A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1985. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XXIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.524 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér illusztrációt tartalmaz. Összesített tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Politikai és szakpolitikai cikkek
Dr. Nyíri Sándor: A bűnüldöző, az ügyészi és az igazságszolgáltatási szervek alkotmányos kapcsolatai3
Dr. Hajdók János: Szaktanácsadás a büntetőeljárásban11
Dr. Keserű István: Az egységes demokratikus államrendőrség megszervezése18
Dr. Kopetty Lajos: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés helyzetéről (Interjú)27
Dr. Vígh József: A társadalomvédelem feladata és a kriminálpolitika42
Jassó Mihály: Budapest felszabadulásának 40. évfordulójára5
Dr. Ábel László: A határőrség történetéből10
Dr. Konczer István - Dr. Bodor Endre: A vagyon elleni bűncselekmények megelőzése a fővárosban16
Tóth Sándor: Budapest ostroma24
Dr. Vincze Lukács: A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkájáról (Interjú)29
Benkő Ferenc: Köszöntjük pártunk XIII. kongresszusát!5
Emőd Péter: Ifjúság, társadalom, KISZ9
Herner Ernő: A szerződéses üzletek működési tapasztalatai22
Herner Zoltán: A belügyi KISZ-szervezetek munkájáról (Interjú)35
Földi László: Az 1984-es ifjúsági fórumokról56
Dr. Horváth István: Internacionalista szövetségben5
V. Fomin: Magyarország felszabadítása a fasizmus uralma alól10
Dr. Kamara János: A belügyi szervek kialakulásáról és fejlődéséről (Interjú)24
Dr. Szíjártó Károly: A bűnözés néhány jellemző vonásáról5
Dr. Fonyó Gyula: A választásokról15
Reményi Gyula: Három évtized a népek és a béke szolgálatában21
Dr. Sepsei György: A belügyi szolgálatban töltött negyven esztendőről (Interjú)35
Dr. Szabó András: Bűnmegelőzési stratégiák3
Dr. Vigh József: Bűnmegelőzés és realitások17
Dr. Vavró István: Társadalmi ellentmondások, fiatalkori bűnözés26
Dr. Lehel Ferenc: Az igazgatásrendészeti szolgálat helyzetéről és feladatairól (Interjú)35
Kotvász István: A XIII. kongresszus szellemében3
Dr. Vízvári András: Gazdaságirányítási rendszerünk továbbfejlesztéséről10
Dr. Holló Péter: A közúti balesetek okozta népgazdasági veszteség16
Kincses Zoltán: A belügyi gazdálkodásról (Interjú)28
Grimela Sándor: A közúti közlekedés biztonságáról3
Dr. Bócz Endre: Tendenciák a bűnmegelőzésben12
Dr. Vass Kálmán: A nyomozó szervek büntetőeljárás-jogi tevékenységének mennyiségi értékelése20
Dr. Siklósi György: A bűnüldözési startégiáról (Interjú)27
Dr. Katona Géza: A büntető útról való elterelés múltjáról és jelenéről3
Dr. Bökönyi István: A belügyi oktatási rendszerre ható külső tényezőkről11
Dr. Perényi György: A Munkásőrség a Magyar Népköztársaság jogrendszerében17
Kiss Lajos: A hivatásos állomány képesítési követelményrendszeréről (Interjú)25
Bohár János: A körzeti megbízottak bűnügyi munkájának helyzetéről3
Dr. Bócz Endre: A nyomozás és a letartóztatási határidők meghosszabbításáról8
Dr. Nagy Ferenc: A bünetés-végrehajtás összehasonlító elemzéséről14
Dr. Geller Sándor: A szolgálati szabályzat módosításáról (Interjú)21
Dr. Gödöny József: Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 25 éve3
Dr. Bíró Sándor: A szervezett bűnözés nyugat-európai tapasztalatai9
Dr. Lányi Tamás - Dr. Vasák Dóra: A nemzetközi bűnözés és a törvényesség16
Dr. Kujalek János: A belügyi állomány fegyelmi helyzetéről (Interjú)21
Dr. Polt Péter: Az Európa Tanács és a bűnözés50
Dr. Szalai Dezső: Negyedszázad a közlekedésbiztonság szolgálatában3
Dr. Magyar István: A személyközlekedési infrastruktúra a közúti közlekedésben8
Dr. Láposi Lőrinc: A rablások országos alakulása és a felderítés helyzete14
Dr. Fehér Géza: A számítógépes adatfeldolgozás megyei tapasztalatairól (Interjú)20
Állambiztonság
Dr. Pajcsics József: Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája című kandidátusi értekezésről49
Titkos háborúk történetéből
Dozier tábornok esete79
A CIA bukott akciója Indiában77
A bosszú75
Harcban a banditákkal86
A szitakötő-akció88
Harc az erődért70
Az Abwehr sötét napja73
Egy kubai emigráns "amerikai zsoldban" I. rész80
Egy kubai emigráns "amerikai zsoldban" II. rész57
A Léna-akció68
Fedőneve: I-ST. (I. rész)71
Fedőneve: I-ST. (II. rész)61
Bűnüldözés, kriminalisztika
Krimináltechnika, kazuisztika
Dr. Halász Józsefné: A daktiloszkópia hatékonysága61
Solymossy Ottó: Latens nyomok előhívása új módszerrel105
Karlinszky László: A Masped-tűzeset vegyészszakértői vizsgálata113
Dr. Melegh Gábor: Korszerű módszerek a közlekedési balesetek műszaki szakértői elemzése során126
Dr. Kertész Imre: Merre tart a bűnügyi technika?16
Szabó Márton: Az ujjnyomatgyűjtemények sikeresebb felhasználásáról, továbbfejlesztéséről (Reflexió)83
Tóth Péter: Üvegszemcsék mikroanalízise kriminalisztikai vizsgálatokban125
Hegyi Ottó: Egy halálos tömegszerencsétlenséget okozó hajóütközés vizsgálata124
Juhász László: Nagyszámú nyomatrekonstrukciós vizsgálat szakértői tapasztalatai107
Dr. Illár Sándor: A helyszín szituológiai vizsgálata22
Lontainé Dr. Santora Zsófia: A bizonyítás lehetőségei egy konkrét bűncselekményben113
Solymosi Józsefné: Az ötujjas ujjnyomat-nyilvántartás tapasztalatai (Reflexió)78
Hoffer Lajos: Kivágott fa azonosítása korhadás és évgyűrűk alapján113
Tóth Péter: Páncélszekrény-lopás bizonyítása festékmaradványok morfológiai vizsgálatával102
Dr. Tóth Tibor: Egy különleges járműbaleset gépjármű-szakértői vizsgálata113
Dr. Melegh Gábor - Nagy Imre: Egy gyalogoselütés vizsgálata110
Klátyik János: A számítógépes monodaktiloszkópiai nyilvántartás kísérleti tapasztalatai38
Novák László: Gázrobbanás okának megállapítása nyomszakértői módszerekkel111
Krimináltaktika
Dr. Bartalus Antal: Körözés alatt álló bűnözőpáros másfél évig tartó tevékenysége104
Villás Lajos: Segítségnyújtás elmulasztásának felderítése109
Fasnik Gyula - Chilkó Ferenc: Nyereségvágyból elkövetett emberölés nyomozása111
Mester János - Zsiday Zoltán: Egy magányos betörőtolvaj bűncselekmény-sorozatának felderítése112
Dr. Bíró Imre - Pelikán László: Hihetetlennek tűnő bűncselekmények nyomozása118
Dr. Kodba Ferenc: Potenciális bűnözők ellenőrzési vonalának létrehozása Baranya megyében64
Balogh István: Visszaesőként elkövetett emberölés nyomozása110
Komocsár Márton: Egy könyvtári lopássorozat felderítése és bizonyítása93
Zubor Lajosné: Szemérem elleni erőszaksorozat bizonyítása102
Villás Lajos: A gépjármű hangosító berendezésének felhasználása közlekedési bűncselekmények nyomozásakor92
Rapcsák István - Józsa Miklós: Fegyveres rabló elfogása104
Dr. Mikó István - Ercse Sándor: A Bubiv-tűz vizsgálatáról110
Horváth László: Kettős vérfertőzés bizonyítása109
Dr. Mészáros Péter: Betörőtolvajok elfogása - értékesítés alapján94
Dr. Margitai Domokos - Brindzik László: Fogolyszökés - tanulságokkal98
Kovács József - Gelencsér Gyula: Vesztegetés leleplezése, tettenéréssel105
Dr. Oláh Tibor: Egy magzatelhajtás felderítése és bizonyítása99
Rosta László: Fiatalkorúak betöréssorozatának bizonyítása103
Dr. Kodba Ferenc: Fegyveres rabló forró nyomon üldözése100
Brindzik László: Egy zsebtolvajbanda felderítése108
Kriminálmetodika
Dr. Vetró István: A Csongrád megyei pótnyomozásokról89
Dr. Bartalus Antal: Kábítószerrel visszaélés bűncselekményének nyomozása93
Rosta László: Nyomozásmegszüntetés - tanulságokkal97
Daka Béla: Szándékos közúti veszélyeztetés bűntette és a tanulságok102
Pisztovics Antal: Egy közlekedési bűncselekmény - és ami a háttérben van98
Dr. Babay Imre: A kiskorú veszélyeztetése bűntettéről és nyomozásáról107
Pap Imre: Vásárlók megkárosítása - boltvezetői utasításra119
Hettmann Ferenc: Egy zöldségüzér leleplezéséről123
Kovács Sándor - Kelemen András: Üzérkedés külföldi eredtű áruval123
Dr. Birta János: Bércsalások felderítése114
Dr. Garamvölgyi Károly: Értelmi fogyatékos gyermekek sérelmére elkövetett erőszakos közösülés elkövetőjének felderítése117
Villás Lajos: A nyomozás eredménye: nem volt cserbenhagyás99
Tűhegyi Sándor: Egy szegedi lakásbetörő elfogásának rendőri tapasztalatai100
Méhes József: Megbízhatóság és modus operandi63
Dr. Csenki István - Vágó Ervin: A vesztegetés és a deviza-bűncselekmények összefonódása96
Kocsmár Gézáné Dr. Vörös Judit: Vezető beosztásúak visszaélés-sorozata104
Nagy Imre: Halálos közúti baleset az Üllői úton90
Dr. Garamvölgyi Károly: "Egyszerű" ügy - bonyodalmakkal98
Tóth Vilmos: Egy közlekedési baleset tanulságai110
Dr. Bodor Tibor: Ki mond igazat?107
Ruisz György: Megkülönböztető jelzéseit használó gépkocsi balesetének vizsgálata95
Füstös Béla: Rendészek és üzemi goldozók visszaélései a pápai húskombinátban105
Közbiztonság
Gonda József: Más kereső foglalkozásról (Reflexió)74
Kalamár Kálmán: Kereseti lehetőség pénzellenőrzéssel (Reflexió)76
Kopasz Árpád: A VII. Fogathajtó Világbajnokság rendőri biztosítása97
Dr. M. Tóth Károly: A feljelentési jogosultságról (Reflexió)85
Bohár János: A rendőr pénzőrzésre vállalkozásáról96
Deutsch Ottó: A pusztavacsi békefesztivál biztosítása105
Gonda Imre: Indokolt-e a jelentésírás elővezetés esetén?64
Győri Zoltán: Használjuk-e a meglévő adatainkat?68
Gonda Imre: A közterületi szolgálat továbbfejlesztése46
Magyar Imre: A közterületi szolgálatot ellátók teljesítmény-értékelése52
Bátai István - Czigler Lajos: Együttműködés a Honvédelmi Minisztérium rendészeti osztályával63
Forró János: A székesfehérvári UEFA-labdarúgómérkőzések rendőri biztosításának tapasztalatai84
Dr. Tátrai Miklós - Nagy László: Egy kiállítás fényei és árnyai44
Dr. Sárközi Ferenc - Dr. Megyesi József: Két fogdai rendkívüli esemény86
Mócsai Ottó: A rendőrségi fogdák őrzésbiztonsági helyzete90
Közlekedés
Dr. Ternai Zoltán: A tilos jelzésbe hajtó gépjárművezetők elleni eljárásról64
Lencsés Károly: A sebességjelzőkről86
Dr. Orosz Balázs - Dr. László István: A hirtelen bekövetkező időjárásváltozások hatása a gépjárművezetőkre és a vezetésbiztonságra69
Farkas Antal - Dr. Muszka Dániel: A fénysorompó közelében követendő gépjárművezetői magatartás oktatása tanpályán (Reflexió)73
Dr. Galambos László: A BRFK közlekedésrendészetének vizsgálati munkájáról87
Pausz Ferenc: A kerékpáros közlekedés újabb térhódításáról92
Pausz Ferenc: A tilos jelzésen való áthajtásról (Reflexió)71
Vinkovits Béla - Tóth Sándor: Az elektronikus alkoholszondák alkalmazhatóságáról67
Komáromi Endre: Szirénával vagy anélkül?109
Pereszlényi Zoltán: Helikopterek az útellenőrzésben (Reflexió)86
Orbán Sándor - Kiss Pál: Külföldi állampolgárok közútjainkon69
Dobossy Imre - Kulcsár László: Nyugati autósok a magyar közlekedésről74
Lenthy Pál: Egy víziközlekedési baleset vizsgálatához (Reflexió)64
Császár Ferenc: Heves megye közlekedésbiztonsági helyzete87
Dr. Tóth Lajos: A közúti közlekedés levegőszennyezéséből adódó veszteségek40
Gyulai Gábor: A budapesti közúti forgalomirányí központ75
Vinkovits Béla - Menyhárt Imre: A forgalom-ellenőrző eszközök alkalmazásának tapasztalatai 1984-ben81
Igazgatásrendészet
Dr. Nyerges Lajos: A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről (Konzultáció)35
Dr. Ocskovszky János: A rendőrhatósági kényszerintézkedések alkalmazásának szemléleti kérdései (Reflexió)67
Takáts László: A közlekedési szabálysértések elbírálásáról (Párbeszéd)78
Lencsés Károly: A közlekedési szabálysértési eljárásokról (Tükör)38
Dr. Nagy Károly: A rendőrhatósági kényszerintézkedések alkalmazásáról (Reflexió)68
Dr. Horváth András - Polcz Gyula: A rendőrhatósági kényszerintézkedések és a pártfogói felügyelet összhangjáról (Reflexió)65
Határőrség
Dr. Bakondi György: A nagy létszámú forgalomellenőrző pontok szakmai és politikai nevelőmunkájáról56
Prókai Béla: A határőrkerületek vezetésének hatékonysága és az állomány megterhelése102
Szöllősi Tibor: Az egyéni beszélgetések tervezése és módszerei75
Dr. Bakondi György: Eljárási kérdések a határforgalom ellenőrzésében29
Erdős Sándor: A nagylétszámú forgalom-ellenőrző pontok szakmai nevelőmunkájáról (Reflexió)68
Dr. Kovács Dénes: Az önkéntes határőr tanácsadói csoportok munkájáról85
Szöllősi Tibor: A feltartóztatás és előállítás néhány kérdéséről (Reflexió)55
Tűzrendészet
Karlinszky László: A Masped-tűzeset vegyészszakértői vizsgálata113
Személyügy, oktatás, kiképzés
Személyügy
Kazán István - Koltainé Dr. Tóth Márta: A kádermunka demokratizmusának helyzete (Tükör)33
Sipos Gyula: Hozzászólás egy megyei ifjúsági fórumhoz (Reflexió)81
Dr. Milei Lajosné: Közművelődésünk időszerű kérdései60
Nagy Dezső: A belügyi ifjúságpolitikai munkáról (Reflexió)71
Mészáros Pálné: A polgári alkalmazottak helyzetéről (Párbeszéd)63
Dr. Nyerges Lajos: Az üdülők véleménye az üdültetésről (Tükör)27
Dr. Janicsák József: Az önkéntes jogi tanácsadói csoportokról96
Rostás István: A rendőri pálya elhagyásáról (Párbeszéd)69
Oktatás, kiképzés
Molnár József: A BM-tanintézetekben folyó hazafias-honvédelmi nevelőmunkáról93
Havasi János: A gyakorlóőrsök működésének tapasztalatai100
Szilvási László: Az osztályfőnöki órák tapasztalatai96
Szabó Károly: Az osztályfőnöki órák margójára (Reflexió)69
Gonda József: Az ötéves karhatalmi kiképzési program végrehajtásának tapasztalatai80
Anyagi, technikai és pénzügyi cikkek
Szegedi Antal: Anyagi érdekeltség - hatékonyabb energiagazdálkodás64
Buchmüller György: A közbiztonsági szolgálat felszereléséről57
Dr. Németh Julianna: Gondolatok a lakásgazdálkodásról60
Szőllősi Mihály: Újítómozgalom a Belügyminisztériumban92
Dr. Zavilla Norbert - Dr. Tóth Jenő: A Belügyminisztérium egészségügyi szolgáltatásairól89
Jogi cikkek
Dr. Szűk László: Helyzetkép a pártfogó felügyeletről (Tükör)34
Dr. Sárkány István: A mellékbüntetések kiszabásának gyakorlata a fiatalkorúak bűnügyeiben69
Szakácsné Dr. Csordás Ildikó: A közvetlen veszély a szabálysértési kódexben83
Dr. Kamarás Péter: A felnőttkorúak próbára bocsátásáról67
Gábriel György: Adalékok egy próbára bocsátás anatómiájához (Reflexió)70
Dr. Csenki István: A jegyzőkönyvezésről (Reflexió)73
Dr. Csatai Tamás - Dr. Tóth Piroska: A rendőrorvos titoktartási kötelezettségéről70
Dr. Sódor István: Egy nyomozásmegszüntetés valódi tanulságai (Reflexió)79
Dr. Harangi István: A gazdasági élet büntetőjogi védelméről (Konzultáció)33
Dr. Dezső László: Csak az orvosi titoktartásnak van etikája? (Reflexió)77
Sárkány István: Szigorított őrizet a gyakorlatban41
Dr. Antal Péter: Egy relatív jogfosztottságról49
Kovács Sándor: Statisztikai képletek gyakorlati felhasználása (Reflexió)51
Dr. Nádasi Antal: A sajtó felelősségéről (Reflexió)54
Dr. Moldoványi György: A közélet tisztasága hatékonyabb védelméért48
Dr. Polt Péter: A közveszélyes munkakerülés és a szigorított javító-nevelő munka55
Dr. Harangi István: A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről (Konzultáció)27
Dr. Sárkány István: A szigorított őrizet ellentmondásai56
Dr. Bíró Imre: A szabálysértési őrizet meghosszabbításának törvényességi problémáiról60
Dr. Schäffer Annamária: Időszerűség, tervszerűség, határidők (Reflexió)53
Németh László: Határidők az első vonalból (Reflexió)56
Dr. Berkes Károlyné: A letartóztatási határidők meghosszabbításáról (Reflexió)57
Kriminológia
Dr. Südi Bertalan: Társadalmi összefogással a punkok ellen (Reflexió)74
Dr. Szilágyi Lászlóné: "Időszerű-e" beszélni a kábítószer-élvezetről (Reflexió)75
Dr. Tauber István: Ne tagadjuk le a valóságot!64
Dr. Margitai Domokos: A közrend és a közbiztonság helyzete a Belvárosban83
Dr. Dobos János: A kiemelt betöréssorozatok főbb jellemzői16
Kármán József: A budapesti vagyonvédelmi tanácsadó szolgálatról (Párbeszéd)83
Dr. Turi András: A józsefvárosi pályaudvar bűnözési, bűnüldözési és bűnmegelőzési helyzete88
Dr. Szabó András: A bűnözésprognózisok szerkezeti hibáiról (Reflexió)79
Bálint László: A külkereskedelem haszonélvezői99
Gábriel György: Aluljárósok nyomában104
Dr. Nyerges Lajos: A gyermek- és ifjúságvédelem helyzetéről (Konzultáció)40
Dr. Kátai András: Adómorál a magánkereskedelemben66
Dr. Major Ágnes: A magas véralkoholértékek hatása a cselekvőképességre73
Sebestyén Gábor: A gazdasági bűnözésről61
Dr. Kiss Ernő: Az új vállalkozási formák működésével összefüggő elsődleges bűnügyi tapasztalatok89
Dr. Dobos János: A bűnözés szervezettsége81
Dr. Diczig István: A bűnmegelőzés szervezetrendszeréről58
Dr. Egressy András: Bűnözés és megelőzés az élelmiszer-gazdaságban80
Kállainé Dr. Jakab Ágota: Az aranytárgyak értékesítésének bűnügyi tapasztalatai86
Dr. Szabó Ferenc: A fővárosban elkövetett rablásokról79
Dr. Margitai Domokos: Töprengések a bűnmegelőzés szervezetrendszeréről (Reflexió)65
Füstös Béla: Kriminalitás a lakásépítkezés területén Veszprém megyében93
Mayer Jolán: A kábítószeres bűnözés és az ellene folyó harc nemzetközi tapasztalatai48
Vezetés, szervezés
Dr. Jármai Tibor: A bűnügyi parancsnok revíziós tevékenysége64
Gál Gyula: Központi eligazítás naponta?! (Reflexió)69
Gombkötő István: A közbiztonsági elemzés, értékelés és a szolgálat tervezésének összhangja88
Dr. Kandikó Gyula: Parancsnoki nyomozásirányítás, ügyészi nyomozásfelügyelet71
Tóth Ferenc: A gazdasági rendészetről87
Dr. Kodba Ferenc: Központi "eligazítás" naponta! (Reflexió)62
Dr. Barabás Bertalan: A parancsnoki munka és az ügyészi nyomozásfelügyelet (Reflexió)67
Tudományos élet
Dr. Vígh József: A társadalomvédelem feladata és a kriminálpolitika42
Dr. Leisztner László: A tudományos-technikai forradalom hatása a kriminalisztikai szakértők munkájára50
Dr. Zsiga József: A belügyi tudományos kutatók motiválásáról (Reflexió)73
Halek Tibor: A kriminálprognosztikai adatállomány létrehozásának és alkalmazásának lehetőségei a bűnözés előrejelzésében41
Dr. Pajcsics József: Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája című kandidátusi értekezésről49
Lontainé Dr. Santora Zsófia - Dr. Győrfyné Illés Angéla - Dr. Kertész Imre: Kísérletek az ujjnyomok vércsoport antigénjeinek kimutatására40
Szilvási József: A határőrizetet ellátó szervek vezetése 1903-1919 között44
Dr. Nyerges Lajos: A latens bűnözés vizsgálata című kandidátusi védésről51
Császár Ferenc: A közlekedésbiztonsági intézkedések értékelésének statisztikai módszerei61
Dr. Katona Géza: A belügyi tudományos kutatások negyven éve41
Dr. Opál Sándor: A belügyi tudományos munka tervezésének időszerű kérdései50
Dr. Univ. Gelencsér Gyula: A tudományos minősítés főbb tapasztalatai a Belügyminisztériumban48
Dr. Belovai Illés: Tájékoztató az egyetemi doktorátusról54
Dudás Györgyné: Észrevételek a belügyi kutatómunkához (Reflexió)82
Koltainé Dr. Tóth Márta: Gondolatok a belügyi tudományos információáramlás rendszerének fejlesztéséről42
Dr. Dános Valér: A hátrányos társadalmi helyzet, cigányság, bűnözés című kandidátusi értekezésről49
Sebestyén Gábor: A bűnözés okainak tanulmányozása a századforduló magyar szociológiájában46
Dr. Mokány József: Egy kutatóhely megalakulásáról52
Szilvási József: Kandidátusi értekezés a határőrkerületek vezetésének korszerűsítéséről41
Dr. Merényi Kálmán: Az erőszakos közösülésről48
Dr. Dándos Valér: A szabálysértési magatartásokat befolyásoló mikrokörnyezeti hatások30
Újhelyi Gabriella: Kandidátusi értekezés a belügyi tudományos információs rendszerről37
Dr. Gönczöl Katalin: A büntetőjogi jogkövetkezmények történeti fejlődése a szocialista országokban34
Dr. Zsiga József: Tudományos emlékülés hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából41
Dr. Opál Sándor: A tudományfejlődés belügyi szempontból fontos tendenciái36
Borai Ákos: Néhány kriminogén tényező a bűnszövetség kialakulásában44
Dr. Kisszékelyi Ödön: A fiatalkori narkománia újabb tendenciái26
Dr. Mokány József: Egy határőrizeti téma védéséről29
Dr. Morvay Ágnes: A korrupció című kandidátusi értekezés vitájáról34
Könyvszemle
Dr. Kamarás Péter: Dr. Györgyi Kálmán: Büntetések és intézkedések című könyvéről109
Dr. Finszter Géza: Monográfia az emberölésről129
Dr. Szűk László: A jog és törvényesség című tanulmánykötetről107
Kónyáné Kutrucz Katalin: Tokaji Géza: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban114
A rendőrség történetéből
Dr. Keserű István: Az egységes demokratikus államrendőrség megszervezése18
Nagy-budapesti I. kerületi rendőrfőkapitányság53
Dr. Keserű István: A demokratikus rendőrség a hatalomért folyó harc időszakában (1945-1948)29
A rendőrség tevékenységéről55
A rendőrség működése55
Szenes Sándor: A hatalomért folyó harc (Reflexió)76
Külföldi tapasztalatok
Wladyslaw Paryz: A lakásbetörések elkövetőinek jellemző vonásai113
A. P. Zakaljuk: Egy individuális kriminológiai profilaxist igénylő személyiség118
V. N. Kudrjacev - V. I. Remnev: A jogsértések dinamikája és okai131
Waldemar Volpiuk: A belügyi szervek megalakulása Lengyelországban131
Franz Burkart - Wolfgang Vöhringer: Propagandamódszerek és a "biztonságos ajtó" akció133
Paul J. Lavrakas - Denis P. Rosenbaum - Frank Kaminski: Az állampolgárok tájékoztatása a bűnözésről és a bűnmegelőzésről114
Uwe Dörmann: Interpol-statisztika a bűnözésről és a bűnfelderítésről115
A. M. Rekunkov: A szocialista törvényesség megszilárdítása116
Eugene Triviazi: Labdarúgó-mérkőzésekkel összefüggő rendbontások112
Kazimierz Otlowski: Az ittas emberek sérelmére elkövetett rablások116
Kállainé Dr. Jakab Ágota: A kábítószer-fogyasztás helyzete Lengyelországban az 1980-as évek elején119
A kommunista nevelés és a személyiség fejlődésének jelenlegi problémái114
Lapszemle
Archiv für Kriminologie (Német Szövetségi Köztársaság)
Kettős halál124
Ceskoslovenska Kriminalistika (Csehszlovákia)
A lakásbetörések elleni harc tapasztalatai137
Der Kriminalist (Német Szövetségi Köztársaság)
Új elektronikus hírközlő eszközök a bűnmegelőzésben125
Der Spiegel (Német Szövetségi Köztársaság)
Az ötszázas banda123
Bankrablók142
Bank a föld alatt142
Die Polizei (Német Szövetségi Köztársaság)
Új utak a fiatalkori bűnözés ellen124
Az amerikai bűnözési ráta125
A helyszínről: hibátlan vázlatrajzot!125
Baleseti ok: a túlzott sebesség125
Gazdasági kriminalitás: az összkár növekszik124
Egy új, a rendőrségi technika számára jelentős fejlődésről125
El Pais (Spanyolország)
Konferencia a kábítószer elleni küzdelemről125
Far Eastern Economic Review
Drákói intézkedések a kábítószerügynökök ellen126
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Német Szövetségi Köztársaság)
München "fekete serffjei"143
A közlekedési bűncselekmények elkövetőinek börtöne Japánban127
Frankfurter Rundschau (Német Szövetségi Köztársaság)
Az új nyugat-német ifjúságvédelmi törvény126
Kommunist (Jugoszlávia)
Gazdasági bűnözés139
Kriminalistik (Német Szövetségi Köztársaság)
Az áldozat kártalanítása121
A fiatalkori bűnözésről122
Az Európa-tanács a bűncselekmények megelőzéséért124
A második viktimizáció a bíróság előtt123
"Kék Fény" akció124
Gyilkosság vagy közlekedési baleset?125
Tömeges ujjnyomatvizsgálat125
Több megelőzést a rendőrségnél126
A FIFSP 1985. évi, Polizei 2000 című nemzetközi szimpozionja és EXPOL '85 kiállítása125
Kriminalisticky sbornik (Csehszlovákia)
Gyilkosság megrendelésre118
Sztrichninnel történt mérgezés138
Agresszivitás és hatása a gyermekek nevelésére122
Siker és hiányosságok122
La Drapeau Rouge (Belgium)
Az 1985. évi költségvetés Belgiumban126
Le Monde (Franciaország)
A bűnözés növekedése lassult Franciaországban142
Az igazságügyi költségvetés növekedése127
L'Humanité (Franciaország)
A bűnözés drágasága125
Új törvény az előzetes letartóztatásróé125
L'Osservatore Romano (Olaszország)
Az előzetes letartóztatás új szabályozása126
Moncada (Kuba)
Váratlan tanú120
A halász139
Rossz játék140
A bűntény nem marad büntetlenül123
Aki elrejtőzött az árnyékban124
Tárgyi bizonyítékok, mint váratlan "vádlók"124
Neue Zürcher Zeitung (Svájc)
A büntető eljárások gyorsítására irányuló törekvések125
A közúti közlekedési törvény részleges revíziója143
Csökkent a betörések száma127
Newsweek (Egyesült Államok)
Modern riasztóberendezések a lakások védelmére140
Szemazonosítás141
Bogota kábítószer-háborúja140
NIN (Jugoszlávia)
Növekvő bűnözés123
Vizsgázó bíráskodás123
Police Review (Anglia)
A lakosság a bűnözés ellen126
Gyalogos járőrök a város utcáin124
Rendőri kutatószolgálat125
A Fővárosi Rendőrség parancsnokának átszervezése126
A fővárosi körzetekben még mindig nincs betöltve a létszám124
Policia Pourtuguesa (Portugália)
Lövészet - rossz látási viszonyok között141
Polizei Verkehr Technik (Német Szövetségi Köztársaság)
Kisgyermekek szülői felügyelete a közlekedésben122
Kötelező iskolai közlekedési oktatás?125
Gyors nyombiztosítás a baleset helyszínén141
Állványról fényképezés közlekedési baleset helyszínén126
Problemy Kryminalistyki (Lengyelország)
A helyszíni szemlék kriminalisztikai problémái122
Ruhától származó nyomok csoportazonosítása124
Rzeczpospolita (Lengyelország)
A büntetés nagyobb hatékonyságáért122
Új lengyel törvény a kábítószerfogyasztás megelőzéséről124
Szocialiszticseszkaja Zakonnoszty (Szovjetunió)
A burzsoá törvényesség válsága123
Szovjetszkaja Juszticija (Szovjetunió)
A tanulók jogi nevelése137
A bűncselekmények társadalmi megelőzése138
A fonoszkópiai vizsgálatokról123
Kérdésfeltevések a traszológiai szakértőkhöz122
A bűnözés elleni harc123
Szovjetszkaja Milicija (Szovjetunió)
A gyanúsított eltűnik118
A bűncselekmények felderítéséről123
A bűnügyek feltárásának biztosítása122
Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo (Szovjetunió)
A bűnözés földrajzának néhány kérdése123
The Economist (Egyesült Államok)
A bűnözés alakulása az Egyesült Államokban127
Új Szó (Csehszlovákia)
Védjük a közvagyont!120
Az új személyi igazolványokról123
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem