A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Idővel paloták...

Magyar udvari kultúra a 16-17. században

Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A magyar udvari kultúra 16-17. századi állapota különösen érdekes és mozgalmas fejezete művelődéstörténetünknek: Az ország három részre szakadása nyomán a határon kívülre került a királyi udvar, s a funkcióit megöröklő nádori, érseki, főúri udvarok vették át az ízlésformáló, iránymutató szerepet.
A variációk között fontos szerep jutott - főként kiterjedt nemzetközi kapcsolatai miatt - Erdélynek is. A kötet hasonlóan színes kaleidoszkópot mutat, mint a korabeli udvari élet, a politikai és társadalmi kérdések mellett átfogó ismereteket szerezhetünk az egyház és az udvarok kapcsolatrendszeréről, a hitéletről, a társasélet színtereiről és szokásairól, a karrierlehetőségekről, a reprezentációs hagyományokról vagy a mecenatúráról.

Tartalom

Előszó7
Királyi udvar
Kubinyi András: A királyi udvar a késő középkori Magyarországon13
Zombori István: A magyar királyi udvar 1523-ban.
Krzysztof Szydlowiecki lengyel követ beszámolója33
Pálffy Géza: Mi maradt az önálló magyar királyi udvarból Mohács után?45
R. Várkonyi Ágnes: Tradíció és innováció a kora újkori Közép-Európa udvari kultúrájában60
A királyi Magyarország udvarai
Ötvös Péter: Együttműködő ellenfelek. A bécsi püspök és a bécsi béke117
Lengyel Tünde: Thurzó György nádor biccsei udvara127
S. Lauter Éva: Pozsony városa új szerepben144
G. Etényi Nóra: A magyar királyi udvar egy kortárs német hetilapban
Tudósítások az 1655-ös országgyűlésről172
Toma Katalin: Nádasdy István európai tanulmányútja (1669-1670)
A Kavalierstour alkalmazása a magyar főúri nevelési gyakorlatban192
Kalmár János: Királyné-koronázás Pozsonyban 1714-ben215
Erdélyi udvarok
Kovács András: Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere a 16. században235
Horn Ildikó: A hatalom pillérei. A Báthory-kori politikai elit kezdetei259
Erdősi Péter: Franco Sivori fortélyos barátságai
Olasz emlékirat egy erdélyi fogolyszabadításról276
Szabó Péter: A kihelyezett udvarok az Erdélyi Fejedelemség hatalmi harcaiban314
Németh S. Katalin: Erdélyi fejedelmi udvar Marchthaler útleírásában331
Egyház és udvar
Fazekas István: Oláh Miklós esztergomi érsek udvara (1553-1568)343
Bitskey István: Reprezentáció és mecenatúra Pázmány Péter udvarában361
Tóth István György: Misszionáriusok mint udvari papok a 17. századi főúri udvarokban375
Molnár Antal: Végvár és rekatolizáció. Althan Mihály Adolf és a magyarországi katolikus restauráció kezdetei390
Petrőczi Éva: Keresztúri Pál prédikációja Rákóczi Zsigmond keresztelőjén 1647-ben399
Társasélet
Várkonyi Gábor: Arisztokrata társasági élet a kora újkori Magyarországon415
Király Péter: A magyarországi főnemesség 17. századi zeneélete
Vázlatos áttekintés néhány főúri család forrásai alapján433
Kustán Magdolna: Az arisztokrácia kertjei a 16-17. századi Magyarországon468
Benda Borbála: Étkezési szokások a 17. századi magyar főúri udvarokban491
Kapcsolatok, karrierlehetőségek
Dominkovits Péter: Főúri familiárisok.549
Sopron vármegye alispánjai a 17. században511
Koltai András: Beke Zsigmond deák élete és műveltsége530
Reprezentáció és mecenatúra
Bubryák Orsolya: Az ősök tisztelete az Erdődy grófok mecénási programjában549
Buzási Enikő: Gondolatok Nádasdy Ferenc mecenatúrájáról, avagy mikor készült az árpási főoltárkép?582
Mikó Árpád: Késő reneszánsz és kora barokk síremlékek a Magyar Királyság területén (1540-1690)625
Rövidítések jegyzéke661
Képek jegyzéke662
Képtáblák665
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem