864.254

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Eszmélet 37.

Elméleti-politikai ismeretterjesztő lap/1998. tavasz

Szerző

Kiadó: Eszmélet Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 196 oldal
Sorozatcím: Eszmélet
Kötetszám: 37
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér illusztrációt tartalmaz.

Tartalom

Változatok egy témára
A forradalom - és akiknek nem kell (Alfa)
Rövid elmélkedés arról, hogyan és miért kerül a forradalom - általában és konkrét megjelenési formáiban egyaránt - a történettudomány szemétdombjára5
Magyar Jenő: A Kommunista Kiáltvány néhány tanulsága a XXI. századra
A szerző a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 150. évfordulóján a mű közismert gondolataiból levonható, nem közismert következtetésekre hívja fel a figyelmet10
Szigeti Péter: A polgári nemzetállamon innen és túl
A tanulmány a Kommunista Kiáltvány kapitalizmus-értelmezését szembesíti a történelemmel és a mai valósággal: a kelet-európai szocialista kísérlettel és a kapitalizmus hierarchikus világrendszerré válásával23
Szigeti Péter: A polgári nemzetállamon innen és túl
A tanulmány a Kommunista Kiáltvány kapitalizmus-értelmezését szembesíti a történelemmel és a mai valósággal: a kelet-európai szocialista kísérlettel és a kapitalizmus hierachikus világrendszerré válásával10
Történelem
Diószegi István: A magyar negyvennyolc nemzetközi helye
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc sorsa elsősorban a németországi eseményektől függött. És mert a német forradalomnak nem volt sem "Párizsa", sem "Koblenze", veresége és vele a dinasztikus restauráció Európa-szerte elkerülhetetlen volt33
Erényi Tibor: 1848 és a magyar baloldal 1948-ban
Az évfordulók megünneplésének módja mindig sokkal kevesebbet árul el a történelmi múltról, mint a jelenről. Magyarországon a történelem ingájának oly gyakori kilengései közepette a jelképeknek ez a játéka talán még nagyobb szerepet játszott, mint másutt, 1948-ban a kulcsfontosságú 1848-as történelmi eseményekről szóló viták során különösen nagy szerepet kapott nemzet és osztály viszonya41
Tromf
Henri Maler: A múltat végképp eltörölni? A kommunizmus felboncolása
A cikk a francia és az európai osztályszempontú elemzésével szembehelyezkedő "revizionista" történész-iskola vezéralakjának történelemszemléletét veszi bírálat alá, a közelmúltban elhunyt szerző utolsó, a "kommunizmus" történetéről írt műve alapján58
Szalai Pál: Bibó szocializmusképe ürügyén
A magyarországi rendszerváltással együtt megszűnt az a felfokozott érdeklődés Bibó István munkássága iránt, amely az "ellenzéki" hazai értelmiség széles köreit a 70-es évektől kezdve jellemezte. Bibó ugyanis mindvégig szocialista volt, az őt jellemző politikai kultúra tehát mélységesen idegen a liberális és a jobboldali konzervatív politikai irányzatoktól és az új hatalmi harcok hangvételétől72
Olvasójel
Gilles Perrault: A kommunizmus: egy "fekete könyv" hamisításai - Stephane Courtois: Le livre noir du communisme című könyvéről
"A kommunizmus fekete könyve" propaganda céljából íródott - így méltán futott be szép karriert. A recenzió a könyv állításait a történelmi tényekkel szembesíti82
Vastag Margó: A szovjet thermidor margójára - Krausz Tamás: Szovjet thermidor című könyvéről
Az 1917-es kísérlet nem annak fejeződött be, aminek indult. Az ismertetett könyv azokat az értelmezéseket tekinti át, amelyek már a húszas években thermidorként, polgári restaurációként ünnepelték vagy kárhoztatták88
Maróthy János: Október - fény, visszfény, lidércfény? - Theodor - Bergmann - Wladislaw Hedeler - Mario Keßler - Gert Schäfer: Der Widerschein der Russischen Revolution című könyvéről
Az ismertetett kötet azoknak a nemzetközi konferenciáknak egyikén elhangzott előadásokat adja közre, amelyeket az 1917. októberi forradalom 80. évfordulója alkalmából a világ több pontján is rendeztek: a türingiai Elgersburgban 1997. március 6-9. közt tartott nemzetközi szimpóziumét, amely Az 1917-es forradalmak címet viselte93
Asszociációk
William A. Pelz: 1917 október - modell a nyugati marxisták számára?
Lenin még úgy látta, hogy az országok közötti óriási fejlettségbeli különbség következtében az orosz forradalom csak igen korlátozott értelemben szolgálhat modellként a nyugati kommunista mozgalmak számára. Később azonban - sok egyéb ok mellett - a szovjet dominancia is hozzájárult a nyugati kommunista pártokon belüli torzulásokhoz, tömegbázisuk elvesztéséhez99
Konok Péter: Baloldali stratégiák - Franciaország, 1968
Az írás ismerteti és bírálja az igen sok irányzatot és csoportot magába foglaló 68-as francia baloldal egyes áramlatainak korabeli helyzetértékelését és magatartását106
Arcok
Kennet McRobbie: Duczynska Ilona - veszteségek és remények
A szerző Duczynska Ilona önéletírásának első fejezetei alapján megkísérli rekonstruálni azokat a hatásokat, élményeket és benyomásokat, amelyek egy gyerekben 12 éves korára kialakították későbbi világnézetének, szilárd elkötelezettségének csíráit121
Dokumentum
Vitafórum Budapesten
1997. november 1-én és 2-án az Eszmélet és a Baloldali Alternatíva Egyesülés nemzetközi konferenciáján immáron negyedik alkalommal került sor arra, hogy az antisztálinista és antikapitalista baloldal különböző csoportjai és személyiségei eszmét cseréljenek a neoliberális nemzetközi kurzussal szembeni alternatívákról és a rendszerkritikai baloldal perspektíváiról132
A Budapesti Vitafórum nyilatkozata
Az Eszmélet és a Baloldali Alternatíva Egyesülés 1997. novemberi nemzetközi konferenciájának összegzéseként elfogadott nyilatkozat135
Periszkóp
Kate Hudson: Baloldaliság Európában
A szerző feltérképezi az európai baloldal áramlatait és ezek kapcsolatait az első világháborútól mostanáig. Írása végén arra a következtetésre jut, hogy ma a baloldal talán legfontosabb feladata egy új nemzetközi együttműködés, ezen belül a kelet- és nyugat-európai baloldal párbeszédének megvalósítása a neoliberalizmussal szemben138
Lapvárta
Mihail Vojejkov: A szocializmus a mai Oroszországban - tallózás az Altyernatyivü folyóirat hasábjain
Az Altyernatyivü a rendszerváltás után született, arculatában az Eszmélethez közelálló orosz folyóirat. Pozíciója határozottan demokratikus és szocialista; pártelkötelezettségektől, politikai nézetektől és hajlamoktól mentesen teret nyújt a legkülönbözőbb hazai és Oroszországon kívüli szerzőknek, akik alternatívákat keresnek az Oroszországban eluralkodott vadkapitalizmussal, gazdasági káosszal, határtalan kriminalitással, a központi hatalom ellenőrizetlenségével, az esztelen nemzetiségi politikával szemben144
Analízis
Ernest Guy Debord: A látvány társadalma
Részlet a szerző azonos című könyvéből, amely az 1968-as francia lázadások egyik legradikálisabb irányzatának, a szituacionisták kapitalizmusértelmezésének és -bírálatának egyik alapműve161
Baraba Scaeffer-Hegel és Geneviéve Fraisse: Az elmaradt forradalom? 1789 hatása a nemek közötti viszony mai értelmezésére
Az Emberi Jogok Nyilatkozata 1789-ben az emberek közötti egyenlőséget a politikai rend normatív alapjává nyilvánította. Ezzel elvileg megteremtődött annak a lehetősége, hogy a nők részt vehesenek a közélet ügyeiben. Mégsem így történt. A nőket nem ismerték el teljes jogú állampolgároknak, nem vonták be őket a köz ügyeibe - ehelyett az emberiség felét jelentő csoportot az új demokrácia is kizárta a politikai életből170
Kislexikon
"Ne így, hazám hölgyei!" A magyar negyvennyolc és a nők
A XIX. század Európa-szerte a polgárosodás és a nemzetállamok kialakulásának századaként vonult be a történelembe - ahol persze mindkét ügyet mindenütt a fériak dolgának tekintették. A polgári forradalmak kulcsfontosságú szerepet játszottak abban a folyamatban, amelyikben létrejöttek a szebbik, illetve gyengébbik nem újkeletű állampolgári jogokból való kiszorításának új történelmi formái. Magyarországon pedig talán még halkabban szólt a tiltakozók hangja, mint máshol187
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Eszmélet 37. Eszmélet 37. Eszmélet 37.

A borító sarka enyhén megtört.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba