A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Erdő 1963. január-december

Az 1862-ben alapított Erdészeti Lapok 98. évfolyama - XII. évfolyama 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Az Erdő
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva.

Előszó

Részlet a kötetből:

Az erdőtipológia és erdőművelés
Dr. Haracsi Lajos

Hazánkban is kezd meghonosodni az erdőtipológia. A szakemberek még nincsenek teljesen egy véleményen alapelveiben és... Tovább

Tartalom

AZ ERDŐ
1963. évi tartalomjegyzéke
Abonyi István: A munkanormák alkalmazása és az anyagi ösztönzés a komplex fakitermelésben 443
Adamkó József - Kovács Jenő - V. Szabó Ferenc: A fejlettebb technológia új vezetést kíván az erdészkerületekben 199
Andor József: Erdőművelés és erdőfeltárás a Délzalai Állami Erdőgazdaság nagy termőképességű bükkösedben 352
Dr. Babos Imre: Vélemény Polner A. „Érdemes volna-e?" c. tanulmányáról 105
Dr. Babos Imre: Termőhelytérképezés 263
Balogh Ferenc: Az 1962. évi műszaki továbbképző tanfolyamok 143
Barabits Elemér: Hókatasztrófa a Nyugat-Dunántúlon 182
Barcsay László: Távlati tervezés az erdészeti magasépítés terén
Barkóczy István: A szálfás kitermelés és közelítés tapasztalatai gyérítésben 481
Bánó István - Retkes József: A fenyőnemesítés és plantázsgazdálkodás 158
Dr. Bencze Lajos: Tapasztalatok a vad téli silótakarmányozásával kapcsolatban 417
Dr. Bertóti István: Szederjei Ákos - A vad etetése, óvása, befogása 235
Dr. Bertóti István - Dr. Nagy Emil: „Fácángyár" az olaszországi Forliban 321
J. Blanckmeister: Elegyetlen erdei fenyvesek átalakítása 574
Cornides György: Az erdőfeltárás tervezésének helyzeté és továbbfejlesztésének
kérdései 533
Dr. Csapody István: Hozzászólás dr. Haracsi Lajos: „Az erdőtipológia és erdőművelés c. cikkéhez 423
Csóri János: A többcélú erőgépek alkalmazása terén szerzett tapasztalatok 402
Csóri János: A gépesített erdészetek szervezetének fejlesztése 495
Dr. Csőre Pál: Adatok a magyarországi erdők XI-XV századbeli történetéhez 55
Dr. Csőre Pál: Somogy megye északkeleti részének erdősültsége a XIII. század első
felében 231
Dérföldi Antal: Méretcsoportos szerfabecslés és választéktervezés 455
Fejér István: Hozzászólás a „Külfejtések, meddőhányók újrahasznosítási kérdései" c. dolgozathoz 382
Fila József: A Mátrai Allami Erdőgazdaság munkájáról 11
Firbás Oszkár: A kalapos király országleírásainak erdészeti forrásértéke a Tanulmányi Erdőgazdaság erdeinek tükrében 163
Gácsi József: Madártelepítési tapasztalatok középkorú, alföldi tölgyesben 514
Halász Aladár - Véssey Tibor: A fafajpolitikánk kérdéséhez 241
Dr. Haracsi Lajos: Az erdőtipológia és erdőművelés 1
Dr. Haracsi Lajos: Hozzászólás két cikkhez 89
Harmath Béla: Adatok néhány nyugatmagyarországi, simadugvánnyal telepített
nemesnyár állományunkról 391
Dr. Hauer Lajos: A véralbuminos vadkárelhárítás 125
Dr. Henzel János: Gépújdonságok a csehszlovák erdőgazdaságban 72
Huszár Endre: A fakitermelés korszerűsítése vágástéri feltárással 295
Jakóts László: A bükkösökben folytatott gazdálkodás felülvizsgálatának tapasztalatai 385
Dr. Járó Zoltán: A pusztavacsi nemesnyárasok termőhelyének vizsgálata 145
Jérome René: Ültetvényszerű nyárfatermesztés Jugoszláviában 43
Jérome René: Tudományos ülés a külföldi gyorsannövő fafajok kérdéséről 92
Jérome René: Faanyagok súlyszerinti nyilvántartása és értékesítése 142
Jérome René: G. Mitscherlich - Vizsgálatok vágásos és szálaló erdőkben 191
Jérome René: A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos ülésszaka 314
Jérome René: Lucosok gazdaságos tisztítása 334
Jérome René: Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése 337
Jérome René: Erdővédelmi felolvasó ülés a Tudományos Akadémián 380
Jérome René: A feketefenyő ausztriai előfordulásai 384
Jérome René: A hajtóanyagok elöregedéséről 384
Jérome René: H. Krammer - Telepítési hálózati kérdések 384
Jérome René: A gazdaságos telepítési hálózat 431
Jérome René: E. T. Zieger: A kérgezés tecnológiája - elmélet és gyakorlat 431
Jérome René: A szénsav mint termőhelyi tényező 432
Jérome René: Erdőnevelési, fatermeléstani bemutató és előadássorozat az Erdészeti Tudományos Intézetben 503
Jérome René: Tíz éves az Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda
Karai Gusztáv: Izotópos kutatások a magyar erdészetben 376
Kassai Imre: Külfejtések, meddőhányók újrahasznosítási kérdései a Mecsek déli szénmedencéjében 106
Kaufmann József: Szemelvények a III. angyalföldi újítókiállításról 283
Dr. Káldy József - Kopecky Ferenc - Dr. Tompa Károly: KGST munkaértekezlet a nyár és egyéb gyorsannövő fafajokról 185
Dr. Káldy József: Hozzászólás „A fakitermelés korszerűsítése vágástéri
feltárással" c. tanulmányhoz 503
Dr. Keresztesi Béla: Az Erdészeti Tudományos Intézet 1962. évi munkája 16
Dr. Keresztesi Béla - Dérföldi Antal: Tanulmányúton a Bolgár NK-ban 77
Dr. Keresztesi Béla: Hozzászólás a fafajpolitikánk kérdéséhez 258
Kolossváry Szabolcsné: Szovjet lapszemle 1962. január-június 44
Kolossváry Szabolcsné: Szovjet lapszemle 1962. július-december 235
Kopecky Ferenc - Szűcs Ferenc: Beszámoló a FAO Nemzetközi Nyárfabizottságának XI. ülésszakáról 39
Kopecky Ferenc: Sekawin M. - A nyárfa nyesése gazdasági művelet 95
Laincsák István: Fagyártmánytermelő üzemeink villamos gépeinek gazdaságos
kiválasztása 550
Láng Elemér: Erdőgazdasági feltáróutak vízáteresztő műtárgyai 537
Dr. Madas András: Elnöki beszámoló 342
Dr. Majer Antal: Erdőtípus, vagy állománytípus 304
Dr. Marjai Zoltán: Fenyőmagvizsgálatok 22
Dr. Marjai Zoltán: Maggazdálkodásunk korszerűsítése 410
Marton Tibor: Szolnok megye távlati fásítási terve 193
Márkus László: Az elemzett minta- és ellenőrző-területekről 497
Dr. Meskó József: A K-1A védelmében 317
Molnár Sándor: A debreceni nagyerdei park felújítása 155
Németh László: A Délzalai Állami Erdőgazdaság 347
Nyékes István: Ipari meggyesek telepítése 37
Nyirádi Lajos: Az Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda tízéves munkájáról 531
Ott János: Rakodógépek fontosabb mutatóinak összehasonlítása 204
Dr. Pagony Hubert: Hozzászólás Vámos-Vida „Serkentőanyagok alkalmazása nyárdugványok hajtatásában" c. dolgozathoz 229
Pallay Mária: A talaj törmeléktartalmának hatása a faállományaink növekedése 273
Palotás Ferenc: A hajósi nyárfagyűjtemény értékelése 327
Palotás Ferenc: Adatok a nemesnyárasok neveléséhez 150
Papp István: UNIMOG-ZEL.OP alkalmazása faanyagmozgatásban 487
Dr. Papp László: Az 1962-63 év telének időjárása 286
Dr. Papp László: Az 1963. év tavaszának időjárása 429
Dr. Papp László: 1963. nyarának időjárása 567
Dr. Papp László: Mikor lehet a csemetekiemelést kezdeni? 450
Polner Antal: Érdemes volna-e? 97
Polner Antal: A Csongrád megyei Erdőgazdaság nemesnyárállományaiból kitermelhető fatömeg 560
Reményffy László: Érdemes volna 408
Dr. Sali Emil: Állami erdőgazdaságok eredményei az 1961/62 gazd. évben 49
Sas Barna: Az akácmag szkarifikálás kísérleti tapasztalatai 211
H. Schönbach: A rezgőnyár nemesítése az NDK-ban 569
Simon Miklós: Mélyfúrásos, mély gödrös ültetvényes nyárfatermesztés a Dunaártéri Állami Erdőgazdaság területén 130
Simon Miklós: Homoki nyárfa termesztésünk néhány időszerű kérdése 433
Simon Miklós: Jugoszláviában láttam 564
Dr. Solymos Rezső: Az erdeifenyő növekedésmenetének erdőnevelési vonatkozásai 217
Dr. Solymos Rezső: A nyugat-dunántúli hótörések erdőnevelési tanulságai 371
Dr. Solymos Rezső: A fák koronaméretének helyes kialakítása erdőnevelési feladat 474
Dr. Somkuti Elemér: Az Erdészeti és Faipari Egyetem erdőmérnöki karának
reformtervéről 289
Standeiszky Andor: A magyarvizsla származástörténete 170
Szabó Ferenc: Iparifakihozatalunk alakulása az 1954-1962. években 557
Szabolcs József: Hőgyészi szarvasok 396
Dr. Szász Tibor: Komplex fakitermelési verseny 308
Dr. Szepesi László: Az éjszakai kiszállítás bevezetésének lehetőségei 29
Dr. Szepesi László: Miről tanácskoztak Genfben Európa erdész-gépesítői 509
Szodfridt István: Állomány szerkezeti vizsgálatok óriásnyár, korainyár elegyes állományokban 116
Szodfridt István: Soó Rezső - Növényföldrajz 189
Szodfridt István: Újabb könyvek a termőhelyismeret köréből 332
Dr. Szőnyi László: A Mátrafüredi Kísérleti Erdészet munkájáról 224
Dr. Tompa Károly - Bründl Lajos: Vegyszeres gyomirtás a fonófűz telepeken 138
Dr. Tompa Károly: Az erdészeti növény nemesítéstan oktatása az Erdészeti és Faipari Egyetemen 367
Tóth Imre: Vadkárok megelőzése nyárasokban 84
Tóth Károly: Hozzászólás Polner Antalnak „Érdemes volna-e?" c. tanulmányához 203
Tóth Miklós: A próbateres fatömegbecslés 66
Vámos Rezső - Vida László: Serkentő anyagok alkalmazása a nyárdugványok
hajtatásában 61
Vass Dénes: A faipari üzemi épületek tervezése 546
Vilcsek János: A csemetetermelés vesztességének megszüntetése érdekében 519
Dr. Vlaszaty Ödön: Gondolatok a fiatalosok vegyszeres ápolásáról 94
Völgyi László: Az erdőtipológia alkalmazása az erdőrendezésben 176
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Erdő 1963. január-december Az Erdő 1963. január-december Az Erdő 1963. január-december Az Erdő 1963. január-december

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
24.000 Ft
12.000 ,-Ft 50
60 pont kapható
Kosárba