A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Confessio 1989/4.

A Magyarországi Református Egyház Figyelője - XIII. évfolyam 4. szám

Tartalom

Meditáció
Kádár Zsolt: Fiú adatik nekünk3
A Confessio szerkesztőbizottságának új tagjai
Dobos László (Pozsony)5
Domahidy András (Ausztrália)7
Fodó Sándor (Ungvár)8
Harsányi András (Amerikai Egyesült Államok)8
Kányádi Sándor (Kolozsvár)10
Thomka Beáta (Újvidék)10
Vajay Szabolcs (Svájc)11
Kormos László: Kálvin, a reformátor12
Török István: A lelkipásztori etika alapvonásai19
Tóth Károly: Teremtsük meg az igazságos megbékélés eszközeit24
"Ne hagyjátok a templomot... s az iskolát!"30
Bibó István: Az újjászervezendő budapesti református gimnáziumról31
Nemes Nagy Ágnes: És jön a Baár-Madas33
Vezér Erzsébet: A Lónyay utcai református gimnáziumról38
Kádárné Fülöp Judit: Két református főgimnázium az ország szívében40
Szentimrei Mihály: A Sárospataki Református Kollégium megszüntetéséről és újraindításáról42
Kövy Zsolt: Ex cineribus reviviscit (Az újjászülető pápai Kollégiumról)44
Berényi Zsuzsanna: A Budapesti Evangélikus Gimnázium története46
Beke György: Egy kollégium drámája Erdélyben (Szászvárosi látogatás)54
Dusicza Ferenc: Elkészültek az új református hittankönyvek76
Szépmívesség
Kányádi Sándor Rilke-fordításai - Őszi nap, Ősz, Strófák, Szonettek Orpheuszhoz (versek)78
Pápai Szabó György: Kisebbségben, emberségben - Beszélgetés Dobos Lászlóval79
Káldi János: Tökéletes ősz (vers)92
Domahidy András: A kakas (regényrészlet)93
Harsányi András: Templom a hóban (elbeszélés)96
Kiss Tamás: Rám ismersz-e majd (vers)98
Vasadi Péter: János (vers)99
Tanúság
Vajay Szabolcs: A Johannita Rend lovagjai (1854-1987)99
Kovács Bálint: Pógyor István és a KIE (Út a 301-es parcelláig)102
Köteles Pál: "Romániának a fanatikus elragadtatások élményére van szüksége"109
Pánczél Tivadar: "Hogy pedig ne legyen jövevény..." - A rákosszentmihályi menekültszolgálatról113
Dokumentumok
Révész Imre levele Bereczky Alberthez (1945. július 7.)118
Révész Imre levele dr. Ortutay Gyula úrnak, magyar vallás- és közoktatásügyi miniszternek (1948. július 4.)120
Figyelő
Szegedy-Maszák Mihály: Ravasz László szellemi végrendelete (Válogatott írások 1945-1968; Európai Protestáns Szabadegyetem, Bern, 1988)122
Donáth Blanka: P. Tóth Béla: A személyiség átalakulása (Református Sajtóosztály, Bp., 1988)125
Csizmadia Károly: A Református Nőnevelő Intézet történetet127
Angol nyelvű tartalomjegyzék128
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Confessio 1989/4. Confessio 1989/4. Confessio 1989/4.

A borító enyhén foltos, kopott.

Állapot:
580 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba