1.039.443

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Pszichológiai Társaság V. Országos Tudományos Konferenciája

1981. március 4-6. - Előadáskivonatok

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Pszichológiai Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 249 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 16
Felolvasó ülés: Információfeldolgozás és -szervezés 17
Czigler István - Tölgyesi Miklós: Emlékezeti letapogatás:
Hogyan változik a reakcióid, ha a döntéshez szükséges lépések száma azonos marad
Habermann M. Gusztáv: A szemantikai és pragmatikai előfeltevések kérdése a humán információfeldolgozásban
Kónya Anikó: Az emlékezeti szerveződés fejlődésének mérési problémái
Marton Magda: Szakkádikus szemmozgás szerepe a formalátásban
Pléh Csaba: Kapcsolatok a szöveg szerkezete, felidézése
és kivonatolása között
Siklaki István: Megértés és anticipáció
Szentmiklóssy Margit: Beszédhangpercepciós vizsgálat /s/
és /sz/ réshangokkal a fonémaszimbólum képzés folyamatára
Szirtes József: A beszéd mozgásprogramjának összetettsége és a reakcióidő
Barkóczi Ilona - Komlósi Annamária - Séra László: Laterális
szemmozgás és verbális latencia szubcepciós és Bakan
helyzetben
Barkóczi Ilona - Séra László - Komlósi Annamária: Szubcepcióra utaló félteke funkciók EEG jelei
Erdélyi Alisza: A taktilis gnózis funkcionális aszimmetriájának kérdéséhez
Lukács Dénes: A kezesség szerepe a formális választásokban
Pataky Ilona: Adatok a jobb- és bal félteke szerepének
tisztázásához agysérült betegek tachisztoszkópos
vizsgálatával
Osmané Sági Judit - Mészáros Judit: A MAWI Képrendezési
Próba tartalmi sajátosságai a jobb- és bal agyféltekék organikus károsodásainál
Séra László: Féltekekülönbségek arcok emocionális kifejezésének észlelésében
Virág Anna: A gyakorlás hatása a fül-dominancia alakulására dallomészlelési feladatban
Felolvasó ülés: Viselkedés, emóciók, motiváció 35
Bende István: Járulékos és célszerű magatartásformák temporális kontrolljának vizsgálata emberen
Csépé Valéria - Karmos György - Molnár Márk: Magatartási
és szenzoros kiváltott potenciál változások összefüggése macskákon klasszikus averziv kondicionálás során
Czenner Zsuzsa - Rácz József: Szorongásos állapot vizsgálata az EEG, valamint a STAI és Brengelmann tesztek adatainak elemzésével
Kardos Lajos - Zöld Gyula: Diszkriminációs tanulás útvesztő jellegű elrendezésben
Karmos György - Molnár Márk - Csépé Valéria: Magatartási
kisérletekben regisztrált agykérgi kiváltott potenciálok intrakortikális összetevői
Sipos Kornél - Sipos Mihály: Ujabb adatok a szorongás mérésével kapcsolatban
Zétényi Tamás: Szivritmus variabilitás ismételt kreativ feladathelyzétben
FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 43
Felolvasó ülés
Csondorné Schüller Gabriella: Az "élő - élettelen" fogalmi kategória jellemzői 4-6 éves korban
Gefferth Éva: Tehetséges középiskolások személyiségprofiljának néhány jellegzetes vonása
Jarovinszkij Alexandr: Adalékok a kétnyelvű szocializációs fejlődéshez
Kakas Gizella: Agressziv és bűntudati reakciók helyzetspecifikus vizsgálata
Kalmár Magda - Barnáné Horváth Mária: A családi háttér szerepe a kreativitásfejlődésben óvodáskorú gyermekeknél
Királyné Dévai Margit: Az ideális Én tartalmi jegyeinek vizsgálata 11-14 éves korban
Páli Judit - Kalmár Magda: Modell segitségével történő tanulás hatása óvodáskorú gyermekek gondolkodási stratégiáira
Reök György: Anyai beszéd és csecsemővokalizáció
Rupp Mária: A külső-belső kontroll néhány korrelátuma óvodáskorú gyermekeknél
Salamon Jenő: összefüggések és eltérések divergens és féldivergens materializált /figurális/ feladatmegoldás fejlődésében
Salamon Jenőné: A divergens és konvergens gondolkodás fejlődésének eltérései középső és nagycsoportos óvodásoknál
Sugárné Kádár Júlia: A vokális kommunikáció kialakulásának feltételei és megjelenési formái a preverbális korban
III. GYÓGYPEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 56
Tematikus ülés: A Gyógygedagógiai pszichológia emberképe 57
Pálhegyi Ferenc: A gyógypedagógiai pszichológia emberképe /főreferátum/
Bődör Jenő: Általános és speciális vonások a fogyatékosok
fejlődésében
Csányi Yvonne: A kommunikációs zavarok jelentősége a szocializációban
Illyés Sándor: Emberkép és biológiai sérülés
Lányiné Engelmayer Ágnes: A szocializáció lehetséges útjai fogyatékosoknál: integráció - szegregáció
Balkay Sarolta: Habituációs vizsgálatok érzékszervi fogyatékosoknál
IV. KLINIKUS PSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 64
Ajkay Klára - Szakács Ferenc: Személyiségdimenziók megjelenése a pszichodráma játékok során regisztrált aktometriai mutatókban
Bagdy Emőke: Autogén tréning-tanulás élményszerveződési mintázatainak elemzése
Bagdy Emőke - Biró Gyula - Kardos György: Indikációs és metodikai megjegyzések az alkoholisták relaxációs és hipnoterápiás kezeléséhez
Bobay Kornélia: A relaxációs módszer alkalmazása perifériás keringési betegek kezelésében
Füredi János - Ajkay Klára: Szexuális zavarok terápiája pszichiátriai osztályon
Lórincz Jenő - Dömötöri Jenő - Varga Antal: Relaxációs és rövid explorációs eljárás kombinálása speciális gynekológiai szimptómák kezelésében
Lux Elvira: Autogén tréning a szülészetben és nőgyógyászatban
Mérei Ferenc: Az ellenállás csökkentésének két módja a pszichodráma-csoportokban
Popper Péter - Békés Judit - Glauber Anna - Vári Zsuzsa: Kisérlet a pszichoterápiás technika új módszerű oktatására
Pressing Lajos: Képi szimbolizációs folyamatok és azok pszichoterápiás alkalmazási lehetőségei
Puskás Erika: Kombinált zeneterápia
Szilágyi Vilmos: Pszichoterápiás módszerek alkalmazása a szexuálterápiában
Felolvasó ülés 78
Angyalos Gézáné - Kapusi Gyula - Kardos György: Adatok a korai demencia jellemezte alkoholos karakteropátiáról
Biró Gyula: Hipnózis az alkoholisták pszichoterápiás kezelésében
Csusz Klára: A Rorschach és MMPI tesztek pszichodiagnosztikai összefüggéseinek vizsgálata
Dobos Emőke: A döntés a nagycsoportban
Fazekas Ilona: Borderline esetek Rorschach vizsgálatáról
Fejes András: Mozgáskárosodottak társadalmi újrabeilleszkedésének néhány pszichológiai vonatkozása
Iván László: Időskorúak szociális izolációjának néhány szempontja: Az egyedüllét és magány
Iván László: Időskoruakkal szembeni beállitódások és előítéletek vizsgálatai
Karczag István, Juhász Pál: Városi lakosság viselkedése lelki betegségekkel szemben
Kapusi Gyula: Uj mutató az organikus hátterű intelligencia-hanyatlás mérésére a MAWI tesztben
Kelemen Jánosné: Az intelligencia teljesitmény struktúrájának alakulása temporális epilepsziában szenvedő betegeknél
Keleti Judit: Az öngyilkosságkutatás dilemmáiról és buktatóiról
Kiss Rózsa: A szociális öreggondozás helyzete Magyarországon
Komlósi Piroska - Flaskay Gábor: Adalékok a zárt és nyitott pszichoterápiás csoportok pszichológiai sajátosságaihoz
Konta Ildikó: Zeneterápia pszichotikusok csoportjában
Limbekné Ignácz Piroska: "100 szó" - új módszer
Lipcsey Attila - Nagy Endre - Révész Tamás - Rózsa András - Bánfalvy Erzsébet: Egy betegség, amelyről nem szivesen veszünk tudomást: a hisztéria
Magos Tibor: A Lykken-féle útvesztő-tanulási kisérlet reprodukálása normális, egészséges személyekkel
Moussong-Kovács Erzsébet - Fazekas Ilona - Kopp Mária: A spirál utókép alakulása különböző kisérleti feltételek függvényében
Nagy Endre - Bánfalvy Erzsébet - Révész Tamás - Rózsa András - Lipcsey Attila: A pszichológiai vizsgálatok jelentősége a biológiai pszichiátriai kutatásokban
Pető Bertalan - Nemessuri Judit - Felsővályi Ákos: Az FM /felület - mélység/ személyiségdimenzió alakulása endogén pszichózisok kórlefolyása során
Pető Zoltán - Hunya Péter: Pszichopatológiai tünetek és szociális hátterük vizsgálata kérdőiv tesztek statisztikai elemzésével
Pisztora Ferenc: Kisérlet a nagyzásos téveszmék körének szociális értékorientációk alapján történő kibővitésére és újbóli osztályozására
Révész Tamás - Rózsa András - Bánfalvy Erzsébet - Nagy Endre - Lipcsey Attila: Nem pszichiáter kórházi orvosok attitűdje pszichiátriai betegekkel szemben
Rózsa András - Révész Tamás - Nagy Endre - Bánfalvy Erzsébet - Lipcsey Attila: Bálint-csoportok tapasztalatai pszichológiai-pszichiátriai szempontból
Safir Erika: Skizofrének közvetlen /felismeréses/ emlékezeti teljesítményének vizsgálata
Schád László - Szabó Sándorné - Schádné Zámolyi Judit: Alkoholisták személyiségvizsgálata: női alkoholizmus
Simon Lajos - Pethő Bertalan: Klinikai gondolkodásvizsgálati séma /KGS/ alkalmazása pszichózisok katamnesztikus vizsgálatában
Szakács Ferenc - Pressing Lajos: Empirikus profilanalizissel feltárható intelligencia-deficit szindrómák
Szalay Mária: Traumás amputáltak társadalmi újra-beilleszkedését befolyásoló tényezők pszichológiai vizsgálat
Szegedi Márton: A percepciós és gondolkodási folyamatok személyiségjellemzők alakulása a paranoid tüneteket mutató, de különféle diagnosztikai kategóriába tartozó pszichiátriai betegeknél
Zöld Bálint - Pethő Bertalan - Tóth Tibor - Tolnai Judit - Rásonyi György - Révai Katalin: A dimenzionális szinteszt elvi alapjai és alkalmazhatósága
Zöld Bálint - Tringer László - Berkó Irma - Matuzsinka Ferenc - Mórocz Kenéz - Papp Mária - Pintér Katalin - Veér András: Csoport pszichoterápiás folyamatok követése szociometriai módszerrel
KLINIKAI GYERMEKPSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 112
Felolvasó ülés
V. Binét Ágnes: A gyermeki gondolkodás megnyilvánulásai a pszichoterápia folyamán
Geiger Ágota - Berghammer Rita: Külső kontroll, érzelmek felismerése és kifejezése kövér gyermekeknél
Gerő Zsuzsa: A gyermekkori esztétikus rajzolás hatása a kreativitás további fejlődésére
Halász Anna: Tehetséges serdülők pszichés problémáiból: tehetségélmény
Hegedűs Imre: Adolescensek pszichoszociális problémái
Hirsch Margit: A pszichoterápia folyamatában érvényesülő egyes kommunikáció minőségek
Kovácsné Honthy Kinga: Csoport-zeneterápia /aktiv és receptiv/ és vizuális módszerek lehetőségei a neurotikus gyermekek komplex kezelésében
Lak Lajosné - Gusztos Erzsébet: Interperszonális kapcsolatok alakulása krónikusan beteg gyermekek családjában
Marcsekné Klaniczay Sára: Szempontok dadogó gyermekek pszichoterápiájához
Nemes Livia: Pszichoterápia a serdülés kezdeti szakaszában
Palotás Gábor: Tanulási zavarban szenvedő gyermekek helyzete hazánkban
Polcz Alaine: Nyitott és zárt gyermekosztályok
Ranschburg Ágnes - Fehér József András: Kisérlet a kreativ személyiség-integráció elősegitésére
Vikár György - Alpár Zsuzsa: Gyászreakciók a gyermekkorban
Virág Teréz: Gyermekterápia - szülőterápia
Zilahi Erzsébet: A nondirektiv játékterápiás módszer alkalmazása a gyermekterápiában
VI . KRIMINÁLPSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 129
Boros János: Az erőszak és a szociális státus összefüggése börtönbüntetésüket töltő visszaeső elitéltek esetében
Demény Vera, Csókay László: Deviáns speciális nevelőotthonban nevelkedő gyermekek igényszintvizsgálatának tapasztalatai
Lengyel Zoltán: A pártfogó felügyelet pedagógiai eszközei és hatásai
Münnich Iván: Szociopátia és a nyilt agresszió
Pál László: Az önkormányzat kisérleti alkalmazásának kriminálpedagógiai és kriminálpszichológiai problémái a hazai büntetésvégrehajtásában
Puruczky Erzsébet: Fiatalkorú kriminálisok reszocializációs folyamat-vezetése egy sajátos speciálkollégium keretei között
Tóth Tihamér: A bűncselekmények motivumainak viktimológiai elemzése
VII. MUNKAPSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 137
Tematikus ülés: Az ipari alkalmasság problémái 138
Hornyák Józsefné Tölgyesi Ida: Az alkalmasság és a beválás vizsgálatának módszertani problémái egy ipari nagyvállalatnál
Dienes Erzsébet: Szervező szakemberek pályakövetelményrendszerének meghatározása
Dulin Jenő: Egy új alkalmasságvizsgálati rendszer teoretikus és gyakorlati megközelitése
Kiss György: A pszichológia ipari alkalmazásának kezdetei Magyarországon
Ried József - Fodor Miklós: A benzol expozicióban dolgozók preventiv munkapszichológiai vizsgálata
Steffek Gyula: A felnőttkori személyiségfejlesztés kérdései
Tematikus ülés: A közlekedéslélektan problémái 145
Andrássy Béla: Általános magatartási diszpoziciók és közlekedésspecifikus beállítottságok tipusos magatartás-befolyásoló hatásai taxi gépjárművezetőknél
Draskóczy Magdolna: A közlekedési magatartás pszichológiai és környezeti meghatározói
Honti B. László: A humanista munkapszichológia lehetőségei
Makai Jolán: Az énkép-stabilitás megőrzésére irányuló elháritó mechanizmusok képzési hatékonyságot csökkentő szerepének kisérleti igazolása sikertelenül vizsgázó
gépjárművezető jelölteknél
Tematikus ülés: A müszaki lélektan problémái 150
Antalovits Miklós: Az időoptimális szabályozási stratégia kialakulásának vizsgálata számitógéppel szimulált technológiai folyamatnál
Geréb György: A vigilancia munkapszichológiai szemléletmódjának néhány kérdése
Hódos Tibor - Csór Éva - V. Fekete A.: Folyamatos műszakrendben dolgozó gázüzemi operátorok pszichológiai igénybevételének értékelése
Kaucsek György - Simon Péter: Üzemi körülmények között végzett pszichofiziológiai igénybevételi vizsgálatok néhány módszertani tapasztalata
Klein Sándor: Kisérlet operátori modell-tevékenység eredményességének előrejelzésére
Korda György: Számjegyvezérlésű szerszámgépen végzett munkatevékenység pszichológiai elemzése
Szent-Imrey Tamás: A munkamozgások pszichológiai hierarchiája elemzésének néhány tapasztalata rövid ciklusidejű munkatevékenységnél
Tematikus ülés: A munka-szociálpszichológia problémái 158
Benkó Ilona: Munkahelyi kötődés és fluktuáció
Borgos György: Adatok a feladat-orientált és kapcsolat-orientált vezetői attitűd személyiséglélektani hátteréhez
Járó Katalin: Vezetők a szervezeti cél és a csoportérdek ütközőpontjában
Lukácsné Mezei Éva: Tudásfelesleg, a feleslegesség tudata
Papp Ágoston: A munkával való megelégedettség helye a munkahelyi magatartást befolyásoló tényezők empirikus modelljeiben
Perczel Tamás: A munkához való konkrét viszony strukturális módosulása, mint a munkavégző szerephez való teleologikus alkalmazkodás szubjektív tükröződése
Púpos László: A vezetővé válás pszichoszociális folyamata
Radnai Dános: A munkaerő átcsoportosítás néhány pszichológiai aspektusa
Urbán-Frendl Ildikó - Szász Gabriella: Érdekek és elvárások kereszttüzében - A csoportvezetői magatartás paradoxonai
VIII. PÁLYALÉLEKTANI SZEKCIÓ 168
Tematikus ülés: A fejleszthetőség lehetőségei és határai pályaválasztási tanácsadásban 169
Árkosyné Bába Blanka: Pályaválasztási szaktanácsadáson résztvett fiatalok nyomonkövetése: pályafejlődésük tanulságai
Herskovits Mária: A pályaválasztási tanácsadás lehetőségei és felelőssége inadekvát pályaválasztási tervek esetében
Sarlós Katalin: Néhány gondolat a serdülő fiatalok önismeretének és fejlődési lehetőségeinek összefüggéséről
Várkonyi Vilma: Az értékidentifikáció kérdéseinek tisztázása a pedagóguspályára készülő fiatalokkal
Nagy Magdolna: Gondolatok a "hátrányos helyzet" pszichológiai értelmezéséről a pályaválasztási szaktanácsadás nézőpontjából
Felolvasó ülés 175
G. Tóth Mária: Módszer a személyiség-képesség kongruencia megismerésére az intelligencia tesztek alkalmazásában
Keményné Pálffy Katalin: A pedagógiai pályaorientáció motívumainak vizsgálata középiskolások körében
Rajnai Nadinka: A felsőfokú intézményekben továbbtanulni szándékozók énképének néhány sajátossága
Ritoók Pálné: A serdülő- és ifjúkori, valamint a korai felnőttkori krizisek összefüggései a pályaszocializáció folyamatával
Szilágyi Klára: A személyiségfejlődés néhány kérdése a felsőfokú képzés hatására
Szőnyi Magda: Pszichológiai felkészités az orvosi pályára - Módszertani munkahipotézis
Völgyesy Pál: Végzős egyetemi hallgatók beilleszkedésének pszichológiai kérdései
Zakar András: A pályaválasztási értékorientáció vizsgálata középiskolai tanulók körében
PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 184
Tematikus ülés: A társas kapcsolatok szerepe a személyisegfejlesztésben 185
Duró Lajos: A csoport fejlődés longitudinális vizsgálata középiskolai osztályokban
Gádor Anna: A T-csoport módszerének alkalmazása a pedagógusképzésben
Gádorné Donáth Blanka - Gáspárné Zauner Éva - Mohás Livia:
A művelődési hátrány következtében előállott személyiségvonások és magatartásformák ellensúlyozása serdülőkoruak önismereti csoportjaiban
Gergencsik Eszter: 10-14 éves tanulók osztályközösséggel szembeni attitűdjéről
Keczer Tamás: Gimnáziumi osztályközösségek személyközi
kapcsolatainak fejlődése a fakultativ rendszerű oktatás feltételei között
Körmendy Györgyi: Pedagógusok pszichológiai továbbképzése csoportdinamikai módszerrel
Riesz Béla: Közösségi értékorientációk vizsgálata serdülőkorú tanulók körében
Dancs István: A tanulási- és a pályamotivációt befolyásoló tényezők vizsgálata szakmunkástanulók körében
Demeter Katalin: A fejlesztő értékelés hatása a tanulásra kisiskolásoknál
Fekete József: A műszaki oktató személyiségének néhány jellemző vonása
Gáti Ferenc: A pedagógiai-pszichológiai koncepció teljesebb megvalósulásának akadályai a nevelőotthonokban
Gergely Jenő: A fakultativ tárgyak választásának inditékai gimnáziumi osztályokban
Kelemenné Tóth Éva: Tantárgyteszt vizsgálati eredmények összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel és néhány képesség- és személyiségtényezővel
Klein Sándor - Habermann Gusztáv: Az új általános iskolai matematika tanitási módszer pszichológiai hatásvizsgálata 5. és 6. osztályosok országosan reprezentatív mintáján
Kósáné Ormai Vera - Kürti Istvánná: Hogyan észlelik a pedagógusok a jól és rosszul beilleszkedő tanulók személyiségszféráit?
Kósáné Ormai Vera - Zánkay András: Szempontok az iskolai konfliktusszituációk pedagógiai megoldásmódjának elemzéséhez
Kozéki Béla: A teljesítmény motivációja az iskoláskorúak motivációs rendszerében
Kürti Jarmila: A szocializációs tényezők szerepe a tanulói személyiség kibontakozásában
Nagy Attila: A 10-14 éves korosztály olvasási kultúrájáról - lélektani megközelítésben
Nagy László: Az ismeretek exteriorizációja a tanulás és munka kapcsolatának szemszögéből
Porkolábné Balogh Katalin: A potenciális tanulási és magatartási zavarok korai komplex szűrése
Rácz Fodor Benő: A gondolkodási tevékenység intenziv fejlesztése és a kreativitás változása közötti összefüggés értékelése kibernetikai - matematikai módszerekkel
Rókusfalvy Pál: A diagnózis és a fejlesztő hatás összekapcsolása a pszichológiai képzés hatékonyság-vizsgálatában
Schmidt Ibolya: A konstruktiv életvitelről a konfliktuskutatás alapján
Stuller Gyula: Teljesitménymotivációs személyiségtípusok és a tanulmányi teljesítmény összefüggései
Szabó Pál - Kismartoni Bea - Koroknay Gusztávné: Kisérlet a lassabban fejlődő, korrekcióra szoruló gyermekek óvodáskorban történő kiszűrésére
Szitó Imre: A műszaki rajz oktatásának pszichológiai összetevői
Veczkó József: A serdülőkori tantárgy kedvelés szerepe a felnőttek kognitiv önfejlesztésében
SPORTPSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 215
Felolvasó ülés 216
Bihari Ottó: Munka- és sporttevékenység mozgásszerkezetének vizsgálata
Borsos Ilona: Nehézatléták sportspecifikus személyiségjegyeinek összehasonlítása Cattell-féle személyiségvizsgáló eljárással
Budavári Ágota - Komlósi Piroska: Tapasztalatok csoportdinamikai szempontok érvényesítésével csapatsportok pszichológiai segítésében
Büchler Róbert - Bihari Ottó: A mozgásszerveződés néhány kritikus mozzanatának vizsgálata sportolókon
Csider Tibor - Barta Zsuzsanna: Minősitett sportoló személyiségvizsgálata
Nagy György: A sportpszichológia fejlődési tendenciái és fejlesztési lehetőségei
Nagykáldi Csaba - Csider Tibor: Személyiségvonások és igényszint kapcsolata sportolóknál
Vura Márta - Sipos Kornél: Kisérlet a futással kapcsolatos attitűd pszichológiai-, antropológiai- és teljesítmény összetevőinek komplex vizsgálatára
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ 225
Tematikus ülés: A társadalmi identitás 226
Buda Béla: Az identitásfogalom a szociálpszichológiában
Csepeli György: A nemzeti hovatartozás kategóriája az identitásban
Hunyady György: A történelmi tárgyú megismerés mint szociális percepció
Mérei Ferenc: A perem-helyzet egyik változata: a szociálpszichológiai kontúr
Pataki Ferenc: A szociális identitás kognitiv szerveződése
Váriné Szilágyi Ibolya: Tudatos és nem-tudatos kategorizációs szempontváltozások foglalkozási szerepek megítélésében
Tematikus ülés: A társadalmi mobilitás és változás szociálpszichológiai kérdései 233
Erdélyi Ildikó: Személyközi viszonylatok változása a családban
Habermann M. Gusztáv - Klein Sándor: Művelődési hátrány releváns tanulói személyiségösszetevők faktorstruktúrája 5-6 osztályos általános iskolások körében
Horváth Szabó Katalin: Falusi populáció körében végzett intelligenciavizsgálat
Janzsó Szilvia: Az interperszonális hatékonyság és szereprendszer összefüggése néhány személyiség-jellemzővel
Molnár Péter: Az egyéni mobilitás társadalmi és személyiség feltételei
Solymosi Zsuzsa - Székely Mária: A mobilitás társadalmi és egyéni hatásai három mérnök-évfolyam összehasonlító vizsgálatának tükrében
Varga Károly: A kutatói mobilitás néhány szociálpszichológiai tényezője
Veres Sándor: A társadalmi mobilitás mint legitimációs mechanizmus
Felolvasó ülés: Szociálpszichológia és pszichológiatörténet 242
Balogh Tibor: Adalékok az "egyensúly" szociálpszichológiai interpretációihoz
Csillagné Gál Judit: Révész Géza tudományos tevékenységének főbb eredményei
Erős Ferenc: A magyar társadalomlélektani gondolkodás fejlődésének néhány tendenciája 1945-ig
Kiss György: Posch Jenő pszichológiai gondolatai
Engländer Tibor - Farkas Éva: Hipotézisváltás és kognitív strukturálódás
Halász László: Az irodalmi mü emlékezeti feldolgozása
Oláh Attila: Egy új módszer a külső-belső kontroll attitűd mérésére
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv