992.806

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Magyar Nyelv 1979/1-4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata LXXV. évfolyam

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Hadrovics László: Az idegen szavak és a purizmus 1
Benkő Loránd: Anyanyelvi oktatásunk korszerűsítéséért 8
Bencédy József: Az anyanyelvi nevelés programja és a tanárképzés 13
Ligeti Lajos: Régi török eredetű neveink 26
Balázs János: A magyar szenvedő szerkezet, az ikes ragozás és a műveltető igeképzés eredete 42
Szilágyi Ferenc: Egy magyar "nyelvabrosz" akadémiai terve 1843-ból 55
Gremsperger László: Kölcsönös jelentésű igéink szintaktikai viselkedésének néhány kérdése 62
Kisebb közlemények.
Antal László: A szintaktikai viszonyok egy lehetséges hierarchiája 69
Szó- és szólásmagyarázatok.
Erdődi József: Fokhagyma vagy foghagyma?
Galuska Imre: Mi volt a füvönosztás?
Mészáros István: Az óvoda szó megjelenése.
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Horganyozás, szénkéneg.
Úrhegyi Emília: Vakol 72
Nyelvművelés.
Tompa József: Írásbeli alakegyezéseink kérdéseihez 87
Nyelvjárások.
S. Varga Ilona: Tájszavak Kemence községből 94
Szemle. 98
Különfélék.
Hajdú Péter: Búcsú N. Sebestyén Iréntől 113
Nyelvtörténeti adatok.
Mizser Lajos: XVII. századi levelek 115
Társasági ügyek. A Magyar Nyelvtudományi Társaság LXXIV. közgyűlése - A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 117
Levélszekrény. Schütz Ödön írja 128

2. szám
Ligeti Lajos: Régi török eredetű neveink 129
Benkő Loránd - Papp László: Az "Etymologisches Wörterbuch der ungarischen Sprache" tervezete és mutatványa 142
Nyíri Antal: Az aszó, asszú eredete, hang- és alaktörténete 147
Zsilka Tibor: A szövegelmélet és a nyelvtudomány kapcsolata 162
Murvai Olga: A szöveg kontextuális kapcsolatai 170
Spielmann József - Sebestyén S. Mihály: Lencsés György Ars Medicája kéziratának összehasonlító vizsgálata 176
Fiers Márta: Nyelvtani műszavaink történetéből 185
Gerstner Károly: A magyar-német nyelvi kölcsönhatás néhány grammatikai esete 199
Kisebb közlemények.
Jakab István: A névszói személyragozás kérdéséhez.
Borzsák István: Vitéz János latinságához 205
Szó- és szólásmagyarázatok.
Dénes György: Ménes-patak.
Kapor Elemér: Azt a kaporszakállú...
Somogyi Béla: Lórum.
Szabó László: Ebek harmincadjára kerül 209
Nyelvművelés.
Fábián Pál: A tulajdonnevek írásának kérdései I.
Ifj. Hőnye Ede: A földrajzi nevek 216
Nyelvjárások.
Márton Gyula: A rőzse "Reisig" megnevezései a székely nyelvjárásban 232
Szemle.
Kiefer Ferenc: Telegdi Zsigmond, Bevezetés az általános nyelvészetbe.
A. Molnár Ferenc: Murádin László, Szavak titka.
Mizser Lajos: Három finn névtudományi munka.
Pásztor Emil: A csehszlovákiai magyar nyelvművelés első önálló kötetéről 239
Társasági ügyek.
Kálmán Béla - Balázs János: Lakó György köszöntése 70. születésnapján 252
Nyelvtörténeti adatok.
Gregor Ferenc: Szótörténeti adalékok 255
Levélszekrény. Tompa József írja 256

3. szám
Imre Samu: 75 éves a Magyar Nyelv 257
Ligeti Lajos: Régi török eredetű neveink 259
Czeglédy Károly: Új arab forrás a magyarok 942. évi spanyolországi kalandozásáról 273
Szabó Zoltán: A stílustörténet elmélete és módszertana 283
Kálmán Béla: A "Földrajzi nevek etimológiai szótárá"-ról 297
Erdődi József: Ars ancilla denominationis ac etymologiae, vel historia nominis hungarici pápaszem 'conspicillum' 305
Bodolay Géza: Néhány irányelv egy német nyelvű magyar nyelvkönyv leíró nyelvtanához 315
Kisebb közlemények.
E. Abaffy Erzsébet: A mediális igék és a véletlenség nyelvi kifejezésmódjai.
Varga László: Az ellentéti hangsúly különleges helye.
Sólyom Károly: Hol feküdt az anonymusi Zemplén-vára? 329
Szó- és szólásmagyarázatok.
Bernáth Béla: Emberöltő.
Borzsák István: Borzsák.
Büky Béla: Néhány gondolat a boldog-ról és a Boldogasszony-ról.
Dömötör Sándor: A lezsák jelentéséhez
Selmeczi Kovács Attila: Peceolaj 325
Nyelvművelés.
G. Varga Györgyi: A dz-t és a dzs-t tartalmazó szavak helyesírása.
Szepesy Gyula: A megengedő is kötőszó ügyéről 343
Nyelvjárások.
Fazekas Tiborc: Archaikus és neológ vonások Hertelendyfalva (Vojlovica) mai magyar nyelvjárásában 355
Szemle. 362
Társasági ügyek.
Kiss Lajos: Nyolcvan éve született Kniezsa István 373
Nyelvtörténeti adatok.
Gregor Ferenc: Szótörténeti adalékok.
A. Molnár Ferenc: Szótörténeti adalékok Balassi nyelvéből 377

4. szám
Berrár Jolán: Szemantikai struktúrák a mondatban 385
Szende Tamás: Hangtani egyetemes egységek kutatásáról 395
Bánréti Zoltán: Téma és anaforikus viszonyok a szövegben 406
Gaál Edit: Leíró nyelvtani vázlatok 416
Dienes Erzsébet: A zárt hosszú é és az á hangok megjelölésének rendszere az Érdy Kódexben 421
Kiss Jenő: Néhány madárnév-típusunkról 438
Juhász Dezső: A Körű-féle helynevek kérdése 445
Kuczy Károly: Az ember és a táj kapcsolatának vizsgálata Kalocsa környékének földrajzi neveiben 455
Kisebb közlemények.
Szabó T. Attila: Mikoriak Pápai Páriz Ferenc növénynév-glosszái?
Kemény Gábor: Egypár gondolat a prózaelemzésről
Németh K. Bódog: A latin dátumozás 464
Szó- és szólásmagyarázatok.
Bernáth Béla: Esztendő
K. Palló Margit: Még egyszer a HB. unuttei szavához
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Ónos eső, ólmos eső?
Takács Lajos: Gyomború-fagyöngy 470
Nyelvművelés.
G. Varga Györgyi: A helyesírási szabályzat szójegyzékének időszerű kérdései a köznyelvi kiejtés szempontjából 475
Nyelvjárások.
Hajdú Mihály: A XXVI. néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatairól.
S. Varga Ilona: Nyelvjárási szöveg Kemencéről 486
Szemle. 490
Társasági ügyek.
Bereczki Gábor: a 70 éves Erdődi József köszöntése 503
Nyelvtörténeti adatok.
A. Molnár Ferenc: Szótörténeti adalékok Balassi nyelvéből 504
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1979/1-4. Magyar Nyelv 1979/1-4. Magyar Nyelv 1979/1-4. Magyar Nyelv 1979/1-4. Magyar Nyelv 1979/1-4. Magyar Nyelv 1979/1-4.

Könyvtári könyv volt. A lapélek és néhány lap enyhén foltos.

Állapot: Közepes
3.280 Ft
1.310 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba