996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Művészet 1911/1-10.

Tizedik évfolyam 1-10. szám

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Singer és Wolfner
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 436 oldal
Sorozatcím: Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 30 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Nyomtatta Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Udv. könyvnyomdája, Budapest. Fekete-fehér és színes reprodukciókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok

Az Izsóék háza egy pár évvel ezelőtt rombadőlt, a Sárkány úr birtokában volt, ő pedig újra nem építette. Ezt a beltelket azóta... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok

Az Izsóék háza egy pár évvel ezelőtt rombadőlt, a Sárkány úr birtokában volt, ő pedig újra nem építette. Ezt a beltelket azóta megvette egy bányász, aki a mult évben egy új házat épített rajta, de nem azon a helyen, hol a régi épület volt, azt most kertnek használják.
Ezt írja Barna Gyula, disznóshorváti ref. lelkész, 1910 júliua 5-én.
Így hát hiába keresné valaki a felsőborsodmegyei Disznóshorváton azt a házat, melyben a mi Izsó Miklósunknak bölcsője reingott. Eltünt a föld színéről, csak annyit mondanak róla, hogy szerény kis parasztház volt, olyan, mint sok más a faluban. Vissza

Tartalom

ÁLTALÁNOS MŰVESZETI CIKKEK
T. H.: Papirszeletkék 36, 227, 385
Szmrecsányi Miklós ; Visszapillantás az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat 50 éves multjára 99
A Képzőművészeti Társulat közgyűlése 158
Bárdos Artúr: A formáról 166
Meller Simon: A magyar művészet kialakulása a XIX. század első felében 174
Varjas Sándor: A költői és festészeti szimbolizmusról 214
Munkácsy Mihály síremléke 266
Kenczler Hugó: A stílusról 279
Gasparetz Géza Elemér: A mikrochemia a művészettörténet szolgálatában 294
Varjas Sándor: Freud elmélete az esztézis keletkezéséről 319
Lyka Károly: A székesfőváros és a művészetek 363
Dr. Varga Jenő: A műélvezet lélektanához 379
Ybl Ervin: Transzcendens művészet 410
L. G.: Képek a múltból 422
FESTÉSZET
Ernszt Lajos: Adatok Kupeczky és Mányoki életéhez 23
Lándor Tivadar: Székely Bertalan 62
Benkóczy Emil: Kovács Mihály levelezése Tárkányi Bélával 187
Chroniqueur: Nádler Róbert 197
Margitay Ernő: Vágó Pál 239
Paál László ismeretlen levelei 243
Kacziány Ödön: Gyulay László 261
D. L.: Bruck Lajos 287
Gerevich Tibor: Újabb adalékok a bolognai festészet történetéhez 298
Lázár Béla: Glatz Oszkár 335
N.: Tull Ödön 343
Meller Simon: A Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteménye 359
Ifj. Biás István: Erdélyi művészettörténeti adatok 370
Éber László: Dudits Andor 397
SZOBRÁSZAT
Szmrecsányi Miklós: Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok 2, 70
Erdey Aladár: Stróbl Alajos 50
Lyka Károly: Patina-kérdések 207
Éber László: Az Illésházyak sírkápolnája Trencsénben 251
Téglás István: A potaissai (tordai) római bronzszobrocskák 347
Chroniqueur: Radnai Béla 375
ÉPÍTÉSZET
Divald Kornél: A reneszánsz építészet Zólyom vármegyében 29
Lyka Károly: Néhány szó a városképről 283
Gerő Ödön: Az építészi látásról 404
ROVATOK
A Műcsarnokból 37, 87, 272, 386
Krónika 38, 89, 190, 229, 273, 310, 351, 387, 426
Adatok művészetünk történetéhez 43, 92, 192, 231, 274, 313, 353, 390
Művészeti irodalom 47, 93, 194, 234, 276, 314, 354, 394, 427

KÉPEK LAJSTROMA
MŰMELLÉKLETEK
Székely Bertalan: Tanulmány 1. oldal mellett
Csók István: Séta 156. oldal mellett
Vágó Pál: Magyar levente 237. oldal mellett
Nagy Vilmos: Terefere 276. oldal mellett
Glatz Oszkár: Varró nő 316. oldal mellett
Rembrandt: Saskia 356. oldal mellett
Dudits Andor: Tájkép 396. oldal mellett
RAJZOK, METSZETEK
Székely Bertalan: Patak partján 1
Székely Bertalan: Arcképtanulmány 4
Székely Bertalan: Arckép 5, 9
Székely Bertalan: Önarckép 8
Székely Bertalan: Freskó-karton 12, 13
Glatz Oszkár: Este 16
Csók István: Támár 65
Rudnay Gyula: Esthangulat 68
Kober Leo: Tanácskozás 69
Baransky László: A belfasti kikötőből 72
Vadász Miklós: Öreg asszony 73
Kernstock Károly: Vázlat 77
Olgyai Viktor: Nyári nap 80
Ujházy Ferenc: A Képzőm. Társulat első pecsétje 98
Lotz Károly: A Képzőmiavészeti Társulat pecsétje 98
Nagy Sándor: Címlap 157
Augustin Mariska: Istállóban 168
Ferenczy Károly: Tanulmány 169
Magyar-Mannheimer Gusztáv vázlatkönyvéből 171, 186
Kardos Böske: Kék nefelejts 172, 173
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Tanulmány 176, 177, 181
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Favágók 180
Magyar-Mannheimer Gusztáv: A pulykapásztor 184
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Díszítő-rajz 185
Nádler Róbert: Mezei út 208
Putra Ede: Tanulmány 209
Pór Bertalan: Tanulmány 212
Glatz Oszkár: Uzsonna 213
Egry József: Tanulmány 216
Tipary Dezső: Tűz 217
Büttner Helén vázlatkönyvéből 220
Hoepffner - Györgyi: A római kiállítás magyar műcsarnoka 225
Vágó Pál: Vázlat 240
Kernstock Károly: Karton-vázlatok 248, 249
Rónay Kázmér: Erdő mélye 252
Kacziány Ödön: Gyulai László 265
Major Jenő: Vízpartja 280
Nagy Sándorné: Díszítő-rajz 281
Muhits Sándor: Tó 284
Pravotinszky Lajos: Partszéle 285
Bruck Lajos: Tanulmány 293
Csaba Vilmos: Mozdulattanulmány 304
Munkácsy Mihály: Ifjúkori rajz 313
Mühlbeck Károly: Est 320
Paulini Béla: Visegrád 321
Teplánszky Sándor: Utca Brugesben 324
Juszkó Béla: Parasztlegény 325
Tull Ödön: Szelek szárnyán 328
Glatz Oszkár: Ebéd 329
Glatz Oszkár: Arcképtanulmány 332
Glatz Oszkár vázlatkönyvéből 335
Eisheimer Adam: Kompozició-vázlat 359, 362
Callot: Tánc 360
Huber Wolf: Tájkép híddal 361
A. van Dyck: Zsuzsánna és a két öreg 361
Veronese Paolo: Magdolna törli Jézus lábait 364
Ifj. Holbein Hans: Férfiarckép 365
Pap Géza: Tehenek 368
Angyal Géza: Udvar 369
Pörge Gergely: Vásár 372
Dudits Andor: Szent László 416
Dudits Andor: A hetvenéves Schulek Frigyes 417
Vadász Miklós: Tanulmány 420
Székely Andor: Séta 421
Kiss Rezső: Tanulmány 424
Siligai Ferenc: Ősz 425
FEJLÉCEK ÉS ZÁRODÍSZEK
Juhász Árpád 2, 23, 29, 50, 62, 70, 87, 89, 158, 166, 174, 187, 190, 279, 283, 294, 298, 310
Fekete Lajos 35
Lakatos Artúr 36, 37, 385
Falus Elek 197, 370
Hazay Aladár 207, 227
Nagy Lázár 214
Götz B. Ernő 229
Bokros Ferenc 239, 243, 251, 266, 272, 273
Szentgyörgyi Béla 287
Kacziány Ödön 291
Nagy Sándorné 319, 343, 347, 351
Jávor Pál 363
Knézyné Frey Ella 375
Juszkó Béla 379
Kedvek János 386
Hirschinann Tivadar 387
Thoroczkay Pál 410, 422
FESTMÉNYEK
Szinyei Merse Pál: Park 17
Pentelei Molnár János: Ego eimi 20
Koszta József: Mezei munkások 21
Kosztolányi Gyula: Szeptember délután 24
Vida Árpád: Palágyi Lajos író arcképe 28
Madarász Viktor: Hunyadi László siratása 100
Brocky Károly: Ámor és Psyche 101
Ligeti Antal: Visegrád délről 102
Wagner Sándor: Izabella királyné búcsúja 103
Orlai P. Soma: Szép Ilonka 104
Than Mór: Jelenet «Az ember Tragédiájá»-ból 105
Lotz Károly: Zivatar a pusztán 106
Markó Károly: Aratási jelenet 106
Telepy Károly: Malom belseje 107
Székely Bertalan: Ágnes asszony I., II., III. 108, 109
Keleti Gusztáv: Zrinyi, a költő halála 110
Greguss Ágost: Ebéd után 111
Liezen-Mayer Sándor: Mária Terézia és a koldusasszony gyermeke 112
Zichy Mihály: Az árvaleány sorsa 113
Eisenhut Ferenc: Gül Baba halála 114
Munkácsy Mihály: Pillanatnyi felhevülés 116
Feszty Árpád: Kesergő asszonyok 117
Benczúr Gyula: Mályvák között 118
Bihari Sándor: Az ő nótája 119
K. Spányi Béla: Őszi verőfény 120
Vastagh Géza: Ki a legény a csordában 122
Lotz Károly: Női arckép 122
Horovitz Lipót: Női arckép 123
Mednyánszky László báró: Hegyi táj 124
László Fülöp: Csekonics grófné arcképe 125
Zemplényi Tivadar: Virrasszatok és imádkozzatok 126
Perlmutter Izsák: Falurészlet 127
Olgyay Ferenc: Tehenek az akácosban 127
Strobentz Frigyes: Rózsaszínruhás hölgy 128
Karlovszky Bertalan: Magyar parasztasszony 129
Szinyei Merse Pál: Parkban 131
Gyárfás Jenő: Tetemrehívás 132
Benczúr Gyula: Bacchansnő 133
Roskovics Ignác: Pici piros alma 135
Deák-Ebner Lajos: Zöldséges vásár 135
Bihari Sándor: Biró előtt 136
Paczka Ferenc: Szent Benedek kísértése 136
Komlóssy Ede: Genre 137
Vágó Pál: Vonónégyes 137
Margitay Tihamér: Kosár 138
Mednyánszky László báró: Mindszentek napján 138
Baditz Ottó: Kihallgatás 139
K. Spányi Béla: Őszi regg 139
Bihari Sándor: Falurossza 140
Csók István: Árvák 141
Pap Henrik: 1878-ból 142
Margitay Tihamér: Utolsó szerelem 143
Fényes Adolf: Pletyka 143
Knopp Imre: Szt. Cecilia 144
Pállik Béla: Kosok az akolban 145
Vaszary János: Aranykor 145
Tölgyessy Artúr: Arany sugarak 146
Karlovszky Bertalan: Pipázó katona 146
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Esti hangulat 147
Márk Lajos: Női arckép 147
Poll Hugó: Hazatérő búcsúsok 148
Boruth Andor: Jézus születése 149
Rippl-Rónai József: Mikor az ember visszaemlékezésből él 149
Mihalik Dániel: Heretáblák 152
Kacziány Ödön: A Gellért éjfélkor 153
Edvi Illés Aladár: Kiskúnsági táj 154
Lotz Károly: Bacchus diadalmenete 165
Nádler Róbert: Szirtek a Quarneróban 198
Nádler Róbert: Szent Cecilia 200
Nádler Róbert: Vasárnap délután 201
Nádler Róbert: Regényes fürdőhely 204
Nádler Róbert: Levicói részlet 204
Nádler Róbert: Angol festőnők Cornwallban 205
Nádler Róbert: Arckép 211
Oppel Magda : Birsalmák 221
Vágó Pál: Tülekedő bikák 241
Vágó Pál: Reggel 244
Vágó Pál: A nagyszebeni ütközet 245
Vágó Pál: Szeged szebb lesz mint volt 246
Gyulai László: Tájkép 261
Gyulai László: Betlehemesek 264
Bruck Lajos: Szomszédok 288
Bruck Lajos: A piac 289
Bruck Lajos: Mályvák közt 289
Bruck Lajos: Tanulmány 292
Bruck Lajos: Pillangók 296
Bruck Lajos: Csendes óra 297
Bruck Lajos: Pásztorlányka 300
Glatz Oszkár: Önarckép 333
Glatz Oszkár: Zichy Kázmér és Eszterházy László grófok 333
Glatz Oszkár: Birkapásztor 336
Glatz Oszkár: A bujáki dombok 337
Glatz Oszkár: Játszó gyermekek 339
Glatz Oszkár: Arckép 340
Zorkóczy Gyula: A zólyomi vár 341, 342
Jávor Pál: Möndölécskek 373
Makart Hans: Arckép 389
Dudits Andor: A kőbányai sörfőzde házának fríze 397, 404, 405
Dudits Andor: Női képmás 400
Dudits Andor: Az épülő Lágymányos 401
Dudits Andor: Ébredés 403
Dudits Andor: Mozaikkép a bpesti temetőből 408, 409
Dudits Andor: Jézus születése 411
Dudits Andor: Zsigmond király kiváltságot ad Breznóbányának 412
Dudits Andor: Nagy Lajos király dézsmajogot ad Breznóbányának 413
SZOBRÁSZATI MŰVEK
Murányi Gyula: Mikszáth-plakett 22
Szentgyörgyi István: Kígyóbűvölő 25
Stróbl Alajos: Anyánk 49
Stróbl Alajos: A budavári Mátyás-kút 52, 53
Stróbl Alajos: Szt. István szobra 57
Stróbl Alajos: Simor prímás 61
Stróbl Alajos: Jan Styka 61
Izsó Miklós: Gyermekfej 81
Izsó Miklós: Arion delfinen 82
Izsó Miklós: Arckép-medaillon 83
Zala György: Harckészség 115
Stróbl Alajos: Kürtös alak 126
Teles Ede: Tanulmányfej 130
Róna József: József és Putifárné 130
Scharff Antal : Állami aranyérem 131
Zala György: Mária és Magdolna 134
Fadrusz János: Krisztus a keresztfán 142
Ligeti Miklós: Arckép 148
Zala György: A háború 154
Berán Lajos: Radisics-emlékplakett 250
Illésházy Gáspár síremléke 253
Thurzó György síremléke 254
A trencséni Illésházy-kápolna oltára 255, 258
A pozsonyi koronázótemplom egykori főoltára 255
Donner Rafael: Feszület Heiligenkreuzben 258
Illésházy József emléke 260
Althan Gundaker medailionja 260
Telcs Ede: Munkácsy síremléke 267
Istók János: Cézár 345
Potaissai (tordai) római bronzszobrocskák 346, 348-350
Radnai Béla: Márványcsoport 374, 376
Radnai Béla: Gyermektanulmány 376
Radnai Béla: Himnusz 377
Radnai Béla: A baba járni tanul 378
Radnai Béla: A csatádi Lenau-szobor 380
Radnai Béla: Petőn 381
Radnai Béla: Thaly Emil síremléke 382
Radnai Béla: Damjanich 383
Radnai Béla: Pázmány Péter 384
Radnai Béla: Leiningen 388
ÉPÍTÉSZETI MŰVEK
A bártfai szt. Egyed-templom 30
A Turchányi-ház udvara Besztercebányán 31
Udvari folyosó Besztercebányán 31
A Beniczky-ház kapuja Besztercebányán 32
A Beniczky-ház stukko-dísze Besztercebányán 33
A Beniczky-kastély Alsó-Micsinyén 34
Lang Adolf: Az Andrássy-úti Műcsarnok 99
Schickedanz - Herczog: Az új Műcsarnok 155
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem