A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország a XXI. sz. küszöbén I-II.

IV. Magyar Jövőkutatási Konferencia előadásai - Budapest, 1993. október 8-10.

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottsága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 692 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:

Előszó

A Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottsága IV. Magyar Jövőkutatási Konferenciáját 1993. október 8-10. között tartotta Budapesten "Magyarország a XXI. század küszöbén" címmel.
A... Tovább

Tartalom

I. KÖTET
Előszó 7
A plenáris ülés előadásai
Gidai Erzsébet: A jövőkutatás szerepe a döntési folyamatban -
Alternatív utak Magyarország fejlődésében 11
Andorka Rudolf: Alternatívák a magyar társadalom előtt
2005-ig 18
Nóvák) Erzsébet: Káosz, konfliktus, előrejelezhetőség 26
Biszterszky Elemér: Oktatás és nevelés a XXI. században
(Magyarországon) 39
Benedek András: A szakképzés szerepe a populációs
konfliktusok hosszabb távú kezelésében 50
Bucsy László: A magyar egészségügy a világ innovációs
fejlődésében 56
Besenyei Lajos: Az üzleti előrejelzések múltja, jelene és jövője 65
Geleji Frigyes: A technológiai megújhodás lehetőségeiről
Magyarországon 73
Bagó Eszter: Ipari jövőkép 81
Schmidt Ádám: Jövőkutatási improvizáció az átmenet néhány
kérdéséhez 89
Magyari-Beck István: Lehetséges-e egy "harmadik út"
Magyarországon (és Közép-Európában)? 100
I. szekció: Gazdasági folyamatok és jövőalternatívák
Szabó-Pelsőczi Miklós: A magyar és globális gazdaságpolitika
új kilátásai 113
Farkas Péter: A világgazdaság és Kelet-Európa gazdasági
fejlődésének fő tényezői évtizedünkben 131
Zádor Márta:Örökli-e a XXI. század? 146
Kozma Ferenc: Külgazdasági prognózisok stratégiai
felhasználásra
Kovács Géza: Növekedés és modernizáció 169
Mosóczy Róbert: Magyarország gazdasági helyzetéről 177
Szira Tamás: Quo vadis Hungaria? 184
Tálas Barna: A válságból kivezető és a nemzet felemelkedését
biztosító, saját fejlődési út megtalálása 187
Balázs Judit: Gazdasági biztonság - Közép-Kelet-Európái
dilemmák 196
Nagy Gyula: Ha a körvonalak elmosódnak. Hasonlóságok a
modern kor és a katasztrófa között? 208
Hoós János: Gazdasági jelzőszámok (indikátorok)
hasznosításának lehetőségei Magyarországon 219
Práger Tamás: Energia-környezet-gazdaság 236
Fecske Mihály: A jövő magyar mezőgazdasága 245
Hántó Zsuzsa: Privatizáció a magyar mezőgazdaságban 253
Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk
tükrében 273
Zsarnóczal J. Sándor: A magyar mezőgazdaság az átalakulás
útján 285
Kovács Teréz: Merre tart a Magyar mezőgazdaság? 296
II. KÖTET
II. szekció: Társadalmi-szociális prognózisok
Berend Iván: Társadalmi hatások a gazdaság növekedésben 313
Hideg Éva: Jövőorientáltak vagyunk-e? 325
Fóti Klára: Néhány adalék a foglalkoztatás jövőbeli
kihatásaihoz a világgazdaságban 337
Hablicsek László: Új népességelőreszámítás 346
Szűcs Pál: Szakma, műveltség a jövő társadalmában 354
Beöthy-Molnár András - Kopp Mária - Skrabski Árpád: A
jövő betegségei 361
Szamosi Tamás: A felnőttkori krónikus betegségek
gyermekkori megelőzésének lehetőségei 373
Molnár Péter: Civilizációs fejlődés, ifjúsági kultúra, jövőkép 378
III. szekció: Üzleti és pénzügyi előrejelzések
Angyal Ádám: Szervezeti kultúrák jövője 385
Gál Jolán: Az előrejelzés szerepe az üzleti jelentés
készítésében 389
Herczeg János: Külföldi érdekeltségű cégek stratégiája és
managementj e 397
Róth Józsefné: Értékesítési prognózisok készítésének
statisztikai módszerei 417
Pál Tibor: A számviteli információk szerepe az üzleti
eredmény előrejelzésében 422
Kovács Károly: A monitoring szerepe az előrejelzések
eredményeinek értékelésében 431
Ilyés Csaba: A konjunktúrakutatás jelene és múltja 444
Ilyésné Molnár Emese - Oroszné Csesznák Anita:
A munkanélküliség statisztikai mérési és előrejelzési problémái 459
IV. szekció: Ökológiai és technológiai fejlődés
Tóth Attiláné: Technikaértékelés és demokrácia 474
Bender Katalin: Modernizáció és új értékek - 48
Hargitai Sándor: Környezet, gazdaságjövő 488
Fodor István: Magyarország környezetterhelésének trendjei 491
Nádasdi Ferenc: Funkciók prognosztizálásának lehetőségei az
értékelemzésben
Kovács Attila: Védelem - gazdaság - információ 523
Juhos László - Koncz József: A magyar energiapolitika,
iparpolitika és környezetvédelem
Várnai István: Magyarország energiaellátásának lehetőségei
2010-ig 542
Mészáros Milán: A XXI. század fizikája
(Reális zöld szemmel) 551
Tóth Lászlóné: Élelmiszeripari környezetvédelem. Valóság és
perspektíva : 564
V. szekció: A regionális fejlesztés lehetséges útjai
Tóth László: A szubregionális európai agrár munkamegosztás
és a magyar mezőgazdaság jövője 578
László Mária: A gazdaság és a település viszonyában
bekövetkezett változások hatása 593
Faragó László: Területi tervezés posztmodern körülmények
között 602
Korompai Attila: Speciális térségek regionális fejlesztési
stratégiái 613
Erdó'si Ferenc: Telematika és a várható regionális fejlődés 623
Kraftné Somogyi Gabriella: A turizmus szerepe a regionális
fejlődésben 645
Gurzó Imre - Baukó Tamás: Kísérlet jövőorientált regionális
agrárkutatás szervezésére 55O
Süli-Zakar István: Kelet-Magyarország társadalmi-gazdasági
leszakadásának megállítása: óhajok és realitások 664
Gaborjákné, Vydareny Klára: Az Alföld regionális
fejlesztése új pályára állításának esélyei 679
Az konferencián részt vett előadók névsora 688
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem