1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1988. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XXXV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.531 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. Cikkek
Balázs Judit: Fekete-Afrika: egy régió általános válsága
Banai Miklós - Lukács Béla: Fogyasztásnövekedés, gesztációs és szabályozási késés
Bara Zoltán: A munkaerő értéke vagy a munka ára?
Bácskai Vera: Nagykereskedők Pesten a 19. század első felében
Báger Gusztáv: Tervezési kultúra - politikai kultúra
Berend Iván: Növekedési pálya és tőkeigényesség
Bíró Zoltán: Az átalakítás öntudata
Bogdán István: „Becsületesen közlegénykedni..."
Bokros Lajos: Az áru- és pénzviszonyok fejlesztésének feltételei a lakásgazdálkodásban
Bonifert Donát: Ár-, bér- és adóreformok - és ami mögöttük van
Bródy András: A nemzeti jövedelem méréséről
Burgerné Gimes Anna: Eszmefuttatások a magyar mezőgazdaságról
Csaba László: Mi történt a magyar reformmal?
Csáki Csaba: Az európai KGST-országok mezőgazdasága a nyolcvanas évtizedben
Dávid Stark: Vegyesgazdaság a szocialista vállalaton belül
Dániel Zsuzsa: Bérlakáskereslet, hiány és fogyasztói frusztráció
Derek Robinson: Bérpolitikai viták - postkeynesiánusok
és monetaristák: az Egyesült Királyság tapasztalatai
Domenico Mario Nuti: Pénzügyi innováció a piaci szocializmusban
Erdős Tibor: A monetáris szabályozás tartalma és gondjai Magyarországon
Én egy szelíd reformatiót kívánok!
(Gondolatok Széchenyi István Stádiumából)
Fleischer Tamás: Infra-struktúraváltás
Galasi Péter - Kertesi Gábor: „Patkányverseny" a korrupciós piacon
Gara Judit: A magyar személyi jövedelemadó-rendszer bírálata
nemzetközi tapasztalatok alapján
Gábor R. István: Lépéskényszerek és kényszerlépések
(Jegyzetek két évtized kormányzati munkaerőés bérpolitikájáról)
Az 1988. évi írások jegyzéke
Jónás Anna - Szamuely László: Ripp Géza (1928-1988)
Horváth Dénes: Kínálatösztönzés adócsökkentéssel
Hoványi Gábor: Az anyagtakarékosság néhány új összefüggése
Hunyadi László-Révész Tamás: Modellszámítások az energiafelhasználás becslésére
Inotai András: A beruházási folyamatok új vonásai a fejlett piacgazdaságokban
Kardos Tamás: Cserearány-változás és jövedelmek
Kardos Tamás: A tőkefelhalmozás és a világpiac kapcsolatának tendenciái
Kádár Béla: Világgazdasági növekedés és fejlesztésstratégiai útkeresés
Kertesi Gábor - Galasi Péter: „Patkányverseny" a korrupciós piacon
Kovács Sándor: Előírni vagy leírni? (A vezetéselmélet útja: közelítés a gyakorlathoz)
Laky Teréz: A szervezeti decentralizáció félmegoldása: az állami kisvállalat
Láng János-Pártos Gyula: A távközlési infrastruktúra új fejlesztésstratégiája
Lőrincné Istvánffy Hajna: A valutaleértékelés mint a kiigazítási politika eszköze
Lukács Béla-Banai Miklós: Fogyasztásnövekedés, gesztációs és szabályozási késés
Mátyás Antal: Róbert M. Solow hozzájárulása a közgazdaságtudomány fejlődéséhez
Mellár Tamás: Kínálati multiplátor, visszafogott infláció és hiány
Munkácsy Ferenc: A gazdasági szerkezetátalakítás népesedési feltételei Magyarországon
Nyevrikel Emília: A távközlési monopólium és oldásának lehetőségei hazánkban
Ökonosztát '88 (Liska Tibor művének időszerűségéről)
Pártos Gyula-Láng János: A távközlési infrastruktúra új fejlesztésstratégiája
Postáné Vellai Györgyi: ökonometriai modellek továbbfejlesztése dinamikus gazdaságpolitikai döntési modellekké
Rácz Margit: Tézisek a magyar számítástechnikai kutató intézetek nemzetközi versenyképességéről
Révész Gábor: A gazdasági reform eltorzulásának folyamata
Révész Tamás-Hunyadi László: Modellszámítások az energiafelhasználás becslésére
Rumén Dobrinsky: Nyitott tervgazdaságok makromodelljei
Scitovsky Tibor: Az ár, a piac és a verseny kérdőjelei
Simon András: A hiány makroökonómiájáról
Simonovits András: A szocialista gazdaság rejtett beruházási ciklusai
Soós Károly Attila: Ciklusok vagy ingadozások?
Subáné Varga Judit: Ciklusok és „külkereskedelmi korlát"
Szabó Gábor: Ki állítsa meg a környezet romlását?
Szabó Judit: A költségvetési korlát előzetes és folyamatos puhasága
Szabó Máté: Technika, ökonómia és ökológia a
a nyugatnémet Zöldek elméletében é% politikájában
Szamuely László Jónás Anno: Ripp Géza (1928- 1988)
Szegő Szilvia: A bér: bűnbak és áldozat (A bér és az infláció
összefüggései hiánygazdaságokban)
Tardos Márton: A tulajdon
Timur János: Foglalkoztatáspolitikánk a munkanélküliség küszöbén
Tina Dzokajeva : Az utolsó áldozat
Török Ádám: Konszolidációs gazdaságpolitikák nemzetközi tapasztalatai
Török Ádám: Érdekcsoportok és fejlődési anomáliák
a magyar mikroelektronikai alkatrészgyártásban
Vári Anna-Vecsenyi János: Választhatunk?
Vecsenyi János-Vári Anna: Választhatunk?
2. Esszé
Bródy András: Miért maradunk el technikailag?
Gazdag László: Utolérési törekvések és elszalasztott esélyek
Magyarországon az elmúlt évszázadban
Schmidt Ádám: Dialogosz a tervről és a piacról
Tarján Gábor: Japán gazdasági sikerek a gazdasági etika tükrében
Varga Károly: A kibontakozás gazdaságpszichológiai és politikai-pszichológiai hátteréről
3. Vita
Asztalos László György: Javaslat a lakásgazdálkodás átalakítására
Bársony Jenő: Megjegyzések Tanka Endre „Vagyonérdekeltség
a földviszonyokban" című cikkéhez
Domenico Mario Nuti: Egy szövetkezeti pénzintézet tervezete
Falusné Szikra Katalin: Tulajdon és érdek
Friss Péter: Gazdaságunk korszerűsítésének akadályairól
Garai László: A fogyasztáscsökkenés gazdaságpszichológiai következményeiről (Hozzászólás Berend Iván tanulmányához)
Horváth Iván : Hogy a nagy halak is jóllakjanak és a kis halak is gyarapodjanak
Hüttl Antónia: A prognózis torzítása még nem bizalomtorzítás
Kozma Ferenc: Modellek és realitások
Krokos János: Teljesítményalku helyett vállakozási versenyt
(Elgondolás a társadalmi tőke hatékony működtetésérc)
Lendvai János: Gazdaságunk informatikai rendszerének korszerűsítése
Liska Tibor: Lehet, de minek! - pénzügyi innováció a piaci szocializmusban
Martinás Katalin: Irreverzibilis makroökonómia vagy közgazdasági termodinamika?
Némethi Gábor: Bizalom torzít ás
Okruczky Katalin: A határok belül vannak
Paál Beatrix: A közgazdasági termodinamika felé
Pirityi Ottó: A magyar gazdaság dinamizálása és a reform
Práger László: További adalékok a nyitottsághoz
Szegvári Iván: Nyitottság, nyitás és átmenet
Tanka Endre: Vagvonérdekeltség a földviszonyokban
4. Szemle
Bánhidi Ferenc: Reform és konszolidáció Kínában
Bognár Éva: A kis tételek szerepe tőkés exportunkban
Bruno Dallago: Szabálytalan gazdaság Olaszországban
Findrik Mária: Változások és váltások Bulgáriában az 1980-as években
Jordán Gyula: A kínai falusi reformok második szakasza
Kaderják Péter: A természeti környezet és a jólét kérdései a modern polgári közgazdaságtanban
Laczó Ferenc: Búzavertikum - széthúzó szereplőkkel
Laczkó István: A gazdaságpolitika és a szabályozórendszer sajátos követelményei hegy- és dombvidékeinken
Lengyel Imre: Alföldi remények és „tanácstalanságok"
Makula László-Székely Judit-Vörös Attila: Miért kell az autópálya?
Mohácsi Kálmán: Torz érdekeltség a takarmánypiacon
Mohácsi Kálmán: A magyar gabonaexport kérdőjelei
Olivier Bertrand: Erős és gyenge pontok Dél-Korea és Japán
gazdaságában - nyugat-európai szemmel
Pierre L. Siklós: Ciklus, kiszámíthatóság és a gazdaságpolitika hatástalansága
Rumeliotisz Panajotisz: A kis országok alkalmazkodása a változó világgazdasági környezethez - Görögország példája
Tóth József: A revolúciós innováció tudatos alkalmazása
5. Tudományos tájékoztató
A világgazdasági környezet és a magyar gazdaság: tartós és változó irányzatok (Beszámoló a KOPINT tudományos ülésszakáról) (Máté Katalin-Munkácsy Gyula-Pásztori Veronika-Sallai Rózsa - Schweitzer Iván-Vince Péter)
Az agrárfejlődés dilemmáiról: Csáki Csaba székfoglaló előadása (Jónás Anna)
Hannes Androsch: A pénzügyek szerepe a világgazdaság struktúraváltásában
Írország: vonzások és választások (Szira Tamás)
Pálovics Béláné: Miről vitatkoznak az európai agrárközgazdászok?
Rendkívüli élő szám (A Közgazdasági Szemle bemutatkozása a Kossuth Klubban) (Tamás Tibor)
Tájékoztató az MSZMP KB mellett működő Közgazdasági
Munkaközösség 1987. október 19-i és november 23-i üléséről
(Radnai György-Szénási Pálné)
„Új közgazdasági horizontok a szocialista gazdaságban"
(Beszámoló az MTA Gazdaság- és Jogtudományok
Osztályának nyilvános üléséről) (Tamás Tibor)
Világméretű pénzügyi egyensúlyhiány (Beszámoló Botos Katalin
akadémiai doktori értekezésének védéséről) (Garai Katalin)
Vita a társadalombiztosítási rendszer korszerűsítésének elveiről
(György Radnai)
Vita a tulajdonviszonyok továbbfejlesztéséről (Szénási Pálné)
Vita a bérreformról (Tóth László)
6. Szakirodalmi tájékoztató
Aleksander Bajt: Alternatív gazdaságpolitika Jugoszlávia számára
(Soós Károly Attila)
Az élő gazdaság: Kialakulóban egy új közgazdaságtan
(Zsolnai László)
A „túlelosztás" kora? Szabálytalan ismertetés Botos Katalin
„Világméretű pénzügyi egyensúlyhiány" című könyvéről
(Kardos Tamás)
Bársony Jenő: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése
a szocialista országokban (Kállay László)
Bod Péter Ákos: A vállalkozó állam a mai tőkés gazdaságban
(Gedeon Péter)
Huszti Ernő: Antiinflációs útkeresés -- monetáris politika
és gyakorlat Magyarországon (Radnóti Éva)
Kautz Gyula: A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története
és befolyása a közviszonyokra Magyarországon
(Orosz Róza)
Márton János-Újhelyi Tamás: Kilépés
a világélelmezési válságból (Mohácsi Kálmán)
Nyilas József: A tudományos-technikai forradalom
második szakasza (Palánkai Tibor)
Tudomány és művészet határán (Kaderják Péter)
7. Folyóiratszemle
Charles P. Kindleberger: Nemzetközi közjavak - világkormány nélkül
Clyde, V.-Presowitz, Jr.: Az amerikai-japán kereskedelmi súrlódás: a kapcsolatok felülvizsgálata
Gorodeckij, E. - Gorodeckij, A,: Az árrendszer tervszerű átalakításának elméleti feltételei
Kahneman, D. - Knetsch, J. L. -Thaler, R.: A méltányosság
mint nyereségnövelési törekvés
Kasim, I. Begic: Az adórendszer szociális szerepéről
Korbas, E.: Viták a tulajdonról a Kínai Népköztársaságban
Maneur Olson: A kormányzati struktúrák egy általánosabb
elmélete felé
Manfréd Prisching: A fegyverkezés politikai gazdaságtana
Norbert Eickhof: Téveszmék és reális feltevések a piac csődjével
kapcsolatban. A piac, illetve a verseny csődjének elméletei
Pfaller, A.: Versenyképesek-e még a nyugati jóléti államok?
Pavel Bunyics: A reform és paródiái
Schmidt, I.-Kirschner, U.: A reguláció alacsony
hatékonyságának egy lehetséges magyarázata
Satalin, Sz.: Társadalmi fejlődés és gazdasági növekedés
Stanislaw Gomulka: A gazdasági növekedés lelassulása
a Szovjetunióban: duális gazdaság, érettség és innováció
Szuhotyin, Ju.-Gyementyev, V.: A gazdasági reform és a fékezés erői
Tomer, J. F.: A szervezetek közötti kooperációt elősegítő iparpolitika
William J. Baumol: Termelékenységnövekedés, konvergencia
és jólét: Mit mutatnak a hosszú idősorok?
8. Vállalati tájékoztató
Ártrendek az alumínium félgyártmányok és belföldi piacán
(Keresztes Péter-Mester Lászlóné)
A kőolaj- és földgáztermelés költségeinek és eredményességének
alakulása a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő
Vállalatnál (Asztalos József)
A MÜSZI-jelenség
Az exportkintlevőségek jelenlegi biztosítási fedezetei
a HJJNGÁRIA BIZTOSÍTÓNÁL (Pocsai Józsefné)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem