Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

964.010

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Magyar Kémikusok Lapja 1971. január-december

A Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja - XXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 671 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Dr. Szekér Gyula: Vegyiparunk fejlesztése a IV. ötéves tervben1
Vas Károly: A dervatográfia néhány alkalmazási lehetősége az élelmiszerkutatásban10
Somló György: Generálelrendezési elvek megvalósítása a Péti Nitrogénművek új műtrágyagyárában15
Nyiri László: Enzimek ipari előállítása fermentációs úton17
Gresz István: Univerzális filmkészülékek a vegyiparban27
Krivián Lajos: Talajba fektetett csővezetékek védőbevonatának értékelési módszerei32
Baktay György: A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat helyzete és célkitűzése37
Burger János: Az áttörési görbe alakjának változása nem izoterm körülmények között41
Szepessy Géza: Néhány adat a Bakony-vidéki hamuzsírfőzés történetéhez47
Száday Rezső: Szabályozások folyamatos átvivő tagjainak időbeli viselkedése I.51
2. szám
Mázor László: Erdey László emlékének57
Erdey László - Pólos László: Adatok a reduxtitrálás elméletéhez60
Erdey László - Takács József: Retenciós indexek a gázkromatográfiában68
Erdey László - Káplár László: Vizes karbamidoldatok bomlásának nyomkövetése nátrium-tetrafenil-borát segítségével73
Inczédy János: Egyensúlyi számítások jelentősége az analitikai kémiai feladatok megoldásában75
Paulik Ferenc - Paulik Jenő: A derivatográfia kialakulása és fejlődése79
Szabóné Ákos Zsuzsa - Erdey László: Új analitikai eljárás különböző erősségű savak egymás melletti meghatározása vizes oldatban87
Kissné Erőss Klára - Buzás Ilona - Erdey László: Automatikus mikrotitrálások kálium-hexaciano-ferrát (II) mérőoldattal, manganát- és vanadát-ionok meghatározása90
Kissné Erőss Klára - Buzás Ilona - Erdey László: Alkáli- és ammónium-tetrafenil-borátok infravörös spektrofotometriás analitikai vizsgálata93
Gál Sándor - Meisel Tibor - Halmos Zoltán - Noszkó H. László - Erdey László: Ionos jellemű szerves vegyületek hőbomlása97
Kántor Tibor - Szabóné Ákos Zsuzsa - Erdey László: Híradástechnikai ötvözetek spektrográfos elemzése forgókorongos oldatos módszerrel102
Meisel Tibor - Cserfalvi Tamás - Erdey László: Difenil-aminredox-indikátorok vizsgálata108
Marikné Korda Piroska - Erdey László: A közvetlen termometriás analízis alkalmazása néhány klórtartalmú anyag klórtartalmának meghatározása114
Gál Sándor - Simon Judit - Buzághné Gere Éva - Erdey László: Differenciáltermoanalitikai módszer ipari adszorbensek adszorpciós hőjének és fajhőjének meghatározására116
3-4. szám
Csűrös Zoltán akadémikus 70 éves121
ACHEMA '70, a vegyipari készülékek és gépek nagy seregszemléje123
A vegyipari technológiák fejlődési irányai az 1970. évi ACHEMA alapján128
Vegyipari készülékek és gépek az 1970. évi ACHEMA-n140
A korszerű műszerezés és laboratóriumi technika az ACHEMA '70 tükrében166
ACHEMA '70: üzemi technika177
Száday Rezső: Szabályozások folytonos átvivő tagjainak időbeli viselkedése II.191
Hegyaljai Kiss Géza: A Magyar Kémikusok Egyesületének 1971. évi munkaterve197
5. szám
Csürös Zoltán - Petró József - Morgós Jenő - Losonczi Béla: A 2-etil antrakinon alapú hidrogén-peroxidelőállítás laboratóriumi vizsgálata I.209
Weimanna Lothar: Nagy hőmérsékleteken alkalmazott fűtő- és hűtőberendezések214
Cs. Pintér Péter: Szivattyúk kiválasztása221
Bassa Róbert - Gyuricza László: Korszerű robbanóanyagüzem létesítése a Nitrokémiai Ipartelepeknél230
Dullien Ferencné - Kovács Kamilla: Néhány probléma többkomponensű gázelegyek abszorpciójának tervezésénél235
Könyvismertetés243
Müller László - Jónás István: Az uránércfeltárás kinetikai vizsgálata folyamatos egyenáramú reaktorkaszkádban244
Szalay József: Az irányítástechnika alapfogalmai253
6. szám
Holló János - Szebényi Imre - Szabadváry Ferenc: 100 éves a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kara265
Bajusz Sándor: Az emberi adrenokortikotrop hormon első szintézise274
Barátossy Jenő - Gánóczy József - Háy József: Léghűtők alkalmazása ammónia üzemekben282
Hódossy Lajos - Szabady Béláné: Nagylaboratóriumi kísérleti eredmények szulfodán előállítására tetrahidrotionfénből287
Varga Gábor: Centrifugál szivattyúk csúszógyűrűs tömítésével végzett kísérletek297
Nagy Iván: Irányítástechnikai alapkapcsolatok301
Könyvismertetések308
7. szám
Kónya József - Imre Lajos: Galvanikus korrózió vizsgálata radioaktív módszerrel313
Honti György: A korszerű szerelés problémái a vegyipari gyárépítésben I.320
Nowotny Cornel: Kompresszortípus kiválasztásának szempontjai ammóniaszintézisnél327
Nagy József - Novák Dezső: Vákuumozott-perlit hőszigetelésű, 500 literes folyékonynitrogén-tároló333
Gyökhegyi László: Modellszabályok vegyipari folyamatokra I. Célkitűzés. Példák és következtetések338
K. Pápay Mária - Mázor László - Balajthy Zoltán: Biszfenol-A izomerjeinek és szennyezéseinek félmennyiségi, rétegkromatográfiás meghatározása342
Hegedűs Dezső - Noszticiusz Zoltán - Erdey László: Nyomnyi mennyiségű réz meghatározása lumineszcens cink-szulfidban neutronaktivációs analízissel344
Légrádi László: Az indikátorkutatás szerves analitikai vonatkozásai348
Pap Géza - Mándy Tamás: Gáznedvességtartalom mérésének jelenlegi módszerei és a fejlődés iránya356
Halász Aurél: Szabályozó szelepek illesztési kérdései362
8. szám
Honti György: A korszerű szerelés problémái a vegyipari gyárépítésben II.369
Szántay Balázs: Vegyipari készülékek korrózióját befolyásoló tényezők376
Ratkovics Ferenc - Serfőző Ágnes: Elegyek termodinamikai tulajdonságainak számítása I.387
Gyökhegyi László: Modellszabályok vegyipari folyamatokra II.393
Szőkefalvi Nagy Zoltán: Gondolatok Irinyi János halálának 75. évfordulóján400
Szövérffy Dezső: A magyar vegyipar távlati szakember-szükségletének tervezése402
Simó Béla: Kőzetek réztartalmának mikromeghatározása408
Tokodi Pál: Magyar ipari szabályozó berendezések412
Könyvismertetés419
9. szám
Dr. Vargha László425
Blickle Tibor: Műszaki kémiai optimálás426
Ormós Zoltán - Blickle Tibor: Eljárásoptimálás432
Szabó Béla - Blickle Tibor: Módszertani optimálás436
Monostori Endre - Blickle Tibor: Berendezésoptimálás442
Pallai Iván: Az optimálás irányítás a vegyiparban448
Holló János - Koch Béla - Koch Lehel: Fehérje- és aminosavtartalmú takarmánynyersanyagok néhány optimálási kérdése453
Honti György: Vegyipari üzemek optimális tervezése456
Farkas János: Az ipar irányítási és szociológiai kérdései460
Takács Géza - Fekete Pál - Szilágyi László: Az optimális végtermékforma, különös tekintettel a gyógyszeriparra465
10. szám
Dr. Szekér Gyula: A magyar vegyipar fejlesztése és a nemzetközi együttműködés481
Szántay Csaba: Indolalkaloidok sztereokémiai problémái490
Csűrös Zoltán - Petró József - Morgós Jenő - Losonczi Béla: A 2-etil-antrakinon alapú hidrogén-peroxid előállítás laboratóriumi vizsgálata II.497
Lőrinc Imre: A műszerezés helyzete és fejlődése a világ vegyiparában502
Wolkóber Zoltán: Ásványolajok oxidációs stabilitásának vizsgálata508
Klug Ottó - Gombos Márton - Kovács Ferenc - Farkas Ferenc: Az "OSCIMHOMETER" - új nagyfrekvenciás vezetőképességmérő és néhány alkalmazási lehetősége a laboratóriumban és üzemben515
Menyhárt Józsefné - Liptay György - Domsa Károly: Xilolizomerek szétválasztására alkalmas komplexek és a képződő klatrátok termikus vizsgálata523
Putürszkaja - Kalló Dénes: Készülék nyomás alatt, folyadékfázisban végbemenő átalakulások vizsgálatára528
Bodrossy Félixné - Spacsek Katalin: Lágy gumitermékek vegyszerállósága529
INCHEBA '71539
Gyökhegyi László: Modellszabályok vegyipari folyamatokra III.540
Nagy Iván: A vegyipari irányítástechnika újabb irányzatai és eszközei550
11. szám
Tóth Gábor - Tamás József - Toldy Lajos: A 2-arilamino-tiazolinok és az analóg tiazinok amidjai szerkezetének, valamint acilvándorlásának vizsgálata561
Dobozy Ottó - Porubszky Iván: Tapadásjavító szerek kémiája és hatásmechanizmusa571
Ambrus Gábor: A posztaglandinkutatás helyzete és perspektívája581
Illés Vendel - Welther Károly: Etán pirolízise laboratóriumi csőrektorban587
Buzás Lajosné: Kismennyiségű kobalt meghatározása alkalizáló lúgokban593
Péter Istvánné - Torkos László: Aromás szénhidrogének gázkromatográfiás tisztaságvizsgálata595
Gyökhegyi László: Modellszabályok vegyipari folyamatokra IV.600
Hélisz Józsefné: Folyadékszint- és nyomásszabályozás606
12. szám
Somló György - Schütz Jánosné: A Péti Nitrogénművek új műtrágyagyára technológiáinak kiválasztása617
Illés Vendel - Rauschenberger Jenő - Szepesy László: A hőmérsékletprofil hatása a reakciótermékek hozamára benzinpárlatok pirolízisekor624
Vámos Endre - Lencse Istvánné: Kozmetikai vazelinolaj szénhidrogénösszetételének kromatográfiás vizsgálata630
Berényi Dénes: Újabb eredmények a modern fizikai módszerekkel végzett oxigénmeghatározásban635
Szepessy Géza: Az első laboratóriumi eszközök készítése hazánkban640
Gyökhegyi László: Modellszabályok vegyipari folyamatokra, V.644
Gyökhegyi László - Pap Géza: Modellszabályok vegyipari folyamatokra, VI.648
Pataky Zoltán: Szabályozások minőségi vizsgálata653
Könyvismertetés643
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kémikusok Lapja 1971. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1971. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1971. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.800 Ft
2.400 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba