Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.342

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelvőr 1947. január-december/1948-1949. (nem teljes évfolyam)

Az Országos Néptanulmányi Egyesület hivatalos lapja - 71. évfolyam, 1-4. szám, 72. évfolyam 1-2. szám, 73. évfolyam 3. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

71. évfolyam
Beck Salamon: Contradictorius - szóváltó 28
Beke Ödön: Tájszavaink történetéhez 10, 54
- A népnyelv mondattanához 97
- Névutóink történetéhez 148
- Nyelvtörténeti adatok 14, 60, 106
- Magyarázatok 18, 65, 114, 168
- Pótlások 24, 119
- A határozatlan névmás történetéhez 116
- Ragos ige főnévi használata 124
Csaba József: Népies madárnevek 32
- Tájszók 127
Csatkai Endre: Szólások és közmondások Széchényi György leveleiben 8
Csefkó Gyula: Szavaink történetéhez és magyarázatához 35, 93
- Az őrségi babkávé 64
- Kárókatona 109
- Kitették a szűrét 110
- Fülvásár. Kubikus 111
- Osztriga 168
Csiba Lajos: A vízi életre vonatkozó tájszavak. Mária-nyugotta-bukor 79
Dégh Linda: Népmese és ponyva 4, 43, 88
Dénes Szilárd: Apró megfigyelések a nyelv életéből 163
Fényes Mór: Hajnalhasadás 72, 166
- Hivatalos magyartalanságok 73
- Különböztető nyelvösztön 125
- Pusztában kiáltó hang 166
- Botránykő. Halál fia 167
Gáldi László: A román nyelv magyar elemeinek története időrendjéhez 157
Gyárfás Imre: Mándruc és mándruckó. Egyeztetés a népnyelvben 168
Hajdú Péter: Nyelvtudományi munkásság a Szovjetunióban 138
Hegedüs Lajos: Bukovinai csángó népnyelvi gyűjtés 189
Hontvári Gyula: A fog segédige használata múlt időben 114
Karinthy Ferenc: Bandita 73
- Osztriga 114
Katona Imre: Természetmagyarázó hagyományok 31
Kilián Zoltán: A rádióműsor műszavai 160
Molnár Vilmos: XVI. századi betegségnevek 1, 49
Moór Elemér: A magyar nyelvtörténet őstörténeti vonatkozásai 39, 85, 151
Mosonyi Albert: Tájszók 128
P. L.: Nyelvjáráskutatás 80
Prohászka János: Új divatú célhatározók 74
- A nyomosított jelzők stilisztikai szerepe a népmesékben 82
- Mándruc és mándruckó 112
Rubinyi Mózes: A nyelvtudomány mai feladatai 32
- Szól a kakas már. A demizson magyar neve 167
Scheiber Sándor: Könnyű, mint Habakuk 63
Sebeok A. Tamás: Szűzanyameztelen 167
Tamás Lajos: Az erdélyi román népnyelv magyar elemeihez 46
Timár Magda: Nagy Lajos íróművészete 154
Trócsányi Zoltán: Motuz Mihály bajóti paraszt nyelve 142
Zsirai Miklós: Nyelvrokonaink a Szovjetunióban 129
Könyvekről
Varjas Béla: Balassa-kódex (Prohászka János) 28
Turóczi-Trostler József: A magyar irodalom európaizálódása (Szabolcsi Miklós) 67
- Realizmus és irodalomtörténet (Zsoldos Jenő) 187
Laziczius Gyula: Fonétika (Hajdú Péter) 77
Kresz Mária: Találós kérdések könyve (Beke Ödön) 126
Vajthó László: Bessenyei (Zsoldos Jenő) 175
Szűcs Sándor: Pusztai krónika (Balassa Iván) 177
Rubinyi Mózes: Én láttam őket (Prohászka János) 178
Homeros: Odysseia: Ford.: Devecseri Gábor (Szabolcsi Miklós) 180
Görög versek. Ford.: Devecseri Gábor és Trencsényi-Wadapfel Imre (Marót Károly) 181
Szende Aladár: Süss föl! (Lengyel Dénes) 183
Szikra Kis Könyvtár (Prohászka János) 185
Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok (Volly István) 184
Szentpál Olga - Volly István: Parádé 185
Makarenko: Az új ember kovácsa (Vincze László) 188
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem