyelvtörténet és a finnugor összehasonlító nyelvészet oktatása Pécsett (1923-1998)
A. Molnár Ferenc: Országh Lászlóról egy amerikai professzor - és egy volt Országh-diák 244
Társasági ügyek
Szabó Zoltán: Vámszer Márta 255

3. szám

Pete István: Szófajaink rendszere és hierarchiája 257
Szili Katalin: A magyar időhatározók rendszere 272
Tolcsvai Nagy Gábor: Vázlat az ő - az anaforikus megoszlásról 282
Székely Gábor: A lexikai fokozás általános kérdéseiről 296
Szathmári István: Vörösmarty és a magyar nyelvtudomány 310
Horváth László: Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben 316
Nagy Levente: Bethlen Miklós „ezer vagy kétezer szavas" latin-román-magyar szójegyzéke 332
Kisebb közlemények
Tamásné Szabó Csilla: Megegyezik-e az Erdélyi magyar szótörténeti tár deverbális igeképzőinek állománya a mai magyar nyelvben használatos igeképzőkével?
Szabó G. Ferenc: A Vásáros jelző középkori helységneveinkben 342
Szó- és szólásmagyarázatok
Futaky István: Szótörténeti adalékok az Árpád-kori börtön eredetéhez
Kristó Gyula: Imre herceg (és király) nevéről
Zilahi Lajos: A Gyökeres helynévről 351
Nyelvművelés
Héder Ágnes: „Jó bornak nem kell cégér..." - és a mai vállalkozásoknak? 359
Élő nyelv
Szabó József: A német-magyar nyelvi kölcsönhatás vizsgálata három Nagykároly környéki községben (Románia)
Posgay Ildikó: A Kárpát nyelvatlasz magyar lexikai elemei 363
Szemle
Szabó Zoltán: Nagy L. János, Szavak és világok Weöres, Sándor verseiben
Büky László: Fónagy Iván, A költői nyelvről
Éder Zoltán: Lőrinczi Réka, Kéziratos magyar nyelvtanok. Kolozsvári Grammatika. Fejérvári Sámuel: Institutiones. XVII. és XVIII. század
Komlósiné Knipf Erzsébet: Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten
Bán Ervin: Kelemen Tiborné - Pap Gábor szerk., Magyar-francia rag- és névutószótár 372

4. szám

Pusztai Ferenc: A XX. század műveltségváltásai és nyelvi változásai 385
Banczerowski Janusz: Nyelvközösségi és nyelvpolitikai kérdések - kihívások és lehetőségek 391
Kertész András: A kognitív nyelvészet lehetőségei és korlátai 402
Nemesi Attila László: Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban 418
Benő Attila: Az expresszivitás változásai román kölcsönszavainkban 436
Gregor Ferenc: Magyar eredetű tükörfordítások a szlovák nyelvben. III.446
Kisebb közlemények
Gecső Tamás: Kérdőszó és hatókör
Pásztor Emil: Határozószóink szótári világa 453
Szó- és szólásmagyarázatok
Büky László: Mézes kendermag fossa
Fodor István: Az „Északi"-Donyec 465
Élő nyelv
P. Lakatos Ilona: A hármas határ mentén végzett nyelvjárási gyűjtések orvadatainak tanulságaiból 469
Szemle
H. Tóth Tibor: É. Kiss Katalin - Kiefer Ferenc - Siptár Péter, Új magyar nyelvtan
Dezső László: A XIX. és XX. századi nyelvtudomány történetéről
B. Gergely Piroska: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. I. Magyar és finnugor mondattörténet
Guttmann Miklós: Balázs Géza, A magyar pálinka
Bokor József: A szlovén dialektológiáról egy gyűjteményes kötet kapcsán 474
Különfélék
Kiss Katalin - Kiefer Ferenc - Siptár Péter: Reflexiók az „Új magyar nyelvtan" ismertetésére
Juhász Dezső: A Dialektológusok és Geolingvisták 3. Nemzetközi Kongresszusa 499
Társasági ügyek
Grétsy László: A 80 éves Elekfi László köszöntése
Hajdú Mihály: Bolla Kálmán 70 éves
Kiss Lajos: Gáldi László emléktáblájánál 505
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 2000/1-4. Magyar Nyelv 2000/1-4. Magyar Nyelv 2000/1-4. Magyar Nyelv 2000/1-4. Magyar Nyelv 2000/1-4. Magyar Nyelv 2000/1-4. Magyar Nyelv 2000/1-4.

Egy szám borítójának gerince megtört. A füzetekben aláhúzások és bejegyzések találhatók.

Állapot: Közepes
2.400 Ft
1.920 ,-Ft 20
10 pont kapható
Kosárba