1.027.649

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Művészet 1925/1-10

A Szinyei Merse Pál Társaság megbízásából - I. évfolyam 1-10. szám

Szerző
Grafikus

Kiadó: Athenaeum R.-T. Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 600 oldal
Sorozatcím: Magyar Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 31 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér és színes fotókkal, reprodukciókkal illusztrált. Nyomatott Athenaeum r.-t. könyvnyomdájában, Budapesten.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

Vannak képek, szobrok, amelyekben a művészi hatás a tárgy történeti érdekességével olyan szerencsésen szövődik össze, hogy e találkozás nyomán egészen külön és új értékek... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

Vannak képek, szobrok, amelyekben a művészi hatás a tárgy történeti érdekességével olyan szerencsésen szövődik össze, hogy e találkozás nyomán egészen külön és új értékek jönnek létre. Esztétikai öröm és történeti hangulat emelik és gazdagítják itt egymást, s e tényezők hatása tetőfokát éri el nevezetes történeti személyek művészi képmásaiban, melyek együtt őrzik számunkra a történet és a művészei hőseinek emlékét és néha egyúttal kettőjük viszonyának beszédes bizonyságai. Az egyéniségek érdekességének arányában nő az ilyen művek külön érdekessége és senki sincs, akit a művészet nagy alkotásait megillető érdeklődésen túl is meg nem indítana, ha Dante vonásait Giotto ábrázolásában szemlélheti. Raffael pápa-arcképeinek, Holbein Rotterdami Erasmusának vagy Cranach Luther-képmásainak hatásába is beleszólnak a művészi jelességen kívül a művésznek és modelljének személye révén megelevenedő nagy emlékek, amelyek működésbe hozzák agyunkat és képzeletünket, s Munkácsy Mihály Liszt-képében nemcsak az előadás művészi ereje ragad el, hanem az is, hogy benne két fejedelmi géniusz találkozásának eredményét csodálhatjuk. A mi multunk, sajnos, kevés efféle művet termelt és még kevesebbet hagyott reánk. Ami nagyobb művészi súlyú ilyen ábrázolást ismerünk a mult századokból, azt sem tudjuk határozott művészi névhez kapcsolni, - sem Szent István pompás lovasszobrát a bambergi dómon, sem Mátyás király bautzeni emlékét vagy bécsi márványreliefjét, -- csak példaképpen említve ezeket. Bizonyos csak annyi, hogy idegen művészek munkái idegen földön. Talán innen van, hogy a népszerűségnek, sőt áhítatnak olyan teljessége jut annak a képnek, amelyet Mányoky Ádám II. Rákóczi Ferencről, - vérbeli magyar ember a magyar történetnek költészet, zene és képzelet szárnyán eszménnyé emelkedett alakjáról festett. Vissza

Tartalom

TANULMÁNYOK:
Dr. R. - Alexandey Magda: A régi Amsterdam művészete 522
Berzeviczy Albert: Az ötvenes évek képzőművészete 477
Dr. Bierhauer Virgil: Polláck Mihály, a régi pesti paloták építőmestere 534
Dr. Csatkai Endre: Canova magyar maecenásai 131
Csók István: Megemlékezés Munkácsyról 57
Divald Kornél: A bányavárosok művészete 254
Dömötör István: A műpártoló Budapest 193
- Glatz Oszkár 508
Elek Artúr: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei 22
- A főváros Zichy-múzeuma 173
- A Nemzeti Múzeum újra elrendezett régiségtára 244
- Ifjú magyar rézkarcolók 421
Farkas Zoltán: Iványi-Grünwald Béla 117
- Rembrandt-karcok 386
Gachot Fvangois: Ötven év a francia festészetből 516
Geró Ödön: Vaszary János 227
- Az Akt-kiállítás 353
Hekler Antal: Michelangelo, az ember 298
Hoffmann Edith: XVII. századi hollandi rézkarcolók rajzai a Szépművészeti
Múzeumban 260
Kremmer Dezső : A Fővárosi Múzeum 188
Lázár Béla : Munkácsy lelke 60
- Korb Erzsébet 344
Dr. Lux Kálmán : Ó-keresztény bazilika Magyarországon 207
Lyka Károly : A nagybányaiak küldetése 207
- Az Iparművészeti Társulat negyven éve 128
- Paczka Ferenc 90
- Kéméndy Jenő 214
- Bezercdi Gyula 267
- Stetka Gyula 342
- Lámné Hilberth Irén 417
- Gyárfás Jenő 469
Petrovics Elek : Mányoky Ádám Rákóczi- képéhez 3
- Wolfner Gyula képgyűjteménye 285
Pigler Andor : A pozsonyi prímási kert Szt. György-szobra 547
Rippl-Rónai József : Munkácsyról, az emberről 86
Rózsaffy Dezső : Két ismeretlen Munkácsy-festmény 96
Stefani, Alessandro de : Két fiatal olasz festő 312
F.-Takács Zoltán : A Hopp Ferenc-Múzeum jelentősége 440
Vámos Ferenc : Feszi Frigyes és kora 324
- Feszi Frigyes és kora. II. 395
Vaszary János Párisi napok 151
Végh Gyula : Üvegfestmény Mátyás király címerével 435
Ybl Ervin : Stróbl Alajos képmás-szobrai 31
- Ybl Miklós operaháza 135
- A Sebaldus-síremlék apostolai 551

KISEBB CIKKEK:
BESZÉDEK, ELŐADÁSOK:
Szinyei Merse Pál emléke. Molnár Géza serlegbeszéde az 1925. évi Szinyei-lakomán 36
Budapesti József műegyetem művészeti előadásai 348, 559
Budapesti Pázmány Péter tudományegyetem művészeti előadásai 271
Delbot. Yvon : Művészet és természet 217
Lázáy Béla dr. debreceni előadása 564
Magyar Mérnök- és Építészegyleti előadások 218
Műemlékek Orsz. Bizottságának «Jellegzetes műemlékek Magyarországon» című előadássorozata 471
Pica, Vittorio felolvasásai Budapesten 49, 155
Vaszary János beszéde az új művészetről 39
EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVÉSZTELEPEK :
Magyar Országos Képzőművészeti Tanács 47, 99
Műemlékek Orsz. Bizottsága 159
O. M. Képzőművészeti Társulat 100
Nemzeti Szalon 100
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 217, 218
Szinyei Merse Pál Társaságból 49, 100, 160
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre 116, 172, 226, 284, 352, 570
Benczúr-Társaságból 100
Céhbeliek 160
Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete 220
Szablya János : A «Kéve» 419
Kőszegiek társasága 219
Magyar Bibliophil Társaság 101
Miskolci művésztelep 159
Szolnoki művésztelep 271
KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai kiállítások naptára 47, 49, 111, 165, 276, 349, 420, 564, 565
Az O. M. Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállítása 164
A műegyetem építészhallgatóinak kiállítása 165
A Szinyei Merse Pál Társaság debreceni kiállítása 564
F. Takács Zoltán : Az osztrákok a Nemzeti Szalonban 162
Magyar művészeti kiállitások a külföldön :
A magyar grafika amerikai bemutatója 471
Zürichi grafikai kiállítás 1924 40
Rudnay Gyula zürichi kiállítása 418
Velencei magyar kiállítás 1924 40, 48, 103
Római egyházművészeti kiállítás 48
Rudnay Gyula milánói kiállítása 102
B. L. Magyarok Monzában 109
Korb Böske római kiállítása 165
Kádár Livia londoni kiállítása 47
Nagy Zsigmond londoni kiállítása 112
A Szinyei Merse Pál Társaság londoni kiállítása 417, 560
Két fiatal magyar festő (Varga Albert és Goebel Jenő) kiállítása Párisban 221
Cselényi-Walleshausen párisi kiállítása 349
Nemes József párisi kiállítása 349
Vértes Marcel párisi kiállítása 349
Bertalan Albert párisi kiállítása 420
Kasnya Béla párisi kiállítása 420
Végh Gusztáv,, Medgyes és Tihanyi párisi kiállítása 568
Az 1925. évi berlini nagy művészeti kiállítás magyar osztálya 220, 271
Petri-Pick Lajos bécsi kiállítása 349
Erdélyi művészek Bukarestben 102
Külföldi kiállitások :
Nemes József : Páris. Az 1925. évi Sálon des Indépendants 48
Hollandi művészeti kiállítás.Amsterdamban 112, 522
Németalföldi mesterek kiállítása Detroitban 112
R. J. : Románia művészete Párisban 272
Rffy : A Petit Palais kiállítása. (Párisi levél.) 345
Dy. Medriczky Andor Konstantinápoly : A török képzőművészek kis kiállítása 565
Kállai Ernő : Francia impresszionisták Berlinben 565
MAGYAR MŰVÉSZETI ADATOK
Csatkai Endre dr. : Budapest művészeti viszonyai a mult század 30-as éveiben 216
(cs. e.) Ojabb adatok Dorffmeisterről 270
Fábián Gyula : Adatok Dorffmaister (Dorffmeister) István művészetéhez 559
(l. b.) Munkácsy Mihály, mint kortinafestő 269
(l. b.) Egy fiatal magyar grafikus (Váradi Albert) halálához 284
Magyar származású művész (Reich Jakab) halála Amerikában 172
Szmrecsányi Miklós : Elfelejtett magyar festő (Vandrák Károly) 344
MÚZEUMOK
Veszprémi múzeum megnyitása 111
Múzeumbarátok Egyesülete 219
Az Iparművészeti Múzeum gyarapodása 220
A XVII. század hollandi grafikájának kiállítása a Szépművészeti Múzeum grafikai osztályában 419
Új Rembrandt-rajz a berlini állami metszetgyűjteményben 111
Új bécsi múzeumi igazgató 111
Elek Artúr : Olaszországi múzeumok a háború után 160
Rffy : Párisi múzeumok új vezetői 347
- Új francia művészeti múzeum 348
MŰVÉSZETI ISKOLÁK :
A Képzőművészeti Főiskola nyári tanfolyamai 218
A Képzőművészeti Főiskola 1924/25. tanéve 348
KÜLÖNFÉLÉK:
A hősi emlék-akció 37
Munkácsy-képek Amerikában 99
Jánoshalmi Nemes Marcell 101, 106
Nagy párisi aukciók 275
Stockholm és a kínai művészet 568
PÁLYÁZATOK :
Harta Károly úr pályadíjai 115
Pályadíj Mányoky Ádám életrajzára 116
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1924/25. évi építészeti nagypályázata 217
KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATISMERTETÉSEK :
Szmrecsányi Miklós : Eger és környéke részletes kalauza, (y. e.) 51
Petrovics Elek/. Az O. M. Szépművészeti Múzeum Évkönyvei. III. k 52
Vasari : A renaissance mesterei. Ford. Monti Rezső 54
Kapossy János : A m. kir. udvari kamara építészei Mária Terézia és II. József korában, (y. e.) 113
Klingsor, Tristan L. : Cézanne. - Rey, Robert : Gauguin. Injrd. Éber László, (l.b.) 114
Alexander Bernát : Művészeti tanulmányok. (l. b.) 166
Az első magyarnyelvű művészettörténeti könyv. (Molnár János «Régi jeles épületekről» című munkája 1760.) Dr. Cs. E. 167
Szőnyi Ottó dr. : Pécs. (y. f.) 108
Kassák Lajos és Moholy-Nagy László : Új művészek könyve. (lk.) 109
Periszkóp, Szerkeszti Szántó György. (lk.) 170
Magyar Népművészet. (gy. k.) 17
Magyar Könyvszemle 225
Magyar Bibliophil Szemle 225
Akadémiai Értesítő. XXXVI. k. 226
Századok. LIX. k. 226
Athenaeum. XI. k 226
Kállai Ernő: Új magyar piktúra. (lk.) 349
Divald Kornél : Felvidéki séták, Ism. Éber L. 473
Éber László: Művészeti lexikon. (N. A.) 572
Drawing and Design. London. (Kisfaludi-Strobl Zsigmondról.) 171
Drawing and Design. (Sidló Ferencről.) 563
Apollo. London 283
Studio 111, 472, 564
Beckett, Francis : Danmarks Kunst. I. Ism.
Poul Poulsen 474
Fenno-Ugria 226
Bénédite, Leonce : La peinture au XIX ieme siécle. (l. b.) 53
A. B. C. Magasine d'Art. (b. l.) 114
Vollard : Degas. (l. b.) 115
Godenne. E. M. : Miklós Hornyánszky 224
Le Monde des Arts. (The Art World) 226
Hevesy, André de : Jacopo de Barbari. Ism.
Hoffniann Edith 280
L'Art D'aujourd'hui 283
L'Amour de l'Art. (l. b.) 284
Kevue du Vraie et du Beau. (Tóth Gyuláról) 564
Corbusier. Le : Vers une Architecture. Ism.
Dr. Bierbauer Virgil 577
Hekler, Anton : Die Kunst des Phidias 169
Zeitschrift für Bildende Kunst. (P.) 223, 350
Jahrbuch d. Preussischen Kunstsammlungen. (P-) 223
Thieme-Becker : Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antiké bis zur Gegenwart 223
Galerie des XIX. Jahrhunderts. Wien. (l. b.) 223
Österreichische Galerie. Wien. Das BarockMuseum. Ism. Ybl Ervin 475
Jamboree 1924. Zeichnungen von Ludwig Márton 225
Wissenschaftlichc Veröífen+lichungen des Deutsch - Türkischen DenkmalschutzKommandos. Ism. Oroszlán Zoltán 277
Wiegand Theodcr red. : Miletos. Der Südmark und die benaclibarten Bauanlagen. Ism. Oroszlán Zoltán 278
Gerkan. A. v. : Griechische Stadtcanlagen. Ism. Oroszlán Zoltán 278
Schrader. 77. Pheidias. Ism. Oroszlán Zoltán 278
Rodenw'aldt, Gerhart : Das Relief bei den Griechen. Ism. Oroszlán Zoltán 278
Bulic-emlékkönyv. Ism. Oroszlán Zoltán .. 278
Lehrs. Mar : Geschichte und kritisclier Katalog des deutsclien. niederlandiscben und französischen Kupfersticlis im XV. Jalirluindert. V, Martin Schongauer und seine
Schule. Ism. Hotjniann Edith 271
Kaltai. Ernst : Xeue Maleroi in Ungarn. (l. k.) 493
Haupt Albrecht: Die älteste Kunst, inslesondero die Baukunst der Germanen. Ism. Kállai Ernő 331
Skandinavien. (Orbis Torrarum.) Ism. Kállai Ernő 351
Lukomskij, G. K. műve az orosz porcollánról. Ism. Kállai Ernő 351
Lukomskij, G. K. műve az orosz porcellánról, Ism. Kállai Ernő 351
Orchis Verlag: Altrussland. Architektur und Kunstgewerbe. Ism. Kállai Ernp 351
Zahn, Leopold: Di Handzeichnungen des Jacpues Callot. Ism. Kállai Ernő 352
Klinkhardt-Biermann : Jahrbuch der jungen Kunst 1924. Ism. Kállai Ernő 352
Monatshefte für Bücherfreunde und Graphiksammler 352
Brandes, Georg: Michelangelo Buonaroti. (l. b.) 475
Jahrbuch des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches. XXXVI-XXXIX. Ism. Oroszlán Zoltán 573
Baukunst. München. Ism. Dr. Bierbauer Virgil 575
Immergrüne Laubgehölze. Erfahrungen in Malonya. (Lk.) 577
Ricci: Romanische Baukunst in Italien. (V.) 579
Gutenberg-Fetschrift 579
Pica, Vittorio: Nel Mondo delle Arti Belle. I. (e.a.) 53
La Cava, Francesco: Il volto di Michelangelo scoperto nel Giudizio Finale. (e. a.) 281
Dedalo 282
Zsar Ptica. Ism. Trócsányi Zoltán 222
Lázár Béla dr. Los Pintores Impresionostas 572
A római Amerikai Academy évkönyvei 1914-1919. Ism. Oroszlán Zoltán 277
KÉPEK :
Aba-Novák Vilmos : Savonarola 42
- Mene Tekel Ufarsin 427
- Önarckép 428
- Aratók 431
Áldor János l.ászló : Gödrös szolnoki utca 158
Vinsterdami kabinet mestere : Szent Márton 436
D'Arezzo, Niccolo : Szt. Lukács apostol 553
Assisi Szent Ferenc szobra. XVII. század második fele 253
Baditz Ottó : Angyalcsináló 197
Barabás Miklós : A Lánchíd alapkőletétele 190
- A menyasszony megérkezése 491
- Clark Ádám vitorlás csónakja 190
- Fatörzs a Városmajorban 483
- Id. Nicolics Sándorné arcképe 482
Barcsay Jenő : Hülye 44
Bécsi operaház loggiája 136
Benczúr Gyula : Akt 367
- Bacchánsnő 370
- Erdő szélén 30
- Szerecsen 199
Berghem Nicolas : A rőzsés asszony 264
Besztercebányai Szt. Borbála-oltár 259
Bezerédi Gyula : Washington szobra Budapesten 268
Bühm Pál : Vásárosok 302
Borsos József : Fürdő nők 354
- Hármas női arckép 478
- Kottenbiller Lipót arcképe 487
Sz.t. Borbála és Szt. Katalin szobra Selmecbányán 258
Borromeo Szt. Károly szobra 253
Both, Jan : .Asszony az öszvéren 263
Brocky Károly : Alvó nő 357
- Önarckép 479
Brun, Charles Le : Férfiarckép 182
Ihirghardt Rezső : Tabáni udvar 35
Cabel, Adrian van der : A nyáj a fa tövében 263
Canova reliefje a gyömrői ref. templomban 131
Casorati. Felice : A műterem 313
- Gualino úrnő arcképe 311
- Kettős arckép 313
- Nővére arcképe 311
- Konato Gualino arcképe 315
Canzi Afiosi : Szüret Vác vidékén 491
Csikszentléleki szárnyasoltár közepe
Csók István : Feketekalapos nő 16
- Züzü olvas 5
- Támár 371
Courhel, Gustave : A napernyős hölgy 519
Damkó József: Csernoch János hercegprímás mellszobra 43
Deák-Ébner Lajos : Hódolat 368
- Párisi leány 297
- Tájkép 296
Denis, Maurice : La Treille 521
Donát János : Venus 354
Drezdai Taschenberg-palota homlokzata 4
Dusart, Cornelis : Szeptember 264
Ecsődi Ákos : Fürdőzök 46
Ernőd Aurél : Fürdés után 44
Feldebrői altemplom Káint ábrázoló freskófestménye 211
Feldebrői altemplom 208
Feldebrői altemplom előcsarnoka 209
Feldebrő templom alaprajza 213
Fedebrői templom északi fala 206
l-ényes Adolf : Fehérsas-tér 201
Ferenczy Károly : Atléták 204
- Józsefet eladják testvérei. Rajz 13
Női akt 372
- Tanulmány a Három királyokhoz 8
Ferstel Henrik báró : A M. Tudományos Akadémia-palota terve 401
Feszl Frigyes : A dohányutcai izr. templom terve 337
- A képviselőház épületének terve 329
- A kapucinusok rendházának és templomának terve 338
Az Oszvald-(O. K. H.-)ház 339
- A Vigadó 396, 397, 399, 407, 408
- A M. Tud. Akadémia-palota terve 402
- Budapest városszabályozási terve 409
- Gróf Zichy Manóné síremléke 339
- Magyar emlékmű terve 409
- Rákóczi-út 16. sz. ház 338
Feyhumán bey : Fekvő akt 571
Fudo 450
Fülke koronázata Károly Róbert király alakjával 246
Gauguin, Paul : L'Esprit veille 518
Gheyn, Jacob de jun. : Szent Pál. Rézkarc 261
- Szent Pál. Rajz 261
Ghiberti, Lorenzo : Szent István apostol 556
Ghiberti iskolája : Szent Jakab apostol 556
Glatz Oszkár : A Balaton partján 506
- Akik magukra maradtak 507
- Alexander Bernát arcképe 515
- A látogatás 511
- A pozsonyi m. kir. Erzsébet tudományegyetem megnyitása. Színes műmelléklet IX-X.
- Compositio 506
- Csendes órák 510
- Ebédnél. Rajz 510
- Fiatal anya gyermekével 514
- Lyka Károly arcképe 515
- Öreg férfi 511
- Palóc paraszt 507
- Vadorzó 514
Gogh, Vincent vau : A művész önarcképe 518
Gortzius Geldorp : Férfiarckép 183
Greuze, Jean Baptiste : Női fej 183
Grimm Rudolf : Terefere a kútnál 494
Gyárfás Jenő : A tetemrehívás vázlata 299
Györgyi Alajos : Nő a szabadban
Haán Antal: Léda 356
Hatvany Ferenc báró: Fekvő női akt 373
Henszlmann. Gersler e's Frey : A M. Tudományos Akadémia-palota terve 402
Hermán Lipót : Fürdő nők 10
- Szerelmesek 10
Hildebrand, Adolf: Placci képmása 28
Hindu istenszobor feje 45
Hobbema, Meindert : Haarlemi részlet 523
Hollósy Simon : Önarcképe 7
Hooch, Pieter de : Interieur 21
Horvai János : Édesanyám 53
Illatszertartó 444
Indiai fejedelem és udvarhölgye 465
Ismail bey : Magnóliák 560
Ismail Haki boy : Veszélyben lévő hajó 569
Ismeretlen festő: Polláck Mihály arcképe 535
Ismeretlen művész : Szárnyas géniusz Pollák Mihály házának kapujáról 545
Iványi-Grünwald Béla : A tánc 123
- Cséplés 118
- Disznópásztor 9
- Falusi udvar 118
- Fürdőző nők 127
- Falu vége 120
- Gémeskút 119
- Itatás 120
- Közeledő vihar 122
- Mosónők 129
- Ólak 9
- Ökrös szekér 126
- Őszi táj 121
- Viharos táj 122
Jálics Ernő : Torso 45
Jamantaka 453
Jankó János : Tisza partján 200
Japán netsukék 445
Jelenetek a Genji Monogatariból 464
K'ai Chi : Séta a szabadban 461
Kallós Ede : Dávid 380
Kanó Yeitoku : Bambusz és verebek 460
Karlovszky Bertalan : Parasztasszonyfej 202
Katona Nándor : Felvidéki falu 306
Kelety Gusztáv : A Normafa 191
Keresztelő Szt. János szobra 250
Kínai bronzedény az áldozati bor számára 444
Királyszobor feje 246
Kisfaludi-Stróbl Zsigmond : Iványi-Grünwald Béla 130
- Kútfigura 14
- Venus születése 382
Komjáti-Wanyerka Gyula : A gond 429
Éjjeli betegszállítás 431
Komlóssy Ferenc : Részlet a bakonyi erdőből 498
Korb Böske : Áhitat 374
Kovács Mihály : Fürdő nők 356
Krisztus a háborgó tengeren 253
Kupetzky János: Férfiarckép 187
Kwan Yin 458
Lámasisak aranyozott bronzból 453
László Fülöp Elek : Gróf Csekonics Jánosné arcképe 152
Lieder Frieves : Önarckép 486
Liezen-Maver Sándor : Anya és gyermeke 297
- Mese 368
Ligeti Antal : Budapest a Mátyáshegyről 1884 204
- Konstantinápoly 501
Lippi, Filippino : Keresztelő Szt. János 25
Liptóújvári-Stróbl Alajos : Anyánk 29
- Géniusz 30
- Perseus 377
- Önarckép 30
Lotz Károly : A nyár 359
- Az ifjú Bacchus 359
- Fekvő női akt 361
- Fürdő nők 363
- Ifjúkori önarckép 194
- Mészöly Gézáné arcképe 307
- Múzsa 358
- Venus 362
- Venus 361
- Weber Auguszta és Weber Károly arcképe 489
Louis. Victor : A bordeauxi Grand Théatre 147
Lux Elek: Fésülködés 385
- Strasser Olga arcképe 15
- Táncosnő 384
Madarász Viktor : Hunyadi László siratása 503
- Tanulmány Zrínyi Miklóshoz 502
Magyar-Mannheimer Gusztáv : A maharádsa leánya 11
- Kastély Faenza mellett 11
- Venus és Tannhäuser 371
Maitreya-Bodhisattwa. Gandhara 445
Manet, Edouard : Jeanne 519
- La Maison á Rueil 520
Máltás Hugó : Kovács Sebestyén András háza 337
Mányohy Ádám: II. Rákóczi Ferenc képmása 2
- Werthern György Vilmos gróf arcképe 187
Mária látogatása. XVI. sz. 256
Markó Ferenc : Eszményi tájék 496
Markó Károly id. : Alföldi táj 497
- IV. Béla menekülése a tatárok elől 499
- Campagnai táj 496
- Faun és nimfák 355
- Pusztai tájkép 497
- Visegrád 498
Márffy Ödön : Önarckép 38
Mattyasovszky-Zsolnay László : Nympha 373
Mednyánszky László br. : Tájrajz 302
- Tanulmányfej 304
- Tanulmányfej 307
Mészöly Géza : Falu vége 202
- Sátoros cigányok 306
Mikola András : Tabáni látkép 201
Mi Lo Fo (Maitreya) 447
Molnár József : Fürdés után 355
Moroni, Giambattista : Jacopo Contarini arcképe 178
Munkácsy Mihály : A baba látogatói c. kép tollrajza 101
- A papagály 78
- Arckép. 1867 63
- Búcsúlátogatás 74
- Fasor 93
- Férfifej 97
- Fonó asszony 61
- Kovácslegény 70
- Köpülő asszony 79
- Krisztus a sziklasírban 97
- Mosónők 86
- Oláh család a ház előtt 60
- Oláh menyecske 61
- Önarckép'1870 65
- Parkrészlet. Színes melléklet.
- Rajz a Tépéscsinálókhoz S3
- Rajz a Délutáni látogatáshoz 94
- Részeg ember hazatérése 62
- Sátorozó cigányok 73
- Séta az erdőben 88
- Szénásszekér 59
- Tájkép. Tollrajz, 92
- Tanulmány a Műterem c. képhez 109
- Tanulmány a Siralomházhoz 81
- Tanulmány a Zálogházhoz 67
- Tanulmány 72
- Tanulmányfej 78
- Újoncozás 58
- Utca 91
- Vázlatkönyvéből 89
- Virágcsendélet 95
- Vidovszky-mama 63
Nénid renaissance-festő : Női arckép 186
Női fej. XVI. századi felsőolaszországi munka 251
Oppi, Ubaldo : A festő felesége 318
- A vak 320
- Diana ébredése 321
- Éneklő asszonyok 320
- Szőke nő 323
Orlai-Petrich Soma : Sappho 489
Paá László : Erdei tisztás 104
- Erdő belseje 98
- Jegenyék között 10'7
- Kazlak 103
- Patak partján
Tájkép tehenekkel 295
Paczka Ferenc : Orvosi vizsgálat 90
Palladio bazilikája Vicenzában 137
Pán József : Gróf Karácsonyi Guidó budai palotája 336
Passió-jelenet. Üvegfestmény 437
Pásztor János : Kísértés 14
- Kleopatra 381
Patkó Károly : Fürdözők pihenője 424
- Nagybányai táj 424
- Szüreti pihenő 375
Pénteki Molnár János : Papagály 163
Pollack Mihály : A gróf Festetich-palota előcsarnoka 540
- A mester saját házának előcsarnoka 533
- A mester saját házának homlokzata 544
- A Festetich-palota utcai homlokzata 541
- A pécsi székesegyház restaurálásának terve 328
- Gróf Zichy János szép-utcai palotájának bejárati csarnoka 538
A pozsonyi prímási kert a XVIII. század 30-as éveiben 548
A pozsonyi prímási kert Szt.-György szobra 549
Quesnel, Francois : Női arckép 182
Rembrandt : Ábrahám áldozata 392
- Claudius Civilis-féle összeesküvés 530
- A Claudius Civilis-féle összeesküvés c. kép két részlete 531
- Clement de Jonghe 388
- Faust 394
- Jan Lutma 389
- Jézus Krisztus a betegeket gyógyítja 387
- Nő a nyíllal 394
- Önarckép 530
- Rembrandt és felesége 388
- Szent Jeromos a hegyek közt 389
- Tájkép a három fával 390
- Tájkép a három kunyhóval 396
- Udvar 527
Riemenschneider, Hans Tilmann : Madonna 27
Rippl-Rónai József: Önarckép 32
Rudnay Gyula : Csipkekendős nő 12
- Menekülők 199
Rudnay Gyula rajza 16
Ruisscher, Jan: Árvíz 262
Saenredam, Pieter : A régi városház. 1657 522
Samy bey : Az Aidin melletti csata 566
Schickedanz Albert : A Szentháromság-tér a Mátyás-templommal 189
Sebaldus-síremlék. Simon apostol. Nürnberg 552
Sefket bey : Jeni-Djami belseje 561
Seghers, Hercules : Lapályos vidék foolyóval 262
Sidló Ferenc : Venus 384
Sienai festő. XV. század 174
Sienai festő (Taddeo di Bartolo?) : Háromrészű oltár 175
Simkovits Jenő : A család 426
- Tájkép 426
Sírkőtöredék. XV. század 252
Sterio Károly : Feszl Frigyes arcképe 326
Stetka Gyula : Mindenszentek napján 196
St. Jouin de Mames-i templom 399
Strauch, Lorenz: Férfiarckép 186
Stüler Ágoston : A M. Tudományos Akadémiapalota első terve 401
Szárnyasoltár középső része. XV. század 247
Székely Bertalan : Eső után 294
- Hármaskép középső része 293
- Léda 366
- Rózsalugasban 290
- Régi kastély 294
- Táncosnő 293
- Trónszék 296
Szent Márton. Üvegfestmény 437
Szentgyörgyi István : A szolnoki hősök emléke 379
- Dr. Herczeg Lajosné képmása 15
Szinyei Merse Pál : Akasztófa-jelenet 291
- Akt 367
- Esthajnali csillag 286
- Faun 287
- Női akt 286
- Nőt rabló Faun 287
- Ruhaszárítás. Színes melléklet VI. füzet
- Séta Tulzingban 290
Szlatvini Madonna 250
Szobrocskák égetett agyagból 455
Szőnyi István : A régi pesti lóversenytér 423
- Fürdőzők 423
- Önarckép 425
- Pihenés 375
- Tájkép 422
- Tájkép 422
Szüle Péter : Öreg asszony 152
Tájói Szent János-fej. XV -XVI. század 258
Telepy Károly : Karthauziak kolostora Rómában 483
- Tájkép 200
Thán Mór : Fürdő nő 362
- Nyáry Lőrinc elfogatása 502
Ujházy Ferenc : Csendélet. 1859 495
Varga Nándor Lajos : Ecce Homo 42
- Hintázok 434
- Krisztus betegeket gyógyít 431
- Tavaszi nap 430
Varotari, Alessandro : Danae 179
Vaszary János : A Café de la Paix terraszán 232
- A Casino de Paris táncosnője 240
- A la Cigale-ban 236
- A Palace-mulató revueje 239
- Akt 230
- Bárban 236
- Csendélet 243
- Finálé 241
- Halté 232
- Júdás 229
- Kioszkban 237
- Montmartrei énekes 240
- Önarckép 228
- Párisi alakok 238
- Profil 231
- Páris ítélete 233
- Rajz 38
- Revue. Színes melléklet V. füzet
- Tájkép 243
- Táncosnő a Moulin Rouge-ban 239
- Tükör előtt 372
- Ülő nő 238
Vidovszky Béla : Keresztelő kápolna Velencében 35
Vörös Béla : Férfifej 54
Wagner Sándor : Dugovics Titusz önfeláldozása 499
Wang Chi Jung : Ősz 460
Veber Antal : A vörösvári gróf Erdődy-kastély 336
Weber Henrik : Mosonyi Mihály zeneszerző és felesége 488
- Csendélet 495
Wieser Ferenc : Nagykorona-utca II. számú ház 332
Witte, Emánuel de : A régi templom belseje 526
Ybl Miklós : Az Operaház alaprajza 150
- A fóti templom 332
- Az Operaház első megoldási terve 142
- Az Operaház hosszmetszete 147
- Az Operaház harmadik megoldási terve 143
- Az Operaház homlokzata a leállványozás után 134
- Az Operaház királylépcsője 139
- Az Operaház második megoldási terve. Oldalnézet 142
- Múzeum-körűt 7. sz. ház 333
- Múzeum-körút 7. sz. ház 333
- Az Operaház oldalhomlokzata 146
- Az Operaház pályaterve 136
- Az Operaház végleges megoldásának alternatív terve 146
- Az Operaház végleges megoldási terve 143
Zádor István : Rajz 20
Zichy Mihály : Vera 195
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Művészet 1925/1-10 Magyar Művészet 1925/1-10 Magyar Művészet 1925/1-10 Magyar Művészet 1925/1-10 Magyar Művészet 1925/1-10 Magyar Művészet 1925/1-10

Az első kötéstáblára az eredeti borítót visszaragasztották. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
19.800 ,-Ft
99 pont kapható
Kosárba
konyv