A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XXXIII. Magyar Találkozó krónikája

Beszámoló a Szabadvilági Magyarok VI. Világkongresszusáról

Előszó

Az a nemzedék, amely az első világháború elvesztése után Trianont és következményeit örökölte az előző nemzedéktől és mindent elkövetett, hogy annak súlyos következményeit és igazságtalanságait... Tovább

Tartalom

A SZERZŐK 5
ÁTTEKINTÉS 6
ELŐSZÓ HELYETT 7
Papp-Váry Elemérné: Hitvallás 7
I. A SZABADVILÁGI MAGYAROK VI. VILÁGKONGRESSZUSA ÉS A XXXIII. MAGYAR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA 9
Kiss Barnabás: Megnyitó imádság 9
Nádas Gyula: Megnyitás 11
II. MAGYAR EGYEZTETŐ TESTÜLET 15
Bánkuty Géza: Magyar Egyeztető Testület 15
Hetyey Sándor: Támogassuk a Magyar Egyeztető Testületet 19
Vitéz Martonfalvay Hugó: Levélírási hadjárat 23
Stirling György: A választások kilátásai 24
Zolcsák István: Kongresszusunk egyik legfontosabb feladata 29
III. A MAGYARORSZÁGI KERESZTÉNY NEMZETI PÁRTIAK ÉS POLITIKUSOK FELSZÓLALÁSAI 31
Szalay Róbert: Az utolsó esély 31
Csurka István 33
dr. Nagy László 34
dr. Zétényi Zsolt 34
Király B. Izabella 35
dr. Hasznos Miklós 37
Rácz Sándor 38
Szilasy György 38
Dénes János 39
A Magyar Egyeztető Testület külön zárónyilatkozata 41
IV. A KÜLFÖLDI MAGYAROK CSÚCSSZERVEZETE MAGYAR NEMZETI VILÁGTANÁCS 42
Hetyey Sándor:Javaslat a csúcsszervezet megalakítására 42
Hetyey Sándor javaslata 50
V. A XXXIII. MAGYAR KONGRESSZUSON ELHANGZOTT ELŐADÁSOK 51
Helcz Tibor: Kárpótlás 51
Kovách G. István: Magyar antiszemitizmus 55
dr. Sasvári László: Az új magzatelhajtási törvény kb. 1 éves mérlege, figyelemmel az ország lakosságának állandó csökkenésére 56
Sisa István: A propaganda jelentősége a külpolitikában 60
Abelovszky Eliz: Valláserkölcsi nevelés, mint a nemzet morális önvédelme 70
dr. Mailáth István: Újra riaszt az orosz veszedelem 79
Pánorosz messianizmus 79
Pánszlávizmus 80
A kulisszák mögül 82
A háttér 83
Európa kiárusítása 88
VI. ELSZAKÍTOTT TERÜLETEINK ŐSMAGYAR LAKOSSÁGÁNAK SORSA ÉS JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA 91
dr. Wagner Ferenc: Az ukrán-magyar államszerződés nemzetiségpolitikai megvilágításban 91
Jajczay Frigyes: A magyar kisebbségek helyzete és jövője 95
dr. Sasvári László: A kisebbségi kérdés megoldásának dilemmái a nemzetközi politika útvesztőiben 102
Jeszenszky István: Teendőink a Délvidék megmaradásáért 106
Görgényi László: Viharfelhők Erdély fölött 110
Mag. Csoknyai Péter: Burgenlandi beszámoló 127
VII. KIÁLLÍTÁSOK 129
VIII. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 132
Haraszthyné Kapossy Kati: Műsorvezetés 132
dr. Incze Lajos: Végváriak 133
Marczi Zoltán: Bach-Liszt "G-moll fantázia" 141
Harkay Róbertné: A vadludak 141
Abelovszky Eliz: Becsületbeli 143
Kováchné Bedroszián Álmászt: Délvidéki kihaló népdalkincseink 149
Ft. Mustos István: Sík Sándor emlékezete 149
Jeszenszky Gyöngyi: Elszakított területeink költőinek megszólaltatása 160
Só Bernát: Derűs percek (önéletrajzi feljegyzések). 162
Marczi Zoltán: Erkel Ferenc improvizációja 162
dr. Nádas Gyula: Köszönet 162
IX. DÍSZVACSORA EREDMÉNYHIRDETÉSSEL ÉS KITÜNTETÉSEKKEL. A MAGYAR BÁL 163
Buzáné Ormai Ildikó - Peller Miklós: Amerikai és magyar Himnusz 164
Ft. Antal András: Bevezető ima 164
dr. Nádas Gyula: A két kongresszus üdvözlése 164
Harkay Péter: Köszöntés 164
Pust August: Resolution 164
vitéz Martonfalvay Hugó: A Magyar Kongresszus üdvözlése 164
Somogyi Lél: Árpád-érmek odaítélése 168
Somogyi Lél: Kitüntetések 170
Főt dr. Vitéz Ferenc: Záróima 172
X. VESZTESÉGEINK 184
vitéz Szabó Zoltán 184
Vörösváry István 184
dr. Návori Kornél 185
XI. A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN 187
Mészáros Lázár síremléke Angliában 187
A Szent Korona emlékműve Mattseeben 188
A koronaőr-parancsnok hazatért 189
Collegium Corvinum 190
A hősök emléke Zalaszentgróton 193
vitéz Nagybányai Horthy Miklós 195
XII. BESZÁMOLÓK 198
dr. Chászár Ede: Levél Magyarországról és Szlovákiából 198
Ünnepségsorozat Párizsban 198
Lángi Mária: Ft Hites Kristóf 80 éves 199
Serényi István tevékenysége 201
Társasebéd 202
Szentmise és Protestáns istentisztelet 203
Ismerkedő és búcsúest 203
XIII. ZÁRÓNYILATKOZAT 205
XIV. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXVIII. RENDES KÖZGYŰLÉSE 208
Somogyi Ferenc: Főtitkári jelentés 208
Létszám 208
Az Igazgató Tanács ülése 208
Elhunyt 209
Az Árpád Akadémia új tagjai 209
Egyéni működés 210
Előadások: 222
Németh Edit: Magyar népi hímzés az ősidőktől napjainkig 222
ft. Mustos István: Emlékezés Erkel Ferencre halálának 100. évfordulóján 222
Eckhardt Mária: liszt Ferenc mint hazámnak hű fia 227
ft. Miskolczy Kálmán: Márton Áron, Erdély Mindszentyje 228
dr. Mester Fiore: Pázmány Péter személyiségének korszerű megvilágítása 237
Marczi Zoltán: Liszt Ferenc "Magyar történelmi arcképek" című zongoraciklusának bemutatása 244
Németh Gyula: De consolatione philosophiae 245
Neszlényi Judit: Kitüntetések átadása az Árpád Akadémia ülésén 245
XV. A XXXIII. MAGYAR KONGRESSZUS KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK ÉS ELŐADÁSSOROZATOK 247
1. A mérnökök találkozója 247
dr. Pungor Ernő: Magyarország műszaki fejlesztéséről 247
Ürmös Antal: Főtitkári jelentés 250
Szappanos István: Magyar mérnök tapasztalatai Kínában 251
vitéz Relle Ferenc: A magyarországi tizenöt Civitan Klub megszervezése 251
Haralyi Fejér Pál: A matematikai fejlődés 252
2. Az Árpád Akadémia orientalisztikai osztályának ülése 260
dr. vitéz Lengyel Alfonz: A megújhodott tradicionális ecsettechnikával készült színes kínai karikatúrák 260
dr. Láczay Ervin: Avalokitesvara 262
Németh Gyula: Hozzájárulás a sumér-ujgur kérdéshez 263
dr. Érdy Miklós: A Vereckei-hágón és a Tatár-hágón 1993-ban Kárpátalján 267
Magyar élet Kárpátalján 269
Útvonal a Tatár-hágóhoz a Tisza mentén 273
A Latorca völgyében Munkácson át Verecke felé 276
Mi történt a vereckei emlékművekkel? 281
Történelmi visszapillantás 287
3. Beszámoló a Szabad Magyar Újságírók Szövetsége 15. jubileumi gyűléséről 293
4. A Szent László Társaság és Rend, valamint a Vitézi Rend együttes ülése 295
XVI ÉLETRAJZI ADATOK 297
Brády Mária 297
Báchkay Harsány Béla 297
vitéz Csoknyai Péter 297
Pásztor Sándor 298
dr. Pungor Ernő 298
Puskás-Balogh Éva 298
dr. Vitéz Ferenc 299
1. FÜGGELÉK 301
László Görgényi: Origins of the Ethnic Crisis in Central Europe. New storm clouds swirl over Transylvania 301
2. FÜGGELÉK 330
Pályázat
3. FÜGGELÉK 331
Trianon
XVII. NÉVMUTATÓ 336
XVIII. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 346
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem