1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója

1996. aug. 16-19./Konferencia és Kiállítás

Szerző
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 507 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fényképekkel, ábrákkal, táblázatokkal illusztrálva.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Bevezető szemlélet

A munka alapvetően arra irányul, hogy amennyire lehetséges tisztázható legyen az egészségügyben a kockázat/előny=haszon [risk/benefit] és ezzel párhuzamosan a gazdasági... Tovább

Előszó

Bevezető szemlélet

A munka alapvetően arra irányul, hogy amennyire lehetséges tisztázható legyen az egészségügyben a kockázat/előny=haszon [risk/benefit] és ezzel párhuzamosan a gazdasági vonatkozású költség/hatékonyság [cost/effeciveness] (1. fig.). A korlátozott, de világszerte is véges - és ezt a határértéket ma már megközelítő - egészségügyi kiadásokra szolgáló források racionálisabb felhasználást követelnek meg. Az ún. jóléti államnak - legalábbis abban a formában, ahogy eddig próbálták fenntartani - úgy látszik vége szakad. Társadalompolitikai okaira nem térhet ki ez a tanulmány, de az tény, hogy a leggazdagabb országoknak is szembe kell nézniük ezzel a gonddal. Amennyire közismert ez a gond, annyira ismeretlen a megoldása. A szociális jólét fontos a politikai hatalom népszerűségének, az egészségügy viszont a jólét részeként válik szintén fontossá. Ezért aztán a megoldást világszerte keresik a demokratikus rendszerek, de eddig bevált megoldást nem találtak. Vissza

Tartalom

Előadások - 1996. aug. 17-18-án
Plenáris előadások - 1996. aug. 17.
Vámos Tibor: A mi információs társadalmunk? (szabad előadás)
Naszlady Attila - Horváth Lajos - Hervai István: Egészségügyi személyi elektronikus
memóriakártya rendszer 13
Dinya László: A magyar felsőoktatás modernizációja és az információs társadalom 29
Gazda István: Gábor Dénes életéről 35
Benedek András: Az informatika hatása a foglalkoztatás minőségére 39
Stewart R. Oldroyd: Magyarország az információs társadalom része (szabad előadás)
Kékes Ede: Számítástechnikai oktatás formái és lehetőségei a medicinában 45
Csapodi Csaba: Kormányzati feladatok az információs társadalom kialakításában 53
Böszörményi László: Alkalmazás-orientált kutatás és oktatás 59
Sági György: Az informatika, a tudományok és technológia hatása a társadalom
fejlődésére 67
Szántó Tamás - Juhász Gábor: A top-down oktatási módszer és a MLX3 oktatórendszer 75
I. Szekció
Oktatási, távoktatási koncepciók - Előadások 1996. aug. 17-én
Lajos Tamás: Informatika és távoktatás (Abstract) 93
Christopher G. Dean: Multimédia eszközök 95
Kocsis Károly - Szabó István: Távoktatás-fejlesztési programok Magyarországon
(Abstract) 107
Agg Géza: Mérnökképzésünk fejlesztésének főbb feladatai 109
Czinege Imre: Informatika oktatás a mérnökképzésben 115
Hunyadvári László - Kozma László - Nyékiné Gaizler Judit: Az informatika oktatás
25 éve az Eötvös Loránd tudományegyetemen 119
Vo Hong Nam: Informatikai eszközök oktatása, alkalmazása Vietnámban a magyarországi tapasztalatok felhasználásával (szabad előadás)
Nagy Kálmán: IT oktatás az INTERNETEN keresztül 127
Selinger Sándor: Távoktatásos informatikus képzés erdélyi tapasztalatai
(Abstract) 131
Skala Károly: Disztribuált távegyüttműködés 133
Előadások - 1996. aug. 18-án
Pintér János: Multimédia és oktatás 139
Gecse Ferenc: A logikai függvények realitása és a kép feldolgozása a neuron elemek
segítségével (nincs írásos anyag)
Pákai Árpád: A Kolozsvári Magyar Diákszövetség INTERNET szolgáltatás és oktatóközpontja (Abstract) 141
Nyéki Lajos: Az informatikus mérnök-tanárképzés néhány módszertani problémája .143
Grosz Imre: Problémák és feloldási módjaik a digitális technika oktatásában 153
Noszkay Erzsébet: Az informatika helye és oktatásának módszerei a
menedzserképzésben 161
Berke József - Dugonics Rita - Kárpáti László - Balassa Ildikó - Tóth István: Multimédia műhely alkalmazási lehetőségei, kutatási, fejlesztési és (táv)oktatási tapasztalatok a PATE Georgikon Karon 167
Paál Jenő: Az agrárvertikum képzési bázisának informatikai háttér struktúrája (nincs
írásos anyag)
II. Szekció (A;B)
Alkalmazástechnika és informatikai hálózatokon
Előadások 1996. aug. 17-én
Boda Miklós: Út az informatikai társadalom felé, skandináviai szemszögből (Abstract) 177
Szittya Tamás: Intelligens globális hálózat - Kezdeményezés a NOVELL-től - (Abstract) 179
Bodlaki Ákos: Az informatikai biztonság helyzete a nemzetközi követelmények
tükrében 181
Klotz Tamás: Hálózatok korszerű felhasználása (nincs írásos anyag)
Bódi Antal: Szab-I-Net Program Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
(Abstract) 203
Fábián János: Az INERNET alvilága, rosszfiúk az INTERNETEN 205
Csabay Károly: Könyvtár és médiák (Abstract) 211
Bolgár Gábor: Kulcs a XXI. századhoz, személyazonosítás ujjlenyomat alapján 213
Rónai Tibor: Intelligens kártya alkalmazási lehetőségei Magyarországon 221
II. A Szekció - Előadások 1996. aug. 18-án
Surján László: Egészségügyi információáramlás (szabad előadás)
Homonnay Gábor: Kis magyar rend(szer)szervezés 231
Dina István: Az informatika a Magyar Országgyűlésben 239
Kacsuk Péter - Fadgyas Tibor - Dózsa Gábor: Szoftverfejlesztési környezet nagyteljesítményű számítási rendszerekhez 245
Farkas Zoltán -Berke József - Fischl Géza - Lukács Péter: Korlátolt tudású növényvédelmi szakértői rendszer használata a szaktanácsadásban és az oktatásban 253
Kovács Zoltán: Informatika a választásokon 261
SzSle László: A számítógépvírusok teijesztésének jogi szankcionálási lehetőségei 265
Szász Gábor: Az informatika alkalmazásának demokratizmusáért 271
Zombory László: A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (szabad előadás)
II. B Szekció - Előadások 1996. aug. 18-án
Horváth Mátyás: Modellek, reprezentációk és motorok illatos csokra 275
Teczár László: Egy szerkesztő program és egy kiadásra váró könyv (Abstract) 281
Fehér Csaba - Tóth István: Egy konkrét multimédiás fejlesztés tapasztalatai (Abstract) 283
Renner Gábor - Várady Tamás - Ian Stroud: Számítógépes geometriai tervezés a
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetben 285
Holovács József: Szakértői rendszer alkalmazása a kémiai szintéziseknél (nincs írásos
anyag)
Pehlrimovszky Zsolt: Az autonóm mobil robot irányítása 293
Somló János: Optimális folyamatok realitása a robottechnikában 297
III. Szekció
Informatikai alkalmazások gazdaságossági kérdései
Előadások 1996. aug. 17-én
Zárda Sarolta: Oktatási rendszerek gazdaságossága 307
Matheser Péter: Az alközponti üzletág alakulása a BHG második száz évében 311
Szabó Katalin: Az információs társadalmak „átcsorduló" gazdasági hatásai a rendszerváltó országokban (nincs írásos anyag)
Jánosa András: A WORKFLOW menedzsment új koncepció az ügyviteli munka megszervezésére és az IBM FLOWMARK, amely meg is valósítja 317
Lapid Koty - Weiszburg János: Informatika és gazdaság 331
Tánczos Zoltánné: Gondolatok az informatika szerepéről, jelentőségéről a fogyasztói
társadalomban 337
Csépai János - Quittner Pál: Gondolatok az (elektronikus) könyvtárban 345
Előadások 1996. aug. 18-án
Kovács Magda - Sabjanics István: A tudomány több jövedelmet termel, mint bármely
más beruházás 353
Pálinkás Jenő: Fejlesztések piaci információ igénye 365
Pintér István: A RÁBA Rt. informatikai rendszere (Abstract) 377
Radnai Szabolcs: Guru mentes hálózatok (nincs írásos anyag)
Lakner Zoltán: A versenyképesség és az informatikai fejlesztés összefüggései az élelmiszeriparban 379
Gundel János - Várhelyi Józsefné - Vincze József: Információs rendszerek a gazdasági
haszonállatok takarmányozásában 389
IV. Szekció
Orvosi informatika - Előadások 1996. aug. 17-én
Kókay András - Karácsonyi Annamária - Fodorné Katalin: Az információ, mint a
hatékony kórházi vezetés eszköze 395
Simon Pál: Az egyénre osztott adatbázisok szerepe az egészségügyi, egészségbiztosítási
rendszerekben 401
Hullám István - Barsi Judit: Az informatika szerepe a neuropszichiátriai diagnosztikában 417
Gergely Tamás: Az egészségügyi minőségbiztosításban alkalmazható intelligens támogató rendszer 1.1 425
Fazekas Zoltán - Erényi István - Németh János - Rényi István - Seres András:
Számítógépes gépi technikák a szemészeti vizsgálatokhoz 429
V. Szekció
Informatika alaptudományok - Előadások 1996. aug. 17-én
Tóth Mihály: Paradigmaváltás a felsőoktatásban. Az információs társadalom kihívása a
felsőoktatással szemben és az azokra adandó válaszok 435
Halmay Edit - Gergely Tamás: Szoftver fejlesztési modell 443
Pásztoráé Varga Katalin - Kozma László: A logika és az informatikai tudományok
kölcsönhatása és fejlődésük 445
Simon Béláné: A fuzzy klaszteranalízis megvalósítása a PC-AT számítógépen 461
Bojáné Harangozó Zsuzsa - Borsodi Gábor - Miskolczi János - Tarnay Katalin -
Varga László Zsolt: Kommunikációs protokollok formális leírása és
konformancia tesztelése 467
Kun István: A minőségellenőrzési adatok számítógépes feldolgozásának statisztikai
problémái 473
Előadások 1996. aug. 18-án
Szendrő Péter: Információ, kultúra, tudás 477
Auer Péterné: Az adatvédelem aktuális kérdései (nincs írásos anyag)
Dudás József: Integrált adatvédelem - strukturáltan 479
Szittya Tamás: NOVELL a hálózatok szabványteremtője (Abstract) 485
Z. Karvalics László: Lesz-e magyar „információstratégia"? 487
Ágoston György - Nagy Péter: Számítógépes járműfigyelés a BKV Rt-nél 491
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója

A borító gerince elszíneződött.

Állapot:
3.480 Ft
1.740 ,-Ft 50
26 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.480 Ft
2.430 ,-Ft 30
36 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója

A borító kissé sérült, kopott, töredezett. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
3.480 Ft
2.780 ,-Ft 20
42 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója

A borító foltos.

Állapot:
3.480 ,-Ft
52 pont kapható
Kosárba