932.609

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1965. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - III. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.524 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Mellékletként az 1965. évi cikkek tartalommutatója.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Politikai és általános szakelméleti cikkek
Hazánk felsazbadulásának 20. évfordulójára4/5
Dr. Biró Sándor: a rendőri kiképzés alakulása és fejlődése1/5
Dr. Rudas GyörgY: A bűnügyi szolgálat egyes feladatairól4/17
Dr. Prohászka József: A rendőrség társadalmi tulajdonvédelmi munkájának néhány tapasztalata a párt 1958 áprilisi határozatának végrehajtása során2/5
Dr. Györök Ferenc: A rendőrség és a lakosság együttműködésének 20 éve4/25
Dr. Mados Imre - Dr. Kállai László - Dr. Kürti Pál: A rendőri vizsgálati munka 20 éve és korszerűsítésének szükségessége12/20
Dr. Csiba István: Az önkéntes rendőri szolgálat kialakulása és fejlődése5/5
Dr. Kertész Imre: A magyar bűnügyi technika fejlődése1/30
A BM egészségügyi szolgáatának fejlődése a felszabadulástól napjainkig
A BM Egészségügyi Osztály közleménye4/39
Dr. Simon Miklós: A rendőrés szolgálati szabályzata10/30
Gyömbér János: A rendőrség "Ideiglenes szolgálati szabályzat"-ának elvi és gyakorlati problémái (Fórum)10/65
Dr. Györök Ferenc: A szocialista kriminológia helyzete és programja (Vitacikk)7/5
Dr. Madarász Tibor: Az államigazgatási munka hatékonyabbá tételének néhány módszeréről8/11
Patkoló Károly: Hozzászólás "Az ellenőrzés néhány kérdéséről" című vitaindító tanulmányhoz (Fórum)5/64
Kassai József - Görbe Bálint: Hozzászólás "Az ellenőrzés néhány kérdéséről" című vitaindító cikkhez (Fórum)1/68
Dr. Csendes Károly: Az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai irányelvei és a bűnüldözés néhány feladata10/5
Dr. Kertész Imre - Dr. Pikler Tamás: Gondolatok az ideológiai irányelvek és a rendőri munka egyes kérdéseihez11/5
Dr. Déri Pál: Az ideológiai irányelvek és a tájékoztatás. (Még egyszer a rendőrség és a sajtó kapcsolatáról)8/5
Mégegyszer a tájékoztatásról12/5
Az imperializmus ideológiai aknamunkájáról3/12
Dr. Deák József: a jogpolitikai elvek érvényesülése az államelleni bűntettek nyomozása során5/13
K. J.: Az ellenséges hírszerző szervek személyes (vizuális) felderítő tevékenységének megakadályozása. A katonai és a fontosabb ipari objektumok külső védelme9/18
Lantos József: Az MSZMP Központi Bizottsága decemberi határozatából eredő feladataink néhány kérdése9/5
Pál Antal: Az anyagi-technikai, pénzügyi ellátás fejlődése a BM-ben1/18
Szabó Ferenc: Hozzászólás "Az angyai-technikai, pénzügyi ellátás fejlődése a BM-ben" című cikkhez (Fórum)6/78
Pál Antal: Válasz Szabó Ferenc r. őrnagy elvtársnak "Az anyagi-technikai, pénzügyi ellátás fejlődése a BM-ben" című cikkemhez tett hozzászólására (Fórum)6/82
Kincses Zoltán: A belügyi költsgévetés tervezésének néhány kérdéséről6/5
Kecskés József: A gazdaságossági szemlélet jelentősége a BM szerveinél3/5
Kecskés József: A szolgálati gépjárművek igénybevételi rendszerének módosítása7/37
Hajdú Pál: Az imberpializmus mai taktikája. A "fellazítás" teóriája és módszerei7/mell.
Jogi tanulmányok
Dr. Bodrogi Károly: A bűncselekmény tárgya9/26
Dr. Deák József: A kémkedés és államtitoksértés elhatárolásának néhány kérdése9/16
Szabó Károly: A "forintkiajánlás"-ról10/22
Dr. Szilágyi József: A pazarló gazdálkodás bűntettének üldözése3/19
Dr. Erdősy Emil: A pazarló gazdálkodás közgazdaságtani és bűntetőjogi vizsgálata9/23
Dr. Vágó Tibor: A foglalkozsá körében elkövetett veszélyeztetéssel és a segítsényújtás elmulasztásával kapcsolatos jogalkalmazás egyes kérdései8/26
Dr. Hofszang József - Dr. Kárpáti Zoltán: Hozzászólás "A jogtalan használat" című tanulmányhoz (Fórum)5/67
Dr. Kratochwill Ferenc - Dr. Pőcze Béla: A halaszthatatlan nyomozási cselekmények2/43
Dr. Marosvölgyi sándor: Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének és felhasználásának helyes gyakorlata5/57
Dr. Gödöny József: Az igazságügyi szakértői kérdések rendezéséről (Fórum)1/51
Dr. Sepsei György: A védelem jogának biztosítása a nyomozás során3/26
Dr. Desits József: Hozzászólás Dr. Sepsei György "A védelem jogának biztosítása a nyomozás során" című tanulmányhoz (Fórum)8/70
Dr. Rácz György: A Legfelseőbb Bíróságnak a nyomozással összefüggő iránymutatásai (Fórum)10/58
Dr. Szilágyi József: A nyomozásfelügyeleti munka néhány kérdése2/20
A 4. számú irányelv az emberi élet védelmét fokozattabban biztosító ítélkezési gyakorlat érdekében8/120
A Legfelsőbb Bíróság Büntető és Katonai Kollégiumának 430. számú állásfoglalása1/127
A Legfelsőbb Bíróság Büntető és Katonai Kollégiumának 432. számú állásfoglalása7/119
A Legfelsőbb Bíróság Büntető és Katonai Kollégiumának 434. számú állásfoglalása10/127
A Legfelsőbb Bíróság Büntető és Katonai Kollégiumának 435. és 436. számú állásfoglalásai9/123
Tudományos élet
A III. Nemzetközi Kriminalisztikai Symposium12/49
Dr. Rudas György - Dr. Király István: Az ENSZ harmadik kongresszusa a bűnözés megelőzésével és a bűntettesekkel való bánásmóddal kapcsolatban12/53
Koroknai Ibolya: A II. Országos Etikai Konferencia11/56
Marosán Lajosné - Dr. Váczné, Dr. Konkoly Magda: A cigánylakosság társadalmi asszimilációja (Ankét)3/47
Dr. Kis Éva: A társadalmi tulajdon védelmének kriminológiai problémái (Előadói konferencia)6/72
A titkos háborúk történetéből
A "Pastorius" fedőnevű vállalkozás (I. rész)2/83
A "Pastorius" fedőnevű vállalkozás (II. rész)3/79
A "Pastorius" fedőnevű vállalkozás (Befejező rész)4/59
Richard Sorge, a szovjet felderítő5/71
A nagy vállalkozás (Mussolini kiszabadítása)6/86
Titkos megbizatás7/73
A náci hírszerzés kísérletei és kudarcai a semleges országokban8/74
Adolf Eichmann felkutatása és elfogása9/73
A náci "csodafegyverek" - V-1 és V-2 - megszerzésének akciója10/77
Kémek Normandiában11/72
Szovjet hírszerző tiszt beépülése az Abwehr állományába a második világháborúban12/84
Kriminalisztika
Krimináltechnika
Dr. Kertész Imre: A magyar bűnügyi technika fejlődése1/30
Dr. Katona Géza: A kriminalisztikai szakértők összehasonlító mintagyűjteményei5/45
Dr. Bárkány Pál: Mintavétel papírkromatográfiához, papíron levő beszáradt tintákból11/35
Dr. Kapusz Nándor - Dr. Nagy László: Műanyagszálak közeli kövési sérülései10/36
Dr. Tóth Tihamér: Mosodai jelölések kriminalisztikai felhasználhatósága. (A szakértők gyakorlatából)7/111
Kollok Alajos - Dutka László: Helyszíni ujjnyomrögzítés új kormozóanyaggal10/43
Szentgyörgyi László: A bűnözők próbálkozásai ujjnyomatuk megváltoztatására (Kazuisztika)3/115
Dr. Illár Sándor: A szöveg vagy az aláírás készült- e előbb (Kazuisztika)3/121
Dr. Kiss Lajos: Gravírozással hamisított fémbélyegzők és lenyomatuk szakértői vizsgálata (A szakértők gyakorlatából)7/111
Dr. Kiss Lajos - Móré Imre: Stencilklisével hamisított bélyegzőlenyomatok szakértői vizsgálata (A szakértők gyakorlatából)10/109
Dr. Gáspár Lajos: A szögbelövő készülék, mint veszélyes munkaeszköz (A szakértők gyakorlatából)8/104
Dutka László: Szekér által okozott közúti baleset szakértői bizonyítása (Kazuisztika)4/93
Dr. Beck GyörgY: Az ólomzárak (plombák) kriminalisztikai szakértői vizsgálata (Kazuisztika)2/119
Kollok Alajos: Zártörés szakértői bizonyítása (A szakértők gyakorlatából)12/124
Dutka László: Wolfarm-szálas izzólámpák vizsgálati módszere (Kazuisztika)3/122
Alkydgyantafestékek öngyulladási hajlamáról (Lapszemle)9/127
Néhány polimeranyag alkalmazása térfogati nyomok rögzítésére (Lapszemle)7/121
Új technikai segédeszközöket kaptak az osztrák rendőrök (Lapszemle)6/128
Orvoskriminalisztika és igazságügyi orvostan
Dr. Kapusz Nándor: Gépjárművek utasterében bekövetkezhető sérülések vizsgálata8/48
Dr. Harsányi László - Dr. Földes Vilmos: Gyalogosok sérelmére történt gépkocsibalesetek orvosszakértői vizsgálata2/35
Dr. Szedlák Ödön: Kifáradás okozta közlekedési balesetek szakértői véleményezése10/32
Dr. Nagy László - Dr. Kapusz Nándor - Dr. Zsigmond Klára: Környezeti használati tárgyak és anyagok vizsgálata vérkimutatási kémiai előpróbákkal6/60
Dr. Földes Vilmos - Dr. Harsányi László - Dr. Szabó Árpád: Tömeges közlekedési balesetek orvosszakértői vizsgálatának feladatai11/45
Dr. Potondi András - Dr. Tolnay Lajos: Akasztási barázda mint próbálkozási nyom (A szakértők gyakorlatából)9/113
Dr. Nagy László - Dr. Mester György: Elektromos melléksérülések (Kazuisztika)5/105
Dr. Kapusz Nándor - Dr. Buris László - Kruspier GyörgY: Eszközmeghatározás jelentősége szúrásos sérülések esetén (Bűncselekmények-nyomozások)7/97
Dr. Buris László - Dr. Mester György: A fej önkezűleg okozott vágott sérülései (A szakértők gyakorlatából)9/118
Dr. Kenyeres Imre- Dr. Gerencsér György: Öngyilkosság egyedülálló esete (A szakértők gyakorlatából)12/118
A boncolás jelentősége a halál okának megállapításában (Lapszemle)8/115
Befolyásolja-e a gyümölcs és gyümölcslevek fogasztása a véralkohol mennyiségét? (Lapszemle)2/128
Krimináltaktika
Dr. Szabó Antal: A gyanusított kihallgatásának eljárásjogi és kriminalisztikai kérdései2/55
Dr. Balog JÁnos: A terhelt vallomásának értékelése a társadalmi tulajdon kárára elkövetett hanyag kezelés és gondatlan rongálás nyomozása során5/22
Dr. Molnár József: Egy kihallgatási kísérlet tanulságai (Fórum)12/71
Dr. hajda Károly - Dobos János: Értékesítésre alkalmas bűnjeltárgyak felkutatása8/38
A visszaesők áltla elkövetett bűncselekmények nyomozásának néhány sajátossága11/49
Dr. Tóth Tihamér: A helszín leleplezi a tettest (A rendőrség archívumából)12/95
Szamel Lajos: A helyszín utal a tettes kvalifikáltságára (Báncselekmények-nyomozások)2/89
Dr. Vincze Elek: A BRFK Központi Ügyeletének helyszíni szemléiről. Hozzászólás (Fórum)3/74
Dr. Tóth Géza: Működik az Igazságügyi Könyvszakértői Iroda (Fórum)7/67
Dr. Gödöny József: Az igazságügyi szakértői kérdések rendezéséről (Fórum)1/51
A hangszalagok felhasználása a büntetőeljárás során (Lapszemle)7/128
A nyomokban található kémiai elemek spektrográfiája a kriminalisztikbáan (Lapszemle)5/118
A rendőrkutya kényszerítő eszközként való felhasználása (Lapszemle)11/117
Rajzkompozíciós eljárás (Lapszemle)9/121
Kriminálmetodika
Dr. Valach Károly: A felvásárló kereskedelemben előforduló bűncselekmények jellemzői6/40
Dr. Mayer Béla: Az orvosi műhibákkal elkövetett veszélyeztetésekről (Fórum)7/60
Dr. Komlósi Ferenc: Az "autóstop" néhány kérdése5/39
Dr. Borbély Imre: A vásárlók megkárosításával kapcsolatos rendőri tapasztalatok a fővárosban5/52
Dr. Fekete Károly: Egyes tulajdon elleni bűntettek kriminalisztikai megítélésének problémái12/38
Dr. horváth István: Idényjellegű bűncselekmények megelőzéséről7/22
Dr. Duschek Lajos: Üzemanyagtöbbletképzés, üzemanyagjegyekkel történő visszaélések12/29
Keleti Miklós: A csepeli ellenforradalmár gyilkosok felderítése, bűnösségük bizonyítása (Bűncselekmények-nyomozások)1/92
Dr. Kása Tibor - Dr. Varga József: A "Hotel cotage" vendége (A rendőrség archívumából)8/80
Dr. Sebestyén Sándor: Bányatűz vizsgálata (A rendőrség archívumából)11/77
Dr. Szabó József: Hamis vád elkövetőjének felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)10/101
Dr. Bócz Endre - Dr. Molnár Rezső: Izgatá smiatt elítélt rágalmainak megdöntése (Bűncselekmények-nyomozások)5/85
Kém- és szabotázstevékenység az olajiparban (Bűncselekmények-nyomozások)1/86
P. Kiss Szalés és társai összeesküvése (A rendőrség archívumából)7/77
Rongálás elkövetőjének leleplezése (Bűncselekmények-nyomozások)2/114
Rombolás kísérlete (Bűncselekmények-nyomozások)9/93
Fenyvesi István: A rózsadombi galeri felszámolása (A rendőrség archívumából)9/86
Dr. Kása Tibor: Összeesküvő hadapródok (A rendőrség archívumából)6/96
Martinkó Károly: A fővárosi szállítási vállalatnál elkövetett bűncselekmények tapasztalatai (Bűncselekmények-nyomozások)2/101
Szentpáli István: A Montedor Kft. ügyvezetőjének textilpanamája (A rendőrség archíumából)4/74
Büjtös Ferenc - Martinkó Károly: A "SirályI" szárnyashajó személyzetének csempésztevékenysége (Bűncselekmények-nyomozások)6/102
Dr. Hernádi János: A bírósági tárgyalás és a nyomozás során történt kármegállapítás oka a "szeszügyben" (Fórum)2/63
Krusnyiczky Ferenc - Kanyó Andrásné: Bélyeghamisítás, hamis béylegek forgalomba hozatalának nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)10/91
Biró Lajos - Zlatniczky István: Bűnszövetségben elkövetett sikkasztás (A szegedi Agróker ügy) (Bűncselekmények-nyomozások)9/102
Mátrai András - Biró Lajos: Felvásárlás és értékesítés során elkövetett bűncselekmények felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)6/109
Szabó Károly: Harcban a spekulánsokkal (Bűncselekmények-nyomozások)1/77
Slezák Imre - Dr. Bagi György: IBUSZ-kirendeltségnél elkövetett menetjegyhamisítások felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)4/83
Németh László - Sulyok István: Visszaélések az IBUSZ egri kirendeltségén (Bűncselekmények-nyomozások)11/82
Dr. Antal László: Ipari vállakozással elkövetett üzérkedés (kocsigyártó manufaktúra leleplezése) (Bűncselekmények-nyomozások)5/94
Dr. Hernádi János: Termelőszövetkezetek segédüzemeiben előforduló bűncselekmények nyomozásának néhány problémája (Bűncselekmények-nyomozások)8/86
Dr. Siklói György: Békés megyében elkövetett emberölés tanulságai (Bűncselekmények-nyomozások)11/87
Dr. Tóth Tihamér: Budapest ostroma alatt elkövetett sorozatos gyilkosság és rablás felderítése (A rendőrség archívumából)3/107
Garamvölgyi Zoltán: Egy különleges haláleset (Bűncselekmények-nyomozások)7/90
Dr. Szilágyi József - Dr. Perényi László: Néhány megjegyzés "Egy különleges haláleset" című tanulmányhoz (Fórum)12/82
Dr. Tóth Tihamér - Kállai Gyula: Embercsempész gyilkos leleplezése (A rendőrség archívumából)5/77
Szende Andor: Emberölés nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)12/102
Dr. Lak Lajos: Guth Ernő bűnügye és pszichodiagnosztikai vizsgálata (A rendőrség archívumából)7/83
Dr. Hofszang József - Dr. Kárpáti Zoltán: Közvetett bizonyítékok értékelése egy emberölési bűnügyben (Bűncselekmények-nyomozások)8/86
Dr. Hontvári Emil: Nikotinnal elkövetett emberölések nyomozása (A rendőrség archívumából)10/84
Dr. Láposi Lőrinc - Németh András: Nyereségvágyból elkövetett emberölés nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)3/85
Szabó István - Szaniszló Károly: Méreggel elkövetett emberölés felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)2/93
Dr. Tóth Tihamér: Rendőrgyilkos betörőtolvaj elfogása (Sántha Dezső bűnügye) (A rendőrség archívumából)4/65
Dr. Fedor Attila - Zlatniczky István: Közveszélyokozsáok nyomozásának tapasztaltai (Bűncselekmények-nyomozások)3/100
Balya Pál - Csizmadia János: Sorozatosan elkövetett közveszélyokozások tettesének elfogása (Bűncselekmények-nyomozások)2/107
Ádám Zsigmond - Siklói György: Taxirablás Angyalföldön (Bűncselekmények-nyomozások)7/101
Sóos Mihály: Sorozatos betöréses lopás tettesének felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)12/107
Dr. Perge Sándor: Sorozatosan elkövetett víkendház-fosztogatások nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások4/90
Számel Lajos: A nyomozói tapasztalat jelentősége betöréses lopások felderítésénél (Bűncselekmények-nyomozások)5/101
Dr. Váradi György: Egy "markecolás" bűnösségének bizonyítása (Bűncselekmények-nyomozások)9/109
Dávid Gábor: Egy "mozgó bűnöző" tevékenységéről (Bűncselekmények-nyomozások)10/105
Koródi Zoltán: Egy álneves bűnöző leleplezése (Bűncselekmények-nyomozások)8/100
Balázs Gábor - Baranya István: Sorozatos jogtalan használat felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)6/113
Dr. Neményi Ferenc: Sorozatos csalás tettesének felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)3/95
Dr. Dénes J. Tamás - Révész Imre: Súlyos visszaélések, bűncselekmények a Budapesti Detoxikáló Állománso (Bűncselekmények-nyomozások)11/97
Bahurek György: Emberölés kísérlete koholtságának bizonyítása (Bűncselekmények-nyomozások)12/112
Bordás Ferenc: Koholt betöréses lopás felderítésének tapasztalatai (Bűncselekmények-nyomozások)11/102
Több figyelmet az eltulajdonított javak felkutatásával kapcsolatos munkára (Lapszemle)11/115
Zsebtolvajlás elleni akció (Lapszemle)8/117
A bécsi operaházi gyilkosság (Lapszemle)7/123
Emberölés bűntettének tisztázása út-idő diagram segítségével (Lapszemle)12/126
Gyilkossági kísérlet alkalmatlan eszközzel (Lapszemle)5/126
A kisebb súlyi huliganizmus elleni harcról (Lapszemle)5/127
A bűnügyi munka értékelése
Csonka József - Dr. Vavró István: A büntetőeljárás időtartamának alakulása10/15
Duxné Nagy Katalin: A kriminalitás mérésének statisztikai módszerei8/56
Dr. Halász Kálmán: Néhány észrevétel "A fővárosi vagyonelleni bűnözés krimináletiológiai vizsgálata" című tanulmány egyes megállapításaira (Fórum)1/72
Dr. Miltényi Károly - Dr. Vavró István: Megjegyzések a tanulmányunkkal kapcsolatos észrevételekre (Hozzászólás)5/61
Dr. Vágott JÁnos: A testi sértések kriminológiai vizsgálata3/38
A szövetségi rendőrség 1964. évi munkaértekezlete (Lapszemle)3/127
Kriminológia
Dr. Györök Ferenc: A szocialista kriminológia helyzete és programja (Vitacikk)7/5
Dr. Boross Tibor: Hozzászólás "A szocialista kriminológia helyzete és programja" című vitacikkhez (Fórum)10/52
Dr. Turi István: Széljegyzetek Dr. Györök Ferenc: "A szocialista kriminológia helyzete és programja" című tanulmányhoz (Fórum)11/66
A bűnözé sokairól12/8
Dr. Szekeres Károly: A bűnözők személyiségvizsgálata és a kriminológiai okkutatás összefüggése2/78
Dr. Horváth János: Új szocialista városunk - Dunaújváros - kriminológiai helyzetének alakulása1/44
Dr. Bartha Lajos: A gyermek- és fiatalkorúak bűnözővé válásának pszichológiai problémái9/36
Dr. Markója Imre: A fiatalkorúak bűnözéséről (Vitaösszefoglaló) (Fórum)4/47
Dr. Vágott JÁnos: Hozzászólás "A körzeti megbízottak szerepe a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésének megelőzésében" c. cikkhez (Fórum)1/63
Dr. Dávid Ferenc: Hozzászólás a fiatalkorúak bűnözésének kérdéseihez (Fórum)2/69
Dr. Szőts Helga: A "veszélyeztetett és a "bűnöző" gyermek (Fórum)3/71
Dr. Szabó András: A "bűnözői karrier". Hozzászólás a fiatalkorú bűnözés vitájához (Fórum)3/61
Dr. Vincze Béla: Az ifjúság társadalmi beilleszkedésének problémái (Fórum)4/54
Dr. Pál László: Könyvszemle: Dr. Vigh József: "A fiatalkori bűnözés és a társadalom" című könyvéről (Bírálat)5/111
Dr. Vágott János: A testi sértések kriminológiai vizsgálata3/38
Marosán Lajosné - Dr. Konkoly Magda: A cigánylakosság társadalmi asszimilációja (Ankét) (Tudományos Élet)3/47
Dr. Heller Farkas Tamás: A prostitúció időszerű kérdései7/46
Dr. Hontvári Emil: A prostitúció elleni harc néhány kérdéséről (Fórum)8/65
Dr. Hartay Henrik: Hozzászólás a prostitúció kérdéséhez (Fórum)9/55
Dr. Láng György: Néhány megjegyzés "A prostitóció időszerű kérdései" című cikkhez (Fórum)9/63
Dr. Mérges István: Hozzászólás "A prostitúció kérdései" című cikkhez (Fórum)10/47
A szovjet kriminológia oktatásáról (Lapszemle)10/118
Hogyna dolgozik pedagógiai szobánk (Lapszemle)2/126
Közelekdésrendészet
Monár Elek: A közlekedésrendészeti propagandamunkáról6/18
Dr. Makovecz István: A KRESZ alkalmazásának tapasztalatai2/27
Dr. Vágó Tibor: A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéssel és a segítségnyújtás elmulasztásával kapcsolatos jogalkalmazás egyes kérdései8/26
Dr. Makovecz István: A korszerű forglaomellenőrzés alapelvei9/46
Mester János - Dr. Nagy László: A közlekedési balesetek helyszíni szemléin rétsztvevő önkéntes rendőri csoportok (Fórum)9/69
Dr. Ternai Zoltán: Éjszakai közelkedési balesetek műszaki vizsgálata és a vizsgálatok eredményeinek értékelése (A szakértők gyakorlataából)11/106
Dr. Harsányi László - Dr. Földes Vilmos: Gyalogosok sérelmére történt gépkocsibalesetek orvosszakértői vizsgálata2/35
Dr. Földes Vilmos - Dr. Harsányi László - Dr. Szabó Árpád: Tömeges közlekedési balesetek orvosszakértői vizsgálata11/45
Biztonsági öv a gépkocsivezetők véleményének és tapasztalatainak tükrében (Lapszemle)11/120
Közrendvédelem
Dr. Csiba István: Az önkéntes rendőri csoportok kialakulása és fejlődése5/5
Dr. Smetana József - Pick Imre: Önkéntes rendőri csoportok tevékenységének tapasztalatai a budapesti Rendőrfőkapitányság fiatalkorú és gyermekvédelmi osztályán8/20
Bakondi Lajos: A Szolnok megyei Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi munkájáról (Hozzászólás) (Fórum)3/55
Dr. Komoróczky Sándor: Részeg személyek kijózanító szobába szállításának tapszatalatai a fővárosban (Fórum)12/64
A limai pánik (Lapszemle)10/122
Igazgatásrendészet
Dr. Sándor Elek: Bűntettek és szabálysértések elhatárolásának kérdései a garázdaság vonatkozásában5/33
Dr. Hornok Bálint: Hozzászólás "A bűntettek és szabálysértések elhatárolásának kérdései a garázdaság vonatkozásában" című tanulmányhoz (Fórum)10/70
Gerőczy Miklós: Kábítószerek azonosítása8/43
Dr. Hornok Bálint: Néhány gondolat a helyszínbírságolási rendszer megváltoztatásához6!49
A személyi igazolványok kicserélésének tapasztalatai (Lapszemle)5/126
Lapszemle
Szemelvények a Magyar sajtóból (1945-1948)
Harc és ujjáépítés közben szerveződött a demokratikus rendőrség1/103
A bujkáló nyilasok felderítéséről
A gazdasági bűnözők elleni tevékenységről
A közrend és a közbiztonság helyreállításáról
Rendeződnek, erősödnek soraink4/98
Harcban a régi és az új fasiszták ellen
A gazdasági bűnözők ellen
Harcban a közbiztonságért
Külföldi rendőrségi szakfolyóiratok tartalmából
A hangszalagok felhasználása a büntetőeljárás során7/128
Befolyásolja-e a gyümölcs és gyümölcslevek fogyasztása a véralkohol mennyiségét?2/128
A limai pánik10/122
A szövetségi rendőrség 1964. évi munkaértekezlete3/127
A személyi igazolványok kicserélésének tapasztalatai5/126
Emberölés bűntettének tisztázása út-idő diagram segítségével12/126
A bécsi operaházi gyilkosság7/123
A boncolás jelentősége a halál okának megállapításában8/115
Gyilkossági kísérlet alkalmatlan eszközzel5/123
A kisebb súlyú huliganizmus elleni harcról5/127
Hogyna dolgozik pedagógiai szobánk2/126
Új technikai segédeszközöket kaptak az osztrák rendőrök6/128
Rajzkompozíciós eljárás9/121
A nyomokban található kémiai elemek spektrográfiája a kriminalisztikában5/118
Zsebtolvajlás elleni akció8/117
A katonaság és a tudományos munkaszervezés6/126
A rendőrkutya kényszerítő eszközként való felhasználása11/117
Alkydgyantafestékek öngyulladási hajlamáról9/127
A lakásépítő szövetkezetek tevékenysége, jogi szabályozásának néhány problémája5/116
A szovjet kriminológia oktatásáról10/118
A rendőrségi káderek utánpótlása3/125
Több figyelmet az eltulajdonított javak felkutatásával kapcsolatos munkára11/115
Néhány poliméranyag alkalmazása térfogati nyomok rögzítésére7/121
Tudományos kutató bizottsági kiállítások Southportban és Manchesterben10/125
A biztonsági öv a gépkocsivezetők véleményének és tapasztalatának tükrében11/120
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem