Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1988. július-december (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata - XXXV. évfolyam 7-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

7-8. SZÁM
Erdős Tibor: A monetáris szabályozás tartalma és gondjai Magyarországon 785
Tímár János: Foglalkoztatáspolitikánk a munkanélküliség küszöbén 796
Gábor R. István: Lépéskényszerek és kényszerlépések (Jegyzetek két évtized kormányzati munkaerő- és bérpolitikájáról) 803
Bródy András: A nemzeti jövedelem méréséről 818
Mellár Tamás: Kínálati multiplikátor, visszafogott infláció és hiány 832
Soós Károly Attila: Ciklusok vagy ingadozások? 848
Simonovits András: A szocialista gazdaság rejtett beruházási ciklusai 866
Subáné Varga Judit: Ciklusok és „külkereskedelmi korlát" 879
Galasi Péter - Kertesi Gábor: „Patkányverseny" a korrupciós piacon 900
Szabó Máté: Technika, ökonómia és ökológia a nyugatnémet Zöldek elméletében és politikájában 921
ESSZÉ
Tarján Gábor: Japán gazdasági sikerek a gazdasági etika tükrében 936
VITA
Krokos János: Teljesítményalku helyett vállalkozási versenyt! (Elgondolás a társadalmi tőke hatékony működtetésére) 947
Garai László: A fogyasztáscsökkenés gazdaságpszichológiai következményeiről (Hozzászólás Berend Iván tanulmányához) 958
Lendvai János: Gazdaságunk informatikai rendszerének korszerűsítése 966
Tina Dzokajeva: Az utolsó áldozat 973
SZEMLE
Bánhídi Ferenc: Reform és konszolidáció Kínában 977
Bruno Dallago: Szabálytalan gazdaság Olaszországban 991
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Vita a tulajdonviszonyok továbbfejlesztéséről (Szénási Pálné) 1005
A kőolaj- és földgáztermelés költségeinek és eredményességének alakulása a Nagyalföldi Kőolaj-és Földgáztermelő Vállalatnál (Asztalos József) 1010
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
A „túlelosztás" kora? Szabálytalan ismertetés Botos Katalin „Világméretű pénzügyi egyensúlyhiány" című könyvéről (Kardos Tamás) 1017
FOLYÓIRATSZEMLE
E. Korbas: Viták a tulajdonról a Kínai Népköztársaságban 1025
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1029

9. SZÁM
Csaba László: Mi történt a magyar reformmal? 1041
Kádár Béla: Világgazdasági növekedés és fejlesztésstratégiai útkeresés 1059
Hunyadi László - Révész Tamás: Modellszámítások az energiafelhasználás becslésére 1072
Munkácsy Ferenc: A gazdasági szerkezetátalakítás népesedési feltételei Magyarországon 1086
ESSZÉ
Schmidt Ádám: Dialogosz a tervről és a piacról 1093
VITA
Martinás Katalin: Irreverzibilis makroökonómia vagy közgazdasági termodinamika? 1105
SZEMLE
Pierre L. Siklos: Ciklus, kiszámíthatóság és a gazdaságpolitika hatástalansága 1111
Makula László - Székely Judit - Vörös Attila: Miért kell az autópálya? 1117
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
"Új közgazdasági horizontok a szocialista gazdaságban" (Beszámoló az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának nyilvános üléséről) (Tamás Tibor) 1130
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Bod Péter Ákos: A vállalkozó állam a mai tőkés gazdaságban (Gedeon Péter) 1144
FOLYÓIRATSZEMLE 1148
Stanislaw Gomulka: A gazdasági növekedés lelassulása a Szovjetunióban: duális gazdaság, érettség és innováció - Mancur Olson: A kormányzati struktúrák egy általánosabb elmélete felé
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1155

10. SZÁM
Szegő Szilvia: A bér: bűnbak és áldozat (A bér és az infláció összefüggései hiánygazdaságokban) 1161
Derek Robinson: Bérpolitikai viták - post-keynesiánusok és monetaristák: az Egyesült Királyság tapasztalatai 1172
Láng János - Pártos Gyula: A távközlési infrastruktúra új fejlesztésstratégiája 1189
Nyevrikel Emília: A távközlési monopólium és oldásának lehetőségei hazánkban 1202
Horváth Dénes: Kínálatösztönzés adócsökkentéssel 1208
SZEMLE
Laczó Ferenc: Búzavertikum - széthúzó szereplőkkel 1229
Mohácsi Kálmán: A magyar gabonaexport kérdőjelei 1237
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Vita a bérreformról (Tóth László) 1249
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Tudomány és művészet határán (Kaderják Péter) 1254
Nyilas József: A tudományos-technikai forradalom második szakasza (Palánkai Tibor) 1259
FOLYÓIRATSZEMLE 1265
Charles P. Kindleberger: Nemzetközi közjavak - világkormány nélkül - William J. Baumol: Termelékenységnövekedés, konvergencia és jólét: Mit mutatnak a hosszú idősorok? - D. Kahneman - J. L. Knetsch - R. Thaler: A méltányosság mint nyereségnövelési törekvés
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1276

11. SZÁM
Kovács Sándor: Előírni vagy leírni? (A vezetéselmélet útja: közelítés a gyakorlathoz) 1281
Kardos Tamás: A tőkefelhalmozás és a világpiac kapcsolatának tendenciái 1293
Banai Miklós - Lukács Béla: Fogyasztásnövekedés, gesztációs és szabályozási késés 1307
Gara Judit: A magyar személyi jövedelemadó-rendszer bírálata nemzetközi tapasztalatok alapján 1329
Bonifert Donát: Ár-, bér- és adóreformok - és ami mögöttük van 1342
VITA
Liska Tibor: Lehet, de minek! - pénzügyi innováció a piaci szocializmusban? 1358
Ártrendek az alumínium félgyártmányok világ- és belföldi piacán (Keresztes Péter - Mester Lászlóné) 1371
SZEMLE
Olivier Bertrand: Erős és gyenge pontok Dél-Korea és Japán gazdaságában - nyugat-európai szemmel 1379
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Írország: vonzások és választások (Szira Tamás) 1391
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1398

12. SZÁM
Tardos Márton: A tulajdon 1405
Rumen Dobrinsky: Nyitott tervgazdaságok makromodelljei 1424
Rácz Margit: Tézisek a magyar számítástechnikai kutatóintézetek nemzetközi versenyképességéről 1442
Török Ádám: Érdekcsoportok és fejlődési anomáliák a magyar mikroelektronikai alkatrészgyártásban 1456
Vári Anna - Vecsenyi János: Választhatunk? 1467
VITA
Domenico Mario Nuti: Egy szövetkezeti pénzintézet tervezete 1479
Pirityi Ottó: A magyar gazdaság dinamizálása és a reform 1489
A MÜSZI-jelenség (Bazsó Csongor) 1500
SZEMLE
Rumeliotisz Panajotisz: A kis országok alkalmazkodása a változó világgazdasági környezethez - Görögország példája 1508
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1519
A Közgazdasági Szemle 1988. évi számaiban megjelent írások jegyzéke 1526
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 1988. július-december (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 1988. július-december (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 1988. július-december (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 1988. július-december (fél évfolyam)
Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!