Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1964. január-június (fél évfolyam)

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata - VII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 672 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. Néhány fekete-fehér illusztrációval.

Előszó

Gazdasági és kulturális életünk fejlődése lehetővé tette, hogy 1964 januárjától, e számunktól kezdve havonta jelenjen meg a Valóság - nagyobb összterjedelemben, de változatlan előfizetési áron. az... Tovább

Tartalom

1. szám
Az olvasóhoz 1
Konrád György: A korszerű háború korszerűtlensége, II. 2
Tőkei Ferenc: Az „ázsiai termelési mód" kérdéséhez 14
Gyurkó László: A negyedik ember 32
FÓRUM
László Ervin: Az intencionalitás szerepe az esztétika elméletében 42
MAGYAR VILÁG
Lázár István: Élménygyűjtés és szolgálat 56
Mándy Iván: Séta a ház körül (Káli cigányság, 1963) 63
SZEMLE
Vajda Imre: Az átmeneti korszak társadalmi és gazdasági kérdéseiről 74
Simái Mihály: Az elnökgyilkosság és az amerikai ultrák 79
KÜLFÖLDÖN
Major Máté: Kubai impressziók 83
KÖNYVEKRŐL
Előszó Roger Garaudy Parttalan realizmus című tanulmánykötetéhez (Louis
Magyar Irodalmi Lexikon, I. kötet (Végh Ferenc) 95
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (Hoffmann
Néhány sorban 98
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Ideológiai vita Lengyelországban (101), M. J. Bartnyinkasz: Az antropologista
kultúrkoncepciók bírálata (101), A. I. Nazarov: A mérnöki pszichológia az
Egyesült Államokban (102), A. Prohorov: A természet szabadalmai (103).
Nemzetközi és gazdasági kérdések: Az európai infláció (104), A. Zwass: Jugoszlávia gazdasági fejlődése (105), Mi a baj a külföldi segéllyel? (107),
E. Walter: Egy reklámcég „német-barát légkört" adott el Washingtonban
(108), F. Globig: Anglia csatahajóik helyett egyetemi tantermeket épít (108),
E. Michael Salzer: Miért nő a „jóléti állam"-ban az öngyilkosok száma?
(109). A művészetekről: Sz. Gaiszarjan: Az európai írók leningrádi fórumáról (110), Grafikus művészet - modern vízió: Georges Braque (111), J. Canaday: Vissza az akthoz! (112), Marisol manekenjei (112)

2. szám
Mód Aladár: Kennedy tragédiája és az amerikai vezetés 1
FÓRUM
Almási Miklós: Elidegenedés és szocializmus 8
J. N. Davidov: Lefebvre és „elidegenedési elmélete" 22
MŰVÉSZET - ESZTÉTIKA
Kiss Ferenc: A szocialista kritika történetéből 29
Pernye András: Az úgynevezett konzervativizmusról 39
MAGYAR VILÁG
A.body Béla: Egy tanár jegyzetei 50
Vitányi Iván: Magyarország zenei térképe 61
SZEMLE
Vekerdi László: Jegyzetek a tudomány történetírás újabb irányairól 70
Benedek István: Lamarck és kora 78
KÖNYVEKRŐL
Három szociográfiáról (Meggyesi János) 81
Roger Garaudy: A parttalan realizmusról. Három esszé Picassóról, Saint-John
Perse-ről és Kafkáról (Mihályi Gábor) 84
Andics Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége (Arató Endre) 87
D. J. Pittman, CH. R. Snyder: A társadalom és a kultúra szerepe az alkoholizmusban (Buda Béla) 89
E. G. Jaco: Betegek, orvosok, betegségek (Erőss László) 91
Röviden külföldi szociológiai könyvekről (Buda Béla)
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
V. M. Gluskov: Az információs modellezés ismeretelméleti természete (96)
I. F. Balakina: Az „orosz egzisztencializmus"-ról (97), V. V. Kolotov:
Visszaemlékezés Voznyeszenszkijre (98), H. Baudet - J. H. van Stuijvenberg: Rostow növekedéselmélete (99). Szociológia: J. L. Moreno: A „szerepfogalom" - híd a pszichiátria és a szociológia között (101), Iljicsov a
szociológiai kutatásról (102), H. Tenbruck: Apák és fiúk (103), A. Matejko:
Az alkotómunka társadalmi körülményei (104). Nemzetközi és gazdasági
kérdések: H. Brandon: Nixon vezet a republikánus mezőnyben (105),
M. Bosquet: Ellenterv De Gaulle-lal szemben (106), A. Dietrich: A spanyol
írók szembefordultak a Franco-rendszerrel (108), Az emberiség egészségügye (109), Az afrikai nyelvek - a jövő egyik nagy problémája (110).
F. Krippendorf: „Angyalok" a Broadway színházi világában (111).

3. szám
Garai László: Ember és technika a kommunizmusban 1
Szalai Sándor: Idő a mérlegen 11
Heller Ágnes: Az előítélet 26
Kunszt György: A modern építészet főbb jellemzői 40
SZEMLE
Szanyi László: Az információelmélet matematikai alapjai 50
Szecskő Tamás: Fejlődő nemzetek - fejlődő városok 59
MAGYAR VILÁG
Hanák Katalin: A társadalmi rétegeződés és az életforma változásai egy textilgyárban 68
FIGYELŐ
Osváth Béla: Merre tart a magyar színjátszás? 77
Robert Jungk: Die Zukunft hat schon begonnen (Szemelvény) 82
KÖNYVEKRŐL
J. D. Bernal: Tudomány és történelem (Márkus István) 86
A rendezés művészetétől a művészetek tudományáig (Papp Ferenc) 88
Jánossy Ferenc: A gazdasági fejlettség mérhetősége és új mérési módszere (Németh Sándor) 90
Z. Bauman: A szociológia vázlata - problémák és fogalmak (Andorka Rudolf) 91
Péter Heintz: Bevezetés a szociológiai elméletbe (Buda Béla) 93
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Kommunizmus - tantárgy az amerikai iskolákban (96), Nemzetközi és gazdasági kérdések: René Maheu: Az unesco a faji egyenlőségre és a leszerelésre összpontosítja tevékenységét (97), R. McGee: Texas - az agónia gyökerei (98), V. Teszlics: Mezőgazdasági válság? (100), A. Höttinger: Egy minta-szövetkezet a teológusokat is munkába állította a tuniszi sivatagban (101), Ellentétek a dohányfüst kék ködében (101), Atomváros Grönland jege
alatt (102), A művészetekről: Találkozás Jean Paul Sartre-ral (103), G. Wilson Knight: A mai angol dráma (107), R. Berenson: Amerikai életforma az amerikai festészetben (108), E, Wimmer: Prizmák, kultúrkritika és társadalom (109), P. Daix: 7500 éves a görög művészet (111).

4. szám
Vajda Imre: Magyarország és a világkereskedelem 1
FÓRUM
Márkus György: Marx fiatalkori művei és napjaink társadalomtudománya 9
Vörös Gyula: A tudománytól az utópiáig? (Észrevételek Almási Miklós cikkéhez) 27
tudomány és Művészet
Benedek István: Dosztojevszkij lelkivilága 32
Eörsi István: Az intencionalitásról (Hozzászólás László Ervin tanulmányához) 47
MAGYAR VILÁG
Bánkuti Gábor - Bereczky Gyula - Dolgos János: Sásdi riport 54
fókusz
Lázár István: Tízmillió körül (A népesedési vitához) 69
Hegedűs András: A nemzetközi tudományos értekezletek sikeréről - 72; Egy
elmaradt felszólalás 73
Sükösd Mihály: Vidéki lányok Pesten 74
SZEMLE
Józsa Péter: A fordító utószava (Megjegyzések Szpirkin A tudat eredete c. könyvéhez) 77
Varga Károly: Értékvizsgálatok a szociológiában 80
A közgazdasági elmélet és propaganda feladatai a csehszlovák Ismeretterjesztő
Társulat plenáris ülésén (Takács Pálné) 84
KÖNYVEKRŐL
Boncs-Brujevics: Visszaemlékezés Leninre (Szemelvény) 86
John Berger: Permanent Red (Szemelvény) 87
Ernst Nolte: A fasizmus és kora (Hermann István) 88
Az angol kisember 1746 és 1946 között (Loránd Imre) 90
Czóbel Ernő válogatott írásai (Lakos Katalin) 91
Néhány sorban 93
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKRÓL
Nemzetközi és gazdasági kérdések: P. Togliatti: Látogatás Jugoszláviában (95),
A. Prokesch: A várostervezés - utópia, a város ellensége vagy kompromiszszum? (96), W. Lippman: Ez a csökönyös világ (98), R. Falber: Rövid útmutató az angol konzervatív párthoz (99), H. Stadlmann: „Hotto matte kudasai!" (100), M. Salser: Miről beszél és miről hallgat egy „jóléti állam"
átlagpolgára? (101). Filozófia - szociológia: I. M. Bochenski a szovjet filozófiáról (101), A. Sarapata: A társadalmi átrétegeződés szociológiájának
tárgya, problémaköre és módszere (103), A. Rapaport: A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban (104). A művészetekről: Arthur Miller
nyilatkozata új darabjáról (106), H. Böll: „Nyugat és Kelet német irodalma"
(108), A. Horn: Freud az irodalom hatásáról (108), R. Hill: Tizenötperces Hamlet-előadás (110). Pedagógia: H. Lenz: Le Euklidésszel, éljen Bourbaki? (111), Algebra - első osztályosoknak (112).

5. szám
Hegedűs András: A szocialista társadalom strukturális modellje és a társadalmi rétegződés 1
Bárczi Géza: Hol tart a magyar nyelvtudomány? 16
Káplár József: A szocialista országok közötti munkamegosztásról 31
Benedeczky János: Nyugat-Németország a „gazdasági csoda" után 42
FÓRUM
Vajda Mihály: Intencionalitás és visszatükrözés 48
MAGYAR VILÁG
Zám Tibor: Tévedések és tanulságok (A Hortobágyi Állami Gazdaság tizenöt évéből) 59
TUDOMÁNY ÉS VILÁGKÉP
Kis-Tóth Sándor: Jelenség vagy valóság? 70
Schück Tamás: Vita a relativitáselméletről 78
FIGYELŐ
Kathy Imre: Ybl Miklós 85
Perneczky Géza: Kondor Béla művészetéről 8í
KÖNYVEKRŐL
Sőtér István: Nemzet és haladás (Keresztúry Dezső) 91
„Szó, szó, szó..." (Sartre önéletrajzáról) (Réz Pál) 93
Huszár Tibor: Fiatalkorú bűnözők (Szabó András) 97
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
V. Laksin: Ivan Gyenyiszovics, barátai és ellenségei (100), G. Klaus: Pragmatikai
analizis mint ismeretelméleti diszciplína (102), W. Wesolowski: Az uralkodó
osztály és a hatalmi elit (104), I. Kravcsenko: Vigorelli: A betiltott jezsuita
(106) F. Marék: C. Wright Mills: The Marxists (108), Alberto Moravia: Afrika
arcai (109), A. C. Kibel: Jung és Freud (110), F. Rosset: A lengyel demográfia ötéves terve (111), Csökken a születési arányszám az Egyesült Államokban (112).

6. szám
Erdei Ferenc: Egy régi települési probléma új megoldása 1
Fenyő Béla: Az „olasz út" 10
Fórum
Hermann István: A „manipuláció" és következményei 21
MŰVÉSZEKRŐL - MŰVÉSZETRŐL
Fodor Ilona: Bartók Béla és a magyar írók 30
Bálint Endre: Vajda Lajos 40
Abody Béla: A kísérletező olvasó jegyzetei 51
FÓKUSZ
Simái Mihály: Idegenforgalom és előrelátás " 58
Lázár István: Az előbbi folytatása 59
Vitányi Iván: Tusa Erzsébet 60
VITA
Kálmán Endre: Történeti értékelés és pártosság 63
SZEMLE
Takács Pálné: Gondolatok a közgazdasági művelődésről 72
Kádár Iván - Németh Lóránt: Az iparirányítás kibernetikai módszereiről 76
KÖNYVEKRŐL
Sinkó Ervin: Magyar irodalom (Végh Ferenc) 85
Törvény vagy séma? (Szabó András György: A törvény és az ember című
könyvéről) (Sós Vilmos) 86
Szabady Egon: Bevezetés a demográfiába (Andorka Rudolf) 89
S. M. Lipset - N. J. Smelser: A mai szociológia (Buda Béla) 91
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Francia kommunisták a személyi kultuszról (93), Francia kommunisták az ázsiai
termelési mód kérdéseiről (96), V. V. Leonovics: A jövő embere biológiai
alkatának filozófiai problémái (97), A. Schaff: Sartre és Marx, vagy morál
és politika (98), Mi az, ami a lengyeleknek nem tetszik a csehekben, a cseheknek pedig a lengyelekben? (100), R. Coughlan: Kennedy elnök utolsó
intézkedése - az Oppenheimer-Teller párviadal ismeretlen részletei (103),
H. Cuny: Norbert Wiener, a „kibernetika atyja" halálára (105), E. Goldstücker: Mai igények - holnapi perspektívák (106), J. Kott: Hamlet a
XX. kongresszus után (108), G. R. Hocke: A „47-es" mintájára Olaszországban is megalakult a baloldali írók csoportja (109), Politechnikai vagy szakmai
oktatás? (110).
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem