1.017.125

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelvőr 1964. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Munkabizottságának folyóirata - 88. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:

"Először mint nevelővel, leendő tanárok tanítójával találkoztam vele. A harmincas évek elején a budapesti egyetem tanárképző intézetében tartott számunkra magyar... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

"Először mint nevelővel, leendő tanárok tanítójával találkoztam vele. A harmincas évek elején a budapesti egyetem tanárképző intézetében tartott számunkra magyar stílusgyakorlatokat és előadásokat a magyar nyelv és irodalom tanításának módszertanáról. A stílusgyakorlatok természetesen csak címükben emlékeztettek Négyesy László híres egyetemi "önképzőkör"-ének szabad fórumára (Az ősz professzor különben tanított még, szenvedélyes és szónokias hévvel, de írók nevelése helyett "Költői művek esztétikai fejtegetése" címen dörgő hangon szavalta kedves Petőfi-verseit, a katedrán ütögetve a ritmust.) Nagy J. Béla stílusgyakorlatain nem nevelődtek írók, nem vitatkoztunk ifjú zsenijelöltek műveiről, de akik hallgatták a előadását, fellengős, szép szavak helyett világos tájékoztatást kaptak a gondolattól a helyes kifejezéshez vivő, sokszor csalókán kanyargós útról, s közben kalauzunk feltárta előttünk a bebarangolt tájnak, a magyar nyelvnek egy-egy érdekes részletét, vonzó színeit, rejtett szépségeit és múltját: a lelkét. Nem sok hallgatójuk volt ezeknek a délutáni óráknak, s még kevesebb író nőtt ki e néhány év nemzedékéből, de ha megpróbálnám számra venni őket, úgy érzem, hogy Nagy J. Bélától tanulták a szó értékének megbecsülését, a világos, tiszta kifejezés tiszteletét, a nyelv ízei iránti érzéket és a gazdagságban való elmélyedést." Vissza

Tartalom

január-március
Nyelvművelés
Kovalovszky Miklós: Nagy J. Béla nyolcvanéves1
Papp László: Bárczi Géza hetvenéves5
Móra Mihály: A jogi szaknyelv új szótára7
Kollányi Teréz: Az egész mondatra vonatkozó ami kérdéséhez17
Moór Elemér: A házi "férgek" nevei nyelvünkben22
Nagy J. Béla: Egy helyesírási buktató29
Szűcs József: A vessző alkalmazása a határozói igeneves szerkezetek elkülönítésére31
Nyelv és iskola
Kovalovszky Miklós: Batsányi János a franciaországi változásokra36
Sellei Zoltán: Megnetofon-tanszalag a helyes kiejtésről41
Nyelvjárásaink
Szalai János: Újabb pótlás a polgárdi tájszavakhoz46
Kőhegyi Mihály: Nádlás48
Szó- és szólásmagyarázatok
Szabó T. Attila: Baj van Köpecen49
Zsoldos Jenő: Szótörténeti adatok55
Reuter Camillo: A cservágás - Cándra, candura, flandura60
Mikesy Sándor: Kendrusz63
Scheiber Sándor: Még egyszer a Kóréh64
Prohászka János: Kiegészítés a sörharang-hoz65
Molnár Antal: Nyitány66
Április-június
Nyelvművelés
Benkő Loránd: Beke Ödön91
Büky Béla: Hagyomány és újszerűség a mai budapesti keresztnévadásban92
Rácz Endre: "A birtokos jelző és társának" alakja106
Nagy J. Béla - Lőcsei Judit: Hogy nevezzük a nőket?110
Bakos József: Gárdonyi a magyar nyelv (Második közlemény)115
Aujeszky László: Az időjárási jelentések megfogalmazásának újabb kérdései127
Elekfi László: A nagykötőjel használata131
Áprily Lajos: Nem vette magának a fáradságot136
Erdődi József: A kulturált szó dicső pályafutása136
R. L. G.: Kagyló a pesti aszfalton138
P. G. P.: "Ju pi áj" és társai139
Íróink nyelve
Wacha Imre: József Attila: Kosztolányi140
Nyelv és iskola
Fábián Pál: Készül a magyar helyesírás kézikönyve150
Tompa József: Mondatelemzés155
A nyelvtudomány műhelyéből
Károly Sándor: Az alany és az állítmány elemzéséhez158
Nyelvjárásaink
Gregor Ferenc: A csallóközi három Paka tájszavaiból
Szó- és szólásmagyarázatok
Moór Elemér: A hét napjainak elnevezése nyelvünkben188
Szabó T. Attila: Fogadatlan prókátor196
Reuter Camillo: Surkuscher198
Mikesy Sándor: Árpádina200
Tompa József: Tantusz201
Implom József - Kőhegyi Mihály: A folyónevekből lett kutyanevekhez203
Zsoldos Jenő: Szótörténeti adatok206
Scheiber Sándor: Ki olaját nem fecsérli210
Július-szeptember
Nyelvművelés
Deme László: Helyesírási rendszerünk logikája229
Szathmári István: Geleji Katona István és a német "Sprachgesellschaft"-ok248
Székely Artúr: Nyomdászaink szerepe helyesírásunk kimunkálásában252
Fábián Pál: MÁV vagy Máv, tv vagy t-v?260
Mikesy Sándor: Becézőneveink helyesírása261
Szilágyi Ferenc: Emlékezés Kőrösi Csoma Sándorra263
Csapodi István: Tóth Béla levelei Csapodi Istvánhoz269
Deme László - Fábián Pál: A Helyesírási Tanácsadó Szótár új kiadásáról273
Íróink nyelve
Áprily Lajos: A versírásról275
Szabó Zoltán: Az egyéni sajátosságok megragadása a szépírói stílus vizsgálatában278
J. Soltész Katalin: Névdivat és irodalmi névadás285
Nyelv és iskola
Matijevics Lajos: A vajdasági diáknyelvből295
Szende Aladár: Egy újabb nyelvművelő könyvecske300
A nyelvtudomány műhelyéből
B. Lőrinczy Éva: Az Új Magya Tájszótár az előszerkezstés stádiumában302
O. Nagy Gábor: Egy új magyar szólás- és közmondásgyűjteményről306
Nyelvjárásaink
K. M.: Zala megye földrajzi neveinek összegyűjtése312
Hadrovics László: Történelem és művelődés a földrajzi nevekben315
Szó- és szólásmagyarázatok
Kiss Lajos: Rozmár320
Zsoldos Jenő: Pápai Jenő néhány szava321
Bálint Sándor: Módi ez is, mint Komáromba a félszöm324
Horgosi Ödön: Kismama325
Október-december
Nyelvművelés
Szabó T. Attila: Az évszázados Vadrózsák és a nyelvjáráskutató Kriza János349
Deme László: Helyesírási rendszerünk logikája (Második közlemény)357
Kniezsa István: Néhány szó -ll végű igéink történetéhez376
Ladó János: Családneveink kiejtési nehézségei382
Ruzsiczky Éva: Néhány gondolat a gondolatjel stilisztikai szerepéről392
G. Varga Györgyi: Mássalhangzó-váltakozásból eredő alakváltozatok a budapesti köznyelvben398
Nagy J. Béla: A mondatra vonatkozó ami412
Rácz Endre: Hadd legyen per!415
Kapás Ferenc: Cierna n/Tisou-i Átrakó Állomás vagy Cierna n. Tisou-i átrakó állomás?419
Íróink nyelve
Kovalovszky Miklós: A Rozsdatemető stílusa avagy a stílus rozsdatemetője421
Nyelv és iskola
Tompa József: Ragozástanunk vitatott kérdései és nyelvtani oktatásunk439
Nyelvjárásaink
Penavin Olga: Kórógy nyelvében található szláv szavak450
A nyelvtudomány műhelyéből
Papp Ferenc: A magyar szókincs lyukkártya-rendszerű feldolgozása457
Szó- és szólásmagyarázatok
Wacha Imre: Panganét, szurony és gyíkleső465
Horpácsi Illés: Horpács470
Kiss Lajos: Afrik - Alpakka - Csajka - Egyöntetű - Firlefánc - Mumus471
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1964. január-december Magyar Nyelvőr 1964. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
3.280 Ft
1.310 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba