A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Eszmélet 24.

Elméleti-politikai ismeretterjesztő lap/1994 szeptember

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Eszmélet Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 212 oldal
Sorozatcím: Eszmélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Asztal körül4
Létezhet-e szocialista piacgazdaság?
Szigeti Péter, Mocsáry József, Lóránt Károly és Andor László mondja el, mit tekint piacgazdaságnak és mit nem, valamint, hogy látja-e értelmét a piacgazdaság kifejezést különbozó jelzőkkel kiegészíteni
Vakációk egy témára35
Vígvári András: A magyar privatizáció néhány jellemzője
A tanulmány a amgyarországi privatizáció eddigi fejleményeit elemzi. Vizsgálja a privatizáció gazdaságpolitikai és társadalmi környezetét, az eddigi elemezhető adatokat, a tulajdonosváltás és az alkalmazott privatizációs technikák gazdaságra gyakorolt hatását.
A szerző véleménye szerint az átmeneti gazdaságban elindult a magánszektor megerősödése, de ennek nem kizárólag a privatizáció a hajtóereje
Magyarország esetében a vállalkozói szféra nehéz pénzügyi helyzete és a hitelnek, mint privatizációs vásárlóerőnek az alkalmazása miatt nem tekinthető stabilnak a már privatizált vállalati kör helyzete
A kereskedelmi bankszektor (amely lényegében állami tulajdonban van) a rossz hiteleken keresztül közvetett tulajdonosa, vagy azzá válhat, egy sor formailag privatizált társaságnak
Hugo Radice: A külföldi tőke szerepe a kelet-európai átalakulásban48
Az államszocializmus előtti állapotok restaurációjával a kele-európai régió jellemző vonásaként állt elő ismét a külföldi tőke jelentős szerepe a tulajdonviszonyokban
E jelenlét azonban távolról sem egyértelmű, és messze nem csak pozitív hatásokkal jár az érintett országok gazdaságaira és társadalmaira nézve
Ami leginkább hiányzik e gazdaságokból, az nem más, mint valamiféle átfogó koncepció a fejlődés távlatairól
Ennek szempontjaihoz igazodva lehetne kialakíani a külföldi tőkével kapcsolatos, a fejlődést elősegítő szabályozást is
Lapvárta74
Capital and Class
A brit szocialista közgazdászok folyóiratát mutatjuk be, mely több mint két évtizede számít a közgazgdasági és társadalompolitikai viták egyik színvonalas fórumának a szigetországban
Analízis76
Dan Corry és Paul Williamson: Játék elképzelés nélkül
Mint ahogy a birt gazdaság hanyatlásának felgyorsulását is elősegítette a nyolvanas évek átfogó piacosítási folyamata, ugyanez következett be az egyre inkább üzleti alapokra helyezkedő labdarúgással is
A piaci apológia bírálata alkalmat ad a futballban kialakult válság szakszerű bemutatására, ugyanakkor a futballból hozott példák segítenek megérteni a piaci mechanizmus kudarcait azoknak, akik kevésbé járatosak a gazdaságelmélet frontján
Karl-Heinz Roth: A proletariátus visszatérése és a baloldal gyengesége98
A szociológusok egy része úgy látja: a jóléti-újraelosztó "fordista" társadalmi modell felbomlása nyomán ismét kialakulnak a kapitalizmus megreformálása előtti osztályviszonyok
A munakerő egyre inkább leértékelődik, bérből élők tömegei fokozatosan elveszítik nehezen megszerzett szociális jogosítványaikat
Az állam, mely korábban a tőkét ellensúlyozta, most egyértelműen a kizsákmányolás egyik elősegítőjévé válik
A szerző véleménye szerint véleménye szerint a baloldalnak a bázisdemokrácia és a nemzetköziesedés összekapcsolása irányában kell keresnie a kiutat
Asszociációk130
Trautmann László: A közgazdasátudomány hellenizálása
Bár ez még a szakmabeliek előtt sem teljesen világos: a kögazdaság-tudomány is válságban van, és az irracionalizmusba való visszamenekülés korszaka után zavarodottan keresi a megújulás és továbblépés lehetőségeit
Az elméleti válság a reálgazdasági válsággal kezdödött hatvan évvel ezelőtt, s az azóta eltelt időszak érdekes kölcsönhatásokat mutatott a politikai folyamatok és a gazdasági válsággal kezdődött hatvan évvel ezelőtt, s az azóta eltelt időszak érdekes kölcsönhatásokat mutatott a politikai folyamatok és a gazdaságelmélet fejlődése között
Valószínűleg ezután sem lesz másképp
Tromf144
Hoch Róbert: A reform gazdaságtörténetéből
A tavaly elhunyt közgazdász akadémikus egyik utolsó, eddig kiadatlan írását adjuk közre, melyben megjegyzéseket tűz Kornai Jánosnak a gazdasági mechanizmus reformját elemző és értékelő írásához
A szerző több évtizedeken át aktív részese volt a reformfolyamatnak, ebben az írásában pedig e korszak megismerésére, alapos és körültekintő tanulmányozására ösztönözte az őt követő generációkat
Olvasójel157
Krausz Tamás: A történetietlen politikai gazdasátan
A bírálat tárgyát a neves közgazdász Kornai János legújabb, és eddig a legátfogóbb könyve: A szocialista rendszer című mű képezi
A recenzens összeveti a Kornai-kötetben olvasottakat a történettudomány mértékadónak tekinthető megállapításaival, és súlyos, bár távolról sem meglepő következtetésekre jut
Dokumentum179
Felhívás a Hetek államfőihez a globális adósságválság megoldására
Az adósságkezelés hagyományos, a Nemzetközi Valutaalap által erőltetett formái többnyire csak súlyosbítják az eladósodott országok gazdasági helyzetét
A mivel a hagyományos értelemben vett "keze3lés" nem jelent megoldást, a probléma lényegét tekintve csakis egyfajta megoldás lehet: az adósságok eltörlése, vagy leírás útján történő csökkentése azon országok esetében, amelyek számára az adósságszolgálat már több mint egy évtizede erőn felüli terheket jelent
Periszkóp183
Michael Knüfer: Sütemény és kaviár
A világkereskedelem liberalizálása a GATT egymást követő fordulóiban látszólag szabaddá teszi a nemzetközi kapcsolatokat, és esélyegyenlőséget teremt a különböző országok között
A mélyebb elemzés azonban kimutatja, hogy e látszat mögött tovább él a diszkrimináció, sőt az úgynevezett fejlődő országok a fejlettek döntései következtében egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek
Aurelio Martínez és Etienne Largend: Indiánlázadás, új gerillaharc vagy forradalom?188
Az 1994 eleje óta tartó zapatista felkelés sem a hazai, sem a nemzetközi sajtóban nem kapta meg azt az értékelést, amely a tényekhez hűen mutatta volna be a távoli társadalomban e mozgalom céljait, eredetét, működési körülményeit
Folyóiratunk előző, 23. számának kislexikon rovata kiegészítésül szolgálhat a téma háttere iránt érdeklődőknek
Történelem195
Jean Martin: A francia forradalom második éve
Az újkeletű sztereotípiák a jakobinus időszakot mint a szakadatlan terror csúcspontját, és minden totalitarianizmusok prototípusát mutatják be
A szerző e nézetekkel szemben rámutat arra, hogy a jakobinus ideológia lényegét tekintve nem feltételezte a terror szükségszerűségét, sőt éppen hogy ebben az időszakban tettek szert a népi mozgalmak legnagyobb befolyásukra
E számunk egyik grafikáját Alan Hughes készítette, fotóit pedig a New Internationalist és a Socialist Review című folyóiratból, illetve a következő kiadványokból vettük át: Fekete Sándor: A nagy francia forradalom
Budapest, 1978; Kazimir Malevics: A tárgynélküli világ
Budapest 1986
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem