Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Kémikusok Lapja 1981. január-december

A Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja - XXXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 672 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Apor Dénesné - Juhász Péterné - Romhányi István: A közgazdász munkája a generáltervezésben179
Arányi László - Hay József - Horváth Géza - Szána Tibor - Szolcsányi Pál: Gyorsciklusú műveletek számítása39
Árva Péter - Szeifert Ferenc: Kémiai technológiai rendszerek matematikai modellezése648
Bakos Miklós: Az Európai Vegyészmérnöki Tudományos Szövetség Kémiai Reakciótechnikai Munkabizottságának ajánlása a nevezéktanra és a jelölésekre243
Balassa János: Felmérés a vegyiparban dolgozó mérnökökről és közgazdászokról286
Balázs Tibor - Tömösy László: Kísérleti bepárló automatizálása495
Barátossy Jenő - Somfai György: Szerelés és karbantartás előirányzása a tervekben198
Benedek Pál: A petrolémiai rendszerfejlesztés előzményei, lehetőségei és feltételei335
Benkó Vilmos: A vegyipar első hároméves tervének dokumentumai és a terv fejlesztése101
Bereczky Tamás - Hurták Elemér: Hazai eljárásokon alapuló üzemek tervezése exportra225
Biczók László - Förgeteg Sándos - Bérces Tibor: Triplett gerjesztett 2-pentaton reakciói hidrogéndonorokkal603
R. A . Bidard: A kémiai energiatárolás és a termodinamia580
Blickle Tibor: A rendszerszemlélet alkalmazási lehetőségei a kémiai technológia oktatásában255
Blickle Tibor - Gyenis János - Halász G. : Hő- és komponens átadási műveleti egységek matematikai modelljeinek létrehozása I. 617
Borvendég János: Változások a Gyógyszerkutató Intézet tevékenységében72
Brankovits László: Szerves preparatív műveleti csarnok217
Budai Zsuzsanna - Szejtli József: Oldószergőzök elnyeletése vizes ciklodextrin oldatokkal248
Csákvári György: A magyar gyógyszeriparhelyzete és fejlődési perspektívái57
Csanády György - Orosz György: Néhány egyszerű kémiai raktárnak megfelelő diszkrét szabályozástechnikai modell663
Csillag Péter - Hamar Károly: A Péti Nitrogénművek R-10 számítógépes mintarendszere365
Detrekőy Emil - Kalló Dénes - Papp János: Zeolitkatalizátorok401
B. Dósa Éva - Szejtli József: A molekuláris kapszulázás és amikrokapszulázás összehasonlítása314
Eszterle Matild - Guczi László: Mössbauer spektroszkópia alkalmazása kétfémes katalizátorok vizsgálatában429
Évfordulónaptár, 198133
Fejes Pál - Szabó Vince - Zsadon Béla: A műszaki-kémiai tantárgyak oktatásának helyzete és fejlődése a tudományegyetemeken131
Flóra Teréz: A termoanalitikai görbékből elvégezhető reakciókinatikai számítások néhány kérdéséről623
Forgács Iván - Révay András : A középiskolai tanulók kémiai ismeretei az örvösegyetemi követelmény szempontjából000
Garai Tamás: A karbantartás helye vegyipari vállalatok szervezetében303
Glöetzer József: A tőzeg hasznosítása268
Groák Gyula: Hol tart a magyar anilinfesték-gyárás326
Harsányi Imre: Hatvan éves a Nitrokémia629
Hay József - Németh Iván: A PDV mikroprocesszoros rendszer alkalmazása a vegyipari automatizálásban272
Heiszman József - J. R. Katzer: A katalízis jelenlegi helyzete és várható fejlődése389
David M. Himmelblau: Vegyi üzemek bővítésének optimálása462
Honti György: Energetikai és vegyipari generáltervezés174
HontiGyörgy: Energiaracinlizálás technológiai módszerekkel567
Horkay György - Kisvarga Miklós: Energiadiszperzív röntgenspektrometria mikorprocesszoros adatkiértékeléssel328
Horváth Gyua: Gyógyszerkutatás Magyarországon61
Horváth Imre: A szennyvíztisztítás technológiai műveleteinek számítása II.28
Horváth Imre: A szennyvíztisztítás technológiai műveleteinek számítása III.142
Horváth Imre: A szennyvíztisztítás technológiai műveleteinek számítása V.552
Horváth József - Ormós Zoltán - Schmidt Ferenc - Sisak Csaba: Laboratóriumi mérető fluidizálciós krakkoló (FCC) berendezés kialakítása és vizsgálata536
Horváth Ödön - Szamosi József: A nyersanyagellátás befolyása a hazai kénsavipar fejlesztésére480
Illés Vendel - Nagy László - Ottó Antal: A vegyipari benzinfelhasználás csökkentése az etiléngyártásban benzin és propán-bután együttes pirolízisével308
Inzelt Péter - Ördög Ádám: Benzinkeverés automatizálása440
Jakabos Áron: Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete Tisztújító Közgyűléséről319
Juhász Ádám: Az energiaracionalizálás műszaki-gazdasági irányelvei561
Jurcsik István: Lignithuminsavval azonos szintetikus huminsav előállítása kumarinból532
Kaizinger László: A generáltervezés új szempontja: a környezetvédelem203
Kálmán György - Zorányi Dezső: Az energiafelhasználás felülvizsgálatának tapasztalatai a Tiszai Vegyi Kombinátban588
Kaszab István - Hőgye Irma - Komócsi Sándor - Kozma László - Szilágyi Jenő: A BIOGAL Gyógyszergyárban kifejlesztett laboratóriumi és félüzemi fermentortípusok és a velük szerzett tapasztalatok89
Kékesy Tibor - Kováts Tibor - Tóth József: A szertoidok gyártásának alapanyagai76
Kónya Sándor: Műtrágya raktárközpontok és keverők kialakítása353
Kónya Sándor - József Gábor - Szatmári Ede: A Cf-frakció felhasználásának komplex vizsgálata a kőolajfeldolgozóiparban349
Körtvélyes István: A vegyipar feladatai a VI. ötéves tervben277
Lásztity Radomir - Törley Dezső: Bioanalitikai módszerek az élelmiszervizsgálatokban237
P. Le Geoff: Mérnökök folyamatos képzése357
Lengyel Béla: Tíz éves "A kémia újabb eredményei" könyvsorozat515
Lombosi Tiborné: Aromás szénhidrogének gázkromatográfiás adatainak és molekulaszerkezetének korreláció vizsgálata500
Lovász Imre - Perlényi Attila - Szlatkovszki László: A TVK Polipropilén gyárának generáltervezésénél szerzett általánosítható tapasztalatok207
Lővitusz Éva: Klór- és foszfortartalmú növényvédőszer hatóanyagok elemanalízisének lehetőségei668
A Magyar Kémikusok Egyesületének 1981. évi belföldi és nemzetközi részvételű nagyrendezvényei36
A Magyar Kémikusok Egyesületének aktualizált cselekvési programja505
Mallát Tamás - Petró József - Polyánszky Éva: Elektrokémiai módszerek alkalmazása platinafém porkatalizátorokra642
Manhalter Péter - Tábor Isvtán: Etiléntárolók integrálásának sztochasztikus vizsgálata346
Marton Gyula - Dencs Béláné - Szokonya László - Vígh Károly: Oldószer-visszanyerés levegőből adszorpcióval148
Marton Gyula - Dencs Béláné - Szokonya László - Harangozó György: Gyógyszeripari szennyvizek oldószer-mentesítése folyadékadszorpcióval322
Marton Gyula - Dencs Béláné - Szokonya László - Dualszky Sándor: Gyógyszeripari szennyvizek oldószer-mentesítése desztillációval370
Mohilla Rezső: Ciklikus szétválasztó műveletsor automatizálása259
Nádasy Miklós: A szisztémikus gombaölőszerek II.518
Nádasy Miklósné - Scholtz Józsefné: Növényvédőszer szakirodalom feldolgozása a Nehézvegyipari Kutató Intézetben633
Nemecz Ernő: Technológia-oktatás a Veszprémi Vegyipari Egyetemen121
Olajos Dezső: Energiafelhasználás és energiagazdákodás a magyar szénhidrogéniparban596
Olti Ferenc - Pallai Iván: Beszámoló a CHEMPLANT '80 szimpóziumról472
Ono Yoshio: Katalízis és vegyipar a jövőben395
Osztrovszki György: A nyersanyagok szerepe a kémiai technológiai oktatásban449
Pálfalvi Aladárné: Beszámoló a Kémiatanárok IX. Országos Konferenciájáról147
Pázmándi Gyula - Érsek László: A vinil-klorid gyártás világhelyzete és fejlődésének perspektívái484
Péceli Béla - Németh András :Nemezetközi Szimpózium Petrolkémiai Rendszerekről333
Pethő Gábor: Új eljárásmód egyensúlyi reakciók potenciometriás analitikai alkalmazására105
Polinszky Károly: A mérnökképzés új útjai és feladatai113
Polonszly György: Anyagmozgatási, raktározási rendszerek212
Presich Miklós: Főtitkári beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 1981. évi Tisztújító Küldöttközgyűlésén282
Preisich Miklós: A vegyipar hazai ásványi nyersanyagai375
Preisich Miklós: A SIMUL-lal segített üzemberuházási döntéselőkészítés456
Rátosi Ernő - Perger József - Wappel László: A DKV fehéráru-rendszerének fejlesztése343
Reményi Tibor: A teljesen szétosztott intelligenciájú folyamatirányító rendszer vegyipari alkamazása155
Répás László: A térfogatos elemzés számításainak korszerűsítése51
Rónay Dezső: Galvánanód-rendszerek vizsgálata föld alatti acélszerkezetek korrózióvédelmére294
Roul Rudbeck: Energiamegtakarítás a vegyiparban573
Sallai József - Pataki Ervin: számítűstechnikai eszközök alkalmazása a tervezésben185
Rolf Sammet: A vegyipar feladata és célja a nyolcvanas években14
Sawinsky János - Simándi Béla: A recirkulációs tényező meghatározása az impulzus-válasz görbéből momentum módszerrel476
Simon Judit - Androsits Beáta - Kozma Teodóra: Az égéskésleltetés folyamatának tanulmányozása termikus analízissel1
Simon Pál: Kemizlás - kémiaoktatás1
Somló György: Áttételes interjú a kéimáról Lord Todd-dal, az angol Természettudományos Akadémi elnökével529
Somló György - Száva István: Vegyipari telepek rekonstrukciója188
Surján Péter: Molekulák optikai aktivitásának elmélete és kvantumkémiai leírása655
Szabó Antal: Kőolajipari tartály parkok és mérőállomások Műszerezése93
Szabó Sándor - Nagy Ferenc: Adszorbált fémekkel módosított katalizátorok előállítása410
Szabó Zoltán Gábor - Jóvér Béla - Juhász Jenő: Szilárdoldat-típusú összetett oxidkatalizátorok előállítása, a szilárd anyag tulajdonságai és katalitikus sajátságai összefüggésének vizsgálata423
Szántai Sándor - Skriba Zoltán: Csővezetékek tervezése itthon és néhány külföldi országbanny külföldi országban000
Szász Oszkár: Megoldódik a hazai barnaszenek kokszolása162
Szebényi Imre: Vegyészmérnökképzés és technológia-oktatás a Budapesti Műszaki Egyetemen126
Szilágyi László: Az általános kémiai képletekben használatos szimbólumok egységes alkalmazásának szükségességéről523
Tímár László - Isaszegi József: Hatékonyság-növelés a megbízhatóság fokozásán keresztül tetraklór-benzol üzem példáján543
Toldy Lajos: A diuretikum-kutatás eredményei és újabb irányai65
Cs. Tóth István: A vegyipar első ötéves terve és teljesítése492
Tóth Ottó - Repei Zoltán: A Borsodi Vegyi Kombinát energiareacionalizálásának eredményei592
Tőrös Szilárd - Heil Bálin - Markó László: Katalikus enantioszelektív szintézisek413
Vajda Tádé: Hő- és anyagátadási rendszerek egydimenziós modelljeinek közelítő megoldása. Számpéldák vegyipari műveleti egységekre637
Vámos Endre: Nagy terhelést álló (EP) adalékok hatása színes fémek súrlódására és kopására599
Varga Károly: Reakciókinatikai paraméterek számítógépes meghatározása mérési eredményekből II.6
Varsányi György: A nyelvi közöny363
Vaskövi István: Gyógyszeripari szakaszos folyamatok irányítása45
Karoku Yamaguchi: A vegyipar változó nemzetközi struktúrája19
Zalka Lajos - Péter István: Szerves intermedierek kutatása a laboratóriumi előkísérlettől a kísérleti félüzemi megvalósításig137
Zay István: A bázikus bovin-pankreasz tripszin-inhibitor, a BPTI (Kunitz bázis) protonálódási és dimerizációs egyensúlyai164
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem