Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.714

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Katonai Szemle 1936.

VI. évfolyam, 1936. I. évnegyed 1., 3. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános katonai közlemények
József Ákos: A propaganda1
Feketehalmy-Czeydner Ferenc: Faji harcászat14
Mérey László: A vegyesdandár alkalmazása és vezetése27
Baranyi Károly: A gyalogság korszerű fegyverei32
Nagy Bódog: Lovasság és a korszerű gyorsanmozgó tűzgépek39
Ehrlich Géza: Páncélgépkocsik lovasság ellen49
Muhoray Zoltán: Kerékpárosok a felderítésben59
Ordassy Pál: Seregvonatok biztosítása68
Barabás Emil: Conrad és Falkenhayn az 1915. évi gorlicei hadjárat legkritikusabb idején5
Kéler László: A roham20
Sándor István: Faji harcászat37
Ibrányi Mihály: Adatok a magyar harcmodorhoz51
Bogányi Károly: Harckocsi-elhárítás60
Rátz Jenő: Földrajz és politika68
Porzezinsky György: Foch szerepe a világháborúban5
Keresztes Árpád: A találkozóharcról21
Simsay Lajos: Kis államok háborús eszközei32
Baranyi Károly: Páncéljárművek és a gyalogság korszerű fegyverei45
Jankovits Ferenc: Francia felderítő csoportok60
Holéczy Ödön: Tüzérséggel való intézkedés66
Nyáry Iván: Harcok a Por patak mentén, 1914. szeptember 6-án77
Gyalogsági lőtechnikai közlemények
Temesváry Gerő: Terepasztal és kispuskalőtér a lőkiképzés szolgálatában81
Várjon Zoltán: Mélyen szálló repülők és a harckocsik leküzdése puskával94
Bartha Béla: Megerősített huszárezred lőszerhelyzete harcközben83
Papp Gyula: A gyalogság meredek röppályájú fegyverei91
Fáy Barnabás: A küzdők harckocsi-elhárítása88
Légügyi közlemények
Szentnémedy Ferenc: Visszapillantás a légügy múltévi fejlődésére96
Arady István: A kötött léggömb korszerű alkalmazása123
Nagy Béla: A teljesítménynövelés új irányzatai126
Tóth Elemér: A légvédelmi figyelő és jelentő szolgálat befolyása a légi hadműveletekre101
Szentnémedy Ferenc: Francia vélemények a harci többülésesről109
Incze László: Repülőalakulatok földi részének csökkentése123
Erdélyszky Endre: Felhőzet és pára hatása a térerősségre131
Kistelegdi Ernő: Harc földi célok ellen104
Szentnémedy Ferenc: A múlt évi légi hadgyakorlatok és azok tapasztalatai108
Hámory Brunó: Leszállás műszer után126
Bobok Miksa: Vállalkozás ejtőernyőkkel az ellenség hátában132
Arady István: A léggömbfigyelésről135
Műszaki közlemények
Vörös László: Gyujtóelegyek129
Krahm László: A távolbalátás gyakorlati eredményei Németországban141
Bogányi János százados: A robbanási gázok okozta háborús veszteségek151
Dienes Gyula: Hozzászólás a »Gabonaföldek és erdők légvédelmé«-hez159
Korán Imre: Súlytényezők161
Dr. Feimer László: A francia utászhadihidak134
Bárány Nándor: Az automatikusan redukáló távmérők145
Dr. Kiss Dénes: Európai államok gázkészülődései157
Dr. Vásárhelyi Boldizsár: Románia vasutai a világháború után168
Boer Viktor: A ma és holnap tábori tábori tüzérségének anyaga138
Maróthy Géza: A világháború alatt használt hadihídanyagok összehasonlítása151
Korán Imre: Légvédelmi behatástáblázatok159
Dienes Gyula: Légvédelem az építkezésben165
Szathmáry Miklós: A mikrophon, mint váltóáramú generátor169
Dr. Kiss Dénes: Gázkészülődések a tengerentúli államokban173
Közgazdasági és közigazgatási közlemények
Fucsek László: A magyar ipar világháborús termelése168
Malatinszky P. Miklós: A hadbiztossági szolgálat gyakorlatokon178
Pálossy Mátyás: Az élelmezés előkészítése hadműveletekhez181
Molnár Géza: A honvédség békeélelmezése178
Hadegészségügyi közlemények
Dr. Nagypataki Gyula: Az újkori testnevelés katonaorvosi szemléletben183
Dr. Kőrösi Ferenc: A honi légvédelem egészségügyi szervezetének kiépítése191
Dr. Héjja Pál: A keletafrikai olasz gyarmati háborúk egészségügye194
Bialoskórski Ödön: Vitézi Rend és faji egészség196
Hadtörténet és hadilevéltári okmányok
Markó Árpád: A magyar huszárság szerepe a francia könnyű lovasság megszervezésében202
Saád Ferenc: Szellemtörténet és hadtörténelem211
Bialoskórski Ödön: Hadtörténeti események tudományos feldolgozása210
Berkó István: Katonanóták történelmi háttere205
Lóismeret és állategészségügy
Dr. Ágoston Béla: A ménesintézmény és Európa ménesei218
Hazslinszky-Krull Géza: Az iskolajármódok224
Szakonyi Lajos: Szárvezetés az ugratásban225
Dr. Turba István: A francia hadsereg állategészségügye230
Dr. Major Sándor: A csánk külleme224
Sportközlemények
Misángyi Ottó: A honvédelmi testnevelés története231
Tóth Béla: A tereplovaglásról241
Misángyi Ottó: A honvédelmi testnevelés története a római időktől napjainkig236
Kern Károly: A IV. (Garmisch-Partenkirchen) téli Olympia236
Hatz Gyula: A csuklógyakorlatok korszerűsítése246
Kisebb közlemények
Gaál Kálmán: A rohamtávolság248
Kilián Zoltán: Hadgyakorlatok a rádióban252
Dienes Gyula: Az éjjeli harckiképzés fontossága246
ifj. Berkó István: A török köztársaság hadserege247
Dr. Andreánszky István: A keletafrikai konfliktus kulisszatitkai francia megvilágításban249
Csaszkóczky Emil: Az osztrák hadsereg gyaloglása252
Hírek255
Lapszemle282
Könyvismertetés295
Szerkesztői üzenetek305
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem