1.038.627

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Művészet 1932/1-12.

A Művészeti Múzeumok Barátai Egyesületének hivatalos közlönye - VIII. évfolyam, 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 387 oldal
Sorozatcím: Magyar Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 30 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Dupla számok. Többszáz képpel, köztük színes mellékletekkel. A Szinyei Merse Pál Társaság megbízásából kiadja az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az 1. számból:

HATVANY FERENC

A képzőművészeti alkotás forma, amelynek tartalma van, az irodalmi alkotás tartalom, amely formát keres. Ez nem szavakkal való játék, hanem... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:

HATVANY FERENC

A képzőművészeti alkotás forma, amelynek tartalma van, az irodalmi alkotás tartalom, amely formát keres. Ez nem szavakkal való játék, hanem lényegmeghatározás. A festő külső formákat lát és az összefüggéseket is látja, míg az írót érzések ösztönzik, gondolatokon épít és az összefüggéseket megkonstruálja. A festő számára a dolgok közt levő rend élmény, az író kikutatja vagy megfogalmazza. Hatásuk is ellentétes. A művész olyan, mintha a scholastikusok utóda lenne, akik a formában látták a dolgok lényegét, az irodalmi alkotásnak még az esztétikai hatása is a tartalmában gyökerezik. A képzőművészet formalisztikus, az irodalom idealisztikus. A kettő öszszeboronálását tilalmasnak tartják, pedig ez az összeboronálás, ha sikerül, szintézis, amely magasabbrendű egységbe fog ellentéteket. A művészetben nincsenek tilalmak: sikerek és kudarcok a szabad és nemszabad útjelzői. Az impresszionista festés nem kereste ezt a szintézist, megmaradt formalisztikusnak. Csak éppen forradalmosította a formát: kitudta jogukból az öröklött, a megtanult formákat. A dogmatikus formát, de a formafantáziát is. Megtalálta, fölfedezte az eleven formát, a jelenség elevenségének szépségét, ráeszmélt egy új festőiségre. Átvitte a „minden csak mozgás" tételt a festészetre. Az impresszionizmus egy új „forma prima" hitét vallja. Hatvany Ferenc meggyőződéses híve a forma elsőségének, felsőségének. És meggyőződéses ellensége az öröklött, a megtanult, a megrögzött formának. A formalátás átélés, a festőnek, az énnek élménye. A modell objektum, de a művész nem látja objektíven. Vissza

Tartalom

TANULMÁNYOK:
Dömötör István: Nyolc évtized magyar művészete 65
Dr. Eisler Mihály József: Wilhelm Busch
(1832-1908) ... 253
Elek Artúr: Fáy Dezső Dante-illustrációi ... 30
Ferenczy Valér: A modern rézkarc 325
Gerő Ödön: Hatvany Ferenc 1
Dr. Hajós Erzsébet: Német rajzok kiállítása a
Szépművészeti Múzeumban. I. és II. . . 38, 276
- Régi amerikai művészet 85
- Az új német művészet 197
Hermán lápot: Pólya Tiborról 133
Horváth Henrik: Buda a középkorban:
- A Székesfővárosi Múzeum középkori lapidáriuma a Halászbástyán I. 89
II. . . . . 149
- A középkori Pest-Budának helyszínen maradt emlékei I. 288
II 354
Dr. Huszár Lajos: A Szent György-érmek . . 20
Meller Simon: Báró Kohner Adolf gyűjteménye II. 11
Nyilas Jenő: Farkas István művészete . . . . 261
Szmrecsányi Miklós: Gróf Barkóczy Ferenc egri
püspök (1745-1761), a barokk-rokokó-korszak mecénása . 220
Végh Gyula: Nyomdászművészeti kiállítás . . 144
Ybl Ervin: Petschacher Gusztáv építészete . . 166
- Az olasz bronzszobrocskák (az Orsz. M.
Iparművészeti Múzeum bronzgyüjteménye) 336
KISEBB CIKKEK:
BESZÉDEK:
Szinyei Mer se Pál emléke. Ybl Ervin serlegbeszéde az 1932. évi Szinyei-lakomán ... 49
EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK,
MO VÉSZTELEPEK:
Alkotó Iparművészek Egyesülete 64, 196
Benczúr Társaság 83
Budai Domonkosok kőfaragó műhelye 114-15, 119
Budai illuminátoriskola 309
Budai Szépművészeti Társulat 388
Budai szobrásziskola a középkorban 112, 114, 119, 309
Céhbeliek 83, 196
Erzsébet királyné-emlékbizottság 255
Független Művészek Társasága 64, 83
Képzőművészek Egyesülete 83
Képzőművészek Új Társasága 50, 83, 383-85, 388
Kéve magyar képző- és iparművészek egyesülete 83
Közmunkák Tanácsa 380-81
Magyar Akvarel- és Pasztelfestők Egyesülete . 388
Magyar Arcképfestők Társasága 388
Magyar Bibliophil Társaság . 56, 144-48, 196
Magyar Iparművészek Orsz. Egyesülete . 64, 386
Magyar Mérnök- és Építészegylet . . . 111, 258
Magyar Rézkarcolóművészek Egyesülete . . 83
Magyar Újságrajzoló Művészek Egyesülete 64, 142
„Miénk" művészegyesület 129
Munkácsy-céh 196
Műbarátok Köre 257
Műemlékek Orsz. Bizottsága 55, 255
Művészházegyesület 50
Nemzeti Szalón 44, 64, 130-31, 195-96, 324, 388
O. M. Iparművészeti Társulat 64, 388
O. M. Képzőművészeti Tanács 255, 315
O. M. Képzőművészeti Társulat 44-45, 47, 50,
64-84, 131-32, 194, 196, 257, 379, 388
Paál László Társaság 83
Pesti Műegylet 65, 72
Rajztanárvizsgáló Bizottság . .131
Spirituális Művészek Társasága 44, 83
Szépítő Bizottság 380-81
Szinyei Merse Pál Társaság 50, 52, 83, 131,
142, 194, 196
Új Művészek Egyesülete . . 64, 83, 383-85, 388
Gödöllői művésztelep 44
Kecskeméti művésztelep 142
Nagybányai művésztelep . . . 52, 80, 130 316
Szentendrei művésztelep 44
Szolnoki művésztelep és Művészeti Egyesület
131, 142, 324
Debreceni Műpártoló Egyesület 64
Győri Képző- és Iparművészeti Társulat . . 316
Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága 196
Római Magyar Akadémia 132
KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai (székesfővárosi és vidéki) kiállítások naptára 64, 195, 324, 388
Budapest székesfőváros új szerzeményeinek kiállítása 178-180, 183, 194
Az Ernst-múzeum jubiláris kiállítása . .183, 194
Farkas István párizsi kiállítása 195
Hiesz Géza párisi kiállítása 256
Ringer Erzsébet párisi kiállítása 195
IN MEMÓRIAM:
Lyka Károly: Trojan Alfonz 44
- Remsey Sándor 44
- Madarász Gyula 44
- Árkay Aladár 44-45
- Udvary Géza 45
- Karcsay Lajos 45
- Wolfner József 47
- Bednár János 129
- Gulácsy Lajos 129
- Rerrich Béla 130
- Pravotinszky Lajos 130
- Perimutter Izsák 130-131
- Dörre Tivadar 131
Lyka Károly: -1
- Kafka Albert 196
Kertész K. Róbert: Báró Forster Gyula ... 255, 257
Lyka Károly: Katona Nándor 255, 257
- Baumhorn Lipót 257 -9
- Jakab Dezső 258
- Voit Ervin 316
- Edvi Illés Pál 316
- Benes Pál 316
- Nagy Zsigmond 379
KÜLÖNFÉLÉK:
Dr. Lázár Béla jelentése az 1931. évi Szinyei-jutalomnak dr. Medgyessy Ferenc szobrászművész, a Szinyei Merse Pál tájképfestészeti
díjnak Boldizsár István festőművész, a Zichy
Mihály grafikai díj Vadász Endre rézkarcoló
művésznek történt odaítéléséről ... 50, 52
Péter András: Az átrendezett Luxembourg 52, 53, 55
Lyka Károly: Krónika 194
- Új művészeti politika . . 314
Dömötör István: Utcáink esztetikája 379
A Balló Ede képzőművészeti alapítvány pályázati hirdetése 63
GRAFIKAI MÜVEK ÉS KÖNYVISMERTETÉSEK:
Rados Jenő: Magyar Kastélyok. Ism. Schoen Arnold 55
A Magyar Bibliophil Társaság második évkönyve. Ism. Dr. Eisler Mihály József ... 56
Hekler Antal: Antik művészet. Ism. Oroszlán Zoltán 56
A Fóti templom. Ism. Dr. Décsei Géza 132
Dex Ferenc tíz illusztrációja. Ism. Genthon István 131
A Székesfővárosi Könyvtár két új bibliographiájának (1. Goethe. 2. Haydn.) ismertetése Nádai Páltól . . 258
A Szépművészeti Múzeum VI. Évkönyve. Ism.
dr. Éber László 316
Genthon István: A régi magyar festőművészet.
Ism. Péter András 319
Archaeologiai Értesítő. XLV. kötet 1931. Ism. Gombosi György 323
Horváth Henrik: A budai pénzverde művészettörténete a késői középkorban. Ism. Huszár
Lajos 388
KÉPEK:
A gróf Barkóczy-család csoportképe. Az oltáregylet albumából. 1757. Egri érseki liceumi
könyvtár 226
Agyagedény emberi alakban. Peruból 87
A középkori Pest-Budának helyszínen maradt
emlékei:
- A tabáni plébánia-templom trónoló Krisztusa. XII. század 288
- A Szt. Domonkos-rendiek Szt. Miklósról
nevezett templomának északi tornya.
XIV. század eleje 293
A Szt. Domonkos-rendiek templomának
északi hajófala. XIV. század 294
A Szt. Domokos-rendiek temploma szentélyének alapépítménye. 1400 körül . . 295
Kapubéllet talapzattal a budai Mária Magdolna (jelenleg helyőrségi) templomban.
XV. század 296
Kapuív a budai helyőrségi templomban . 297
Hármas falifülke az Országház-utca 2. sz.
ház kapualjában. XV. század vége . . 298
Keresztboltozat zárókővel az Országházutca 13. számú házban 299
Gyámkő az Országház-utca 13. számú házban 299
Földszinti helyiség ajtókerettel az Országház-utca 13. számú házban. XV. század 300
Földszinti helyiség az Országház-utca 13.
számú házban. XV. század 300
Falifülkék az Országház-utca 26. számú
ház kapualjában. XV. század eleje . . 301
Az Országház-utca 20. számú ház homlokzata. 1400 körül 302
Falmaradványok a budai Szt. Pál templomból az Úri-utcában 303
Kapualj az Országház-utca 20. számú házban 303
Kettős falifülke az Úri-utca 34. számú ház
kapualjában. XV. század 304
Falifülke az Úri-utca 34. számú ház kapualjában. XV. század 304
Gótikus falfülkerendszer az Úri-utca 36.
számú ház kapualjában. XV. század . . 305
Falifülke az Úri-utca 36. számú ház kapualjában. XV. század 305
Falfülkerendszer az Úri-utca 38. számú
ház kapualjában. XIV. század 306
Kettős falfülke az Úri-utca 38. számú ház
kapualjában. XIV. század 306
Falifülke az Úri-utca 40. számú ház kapualjában 307
Ajtókeret az Úri-utca 40. számú ház kapucsarnokában 307
Falifülkék az Úri-utca 40. számú ház kapucsarnokában 308
Kapucsarnok az Úri-utca 40. számú házban. XV. század 357
Pillér- és falrész az Úri-utca 64. számú és
dr. Bárczy István államtitkár tulajdonában lévő házban. XIV. század ... 358
Pillér ugyanott 358
Sírkőtöredék a Szt. Margitszigetről. XIV. század közepe 359
János királyi festő sírköve 1371-ből. Befalazva a koronázó főtemplom homlokzatába 359
Trenizlin (?) budai polgár sírköve 1404-
ből. Befalazva a koronázó főtemplom
déli falába 360
Krik Perchtoldus budai polgár sírlapja
1392-ből. Befalazva a koronázó főtemplom homlokzatába 360
Kőoroszlán a királyi várkert bástyafalában. XII. század 361
Ajtókeret a királyi várkertben. XIV. sz. 362
Későromán oszlopfejezet. XIII. század . 363
Felvonóhíd lábazata a királyi várkertben.
XIV. század 363
Szentély romjai a Szt. Margitszigeti klarisszák templomából. XIV. század . . 364
A ferenciek templomának romjai a Szt.
Margitszigeten. XV. század . . 364
Építészeti díszformák a Szt. Margitszigeti
klarisszák kolostora helyén. XIV. század. 365
Párkánytöredék a Szt. Margitszigeti klarisszák kolostora helyéről. XIV. század. 366
Kötegpillér a Szt. Margitszigeti klarisszák
kolostora helyén. XV. század 366
- A Szt. Margitszigeti klarisszák kolostorának romjai. Keresztfolyosó és szentélyfalak. XIII-XV. század 367
- Pasztoforium a belvárosi plébánia-templom szentélyében, vörösmárványból. 1507-ből 368
- A belvárosi plébánia-templom szentélye belülről. A XV. század elején átépítve. 369
- Pasztoforium vörösmárványból a belvárosi plébánia-templom szentélyében. 1507 . .370
_ Dekoratív pilasztertöredékek a belvárosi plébánia-templomban. 1500 körül . . .371
- Oroszlán vörösmárványból. XV. század
eleje. Befalazva a Jezsuita-lépcső bejárata fölött 372
- A belvárosi plébánia-templom XIII. századból való szentélyének külső nézete . 375
Altdorfer, Albrecht: Szent Kristóf. Toll, tus.
Szépműv. Múzeum 43
Amerling, Friedrich von: Rudolf von Arthaber a
gyermekeivel. Tanulmány a művésznek 1837-ben festett s a bécsi österreichische Galerieben lévő képéhez. Lavírozott tusrajz. Szépműv. Múzeum . . 281
Antik istenszobor. Tiziano Aspetti mintája. Iparműv. Múzeum 345
Arany álarcok. Columbiából 86
A Székesfővárosi Múzeum középkori lapidáriuma a Halászbástyán:
- Román pillérfejezet. XI. század . . .89
- A múzeum előcsarnoka 91
- Cherub-alakú homlokzati dísz. XI. száz. 92
- Román homlokzathoz tartozó kőoroszlán XII. század 93
- Oszloptöredék szalagfonaldíszítéssel. XII század 93
- Angyali üdvözlethez tartozó töredék a XIII. század második feléből. A koronázó főtemplomból 94
- Román párkány töredék a XIII. század elejéről 97
- Késői román kötegpillérfejezet. XIII. száz. 97
- Oszlopfejezet a XIII. sz. második feléből. Mészkő. A koronázó főtemplomból . .97
- Henrik firenzei humanista és jogi doktor sírköve. Vörösmárvány. 1373 98
- Miklós fia, Tamás sírköve vörösmárványból. 1375 99
- Abel festőművész sírköve a XIV. század közepéről 99
- Lapidáriumi interieurök 100
- Keresztelő Szent János szobrának torzója homokkőből. XIV. század második fele. A koronázó főtemplomból 101
- Oszlopfejezet töredéke a XIV. száz. végéről. Mészkő. A koronázó főtemplomból. 102
- Oszlopfejezet töredékei a XIV. szazad végéről. Mészkő. A koronázó főtemplomból 102
- Madonnaszobor homokkőből. XIV. század második fele. A koronázó főtemplomból 103
- Gótikus képszalag félalakokkal a koronázó főtemplomból. XIV. század vége . . .104
- Alakos képszalag a koronázó főtemplomból. XIV. század második fele 104
- Késői gót ajtókeret a királyi várból. XV. század 104
- Konsol Medusafejjel mészkőből. XIII. sz. vége. A koronázó főtemplomból . . .107
- Emberfejalakú zárókő egykori festés nyomaival. XIV. század. A koronázó főtemplomból 107
- Konsol Medusafejjel mészkőből. XIII. száz. vége. A koronázó főtemplomból ...107
- Timpanonbetét 1400 körül. A koronázó főtemplomból 108
- Kapuívtöredék szöllőindadísszel. 1400 körül. A koronázó főtemplomból ...108
- Szökőkút részletei a XV. száz. elejéről . 109
- Sírkőtöredékek vörösmárványból. 1400 korul 110
- Kötegpillér homokkőből. XV. század eleje. A királyi várból 121
- Ajtókeret részlete mészkőből. XV. század eleje. A királyi várpalotából . . . . 121
- Francia lovag sírköve 1433-ból. Vörösmárvány 122
- Stibor kir. főkamarásmester sírköve a XV. század 30 -as éveiből. Vörösmárvány . 123
- Madonna a Gyermekkel. Vörösmárvány. XV. század közepe 124
- Angyal félalakja. XV. sz. második fele . 125
- Vörösmárvány sírkő a XV. század második feléből 126
- Vörösmárványból faragott sírkő a XV. század második feléből 127
- Női sírkő töredékei a XV. század közepéről. Vörösmárvány 128
- Egy szlavon bán sírkövének töredéke. Vörösmárvány. XV. század közepe . . . 128
- Központi csarnok 151
- Vakablak a budai szentlőrinci pálosok kolostorából. XVI. század eleje 152
- Főpap sírköve mészkőből. A XV. század elejéről 152
- Héber feliratú sírkövek a XVII. sz.-ból 153
- Párkány töredék vörösmárványból. 1500 körül 154
- Vörösmárványtöredék a Jagelló-címerrel, egykori fémberakás nyomaival. 1500 kör. 154
- Pillérfejezet (szobortalapzat) vörösmárványból. 1500 körül 154
- Képszalag puttókkal. 1500 körül 159
- Balusztrádtagok. 1500 körül 159
- Pilaszter külső oldala. Vörösmárvány. XV. sz. második fele. A királyi várpalotából 160
- Pilaszter belső oldala. Vörösmárvány. XV. sz. második fele. A kir. várpalotából . 160
- Ajtófél vörösmárványból. XV. sz. második fele. A királyi várpalotából . . . . 161
- Nagyméretű konsol vörösmárványból. XV. sz. második fele. A kir. várpalotából. 161
- Renaissanceszobrászat és épületplasztika.
XV. század második fele 162
Az egri érseki palota kerti oldalán befalazott
vasajtó, kovácsolt díszítéssel 231
Az Eszterházy-tér 1. sz. kanonoki ház udvari
kapuja Egerben 248
Baldung Grien, Hans: Női fej. 1536. Fekete
kréta. Szépműv. Múzeum 41
Barkóczy Ferenc gróf egri püspök arcképe. Az
Oltáregylet albumából. 1757 227
Barlach, Ernst: A halál. Bronz. A müncheni és
dortmundi múzeumokban 216
- Hősök emléke Magdeburgban. Fa. Részlet. 216
Beck Ö. Fülöp: Riedl Frigyes emlékérme.
Címlap. 1-2. szám.
Beckmann, Max: Génuai kikötő. Mannheim . . 208
- Evezősök. Kronprinzenpalais, Berlin . . . 209
Belling, Rudolf: Fej rézből. Nationalgalerie,
Berlin 217
Benczúr Gyula: Gróf Károlyi Gyula. 1884 . . 68
Bernáth Aurél: A reggel. Színes melléklet. 7-8. szám.
- Országúton. 1932. Szépműv. Múzeum . . 312
- Aratóünnepre menő lány. 1932 . . 313
- „Venus". 1932 313
- Tanulmányfej. Rézkarc 353
Boldizsár István: Gyümölcsszedők 54
Bornemisza Géza: Csendélet. Olajfestmény . . 384
Borsos József: Esterházy Pal herceg, az Orsz.
M. Képzőművészeti Társulat első védnöke . 68
Börtönépület, most levéltár az egri vármegyeház udvarán 239
Brocky Károly: Vénus és Ámor. Olajfestmény.
Színes melléklet. 5-6. szám.
Budapest székesfővárosnak képzőművészeti gyűjteményéből ((az 1924-1931. évek szerzeményei) a városligeti Műcsarnokban rendezett
kiállítása 180
Budapest székesfőváros kiállítása a városligeti
Műcsarnokban 180
Busch: Wilhelm: Napoleon Waterloonál ... 254
Chodowiecki, Danid Nicolaus: Női arckép.
Vörös kréta. Szépműv. Múzeum 278
Claroty Johann Baptist: Reguly Antalné arcképe. 1843. Vízfestmény. Szépműv. Múzeum . 279
Corinth, Lovis: Brandes György arcképe. Kronprinzenpalais, Berlin 199
- Walchensee. U. . 201
Csók István: Nagybátyám arcképe. Olajfestmény 383
Damkó József: Magyarországi Szent Erzsébet.
Címlap. 9-10. szám.
Derkovits Gyula: Téglát hordó fiú 319
- A vasúti sínek mentén 321
Dix, Ottó: Theodor Däubler arcképe. Kronprinzenpalais, Berlin 210
- Max Scheler arcképe. U. o 211
Egry József: Reggeli fények. Pasztell 78
Elsheimer Ádám: Alaktanulmány a művésznek
a londoni National Galleryben lévő „Szent
Lőrinc vértanusága" című képéhez. Biszter,
ecsetrajz. Szépműv. Múzeum 48
Farkas István: Kilátás a vonatból. 1930. Színes
melléklet. 9-10. szám.
- A híd. 1930 . . 262
- Emlékezés a hazai földre. Páris, 1929 .262
- Tavasz. 1930 . 264
- Grand Hótelek és világítótorony. 1930 . 264
- Esőfelhők. 1931 265
- Fekete-zöld. 1930 265
- Fák (Bois de Boulogne). 1931 267
- Fekete nők. 1931 270
- Külvárosi reggel. 1931 270
- Villamoson. 1931 275
- A Rotonde-kávéházban. 1931 . . . . 275
Fassola Henrik: Az egri vármegyeház kapuja fölötti kovácsolt vasrács 231
- A megyeház szőlőfürtös kovácsolt vas rácsos kapuja Egerben 234
- A megyeház címeres kovácsolt vasrácsos kapuja Egerben .235
- Kovácsolt koronázódísz az egri érseki palota díszudvarának kapuján . . .238
- Az egri nyilvános érsekkert kovácsolt vasrácsos kapuja. 1768 238
Fáy Dezső: Dante-i illusztrációk:
- Az inferno (Pokol. I. ének) 30
- A pokol. XXI-XXV. ének 31
- A purgatorio. I. ének 32
- A purgatorio. XIII-XIV. ének . . .33
- A paradiso. X-XII. ének 36
- A paradiso. XXIV-XXV. ének . . .37
Felsőolaszországi bronzváza. XVI. század. Iparműv. Múzeum 348
Fényes Adolf: Húsvéti harangszó 78
Fenyő György: Női képmás 384
Ferenczy Károly: Valér és Béni . . . . .76
- Virágcsendélet. Színes melléklet. 11-12
szám.
Festett agyagedény. Tehotihuacan-stílusban
(Mexikói romváros.) Pap áldozás köz-
ben 88
Fuessli, Johann Heinrich: Női arckép. Ecset
rajz, tuss, kék és rózsaszín vízfesték, ceruza
Szépműv. Múzeum 279
Gerl Mátyás: A vármegyeháza Egerben . .230
- A klosterneuburgi Szent Ágoston-rend háza
Bécsben. (Renngasse) 230
- A kispréposti palota Egerben . . . .239
- A minoriták egri temploma 249
Giambattista Castello: A génuai Palazzo degl'
Imperiali 174
Giovanni da Bologna iskolája: Herkules. Iparműv. Múzeum 352
Giovanni da Bologna műhelye: Bagoly. U. o. 348
Graff, Anton: August Gottlieb Meissner arcképe.
Kréta. Szépműv. Múzeum 278
Groszt George: „Trübe Strasse." Vízfestmény.
1925 215
Györgyi Alajos: Női arckép 77
Háromhajós, kéttornyú bazilika épen fenmaradt
déli tornya a XIII. század második feléből,
Csabdi kisközség területén. Címlap. 7-8. szám.
Hatoszlopos, ladik imaszőnyeg. XVII. század
Iparműv. Múzeum 51
Hatvany Ferenc báró: Csendélet. Színes melléklet. 1-2. szám.
- H. M. bárónő arcképe 3
- Sápadt leány 3
- Kék szoba 4
- Nyitott ajtók 4
- Aranyfürtök. (Arcképtanulmány) 5
- P. E. bárónő arcképe 5
- Hátakt sárga karosszékkel 6
- Hátakt vörös karosszékben 6
- K. R. úrnő arcképe fehér kesztyűvel . .
- önarckép fejkendővel 7
- Hatvani parkrészlet kerti asztallal ... 9
- Hatvani parkrészlet paddal 9
- Néger nő kalappal 10
- Mikola András Festőművész arcképe . . 10
Heckel, Erich: Madonna. 1915. Vitorlavászonra
festve. Kronprinzenpalais, Berlin 205
- Tavasz. U. 207
- Grock arcképe 207
Hermán Lipót: Pólya Tibor arcképe. 1911 . . 133
Hiesz Géza: Táncosnő. Kristályüveg 256
- Női tanulmányfej. Kristályüveg. 1926 . . 256
Hildebrandt L. és Gerl Mátyás: A piaristák
bécsi Maria Treu templomának famodellje . 247
Hofer, Kari: Két nővér. Kronprinzenpalais. Berlin 210
Huber, Wolf: Füzes táj malommal. 1514. Tollrajz. Szépműv. Múzeum 46
Huetter Lukács: Gróf Barkóczy Ferenc egri
püspök arcképe. Olajfestmény az egri érseki
líceum múzeumában 222
- A kenyér csodálatos kiosztása. Olajfestmény az irgalmasrend egri klastromának
refektóriumában 223
- A fourcontrasti kastély Felsőtárkány felett. Olajfestmény u. 223
- Díszítőfestések az egri kispréposti palota
ebédlőtermének ablakmélyedésében . . 242
Istokovits Kálmán: A vurstli. Szépműv. Múzeum 312
Iványi-Grünwald Béla: Virágcsendélet. Színes
melléklet. 11-12. szám.
Jaeckel, Willy: „Loslösung." Szépműv. Múzeum 328
John, Augnstus E.: The fur cap. (A prémes
sapka.) Szépműv. Múzeum 330
Kakas és tyúk. Faience színes mázzal. Holics,
XVIII. század második fele. Iparműv. Múzeum
Kálváriakép a Perényi-féle ősnyomtatványból.
(Háttérben a budai vár?) Szemináriumi könyvtár, Győr. Színes melléklet. 9-10. szám.
Kernstok Károly: Lovasok. 1912. Szépműv. Múzeum 338
Klee Paul: Aranyhal Nationalgalerie, Berlin . . 212
- „Blumenfresser." 1927. U. o. . . . . . 212
Klengel, Johann Christian: Mozdulattanulmanyok. Fekete és fehér kréta barna papiroson.
Szépműv. Múzeum 280
Kobner Adolf báró gyűjteménye II.:
- Páduai mester 1500 körül: Kecskebak . .11
- Riccio, Andrea (?): Kiáltó harcos ... 12
- Firenzei mester 1510-1520 körül: Herkules a hydrávai 13
- Olasz művész 1560-1570 körül: Herkules az oroszlánnal 14
- Pietro Tacca (?): Ajtókopogtató 14
- Olasz mester. XVII. század: Bikavadászat 15
- Olasz mester, XVII. század: Vadkan vadászat 15
- Velence, XVI. század második fele: Neptun . 16
- Velencei mester, XVI. század második fele: Venus és Ámor 16
- Nürnbergi mester 1560 körül: Szökőkút . 17
Kokoschka, Oscar: Adolf Loos bécsi építész arcképe. Kronprinzenpalais, Berlin 208
Kolbe, Georg: Térdeplő. Bronz. Nemzeti Múzeum, Oslo 215
Kollwitz Katbe, szül. Schmidt: Tanulmány a
német „Heimarbeit" berlini kiállításának litografált plakátjához. 1906-ból. Ceruza és kréta Szépműv. Múzeum . 282
Kölni művész 1400 körül: Szent Margit. Ecsetrajz, tuss, vörös kréta. Szépműv. Múzeum . 40
Kőrös fői Kriesch Aladár: Balló Ede arcképe . . 183
Kracker János Lukács: Az erény diadala a bűn
fölött. Mennyezetfreskó az egri kispréposti palota ebédlőtermében. 1774 243
Laurencin, Marié: Három fej. Rézkarc. Szépműv.
Múzeum 329
Liebermann, Max: önarckép. Nationalgalerie, Berlin . . . 199
- A művész neje és leánya. Az 1900-as évek
elejéről. Krétarajz. Szépműv. Múzeum . 281
Leibl, Wilhelm: Fiatal parasztlány. Ceruzarajz. Szépműv. Múzeum 284
- Pipázó legény. Az 1890-es évekből. U. o. 284
Lotz Károly: Tájkép gémeskúttal. Vízfestmény. Színes melléklet. 3-4. szám.
Marc, Franz: Kék lovak. Kronprinzenpalais. Berlin 206
- Özek. U. o 206
Marées, Hans von: Tanulmány a „Hódolás"
című, csak kartonban létező kompozícióhoz a
schleissheimi képtárban 1883 körül. Vörös kréta. Szépműv. Múzeum 283
Markó Károly, id.: Olasz táj. (Pistoja.) 1838 . 67
Márványlavabo. Az irgalmasrend egri klastromának refektóriumában 225
Mataréy Ewald: Macska. 1918. Kronprinzen-palais, Berlin 217
Mattyasovszky-Zsolnay László: Édesanyám és feleségem 183
Maulbertsch, Anton Franz: Szent Narcissus megdicsőülése. Tanulmány a bécsi Barokkmúzeum-
ban lévő festményhez. Az 1760. évek végéről.
Tussal és biszterrel lavírozott tollrajz. Szép-műv. Múzeum 277
Meleager és Atalante. Girolamo Campagna mintája. Iparmuv. Múzeum 344
Menzel, Adolph von: Nő kalappal. Ceruzarajz.Szépműv. Múzeum 282
Mészáros László: Lovag Ybl Ervin arcmása . . 386
- Leányfej 386
Mueller, Ottó: Nyár. Kronprinzenpalais. Berlin 211
Munkácsy Mihály: Két legény. Tanulmány a
„Falu hősé"-hez. Szépműv. Múzeum 75
Nolde, Emil: Tengerpart 200
- A bűnös asszony. Kronprinzenpalais, Berlin 200
Nyomdászművészeti kiállítás. Fametszetek 144-148
Olasz mester a XVII. századból. Ülő szerzetes.
Iparműv. Múzeum 352
Pállik Béla: Legelő juhok 67
- A művész édesanyja 69
- Női arckép 69
Patkó Károly: Citromválogatás. (Minori) ... 54
- Mosónők. Szépműv. Múzeum 341
Pátzay Pál: Szelle Kálmán arcképe 385
- N. M. úrhölgy arcmása 385
Pechstein, Max: Virágok. Kronprinzenpalais,
Berlin 202
- Ám: Meer. Szépműv. Múzeum 334
Petschacher Gusztáv: A Máv. nyugdíjintézetének
bérháza a Köröndön 167
- A gróf Pallavicini-palota az Andrássy-úton 168
- A Máv. nyugdíjintézete bérházának előudvara a Köröndön 169
- A báró Harkányi-palota az Andrássy-úton 170
- A VI. és VII. kerületi kör egykori háza az Andrássy-úton 173
- Bérház az Erzsébet-kőrúton 175
Picasso, Pablo: La Toilette. Rézkarc. Szépműv. Múzeum 327
- Téte d'Homme. Rézkarc. U. o 329
Pólya Tibor: Premiére. Címlap. 5-6. szám.
- Vidám téli nap. Színes melléklet. 5-6. szám.
- Tél 135
- A korcsolyázók 135
- Tájkép 136
- Alkonyat 136
- Műteremben 137
- Csontváry (Kosztka) Mihály Tivadar. Szépműv. Múzeum 137
- Rajzok . 138
- Falképek az Orion mozgóképszínház buffet-jében 140
- Falképek az Orion mozgóképszínház buffet-jében 141
- Rajz 143
Raffaello Santi: Psyche. Ezüstvessző. Szépműv.
Múzeum 317
Riccio, Andrea: Almát evő majom. Bronz. 1500
körül. Iparműv. Múzeum 348
Rippl-Rónai József: 1914. Vízfestmény. Szépműv. Múzeum. Színes melléklet. 1-2. szám.
- Apám, anyám 76
- Kalitkás leány 178
- Temető (Mariakerk, Flantdria?) . . . 179
- Ülő férfi . 179
- öregasszony ibolyával. Színes melléklet.
7-8. szám.
Roccatagliata, Niccolo: Hegedülő puttó. Iparműv. Múzeum 349
Schmidt, Johann Martin, másként Kremser
Schmidt: Eszter és Ahasverus. Toll és kréta.
Szépműv. Múzeum 277
Schmidt-Rottluf, Kari: Tájkép. Kronprinzenpalais, Berlin 202
Scbnorr, Julius von Carolsfeld: Rebeka és Izsák
találkozása. Vízfestmény. Szépműv. Múzeum 280
Schönberger Armand: Vera 186
Sidló Ferenc: Madonna 184
Slevogt, Max: Ügetőverseny. Kronprinzenpalais,
Berlin 201
Stróbl Alajos, liptóújvári: Livia. Címlap. 3-4.
szám.
Székely Bertalan: Merengő alak. Szépműv. Múzeum. Színes melléklet. 3-4. szám.
- Női arckép 70
- Dr. Siklóssy Gyuláné arcképe
Szent György-érmek 24-27
Szobotka Imre: Téli táj. Szépműv. Múzeum . 330
Szőnyi István: Falusiak 185
- Testvérek . 186
- Illés próféta mennybemenetele. Szépműv. Múzeum 335
- Kaszálás. Olajfestmény 383
Tüskehúzó. XVI. század. Címlap. 11-12. szám.
Vadász Endre: Halászbárka. Szépműv. Múzeum 341
Vulcán. Tiziano Aspetti mintája. Iparműv. Múzeum 345
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Művészet 1932/1-12. Magyar Művészet 1932/1-12. Magyar Művészet 1932/1-12. Magyar Művészet 1932/1-12. Magyar Művészet 1932/1-12. Magyar Művészet 1932/1-12. Magyar Művészet 1932/1-12. Magyar Művészet 1932/1-12. Magyar Művészet 1932/1-12. Magyar Művészet 1932/1-12.

Az újságok gerince vászonnal pótolt, kötésük, az 1. szám borítója és néhány lapja javított.

Állapot:
19.800 ,-Ft
99 pont kapható
Kosárba
konyv