1.027.651

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1994. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője XXXIX. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.643 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Németh G. Béla: Az irodalomtudomány néhány hazai kérdéséről1
Vicsek Tamás: Fraktál hegygerincek kialakulása eróziós modellkísérletekben8
Holló János: Nem konvencionális élelmiszerek16
Egyed Ákos: Erdély civilizációja a dualizmus korában20
Fenyő István: Eötvös József, az író politikus és a politikus író31
Réti György: Teleki Pál és az olasz orientáció39
Interjú
"... mi is a nagymarosi vízerőmű igaz története?" Beszélgetés Mosonyi Emil akadémikussal (Szentgyörgyi Zsuzsa)47
Viták-vélemények
Garai László: Természettudomány-e a pszichológia,62
Hozzászólnak: Pléh Csaba, Fehér Márta, Vajda Zsuzsa, Buda Béla74
Tudománypolitika
Egy "eretnek" gondolat az akadémiai kutatóhelyek csoportosításáról (Tétényi Pál)82
Testületi hírek
Ajánlások az Alföld fejlesztésére84
Kitekintés
Kiss Dezső: Véget ért egy amerikai álom...92
A tudományos műhely problémái
Néhány meggondolás a tudományelemzésről (Solymosi Frigyes)99
Megemlékezés
Ancsel Éva (Tengelyi László)101
A tudomány történetéből
Vargha Domokosné: A Royal Society első három magyar tagjáról108
Könyvszemle
Kádár Zoltán-Priszter Szaniszló: Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban (Matskási István)120
Pethő Bertalan: A tudás színeváltozásai - avagy a posztmodern kaland (Balogh Tibor)122
Beérkezett könyvek124
Fanyar tudomány128
2. szám
Niederhauser Emil: A nemzeti mozzanat a kelet-európai törétnetírásban a hosszú 19. század második felében129
Heller Ágnes: A társadalomtudományok hermeneutikája143
Singer Dénes: Fuzzy halmazok és a lehetőségek logikája163
Gidai Erzsébet: Magyarország a XXI. század küszöbén174
Kutatás és környezet
Mészáros Ernő: Az anyagáramlás szerepe az éghajlat szabályozásában183
Tudománypolitika
Láng István: Az Akadémia tudományos bizottsági hálózatáról190
Viták - vélemények
Czelnai Rudolf: Történeti ökológia kérdőjelekkel200
A tudományos műhely problémái
Mit is jelent a világszínvonal a kutatásban? (Solymosi Frigyes)204
Megjegyzések egy kutatásértékelési tanácskozás ürügyén (Vinkler Péter)208
Tudományos továbbképzés, fokozatszerzés - japán támogatással (Tarnóczy Mariann)214
Jegyzet
Esély fiataloknak (Győri Ervin)216
Biodiverzitás túltengés217
Kitekintés
Föderalizmus vagy autarkia (Meszerics István)218
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Pannonhalmi Kálmán)225
A tudomány történetéből
Retter Gyula-Szentgyörgyi Zsuzsa: A Jedlik-Siemens sorskettős folytatódik227
Kónya Sándor: változatosság és állandóság235
Könyvszemle
N. Szabó József: Értelmiség és rendszerváltás (1944 ősze - 1946 ősze) (FÓnai Mihály)247
Égető Melinda: Az alföldi paraszti szőlőművelés és borkészítés (Gunda Béla)250
Környezetvédelmi lexikon I-II. (Sperlágh Sándor)251
Arthur E. Imhof: Elveszített világok (Balogh Tibor)253
Fanyar tudomány256
3. szám
Méhes Károly: Genetika az orvosi gyakorlatban257
Stephen J. Roth: Emberi jogok: a zsidó tapasztalat273
Nagy Mihály: A Seuso-kincs pannoniai kapcsolatai289
Eszmék - értékek
Fehér Ferenc: A szabadság és a "szociális kérdés". Hannah Arendt elmélete a francia forradalomról301
Tudománypolitika
Pungor Ernő: Magyarország részvétele az EUREKA-ban312
Solymosi Frigyes: A magyar tudományos eredmények nemzetközi elismertségéről317
A tudomány történetéből
Vizi E. Szilveszter: Az "Orsós-ügy" avagy a tudós felelőssége326
A tudományos műhely problémái
Vértes Edit: Egy megosztott akadémiai díj történetéhez335
Az EK közép-kelet-európai tudományos és technológiai programjai (Serfőző Gusztáv)341
Áthatások
Degas táncosnői és a molekulák konformációja (Hargittai István)344
Kitekintés
A szegénység visszatérése (Fenyő Béla); Atomreaktor helyett "energiaerősítő" (F. B.); Ki vehteti az első követ? (Sz.Zs.) Paracelsus orvostörténelmi jelentőségéről (Birtalan Győző) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)346
Tudományos élet
Az ICSU 24. közgyűlése (Berényi Dénes)353
Megemlékezések
Hoch Róbert (Falusné Szikra Katalin)355
Ember Győző (Benda Kálmán)357
Könyvszemle
Juhász-Nagy Pál: Az eltűnő sokféleség (Fekete Gábor)360
Lizanec P. N.: A Kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza I. (Kontra Miklós)362
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve I. (Gunda Béla)364
Kozma Pál: A szőlő és termesztése (Tomcsányi Pál)365
Stoyan Gisbert-Takó Galina. Numerikus módszerek 1. kötet (Scharnitzky Viktor)368
Beérkezett könyvek300
Fanyar tudomány372
Az OKTK 1993. évi nyertes pályázatai373
4. szám
A tudomány a jövő Európájában
J. P. Revol: A tudomány szerepe az 1990-es években386
Lajtha Ábel: Az idegtudományok szerepe a jövő Európájában393
Andorka Rudolf: A tudomány az emberiség szolgálatában402
A munkabizottságok üléseiről: Leszek Kuzniczki-Pálinkás József; Sir Anthony Epstein-Vizi E. Szilveszter, László ERvin-Szelényi Iván411
Lajtha György-Schmideg Iván: A távközlés fejlődése és fejlesztése417
Nováky Erzsébet-Hideg Éva-Kappéter István: Jövőorientáltság a mai magyar társadalomban431
Fogalmak - értelmezések
Kende Péter: Politikai közösség és nemzet443
Viták - vélemények
Markó László: A Kémiai Osztály tudományos hátországa455
Kovács Ferenc: Kulcsszerepben - szereptévesztés nélkül459
Szentgyörgyi Zsuzsa: Egy rabló-pandúr elmélkedései463
Tudománypolitika
Szántó Borisz: Magyarország innovációs elmaradása 1990-ig469
Áthatások
A hét egydimenziós szimmetria-tércsoport magyar hímzéseken (Hargittai István és Lengyel Györgyi)481
Megemlékezés
Rapcsák András (Tamássy Lajos)483
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról
Termékoltalom Magyarországon (Sümeghy Pálné-Adler Györgyné)485
A tudomány történetéből
W. Salgó Ágnes: Százötven éve született a híres bibliofil. Apponyi Sándor494
Köpeczi Béla: Az Apponyi-gyűjtemény történeti forrásértéke500
Könyvszemle
Forradalom a laboratóriumban (Csepeli György)503
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára (B. Lőrinczy Éva)506
Fekete Lajos: A hódoltság török levéltári forrásai nyomában (Horn Ildikó)508
Fanyar tudomány
5. szám
Törvény a Magyar Tudomány Akadémiáról
Élet-halál kérdések
Az ország népességének fogyása (Tóth Pál Péter)513
Hablicsek László: Új népesség-előreszámítás514
Farkas Ilona: A daganatos halálozás helyzete Magyarországon524
Cseh-Szombathy László: "Valóban fontos-e, hogy mennyien vagyunk?"540
Miltényi Károly: "...legalább 30 évet elvesztettünk"543
Szabó Kálmán: "... századunk tízes éveiben született meg az utolsó női korosztály, amely még reprodukálta önmagát"549
Pritz Pál: Horthy Miklós és Edmund Veesenmayer552
Nánai László: Disszipatív struktúrák: lézerfény - anyag kölcsönhatás563
Szentgyörgyi Zsuzsa: A magyar elektronikai ipar összeomlása573
Viták - vélemények
Az Akadémia munkabizottságainak jelentősége a múltban és a jövőben (Burger Kálmán)588
Az Akadémia tulajdonképpen biozottságaiban él (Tarján Imre)590
Van kiút a nagymarosi gödörből! (Kerényi A. Ödön)597
Évfordulók
A Középiskolai Matematikai Lapok centenáriuma. Ha fülelünk (Esterházy Péter)603
125 éves a Természettudományi Közlöny (Beck Mihály)606
Testületi hírek
Az elnökség napirednjén (Horváth László)608
A tudomány történetéből
Bogoly József Ágoston: A szövegkritikai filológia fölénye610
Könyvszemle
Eiben O. B., Barabás A., Pantó E.: The Hungarian National Growth Study - Eiben O. G., Farkas M., Körmendy I., Paksy A., Varga Teghze-Gerber Zs., Vargha P.: A budapesti longitudinális növekedésvizsgálat, 1970-1988. (Mézes Károly)619
Timár Lajos: Vidéki városlakók (Enyedi György)621
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár V. He-Jü. (Büky László)622
A. Anzerbacher: Bevezetés a filozófiába (M. Kondor Viktória)624
Beérkezett könyvek627
Fanyar tudomány630
Kiefer Ferenc: A magyar nyelv mint a modern kommunikáció eszköze631
Eckhardt Sándor: Új utak a rák gyógyszeres kezelésében643
Lackó Miklós: A zsidó értelmiség a Holocaust előtt651
Agrárgazdaság - agrárpolitika
Csáki Csaba: Merre tart Közép-Kelet-Európa mezőgazdasága?659
Romány Pál: Átalakuló mezőgazdaság - megváltozó agrártársadalom669
Élet-halál kérdések
Augusztinovics Mária: Születés és halál683
Kutatás és környezet
Michelberger Pál: Közlekedés és környezet699
Viták - vélemények
Hoch Róbert: Az ökonómus Marx703
A magyar tudományos eredmények nemzetközi elismertségéről
Markó László: Nem túl szép a menyasszony?708
Burger Kálmán: Eredményesség és hivatkozás710
Solymosi Frigyes: Válasz713
A tudományos műhely problémái
Új igazgatók (Pritz Pál - Teplán István)716
Megalakult az Akadémia Kutatásértékelési Bizottsága (Berényi Dénes)720
Interjú
PET-központ Debrecen. Beszélgetés Gulyás Balázzsal (Montskó Éva)723
Szellemi értékek hasznosítása
Állatok és állatfajták szabadalmaztatási lehetősége (Szarka Ernő)733
EURÉKA (Sulyok Béla)742
Megemlékezés
Megkésett búcsú Antoni professzortól (Lapis Károly)743
Könyvszemle
Lajtha László Összegyűjtött írásai (Gunda Béla)748
Budapest Lexikon (Buza Péter)750
Sárközy Tamás: A privatizáció joga Magyarországon (Major Iván)752
Gondolatok a könyvtárban (Földi Tamás)754
Fanyar tudomány758
7. szám
Az MTA 1994. évi 154. közgyűlése
Kosáry Domokos: Egység és reform759
Határvonalhoz értünk766
Keviczky László: "Kinek a reformja, kinek az Akadémiája?"773
A főtitkár szóbeli beszámolója796
Korreferátumok (Vígh László, Ungváry Ferenc, Inotai András)804
Az Akadémia 1995. évi költségvetési javaslatáról (Csomó István)809
Beszámoló a közgyűlésről811
Akadémiai Aranyérem: Donhoffer Szilárd825
Akadémiai Díjak825
Illés Erzsébet: Egy üstökös találkozása a Jupiterrel827
Kutatás és környezet
A Szigetköz környezettudományi kutatása836
Tudománypolitika
Mádl Ferenc: EU(EK) és más külső erőforrások a magyar felsőoktatásban853
Viták-vélemények
Tudományos bizottságok ma és holnap (Bánki M. Csaba)860
Legyen ez a tudományos osztályok belügye (Szántay Csaba)864
Kitekintés
Sötét égbolt az orosz tudomány felett (Szentgyörgyi Zsuzsa); A Rockefeller-alapítvány Közép- és Kelet-Európában a két világháború között (Fenyő Béla); Fenntartható fejlődés - fenntartható városok (F.B.); Olasz történész az "Erdély" kötetről (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)865
A tudomány történetéből
Ladányi Andor: A VKM listái873
Könyvszemle
Középkori históriák oklevelekben (1002-1410) (Zsoldos Attila)879
Csutak Vilmos: Közösség és művelődés (Köpeczi Béla)882
Horthy Miklós dokumentumok tükrében (Pritz Pál)884
Rejtő István: Mikszáthiáda (Végh Ferenc)886
Batsányi János összes költeményei (Kovács Győző)888
Selmeczi Kovács Attila: A magyarországi olajnövény kultúra (Chikány Béla)889
Beérkezett könyvek892
Fanyar tudomány894
8. szám
Acélok, műszaki polimerek és kerámiák
Sziklavári János: Az acélipar válsága896
Czikovszky Tibor: Új minőségek a szerkezeti műanyagokban912
Szépvölgyi János: Korszerű műszaki kerámiák928
Andorka Rudolf: Népesedési problémák - világméretekben Európában és Magyarországon944
Ritoók Zsigmond: "Vagy gyönyörködtetni akarnak, vagy használni a költők"959
Fogalmak - értelmezések
Nyíri Kristóf: A hagyomány fogalma969
Viták - vélemények
Fő kérdések: a színvonal (Dohy János)981
Jegyzet
Berényi Dénes: Fejlődés vagy tévút - merre van előre az emberiség számára?984
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Pannonhalmi Kálmán)987
Az MTA 1994. évi rendes közgyűlésének határozatai987
Áthatások
A kétdimenziós szimmetria-tércsoport magyar mintákon (Hargittai István és Legyel Györgyi)991
A tudomány történetéből
Juhász Gyula: Tanúvallomás egy korszakról994
Megemlékezés
Benda Kálmán (R. Várkonyi Ágnes)1005
Könyvszemle
Hajnal István: Tanulmányok. Technika, művelődés (Batári Gyula)1011
Az érem másik oldala (Bencze Gyula)1012
Csepeli György: Nemzet által homályosan (Murányi István)1014
Surányi Róbert: A brit munkáspárt és a Szovjetunió (1917-1924) (Krausz Tamás)1017
Fanyar tudomány1022
9. szám
Kossuth Lajos az újabb kutatások tükrében (K.B.)1023
Ruszoly József: Kossuth és a magyar alkotmányfejlődés1024
Varga János: Társadalmi út és törvényhozás Kossuth politikájában1039
Németh G. Béla: "Nagysággal gyengeség, gyengeséggel nagyság..."1045
Ács Tibor: Kossuth Lajos tagajánlásai az Akadémián1053
Detrekői Ákos: Környezetvizsgálat - geoinformatika1061
Sasvári Lajos: Két tudományág keresztútján1096
Köpeczi Béla: A modern román és magyar történetírás vitája a Hunyadiak származásáról1077
Fogalmak - értelmezések
Deák Péter: Biztonságpolitikai előrejelzések módszertani kérdései1084
Viták - vélemények
Intézetpótló szerep (Palló Gábor)1092
Kit válasszunk az Akadémia Tagjává? (Berényi Dénes)1096
"Hallassák hangjukat a reformot akarók!" (Solymosi Frigyes)1099
A Stacioner népességmodellről (Valkovics Emil)1102
Jegyzet
A magyar nyelv mint a tudomány kommunikáció eszköze (Szentgyörgyi Zsuzsa)1114
Tudományos élet
Tarján Imre: Mintavétel a biofizika hazai területéről1117
Testületi hírek
A magyar élelmiszeripari kutatás helyzetéről (Holló János)1124
A tudományos műhely problémái
Ádám Antal: "EGI" után "EUROPROBE"1126
Rózsa György: Országos szakirodalmi információellátás - akadémiai információellátás1131
Hálózati könyvtár - országos szerepkör (Faragó István)1136
Könyvszemle
Régiók és városok az olasz modernizációban (László Mária)1138
Vajda György Mihály: Keletre nyílik Bécs kapuja (Végh Ferenc)1142
Horváth Gyula: Tanulmányok Latin-Amerika történetéből (Szilágyi István)1144
Quittner Pál: Adatbáziskezelés a gyakorlatban (Scharnitzky Viktor)1146
Fanyar Tudomány1150
10. szám
Fenntartható fejlődés
Enyedi György: Fenntartható fejlődés - mit kell fenntartani?1151
Czelnai Rudolf: A nemlineáris globális feladvány1161
Major György, Faragó Tibor, Pálvölgyi Tamás: A levegőkörnyezet nagytérségű változásai1170
Mátyás Csaba: Egy megújítható erőforrás hasznosításának évszázados tanulságai1184
Ormos Mária: Boldogság-ideológiák a XX. században1189
Papp Ferenc: Számítógépek és nyelvész-gondolatok1202
Eszmék-értékek
Vámos Tibor: Bizonytalanság és új racionalitás1209
Interjú
"Csak a matematika az, ami mindenütt egyforma." Beszélgetés Lax Péter matematikussla1212
Viták-vélemények
Nagyobb hatáskört és önállóságot! (Vajda György Mihály)1226
Két IGEN és két NEM (Király Zoltán)1229
Néhány gondolat és javaslat az akadémikusválasztás kapcsán (Vértes Attila)1230
A tudományos műhely problémái
Bech Mihály: A tudományetikai elvek érvényesítése1232
Tudománypolitika
Az USA 1995. évi K+F költségvetése az új tudománypolitika tükrében1235
Tudomány- és technológiapolitikai tendenciák az OECD országokban1238
Kitekintés
Tatársztán - egy etnikum keresi az identitását (Fenyő Béla); Az 1992-es romániai népszámlálásról; Adalékok Ungvár keletkezésének kérdéséhez (Kobály József) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)1245
Megemlékezés
Törő Imre (Oláh Imre)1254
A tudomány történetéből
Palló Gábor: Természettudomány folyóiratok az 1950-es években1258
Könyvszemle
Az Encyclopaedia Transylvania újabb kötetei (Niederhauser Emil)1266
A müncheni kódex magyar - latin szótára (Büky László)1268
Történelem és kultúra (Ecsedy Ildikó)1270
Trágyázási kutatások 1960-1990 (Kádár Imre)1272
Az AIDS-gondolkodás. Egy betegség társadalomrajza (Balázs Péter)1273
Elsikkasztott orosz irodalom (V. F.)1275
FANYAR TUDOMÁNY1278
11. szám
Újabb fejlődési irányok a magyar gazdaságban, társadalomban és államelméletben
Bevezető: (Keviczky László)1279
Ehrlich Éva: Infrastruktúrák és szolgáltatások a magyar modernizációban1282
I. Szekcióülés (Szalavetz Anna)1298
Török Ádám: Gazdasági átalakulás a vállalati magatartás1304
II. Szekcióülés (Ványai Judit)1310
Lőrincz Lajos: A közigazgatás hazai fejlődésének fő irányai1313
III. a. Szekcióülés (Balázs István)1318
Enyedi György: Területfejlesztés - új feltételek között1322
III. b. Szekcióülés (Maróth Miklós)1338
Maróth Miklós: Oktatásügy a rendszerváltás után1331
IV. Szekcióülés (Maróth Miklós)1338
Cseh-Szombathy László: A magyar társadalom problémái és az ezek kezelésére irányuló társadalompolitikai törekvések1341
V-VI. Szekcióülés (Pongráczné Hüttl Mariette és Harcsa István)1349
Szabó János: A katonatársadalom az átmeneti időszakában1354
VII. Szekcióülés (Szabó János)1365
Marosi Ernő: Kulturális és történelmi hagyományaink struktúrája: a források1366
VIII.a. Szekcióülés (Petneki Áron)1378
Hofer Tamás: Egy etnikum létformái és önmagáról alkotott elképzelései az évezred végén1383
VIII.b. Szekcióülés (Gráfik Imre)1391
Glatz Ferenc: Politikai konszolidáció és szovjet rendszer. A Kádár-korszak kutatásainak eredményei1396
IX. Szekcióülés (Pótó János)1401
12. szám
Az MTA októberi rendkívüli közgyűlése
Kosáry Domokos: Próbatétel1407
Halász Béla: Tájékoztató az Előkészítő Bizottság munkájáról1413
Harmathy Attila: Az alapszabály beterjesztése1416
Beszámoló a közgyűlésről1416
Századunk biológiája
Damjanovich Sándor: Mit ígér a biofizika a 21. századra?1421
Papp László: A zootaxonómia (zoológia) száz éve és bizonytalan jövője1428
Friedrich Péter: Biokémia A. D. 2000: egy örökifjú tudomány1437
Venetianer Pál: A genetika évszázada1443
Gergely János: Célja jut-e Ehrlich varázsgolyója?1449
Pataki Ferenc: Társadalomlélektani prognózis-kísérlet1459
Szinai Miklós: A magyar kormányok politikája a zsidókérdésben 1936-1944. március 19.1476
Megjegyzések az Endlösung magyarországi történetéhez1488
Viták - vélemények
Merre tartson a műszaki fejlesztés és a tudományos kutatás Magyarországon1491
A tagválasztásról, a hivatkozások manipulációjáról és az egyéb tényezők szerepéről1501
Az Akadémia tudományos bizottságai - műszaki kémikus szemmel1505
Megemlékezések
Szentágothai János1509
Tarnai Andor1514
A tudományos műhely problémái
Tudományos szerkesztők tanácskozása Budapesten1516
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén1518
Az Eötvös-koszorú1519
Könyvszemle
Kósa András: Vírusok a matematikában1520
Erdélyi Ágnes: Max Weber Amerikában1522
Gyekicky Tamás: Emberi erőforrások és modernizációs stratégiák1525
Fanyar Tudomány1530
Akadémiai tagajánlások
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1994. január-december Magyar Tudomány 1994. január-december
Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba
konyv