865.185

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katholikus Nevelés 1930. január-december

A Kath. Hittanárok és Hitoktatók Egyesületének közlönye/XXII. évfolyam 1-10. szám

Előszó

SZENTÉVI MUNKÁRA!

Midőn egyesületünk ma a nyolcadik tisztújítás elé érkezett, szükségesnek tartom a múltba való visszapillantást, hogy értékelni tudjuk fennállását s a múlton okulva és épülve... Tovább

Tartalom

Dr. Ackermann Kálmán: Gerson János 52
-- A hitoktató Szent Ágoston 305
Dr. Aubermann Miklós: A nyolcosztályú elemi népiskola hittanterve 45
Dr. Balassa Brunó: Szent Imre alakja a magyar iskolában 121
Bartmann Miklós: Martyr inter virgines? 41
Dr. Décsei Géza: Egyházművészeti kiállítás 208
Erdős József: A bajai hitoktatói kör jelentése 66
Gabriel Antal: Az ószövetség összefoglalása 58, 105
Georgi Ilona: Leánynevelésünkről 160
Dr. Gigler Károly: Az újszövetségi bibliai történetek tanításának céljai és módszere 131, 167
-- Kongresszusunk 225
Györgyi János: Polgári iskolai hitoktatás 239
Dr. Hamvas Endre: A leányközépiskolai hittankönyvek 269
Dr. Hanauer Á. István: A nevelők és tanulók Szent Imre-éve 265
Jalsovszky Géza: A leánynevelés kérdéséhez 100
-- Hozzászólás a leánynevelés kérdéséhez 245
Jandik József: Az egyéni nevelés a katolikus pedagógiában 310
Dr. Korompai József: A hitoktató tekintélye 357
Dr. Koszterszitz József: Optimista lelkigyakorlat 14, 59, 96
-- Lelkiatya 199
-- A gyóntatószék problémái 241
Kovács Ferenc: Első áldozásra 172
-- Nőnevelésről 210
Kovács György: Boldog vagy 290
Kovács János: A székesfehérvári kör jelentése 66
Dr. Kovács Vince: Hitoktatás az alföldi tanyákon 275
Krywald Ottó: Szentévi munkára 1
-- Kongresszusunk 193
-- Vázlatok vízkereszti beszédre 372
Lémann Kálmán: A munkásgyermekek lelkülete 236
Dr. Lippay Lajos: A nevelés hivatott tényezői 81
-- Korunk nevelési kérdései és a keresztény nevelés 127
Dr. Marczell Mihály: A gyónás pedagógiája 315
Novák Lajos: A Bp. székesfővárosi rk. hitoktatás multja és jelene 6
Ohmacht Nándor: A középiskolai apologetika-tanítás célja és módszere 85
Olasz Péter: Önbizalmat romboló kijelentések 364
Petrovich Ede: A szentmisére nevelés 319, 367
Dr. Radó Polikárp: Bibliaoktatás és szentírástudomány 101
Dr. Schütz Antal: A középiskolai vallástan, mint tantárgy 228
Szekeres Bónis: Az iskolánkívüli népművelés a lelkipásztorkodás szolgálatában 345
Székely Ilonka: A szívgárda ismertetése 108
Dr. Tiefenthaler József: A ker. tökéletességről, különös tekintettel a hitoktatásra 195
Tower Vilmos: Néhány gondolat a hitoktatási eredmény fokozására 285
Uxa József: Leányközépiskolai hittankönyvek 325
Dr. Valkony Ferenc: A tanonchitoktatás kérdése és a munkásifjúság 153, 202, 248
-- Miért nem tudok hinni 174
Vizsy Pál: A tanoncifjúság nevelése 350
Dr. Zsigovits Béla: Miért áldozat a szentmise 165
-- Világmisszió a bibliatanításban 292, 329, 373
Zsivánovits László: A pszichológiai kérdőívről 136
Zsivánovits László: Az ifjúság érzelmi élete 286
Egy leányiskolái igazgató: A nőnevelés ... 160
X.; Katolikus iskolaügy és hitoktatás Jugoszláviában 170
A nyolcosztályú elemi népiskola hittan-tanterve 23
Állandó rovatok.
Példák. Walter János dr 27, 69, 110, 139, 182, 212, 254
Terepszemle 33, 75,116, 145, 182, 216, 258, 295, 334, 377
Hitoktatókat érdeklő ügyek 34, 76, 117, 146, 185, 221, 260, 297, 336, 378
Egyesületi élet 35, 77, 118, 148, 220, 299, 339, 379
Könyvismertetések.
Babura László dr. : Szent József-elmélkedések 148
Baumann Károly : A szerzetes-újoncnő könyve 264
Bükéi Ferenc : Kalauz a kat. vallásba visszatérőknek 120
Bok József : Rosengarten der ewigen Liebe 192
Boumard : Formation de l'Enfant par le Catechisme 342
Bussigel Ernst : Neue Vorträge für Jugendliche und Jungmänner 80
Direktnek-Dezső : A tökéletesség hármas útja 40
Duplessi : Le Catechisme en Problemes 342
Erdey Ferenc dr. : Egy fejezet a középkori sportetika történetéből 344
Foerstl, J. N. dr. : Jungmädchenführung 264
Hajós József : A végtelen felé 263
Harsányi Lajos : Az elragadott herceg 149
Hóka Imre dr. : Szent Imre emléke 79
Hophan Ottó : Betegek keresztútja 40
Huber Lipót : Jahvé-Adonai-Jézus 344
Huszár Elemér dr. : Az egyház és állam közti viszony története 39
Kalmár Gusztáv dr. : Európa földje és népei ... 192
Klinda Pál dr. : Együtt az egyházzal 151
Körösi Albin : A spanyol irodalom története 191
Lemoyne-Ádám : boldog Bosco János élete. I. 119
Lhande P. : Wenn der Meister ruft 39
Lippay Lajos dr. : Küzdelmekben az igazság felé 189
Marton Bernát : Szűz Mária dicsérete a rózsafűzérben. I. 342
Molnár Bertalan : Szent Benedek rendszabályai 40
Olasz Péter : A kat. cserkész praktikus vallási ismeretei 150
Papini Giovanni : Der heilige Augustinus 303
Petró József dr. : A szentmise története 379
Pichler, W. : Bedenken gegen den neuen österreichischen Katechismus 79
Quinet : Carnet de préparation d un Catechiste 342
H adó-Rajeczky : Az ószövetségi kinyilatkoztatás története 262
Rácz István: 110 miseének 264
Reinelt, Paul dr. : Edles Mädchentum in Beruf und Leben 304
Schneider Elisabeth dr. : Handbuch der weiblichen Jugendpflege 343
Schütz Antal dr. : Prohászka pályája 78
Stekel Wilhelm dr. : Üzenet az anyáknak 223
Szántó Antal dr. : XI. Pius pápa 80
- - Az erkölcsi nevelés lélektana 264
Szendy László dr. : A XX. sz. ifjúsága a III. Jamboree tükrében 191
Tiefenthaler József dr. : Aszkézis és misztika 150
Tóth Tihamér dr. : Christus und die Jugend 39
Tower Vilmos : Krisztus akarata 301
Walter János dr. : Napsugarak, I. 342
A bpesti rk, egyházközségek első 10 éve 151
Nur eine Knabenseele 80
Herder-könyvek 151, 301, 380
Szent István-könyvek 40
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Katholikus Nevelés 1930. január-december Katholikus Nevelés 1930. január-december Katholikus Nevelés 1930. január-december Katholikus Nevelés 1930. január-december Katholikus Nevelés 1930. január-december Katholikus Nevelés 1930. január-december Katholikus Nevelés 1930. január-december

A borító, a lapélek és néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba