A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1926. január-december

Társadalmi és tudományos szemle - XIII. évfolyam

Tartalom

Tanulmányok
Bernhard Zsigmond S.J.: Krisztus a társadalom királya1
Leszetay Gyula: Kalvin János, a reformátor8
Dr. Szilasi Pázmány Zoltán: A nemzetközi érintkezés egyengetése16
Dr. Thewrewk - Pallaghy Attila: Az esztergomi érsek királykoronázó joga az Árpádok korában57
Dr. Kühár Flóris O.S.B.: Együttélésünk az egyházzal113
A liberalizmus hatása a nemzeti lélekre119
Jablonkay Gábor S.J.: Jókai és a magyar lélek 124
Dr. Czapik Gyula: P. Bernhard Zsigmond S.J.169
Dr. Lotz Antal: Az ifjúsági mozgalmak lélektani indítékai173
Friese Antal: A rossz pápákról184
Reiner János: A nádori méltóság felújításának gondolata225
Csóka Lajos: Mohács előtt281
Dr. Kecskés Pál: Az «Üdvhadsereg»297
Bangha Béla S.J.: A magyar katolicizmus jövője337
Gálffy László S.J.: Antiintellektualizmus a modern bölcseletben346
Tóth Mike S.J.: Mit tettek a jezsuiták a csillagászatban?354
Pezenhoffer Antal: A nemzetgyűlés összetétele és a katolicizmus365
Dr. Ferdinandy László: A nádori méltóság betöltése és az ideiglenes alkotmány435
Bangha Béla S.J.: Assziszi Szentje481
Dr. Meszlényi Antal: A szécsényi franciskánus zárda 483
Jablonkay Gábor S.J.: Jókai és a történelmi érzék488
Lányi Ede S.J.: Krisztus királysága és a keresztény államelmélet357
Dr. Szekfű Gyula: A magyar hitújítás története a katolikus közép-iskolákban593
Tárca
Blaskó Mária: Maruszjá19
Kincs István: Hibás kő189
Hamvas Endre: Szovjet fogságban237
Váth János: A hős 306
Gálosiné, Ottlik Myra: Hűség375
Rozványi Vilmos: Bujkáló tragédiák444
Bangha Béla S.J.: Szentjeink nyomában499
Szeredai Miklós: A «mester»508
Gáspár Jenő: Fra Giovanni rózsái553
Dr. Tóth Tihamér: Tibériás tavától a Michigan-tóig543
Pajzs és kard
Dr. L.I.: A fascizmus szocializmusának tanulságai27
P.A.: A felekezeti kisebbség vidéki vezetőszerepben lévőü tagjainak kihívásai31
Dr. Kovács György: Hogyan tesznek egy embert tönkre?34
Bangha Béla S.J.: «Előbb vagyok magyar, aztán katolikus»85
Jablonkay Gábor S.J.: A jezsuiták és a vasút története88
Dr. Czékus Géza: Lehet-e katolikus hívő katonatiszt Csonka-Magyarországon?89
Müller Lajos S.J.: A tiltott újságok és könyvek150
Katonai előadások Balassagyarmaton151
A rádióelőadások színezete152
Támadás Szűz Mária tisztelete ellen153
Jablonkay Gábor S.J.: «A Panamacsatorna terve és a jezsuiták» kérdéséhez199
Komárik Istáván S.J.: Holt nyelv-e a latin nyelv?200
Dr. L.I.: A lakáskérdés: keresztény bolsevizmus?201
Dr. L.I.: Felebbezés az Úristenig202
B.Gy. Hogyan tisztelték a protestánsok Szűz Máriát?247
B.GY.: Karin Michaelis dán írónő előadása Budapesten249
P.A.: Felekezeti adakozások251
Dr. Muntyán István: Leromlásunk gyökere320
B....ó: Életképesek-e a keresztény vállalatok?321
Miért hiusult meg 1917-ban a világbéke?322
Dr. Czékus Géza: A magyar vegyes istentiszteletek382
Dr. L.I.: A Bacher-eset és a gazdasági liberalizmus386
Csapó György: A «Hadur» - aki ó-skandináv isten388
Az úgynevezett reformáció szellemi és társadalmi hatásai389
Vukov János S.J.: Hipnózis és szuggesztió a bibliában449
Dr. Radnai István: Odaát - és nálunk451
Hidasnémeti László: Vörös csillagtól a vörös szekfűig459
Riegl Sándor S.J.: Gimnázium vagy reáliskola455
Gálffy László S.J.: A teozófusok «Keleti Csillagrend»-jének profétája511
Lugosi Gyula: Túlterhelik-e a székesfővárost a kegyúri kiadások?513
Hogyan írnak a katolikusokról?516
B.GY.: Erkölcstelen rádió-számok516
Dr. Ferdinandy László: Az új felsőház és a magyar katolikus Egyház557
Vukov János S.J.: Rabindranath Tagore558
Dr. Mandola Aladár: A történelem tanításához559
A felekezeti béke613
Bangha Béla S.J.: A kolzsvári templomátadás és Urmánczy támadása Róma ellen617
Hitbizományok és kartelek620
Napló
Lischerong Gáspár S.J.: A forrongó Kína amerikai távlatból37
Kőnig Antal: Németország mai képe90
Bernhard Zsigmond S.J.: P. tomcsányi Lajos S.J.143
Lischerong Gáspár S.J.: A kanadai magyarokról145
Dr. Hilckmann Antal (Köln): az autonomisztikus mozgalom Németországban204
Bangha Béla S.J.: Három év253
Dr. L.I.: A nyomor vámszedői257
Dr. Mihelics Vid: A tőke és a munka harca Angliában309
Kerékgyártó Árpád: Mit akartunk mi kongreganisták a pünkösdi kongresszussal?315
Schnattner Szigfrid O.S.B.: Gyulai Pál századfordulója317
Lischerong Mátyás S.J. (New-York): A chicagói eucharisztikus kongresszus tanulságai390
Dr. Mihelics Vid: Elzász-Lotharingia katolikusainak autonomia-mozgalma396
Cr. Czékus Géza: Széljegyzetek a mexikói események cikkeihez457
Dr. Czékus Géza: A protestánsok «felekezeti békéje»462
S.S.: Az assziszi Koldus szelleme518
Csóka Lajos: Az «üres tomplomok és tele mulatók városá-»ból520
Baltazár és a magyar protestánsok561
Sérelmek halmazata623
Komárik István S.J.: Isten kegyelméből való-e a magyar királyság?624
A Nemzeti Színház625
Szemlék és kritikák
Jablonkay Gábor S.J.: A Jókai-centennárium után 40
Szira Béla: Színházi Szemle48
Zsolnay László: film-szemle48
Csóka Lajos: Tisza Kálmánék érája99
Dr. Szathmáry József: Herczeg Ferenc, Tisza Istvánról159
Bangha Béla S.J.: Fény és árny a pápák történetéből207
N. Czike Gábor: A szociális katolicizmus története Angliában211
Liptói: «Új Európa» - Masaryk fércműve216
P. Olasz Péter S.J.: természettudomány, vallás, világproblémák268
Dr. Gyulay Zoltán: A Klebelsberg-emlékkönyv261
Dr. székely László: Váth János újabb könyvei325
Dr. Mester János: Az égő Oroszország404
M.: Gandhi, India nemzeti vezére408
Külföldi folyóiratok szemléje409
Gálffy László S.J.: Új Luther-életrajz469
Lugossy Gyula: Új irodalmi irány: az exotizmus472
Bangha Béla S.J.: Új magyar domatika522
Lugosi Gyula: Harc a «numerus clausus»576
Hoór Tempis István: Részlet a magar zenetörténetből578
Hudyma emil: Reinke önéletírása627
Gálffy László S.J.: Papini «Vallomásai»633
Kovács György: «Az ősember»635
Közgazdaság
Dr. L.I.: A kartellekről97
Bl. Gy.: Hogyan oszlik meg a magyar pénzintézetek, kerekedelmi- és iparvállalatok vezérkara?465
Radnai István: A hitelválságról401
Könyvek minden számban
Katolikus krónika54
Henri du Passage S.J.: Franciaország katolikus élete napjainkban277
A katolicizmus Japánban333
G: A katolicizmus Amerikában334
A mexikói egyházüldözés háttere421
A német püspökök a kisajátítási jogról423
A hazugság, mint főfegyver az egyházi állam ellen való küzdelemben478
Hogyan dolgozik a «Catholic Evidence Guild»479
Dr. Tiefenthaler József: Egyetemi hittudományi kurzus világiak számára533
Dugré Adélard S.J.: A katolicizmus Kanadában534
Páneurópa mozgalom - katolikus szempontból589
Mit várhatunk az új cseh kormánytól magyar katolikus szempontból?590
Szabó Jenő: Calles járma alatt645
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kultúra 1926. január-december Magyar Kultúra 1926. január-december Magyar Kultúra 1926. január-december Magyar Kultúra 1926. január-december Magyar Kultúra 1926. január-december Magyar Kultúra 1926. január-december Magyar Kultúra 1926. január-december

A borító enyhén kopott, belső oldala kissé foltos. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba