992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Könyv és nevelés 2000/1-4.

II. évfolyam 1-4. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 588 oldal
Sorozatcím: Könyv és Nevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval. 20 oldalas Szakmai tanácskozások a Nemzeti Tankönyvkiadó jubileumán című melléklettel. Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

KÖNYV ÉS NEVELÉS
2000/1
Mustra 3
Balogh Mihály: Balázs Mihály emlékére 5
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Lovász Gabriella: Olvasás- és könyvtárhasználati technikák
már az első osztálytól 7
Kelemenné Torma Erzsébet: A könyvtárban jó lenni 9
Végh József: Könyvek a világ kapujában 25
Komlóssy Ákos: Olvasás és pedagógia 31
Róth András Lajos: Olvasásra nevelés a XVII-XVIII század
magyar társadalmában 35
TANKÖNYV
Fehér Katalin: Az első magyarnyelvű tankönyvek 47
Kisfaludy László: Pesti János történelemkönyvéről 53
Fercsik Erzsébet: A hatszótagos szabály a tankönyvekben 61
Fogthűy Krisztina: A magyar neveléstudomány kezdetei 64
Kovács László: Milyen tankönyvet írt Jedlik Ányos? 66
Honffy Pál: Egy tan könyvszerkesztő emlékforgácsaiból 69
KÖNYVTÁR
Balla Mária: A könyv- és könytárhasználat, valamint a szakirodalmi
ismeretek a tanítóképzés tanterveiben. Történeti vázlat 1945-1990 73
Bényei Miklós: Könyvtáros szemmel a honismereti-helyismereti
olvasókönyvekről 82
Katsányi Sándor: Kézikönyvtárunk: problémák és perspektívák 90
Bajtai Mária: Történelemtanítás és szépirodalom 96
J. L.: A karcagi Győrffy István általános iskola könyvtára 100
Pedagógiai folyóiratok jegyzéke 2000 január 101
IFJÚSÁGI IRODALOM
Csík Tibor: A Nemzetközi Ifjúsági Könyvtár jubileuma 103
Trencsényi László: Egy félbemaradt ifjúsági elbeszélés Csokonairól 110
Károlyi Ágnes: Gondolatok egy gyermekirodalommal
foglalkozó könyvről 117
Nobel Iván: Garabonciások, táltosok, boszorkányok és a többiek 122
HAGYOMÁNY
Kelemen Elemér: Az "1000 Eves a Magyarországi Iskola" Alapítvány
tevékenységéről 124
Sediqiné Bondor Erika: Régi könyvek Pest első állami gimnáziumában 129
Szecskó Károly: Gárdonyi Géza egri könyvadományai 141
Anno... 1936 143
E számunk illusztrációi Glatz Jakab: Képes Világ. Mulattatva tanító.
(Wien, 1813) című könyvéből valók. (OPKM védett gyűjteménye.)

2000/2
Balogh Mihály: Mustra 3
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Vanyóné Pass Mária: A „Tüskevár" mint nevelési színtér
A gyermekek irodalmi neveléséről - 5
Bartók Györgyi: Segített a könyv, a mese. Vallomások életről,
irodalomról, olvasásról 15
Varga DOMOKOS: Olvasók, hallgatók, nyertesek 19
Fercsik Erzsébet: Képeskönyv az írás és az olvasás tanításáról 24
Zaharia Etelka: Az olvasás változása és amit az iskola nyújthat 26
TANKÖNYV
Csík Tibor - Varga Katalin: A tankönyvekről szóló szakirodalom
bibliometriai elemzése 28
Karlovitz János: Tankönyvi, tankönyvelméleti alapfogalmak 47
Fercsik Erzsébet: Tegezés vagy magázás? 60
Szmolik Anna - Orbókné Irányi Katalin
Az integrált anyanyelvi és irodalmi program 1-8. o.
tankönyvcsomagjának bemutatása 65
KÖNYVTÁR
PÖMSÖDY Andrea: Szakdolgozatok hivatkozási kultúrája 67
Katsányi SÁNDOR: Szabó Ervin publikálatlan tanulmánya
az ifjúság könyvtári ellátásáról 78
kocsis Eva: Könyvtárhasználattan a gyakorlatban 82
Kisfaludi László: Érettségi tételek történelemből 85
Bajtai Mária: Pedagógiai kiadványsorozatok Bács-Kiskun megyében...88
TANESZKÖZ
SZEMKEŐ JUDlT:Az uniformitástól a pluralizmusig 91
NÁDASI ANDRÁS: WORLDDIDAC '2000 96
IFJÚSÁGI IRODALOM
Komáromi Gabriella:A bölcsek köve és a titkok kamrája,
avagy a Harry Potter-jelenség 98
Kraijssné Papp Éva - Krauss Péter: Fekete István-napok 104
Csörgő Péter: Nemzetközi Gyermekkönyv Nap 107
HAGYOMÁNY
Simon Ferenc: Szenei Molnár Albert Bibliája
a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban 109
Kertész Gyula: A hazai iskolai értesítők száz esztendeje 114
Fekete József: Deák Gábor: A magyar gyermektanulmányi mozgalom
története 117
E számunk illusztrációi: Adamikné Jászó Anna Az írás és az olvasás
története képekben című művéből valók.

2000/3
Balogh Mihály: Mustra 3
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Beth Doll-Caroll Doll A biblioterápia meghatározása
(fordította: Kovács ML Krisztina) 5
Liz Attenborough: Az Olvasás Éve. Hogyan csinálták Angliában?
(fordította: Kovács ML Krisztina) 27
Stéfely Zsuzsanna: Könyvekkel az olvasni tudásért 35
Hermann Istvánné: Szó és kép az iskolában 39
Dombi Mária Adrienn: Olvasás-megértés-azonosulás 46
TANKÖNYV
Bakos István: Bemutatjuk a Nemzeti Tankönyvkiadói 55
Ábrahám István: Tervek a Tankönyvkiadó jövőjére,
igazgatói munkakörére 64
Mohos Sándor :Interjú Szegedy-Maszák Mihállyal 67
Fehér Katalin: A reformkori katolikus tanítóképzés tankönyvei 71
Eger Veronika: Irodalmi feladatgyűjtemény a középiskolák számára 81
Halmos Péter: Bihari Péter és Dürr Béla történelem könyvének bírálata...86
Somos Béla: Valaczka András tankönyvsorozata: Memóriterfüzetek 96
KÖNYVTÁR
Mertus Lászlóné: Az iskolai könyvtárügy helyzete az országos
Könyvtárpolitikai intézkedések 99
Weinrauch Katalin: Meddig könyvtáros az ember? 112
Kocsis Eva : A könyvtár szerepe a tehetséggondozás folyamatában 117
TANESZKÖZ
Honffy Pál: Médiumok, (mé)diákok 123
IFJÚSÁGI IRODALOM
Goda Beatrix: Ifjúsági könyvtárak, ifjúsági olvasmányok, nevelés 132
Kereszty Orsolya: Első gyermeklapunk történetéhez 138
HAGYOMÁNY
Király Gyula: A magyar úttörőmozgalom kronológiája 144
KRÓNIKA
Határon túli Magyar Könyvtárosok VI. Zempléni
Nemzetközi Tanácskozása (Halász Magdolna) 147
E számunk illusztrációi Ludvig Richter Buch für Kinder und Kinderfrende
című könyvéből valók.

2000/4
Balogh Mihály: Mustra 3
Felhívás az Olvasás éve megszervezéséhez 5
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Dobszay Ambrus: A magyar gyermekvers - klasszikusok és maiak 8
steklács JÁNOS: Képsor alapján alkotott szövegek jellemzői 25
A Nemzetközi Olvasástársaság Európai Bizottságának találkozója
(Cs. Czachesz Erzsébet) 32.
Anno 100 éve írták 35
TANKÖNYV
Benczik Vilmos: Bemutatkozik a Trezor Kiadó 36
Kisfaludy László: Történelem tankönyveink a felsőoktatási
felvételik tükrében 43
Segédkönyv a XVIII-XIX. század magyar irodalmának tanításához
(Molnár Márta) 49
Munkafüzetek és feladatlapok a Százszorszép anyanyelv
tankönyvcsaládhoz (Éger Veronika) lg 52
Fercsik Erzsébet: A tankönyvek borítójáról 55
A tankönyv minősége és súlya (M.Gy.I.) 61
Néprajzi segédkönyv középiskolásoknak (J.G.) 64
KÖNYVTÁR
Iskolai könyvtár, könyvtár-pedagógia az Országgyűlés
Oktatási és Tudományos Bizottsága előtt (Dömsödy Andrea) 65
Könyvtár és iskolai könyvtár, könyvtárhasználat és könyvtár-pedagógia
(Balogh Mihály) 67
Könyvtárhasználat a kerettantervekben (Dán Krisztina) 70
Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó 74
Kovácsné Garamszegi Marianna: A minőségbiztosítás első lépései
az iskolai könyvtárban 88
Eszenyiné Borbély Mária: A könyvtár automatizálás elméleti és
gyakorlati kérdéseinek beépítése a korszerű könyvtáros képzésbe 97
KOVÁCS Mária: A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának
módszerei iskolai könyvtárosoknak 103
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem