932.942

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pro Minoritate 2007. tavasz-tél

Zsidó identitás Magyarországon/Tavasz: Identitás-megőrzés kisebbségben és szórványban; 1956: London, Szuez, Moszkva, Varsó, Borgóprung/Nyár: Eu Reformszerződés - kisebbségi jogok; Integráció és regionalizmus Romániában; Nemzetpolitika és határmenti együttműködés/Ősz-Tél: Közép-európai energiapolitikai dilemmák; Ortodoxia és kommunizmus Romániában; Kisebbségi sajtó és diskurzusok

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

TAVASZ
Előszó 3
Vetési László: „Mit cselekedjünk, hogy megmaradjunk!" 5
Szarka László: A szórvány helyzet identitásszerkezeti sajátosságairól 10
Csete Örs: Lesz-e a szórványnak magyar identitása 2020-ban? 20
Gereben Ferenc: A határon túli magyarok kulturális identitása
(Különös tekintettel a tömb- és szórványmagyarságra) 24
Végei László: Zárt és nyitott identitás 39
Péntek János: Dinamikus nyelvi folyamatok és az identitás 53
Bodó Barna: A szórványtól a nemzetig - és vissza 63
Darvas-Kozma József: A szórványkérdés a Gyulafehérvári Érsekség szemszögéből 73
Lampl Zsuzsanna: Nemzeti identitás tömbben és szórványban 82
Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében 92
Andócsi János: Az identitás nyomában, Horvátországban 106
Kolláth Anna: Anyanyelv és kétnyelvű oktatás a szlovéniai Muravidéken 110
Gerhard Baumgartner: Az ausztriai magyarság a szovjet
megszállástól napjainkig (1945-2005) 122
Molnár József: A kárpátaljai tömb és szórványmagyarság identitástudatának eltérései 135
Magyarics Tamás: Egy „közlekedési baleset" a békés egymás mellett
élés útján: A magyar forradalom és Nagy-Britannia 151
Tony Kemp-Welch: Szabadulás a sztálini örökségtől: Lengyelország 1956-ban 161
Varga Andrea: Ötven méltatlan év 182
Számunk szerzői 201
NYÁR
Európa
Schöpflin György: Az EU ellentmondásos 50. születésnapja 3
Ódor Bálint: A nemzetpolitikai érdekérvényesítés eszközei a Reformszerződésben 9
Nagy J. Endre: Európa magyar (kelet-közép-európai) szemmel 25
Kisgyőri Roland: Koszovó: Az önrendelkezési jogok ütközőpontjában 44
Határmenti együttműködés
Dr. Hardi Tamás: Integrációs folyamatok a szlovák-magyar határtérségben 72
Bárányi Béla: A magyar-román interregionális kapcsolatok sajátosságai 98
Bárányi Béla: A magyar-ukrán határ menti együttműködés új kihívásai 138
Regionalizmus és integráció Romániában
Baumgartner Bernadett: Európai integrációs törekvések Romániában
a 20. század első felében 171
Miklósné Zakar Andrea: Magyar-román értelmiségi diskurzusok
az erdélyi autonómiáról 209
Számunk szerzői 219

ŐSZ-TÉL
Energiapolitikai dilemmák Közép-Európában
Kadeiják Péter-Peter Cameron-Tóth András István: Egyoldalú földgázimport-függőség.egy új energiaellátás biztonsági kérdés Európa számára 3
Tóth András: Lépéskényszerben a hazai energiapolitika 26
Balázs Dalma: Az energiaszektor politikai jelentősége 34
Dr. Homonnay Zoltán-Dr. Varga Kálmán: A nukleáris energiatermelés
szerepe és perspektívái a világban és Magyarországon 47
Kimpián Aladár: Közös áram? Külön áram? 67
Románia történelme
Lucián N. Leustean: Ortodoxia és állam: A kommunizmus építése a Román Népköztársaságban (1948-1949) 88
Makkai Béla: Egy kisebbségi hetilap - a Bucuresti Híradó (1876-1882) 118
Kisebbségi diskurzusok
Neszméri Csilla: Csehszlovákiai magyar sajtó. A Jó Barát 142
Vince László: A dél-tiroli német sajtó nyelvpolitikai szerepvállalása 169
Propszt Eszter: Gondolatok a magyarországi német szociális csoport re-produkciójáról 179
Szemle
Dr. Sipos Kinga Ágnes: Jogi biztosítékok a nemzeti kisebbségek túlélésére 189
Emplényi Katalin: „Kisebbségvédelem á la Európa" 203
Varga Bálint: A konzervatív-liberális kihívás 209
Szerzőink 213
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem