A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka X.

Szerző

Kiadó: Erdélyi Múzeum Egyesület
Kiadás helye: Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 364 oldal
Sorozatcím: Műszaki Tudományos füzetek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 973-823-144-2
Megjegyzés: Megjelent 200 példányban.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakának szervező és tudományos bizottságának alapító tagjaként, örömmel és szakmai elégtétellel nyugtázom, hogy sikerült megrendeznünk immár a 10. konferenciánkat... Tovább

Tartalom

Dr. Gyenge Csaba, Dr. Branko Katalinic:
ELŐSZÓ.................................
l. Dr. Fenyvessy József:
tájékoztató a szegedi tudományegyetem élelmiszeripari
főiskolai kara tevékenységéről..................................................xix
2. Dr. Orbán Ferenc:
gerinc mozgásfunkcióinak vizsgálata és mechanikai
vonatkozásai..............................................................................xxiii
3. Sitkei Lili Eszter: (FMTÜ-2004)
közép-kelet európa innovációs helyzete, különös
tekintettel magyarországra..........................................................1
4. Beleznai Róbert - Otrosinka Tibor - Simon Gábor:
lapos szíjjal hajtott szerszámgép főorsók stabilitás
vizsgálata.....................................................................................7
5. Baki-Hari Zoltán-Gábor:
gyors prototípusgyártási technológiák kiválasztása a
kivitelezési idő függvényében......................................................11
6. Keppler István:
természetes boltozatok kialakulásának és
tönkremenetelének végeselem modellje.......................................15
7. Kiss Péter:
a nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának számítógépes modellje.........................................................................19
8. Soos Lubomír - Kolláth Ludovít - Krizán Peter - Horvát Miroslav:
a fahulladékok újrahasznosítása.............................................................23
9. SooS Lubomir - Kolláth Ludovít - Krizán Peter - Horvát Miroslav:
ÚJ BRIKETT ÉS PELLET PRÉSEK............................................
10. Kovács Péter Tamás:
SZOLGÁLTATÁSBIZTOS BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSE
PLATFORMFÜGGETLEN MODELL ALAPJÁN..........................................................31
11. Mezei Sándor:
A MEGMUNKÁLÁSI IDŐ MEGHATÁROZÁSA A DARABOK CSOPORTTECHNOLÓGIÁVAL VALÓ MEGMUNKÁLÁSAKOR......................................35
12. Székely Ádám:
A SZÉLERŐMŰVEK ENERGIATERMELÉSÉNEK RÖVID TÁVÚ
ELŐREJELZÉSE....................................................................39
13. Tóth János:
HENGERELT SZÉLESSZALAG ALAKHŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA.......................43
14. Micskei Zoltán:
AUTOMATIKUS TESZTGENERÁLÁS MODELL ELLENŐRZŐVEL.........................47
15. Balogh András:
VIATRA 2: EGY ÁLTALÁNOS MODELL-TRANSZFORMÁCIÓ FEJLESZTŐ
KERETRENDSZER..................................................................................51
16. Dúl Róbert - Dr. Jármai Károly:
ALUMÍNIUM KÖRCSŐ ALAKVÁLTOZÁSÁNAK VÉGESELEMES
ANALÍZISE................................................................................................55
17. Fábry Gergely:
VÁKUUMOS SZENNYVÍZELVEZETŐ-RENDSZEREK ÜZEMI
TAPASZTALATAI................................................59
18. Oláh Béla - Bányai Tamás - Dr. Cselényi József:
A FELHASZNÁLÓK KÉSZTERMÉK IGÉNYEIT A SZERELŐÜZEMEKHEZ
RENDELŐ ALGORITMUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS AZ OPTIMUMOK
TERMÉKEKRE VALÓ ÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLATA..........................................65
19. Nagy né Gyüket- Mónika - Bányainé Tóth Ágota - Dr. Cselényi József:
BESZÁLLÍTÓI RENDSZER OPTIMALIZÁLÁSÁNAK ÉRZÉKENYSÉGI
VIZSGÁLATA AZ ALKATRÉSZEK ÉS A BESZÁLLÍTÓK SAJÁTOSSÁGAINAK FÜGGVÉNYÉBEN........................................................................................70
20. Dr. Bagyinszki Gyula - Dr. Bitay Enikő:
LÉZERES ANYAGTECHNOLÓGIÁK ENERGIASŰRŰSÉGI JELLEMZŐI.................75
21. Bajusz Ildikó:
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS EGY TEJIPARI TERMÉK ESETÉBEN
22. Benke Márton - Mertinger Valéria - Nagy Erzsébet - Van Humbeeck Jan:
AZ ÖREGEDÉS HATÁSA MARTENZITES ÁTALAKULÁSOKRA
RÉZALAPÚ ALAKEMLÉKEZŐ ÖTVÖZETEKBEN.............................
23. Nemes I. P. - Kertész K. - Tapasztó L. - Koás A. A. - Sárközi Zs. - Vértesy Z. - Horváth Z. - E. Darabont S. - Biró L. P.:
SZÉNNANOCSÖVEK SZINTÉZISE PORLASZTÁSOS PIROLÍZIS
MÓDSZERREL, FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEKBŐL.......................................89
24. Kollár Mariann, Marossy Kálmán, Dr. Bárczy Pál
PVC-PE HETEROGÉN RENDSZEREK..................................................................93
25. Péter Szabó István:
RÖVID MEGTÉRÜLÉSI IDEJŰ NAPKOLLEKTOROK TERVEZÉSE
ÉS HATÁSFOKUK VIZSGÁLATA..................................................................................97
26. Bálint Péter:
GYORSÍTOTT ELJÁRÁS KIDOLGOZÁSA A MINIATŰR AUTÓLÁMPÁK
FÉM-ÜVEG KÖTÉSÉNEK ÉLETTARTAMVIZSGÁLATÁRA...............................101
27. Berecz Tibor - Szabó Péter János:
A a-FÁZIS ÉS AUSZTENTT KÖZÖTTI ORIENTÁCIÓS KAPCSOLAT
VIZSGÁLATA DUPLEX KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOKBAN EBSD
SEGÍTSÉGÉVEL......................................................105
28. Branner Ferenc:
A FENNTARTHATÓSÁG HELYI PROGRAMJÁNAK GYAKORLATI
VONATKOZÁSAI NAGYVÁRAD PÉLDÁJÁN KERESZTÜL...................................109
29. Détári Anikó - Tudományos vezető': Dr. Tóth Levente
FURÁNGYANTA KÖTÉSŰ HOMOKOK REGENERÁLÁSA.....................................113
30. Fegyverneki György
METALLURGIA ES REPEDÉSÉRZÉKENYSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI
Al-HENGERFEJ ÖNTVÉNYEK ESETÉBEN.............................................................117
31. Fogarassy Árpád:
A JÖVŐ ENERGETIKAI PERSPEKTÍVÁI KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN................121
32. Kövér Zsuzsanna Ilona - Roósz András:
A Fe-Co KÉTALKOTÓS EGYENSÚLYI FÁZISDIAGRAM ESTPHAD
MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ SZÁMÍTÁSA..........................................................125
33. Meleg Anna:
BIOETANOL, MÍNT ALTERNATÍV ÜZEMANYAG........................................129
34. Miklósi Péter:
elhasznált LCD-ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI..............133
35. Pintér Gergely:
FUTÁSI IDEJŰ ELLENŐRZÉS ABSZTRAKT MODELLEK ALAPJÁN
36. Árendás Csaba - Bachraty Gergely:
BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL VESZÉLYES PROGRAMOZÓI HIBÁK
AUTOMATIKUS FELDERÍTÉSE............................................................................141
37. Bánszki Pál:
FOKOZAT NÉLKÜLI TRAKTOROK ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI............145
38. Darabont-Horvátit István:
ROBOTOK LÁTÓRENDSZERE PAL LENCSE ALKALMAZÁSÁVAL....................149
39. Simcsák Attila - Tarnay Botond:
ÖNTVÉNYMINŐSÉG ELLENŐRZÉS MEGVALÓSÍTÁSA SŰRŰSÉGMÉRÉSSEL NYOMÁSOS ÖNTÖDÉBEN...........................................................153
40. Tarnay Botond - Simcsák Attila:
MÉRŐRENDSZER FEJLESZTÉSE HBM SPIDER FELHASZNÁLÁSÁVAL
NYOMÁSOS ÖNTŐGÉPEK ÖNTÉSI PARAMÉTEREINEK MÉRÉSÉRE ÉS
KIÉRTÉKELÉSÉRE..............................................................................................157
41. H. Horváth Zsuzsa - Véha Antal - Halászné Fekete Mária:
KÜLÖNBÖZŐ SZEMCSEMÉRETŰ FŰSZERPAPRIKA ŐRLEMÉNYEK
SZÍN JELLEMZŐINEK ELEMZÉSE.............................................................................161
42. Molnár Dániel:
ÖNTÉSZETI FOLYAMATOK VÉGES ELEMES ÉS VÉGES
DIFFERENCIA SZIMULÁCIÓJA..........................................................................165
43. Szabó Zsolt - Szipöcs Róbert - Kádár György:
FOTONIKUS KRISTÁLYOKBAN LÉTREJÖVŐ SZUPERLUMINÁJLIS
HATÁS NUMERIKUS VIZSGÁLATA..........................................................................169
44. Székely Ferenc:
KÜLÖNBÖZŐ MIKROMEGFOGÓK, ÉS MŰKÖDTETŐ RENDSZERÜK
FELÉPÍTÉSE...........................................................................................173
45. Cserta Erzsébet - Dr. Szűcs István:
BIOMASSZA TÜZEI.ÉS HATÁSA A LÉGSZENNYEZŐ EMISSZIÓRA................................................................177
46. Szabó P. Balázs - Véha Antal - Gyimes Ernő:
dinamikus és statikus keménységmérés összehasonlítása
v1szko-ei.asztikus anyag (búzaszem) esetében.....................................181
47. Morovic Ladislav:
A LÉZERES 3D SZKENNELÉS..................................................................................185
48. Schrempf Norbert:
KANALAS SZÉLSEBESSÉGMÉRŐK STATIKUS ÉS DINAMIKUS
ELLENŐRZÉSI MÓDSZERE......................................................................189
49. László Sándor Elek - Szilágyi Sándor Miklós:
MOBIL EKG MÉRÉS ÉS RITMUS ANALÍZIS............................................................193
50. Görög Levente-Károly - Máthé Zsolt:
SZOFTVERVIZSGÁLAT: GYAKORLAT-ORIENTÁLT OLVASÁS AZ
EVOLÚCIÓS VAGY BOEHM-FÉLE FEJLESZTÉSI MODELLEK ALAPJÁN
FEJLESZTETT SZOFTVERBEN..................................................................................197
51. Hoó Csaba - Roósz András - Dr. Buza Gábor:
IRÁNYÍTOTT KRISTÁLYOSÍTÓ BERENDEZÉS ÉPÍTÉSE.....................................201
52. Karacs Gábor - Dr. Roósz András:
AUSZTENITESEDÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA.........................................205
53. Zsoldos Gabriella - Dr. Czél György:
A CSÍPŐPROTÉZIS TORZULÁSÁNAK MÉRÉSE 3D-S
MÓDSZERREL....................................................209
54. Dr. Bitay Enikő - Dr. Réti Tamás:
POLIÉDERES MIKROSZERKEZET TOPOLÓGIAI JELLEMZÉSE
ALAKTÉNYEZŐK FELHASZNÁLÁSÁVAL..............................................................213
55. Mende Tamás - Dr. Roósz András:
AZ ESTPHAD FÁZISDIAGRAM SZÁMÍTÁSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A Mg0-Al203-Ca0 RENDSZER ESETÉN...............................................223
56. Tokai Attila - Kutrovácz Lajos - Szántai Mihály - Szűcs László:
GENETIKUS ALGORITMUS PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA
GYÁRTÁSI FINOMPROGRAMOZÁS ESETÉN.................................................227
57. Dr. Kismihály János:
HSC-HPC, NAGY SEBESSÉGŰ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MARÁSI
ELJÁRÁSOK HÜTŐ-KENŐ FOLYADÉK NÉLKÜL..................................................231
58. Bunkós Péter:
IPARI TERMÉK TERVEZÉS LEHETŐSÉGEI LINUX OPERÁCIÓS
RENDSZEREN - A 'CAD/CAM' lehetőségei Linux-on -...............................................235
59. Fábián Enikő Réka:
BORRAL MIKROÖTVÖZÖTT, KIS KARBONTARTALMÚ, ALUMÍNIUMMAL CSILLAPÍTOTT ACÉLLEMEZEK SZÖVETSZERKEZETÉNEK
HATÁSA A LEMEZEK HIDROGÉNÁTERESZTŐ KÉPESSÉGÉRE.........................241
60. Dr. Réger Mihály - Dr. Verő Balázs - Dr. Csepeli Zsolt:
INTERKRITIKUS JOMINY VIZSGÁLAT A DP ÉS TRIP ACÉLOK
ÁTALAKULÁSI TULAJDONSÁGAINAK MEGHATÁROZÁSÁRA.........................247
61. Farkas Gabriella - Dr. Horváth Sándor:
műszaki felületek MIKROTOPOGRÁFIAI VIZSGÁLATA
62. Lipták Gábor:
OPTIMÁLÓ ALGORITMUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA.....................................255
63. Paróczai Csilla - Dr. Gömze A. László:
A KEVERÉK-ÖSSZETÉTEL HATÁSA AZ ÜVEGHIBÁK JELLEGÉRE
ÉS GYAKORISÁGÁRA.............................................................................259
64. Puskás Nikoletta:
HATÁRFELÜLETI JELENSÉGEK KERÁMIA, PORCELÁN TERMÉKEK
MÁZAZÁSAKOR.....................................................................................263
65. Lukács Sándor - Tudományos vezető: Dr. Tóth Levente:
KÜLÖNBÖZŐ FIZIKAI TULAJDONSÁGÚ SZERSZÁMBETÉT ANYAGOK
HATÁSA A NYOMÁSOS ÖNTVÉNYEKRE......................................................267
66. Kovács Tünde - Dr. Dévényi László:
A SZÖVETSZERKEZET HATÁSA A LOKÁLIS KOPÁSRA.............................271
67. Felhő Csaba - Prof. Dr. Dudás Illés - Dr. Varga Gyula:
A RAPID-PROTOTYPING ELJÁRÁSOK ORVOSI ALKALMAZÁSI
LEHETŐSÉGEI.....................................................................................279
68. Varga Róbert - Bakos Piroska - Mayer Melinda:
AZ ELŐÁLLÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET HATÁSA MEREV FALÚ, KEMÉNYÍTŐBÁZISÚ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ CSOMAGOLÓESZKÖZÖK TERHELHETŐSÉGÉRE............................................283
69. Bakos Levente - Konzulens tanár: Dr. Gyenge Csaba:
GYAKORLATI KÍSÉRLETEK HOLONIKUS ÉS HAGYOMÁNYOS ÜZEMI
SZÁLLÍTÁSI RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA................................287
70. Dr. Lengyel Antal - Bodnár Gábor:
BELSŐEGÉSŰ MOTOROK EMISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK
ALKALMAZÁSÁVAL..............................................................................291
71. Máthé Zsolt - Görög Levente K.:
AZ RSA ALKALMAZÁSÁNAK EGY LEHETŐSÉGÉRŐI............................ 299
72. Simon Erika - Dr. Örvös Mária:
EGYIDEJŰ HŐ- ÉS ANYAGTARANSZPORT VIZSGÁLATA
KONVEKTÍV SZÁRÍTÁS SORÁN............................................................304
73. Nándoriné Tóth Mária:
EVOLVENS CSAVARFELÜLET GEOMETRIAI VIZSGÁLATA........................309
74. Gyimes Ernő:
SZEGEDI BÚZAFAJTÁK TECHNOLÓGIAI MINŐSÉGE..............................313
75. Forgács Endre - Dr. Véha Antal:
REZGÉSDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLAT TAKARMÁNY
EXTRUDERNÉL...................................................................................317
76. Kósa János - Végvári Ferenc:
AZ 123 FÁZISÚ SZINTERELÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT YBa2Cu3Ox
TÍPUSÚ SZUPRAVEZETŐ VIZSGÁLATA..................................................322
77. Kósa János - Bernáth Mihály:
SZINTERELÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT POLIKRISTÁLYOS YBCO
SZUPRAVEZETŐ GYÁRTÁSA ÉS VIZSGÁLATA NAGYOBB
FLUXUS BEFOGÁSA CÉLJÁBÓL.............................................................327
78. Nagyné Pintér Zsuzsanna - Pokriva Péter - Sachinger Attila - Tóth Sándor:
SZOBORSZERŰ ALAKZAT REPRODUKÁLÁSA REVERSE
ENGINEERING MÓDSZERREL...............................................................331
79. Pfeiffer András:
UJRAÜTEMEZÉSI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA DISZKRÉT
ESEMÉNYSZIMULÁCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL..........................................335
80. Gergely Zoltán - Konzulensek: Dr. Judák Endre - Madár Viktor:
DC MOTOR TERHELÉSFÜGGŐ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁSA
PID ALGORITMUSSAL.........................................................................339
81. Kuzsella László - Kovács Tünde:
KÉT KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZERREL MEGHATÁROZOTT KOPÁSI
EGYÜTTHATÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA.....................................................343
82. Dr. Szabó Ottó - Gurzó József:
FORGÁCSOLÓERÖK SZIMULÁCIÓJA ION-EGYKRISTÁLY
MIKROFORGÁCSOLÁSÁNÁL................................................................349
85. Dr. Szabó Ottó - Gurzó József:
ION-EGYKRISTÁLYOK ALAKVÁLTOZÁSÁNAK SZIMULÁCIÓJA
M1KROFORGÁCSOLÁSNÁL...................................................................353
84. Bene László - Albert Miklós - Forgács Endre - Terpó György:
TENGELYBEÁLLÍTÁSI HIBÁVAL TERHELT MOTOR - TENGELKAPCSOLÓ - SZIVATTYÚ GÉPCSOPORT REZGÉSANALÍZISE.....................357
SZERZŐK JEGYZÉKE......................................................................................................361
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka X.

A borító enyhén töredezett.

Állapot:
2.500 Ft
1.250 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba