1.017.131

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Néprajzi Hírek 2008/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója - XXXVII. évfolyam 1-4.

Előszó

Részlet a könyvből
TÁRSASÁGOK, EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK
Megalakult a Magyar Fotótörténeti Társaság
A Magyar Fotótörténeti Társaság (MAFOT) létrejöttét 2007 nyarán mindenekelőtt az indokolta,... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből
TÁRSASÁGOK, EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK
Megalakult a Magyar Fotótörténeti Társaság
A Magyar Fotótörténeti Társaság (MAFOT) létrejöttét 2007 nyarán mindenekelőtt az indokolta, hogy az elmúlt évek során egyre több közgyűjteményben foglalkoznak fotótörténeti kutatással, ugyanakkor nincs olyan intézmény, amely lehetővé tenné a fotómuzeológiával, fotótörténettel és fotókultúrával foglalkozó szakemberek számára a kapcsolattartást, közös szakmai álláspont kimunkálását.
Az új társaság legfőbb céljának azt tekinti, hogy a védendő kulturális javak sorában a fotográfiák számára is biztosítsa a történeti fontosságuknak megfelelő helyet. Ennek érdekében fogja szorgalmazni a fotóműtárgyak és fotódokumentumok megbecsülését, védelmét, társadalomtörténeti kutatását és nyilvánosságra hozását. Kezdeményező szerepet vállal a hasonló célkitűzésű nemzetközi szervezetekkel, közgyűjteményi intézményekkel és szakmai projektekkel.
Tevékenysége során aktívan részt kíván venni a gyűjteményekben őrzött fotográfiai dokumentumok védelmével, archiválásának módszertanával, nyilvántartásával és tudományos feldolgozásával összefüggő feladatok megoldásában. Fontosnak tartja a gyűjtemény- és műtárgyvédelmi kérdésekkel kapcsolatos információk összegyűjtését és közvetítését, valamint iránymutató szakmai állásfoglalások kialakítására törekszik a fotográfiai dokumentumok forgalmával és piaci felhasználásával (kereskedelem, közlés, szerzői jogdíj, etikai szabályok) kapcsolatos kérdésekben.
Mint szakmai szervezet a fotómuzeológusi képzés és továbbképzés szakmai feltételeinek kidolgozásában is részt kíván venni, és e cél érdekében tervezi az egyetemi tanszékekkel történő együttműködést. Megalakulása annál is inkább indokolt, mert most zajlik a fotográfia korszakváltása az ezüstalapú hagyományos technikáról a digitálisra. Önmagában már ez a tény számos technikai és elméleti kérdést vet föl a közgyűjteményekben, ahol a versenyfutásra emlékeztető alkalmazkodás közepette - virtuális adatbázisok építése, működtetése, közzététele - a legtöbb helyen még a régi fotográfiák retrospektív feldolgozása sem fejeződött be. Ilyen helyzetben nagy jelentősége van a hasonló problémákkal küzdő fotóarchívumok összefogásának és kapcsolattartásának. A Magyar Fotótörténeti Társaság fórumot tud teremteni bármely szakmai kérdésnek. A társaság elnökének Munkácsy Gyulát, alelnökének Cs. Plank Ibolyát, titkárának Szabó Magdolnát választotta.
Idei első ülését 2008. február 28-án tartotta a Mai Manó Műteremház Napfényműtermében (Budapest, Nagymező u. 20.). Az összejövetel legfőbb célja a szélesebb körben történő bemutatkozás volt. Szakmai programján ezúttal a Fotográfiai életművek gondozása című NKA-projekt résztvevői számoltak be kutatási tapasztalataikról és eredményeikről. Vissza

Tartalom

1. szám
TÁRSASÁGOK, EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK 3
Megalakult a Magyar Fotótörténeti Társaság 3
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK 4
Szőke Anna: Fiatal néprajzkutatók és antropológia szakos hallgatók konferenciája (Topolya, 2007. szeptember 8.) 4
Hubai Gabriella: FiKuSz, MaDok és a Kétszögletű-kerekasztal. A Fiatal Kultúrakutatók Szervezetének negyedik konferenciája (Nagybörzsöny, 2007.
szeptember 27-30.) 7
Gulyás Judit-Mészáros Csaba: Az American Folklore Society konferenciája (Québec, 2007. október 17-21.) 10
Halász Péter: A XX. Önkéntes Néprajzigyűjtő Találkozó (Székesfehérvár, 2007.
október 27-30.) 13
Tóth Annamária: A nemzetiségek kutatásának újabb eredményei Észak-kelet-Magyarországon (Miskolc, 2007. november 5-6.) 16
Filkó Veronika: Hagyomány - migráció - változás. A migrációs folyamatok hatása
a szlovákiai magyarok népi kultúrájára (Révkomárom, 2007. november 16.) 17
Mikos Éva: Folklór és zene (Budapest, 2007. november 29-30.) 19
Hála József-Máté György: Bányászélet - kultúra - hagyomány. (Budapest-Tatabánya, 2007. november 29-30.) 21
MÚZEUMOK, GYŰJTEMÉNYEK 25
- kvj -: Múzeum három megye határán 25
Beitl, Matthias: Egy ablak bezárult. A kittsee-i Néprajzi Múzeum nincs többé 25
KIÁLLÍTÁSOK 28
Bóna Bernadett: A muzeológia „szegény emböre". Kiállítás Kiss Lajos születésének 125
évfordulója alkalmából (Sóstói Múzeumfalu, 2007. április 1.-szeptember 15.) 28
OKTATÁS 32
Kemecsi Lajos: A „Néprajz az oktatásban I." című konferenciáról (Budapest,
2008. március 27.) 32
Baksa Brigitta: A néprajzi ismeretek oktatásának helyzete és lehetőségei az alapfokú oktatási intézményekben 33
TÉKA 36
Mészáros Csaba: Tanulmánykötet a jakutok és az evenkik folklórjáról 42
Filep Antal: A számítástechnika és a néprajzi kutatások. Az Arcanum Adatbázis
Kft. történeti néprajzi forrásul szolgáló kiadványai 44
Halász Péter: Bibliotheca Moldaviensis. A moldvai csángók könyvtára 49
Küllős Imola: Könyv a társadalmi és a családon belüli egyenlőtlenségekről 54
ÉVFORDULÓK, MEGEMLÉKEZÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 56
Emlékezés Balassa Ivánra 56
Csorna Zsigmond: Báránd régen és ma. Konferencia Balassa Iván születésének 90
évfordulója alkalmából (Báránd, 2007. október 5.) 56
Csorna Zsigmond: Balassa Iván fejfájánál 56
Orosz Andrásné: Emlékkonferencia Balassa Iván 90. születésnapja tiszteletére
(Tarcal, 2007. október 12.) 59
Keszi Kovács László századik születésnapja 60
Fejős Zoltán: A százéves Keszi Kovács László köszöntése 61
Vizi E. Szilveszter levele Keszi Kovács Lászlóhoz 63
Pozsony Ferenc levele Keszi Kovács Lászlóhoz 64
Vajda László nyolcvanöt éves 65
Kecskési Mária: A nyolcvanöt éves Vajda László köszöntése Münchenben 65
Fejős Zoltán-Wilhelm Gábor: A nyolcvanöt éves Vajda Lászlóról 67
Szilágyi Miklós: Köszöntjük a 80 éves Tóth Ferencet 68
IN MEMORIAM 73
Eperjessy Ernő: Elhunyt Vincze Istvánné, Lilia Hrisztova Peneva (Szófia, 1929.
június 7.-Szófia, 2007. szeptember 22.) 73
Csorna Zsigmond: Meghalt Gaál Károly professzor (1922-2007) 74
Halász Péter: Búcsú Gazda Lászlótól 77
Eperjessy Ernő: Bódi Zsuzsanna halálára (Hajdúböszörmény, 1949-Budapest,
2007 ) 79
Selmeczi Kovács Attila: Pusztainé Madar Ilonától búcsúzunk (Sárrétudvari, 1923-
Leányfalu, 2007) 80
Paládi-Kovács Attila: Búcsú ifj. Kodolányi Jánostól (Budapest, 1922-Budapest,
2008 ) 83
MINDENFÉLE 86
Fejős Zoltán: Túl egy határon 86
Hála József-Máté György (összeáll.): Rövid hírek, tudósítások 86

2. szám
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 120. RENDES KÖZGYŰLÉSE (Budapest, 2008. május 28.) 3
I. Jegyzőkönyv 3
II. Elnöki megnyitó 5
III. A társaság kitüntetettjei 10
IV. Főtitkári jelentés 13
V. A Magyar Néprajzi Társaság közhasznúsági jelentése a 2007. évről. Tartalmi
beszámoló 22
VI. A Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság jelentése a Magyar Néprajzi Társaság
120. közgyűlésének 23
KUTATÁSOK 24
Klamár Zoltán: Tájház vagy kézműves-alkotóház? A Kiss Lajos Néprajzi Társaság pacséri kutatótábora (2008. július 7-20.) 24
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK 26
Kuzder Rita: A 9. Szemiotikai Világkongresszus Finnországban (Helsinki-Imatra,
2007. június 11-17.) 26
Murányi Veronika: Gyimes a XXI. században. Konferencia Gyimes fejlődési lehetőségeiről (Gyimesközéplok, Boros-pataka, 2007. szeptember 29-30.) 27
Küllős Imola: A muravidéki magyarok néprajza (Lendva, 2008. január 25-26.) 30
Kirí Edit: A XVI. Néprajzi Szeminárium. A közösségek szerepének átalakulása a
20. századi népi társadalomban (Domaszék-Szeged, 2008. április 16-19.) 33
Viszóczky Ilona: Emlékülés Szabadfalvi József születésének 80. évfordulóján
(Miskolc, 2008. június 16.) 36
Paládi-Kovács Attila: Emlékülés Reguly Antal halálának 150. és Lakó György
születésének 100. évfordulója alkalmából (MTA Székháza, Budapest, 2008.
szeptember 29.) 38
MÚZEUMOK, GYŰJTEMÉNYEK 41
Gecse Annabella: Szolnoki csipke a Damjanich János Múzeum néprajzi gyűjteményében 41
Szabó Klára: A Néprajzi Múzeum Napja (Budapest, 2008. március 5.) 43
Szablyár Péter: „Az év múzeuma, 2007" - A jósvafői tájház 45
KIÁLLÍTÁSOK 49
Kerezsi Ágnes: Reguly néprajzi hagyatéka (Néprajzi Múzeum, Budapest, 2008.
március 5.) 49
Vargyas Gábor: A horvátországi magyarság épített öröksége (Magyar Építőművészek Szövetsége, Budapest, 2008. május 22-30.) 50
TÉKA 53
Vörös T. Balázs: A „Román néprajzi atlasz" 53
Pozsony Ferenc: Jánoshalmától a Hargitáig 58
ÉVFORDULÓK, MEGEMLÉKEZÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 60
Bognár Szabina: Százötven éve született Tagányi Károly 60
A szerkesztők: Köszöntjük Tari Lujzát 69
Kemecsi Lajos: A hatvanéves Fatuska János köszöntése 70
IN MEMÓRIÁM 72
Nagy Ilona: Emlékezés Vargyas Lajosra (Budapest, 1914. február 1.-Budapest, 2007.
október 11.) 72
Barabás László: In memóriám Haáz Sándor (1912-2007) 76
Viszóczky Ilona: Kertész Istvánné Tóth Erzsébet (Mezőkövesd, 1943. április 23.-
Mezőkövesd, 2007. szeptember 9.) 78
Felföldi László: Pesovár Ernő emlékezete (1926-2008) 81
Búcsú Solymos Edétől (Kalocsa, 1926-Baja, 2008) 83
Merk Zsuzsa: Solymos Edére emlékezve 83
Szilágyi Miklós: Solymos Ede halálára 84
Romsics Imre: Solymos Ede utolsó könyve 86
MINDENFÉLE 89
Bali János: A Városnéprajzi Szakosztály első két éve 89
Szabóné Molnár Ida: Dr. Papp József Városi Könyvtár. Névadóünnepség Tiszacsegén 92
Vörös Júlia: Frissen sepert udvar a Néprajzi Múzeumban. Több mint féléves a
muzbo! 93

3-4. szám
KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK, EXPEDÍCIÓK 3
Lukács László: Újabb tanulmányutam a Német Szövetségi Köztársaságban 3
KUTATÁSOK 5
Örsi Julianna: „Nemzedékek kutatóúton". Egy project az eredmények tükrében 5
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK 8
Nagy Janka Teodóra: Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti interdiszciplináris
nemzetközi konferencia (Szekszárd, 2008. április 24-26.) 8
Mód László: A néprajz szerepe és jövője a 21. században (Turku, 2008. május 15-17.). 11
Vajkai Zsófia: Vajkai Aurél-emlékülés (Balatonalmádi, 2008. június 21-22.) 12
Korompay Bertalan-emlékülés 14
A szerk.: Konferencia Korompay Bertalan századik születésnapja alkalmából
(Budapest, 2008. június 25.) 14
Domokos Mariann-Gulyás Judit: Korompay Bertalan és a magyar folklorisztika 14
Szilágyi Miklós: A csapda. Az ősfoglalkozások Korompay Bertalan kutatásaiban 19
Kovács Zsuzsa: A szabadtéri néprajzi muzeológia 40 éve Magyarországon (Zalaegerszeg, 2008. szeptember 9-10.) 24
Szonda István: Ötéves jubileumát ünnepelte a Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia 26
Klamár Zoltán: Fiatal Néprajzkutatók és Kulturális Antropológia Szakos Hallgatók V. Konferenciája (Topolya, 2008. szeptember 20.) 28
Szablyár Péter: A Magyarországi Tájházak Szövetsége VI. Országos Találkozója
(Szenna, 2008. október 2-5.) 29
MÚZEUMOK, GYŰJTEMÉNYEK 32
Máté György: Faluforduló a Néprajzi Múzeumban (Budapest, 2007-2008) 32
Varga Marianna: Régi és mai turai hímzések nyomában a személyiségek jegyében 34
Vörös Gabriella: A „Felhívás kortárs tárgyak múzeumi gyűjtésére 2008"című pályázat eredményei 43
KIÁLLÍTÁSOK 46
Máté György: „Európa még mindig egy felfedezésre váró kontinens...". Az ismeretlen európaiak (Néprajzi Múzeum, 2008. április 11 .-szeptember 15. 46
OKTATÁS 48
Keszeg Vilmos: A néprajzoktatás évfordulója Kolozsváron 48
TÉKA 49
Klamár Zoltán: Könyv az ötvenéves aszódi múzeumról 49
Kisbán Eszter: Tájak, népcsoportok, szakácskönyvek. Szigeti Andor a magyar gasztrokultúra felvirágzása és jó hírének megőrzése érdekében 50
ÉVFORDULÓK, MEGEMLÉKEZÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 54
Hetvenöt évvel ezelőtt jelent meg „A magyarság néprajzá"-nak első kötete 54
Hála József: „A magyarság néprajza" hetvenötödik születésnapjára 54
A legnemzetibb tudomány legmagyarabb könyve 60
Ortutay Gyula: A magyarság néprajza 64
Szilágyi Miklós: „A magyarság néprajzá"-ról - 75 év távlatából 65
Bárth János: Százhuszonöt éve született Nagy Czirok László, a néprajzi író 68
Varga Gábor: Beszélgetés a 75 éves Benczéné Mező Judittal 71
Szarvas Zsuzsa: A 70 éves Molnár Mária köszöntése 73
Liszka József: A hetvenéves Ján Botík köszöntése legújabb könyve kapcsán 75
IN MEMÓRIÁM 78
Szemkeő Endre: Búcsú két idős hölgytől 78
Emlékezés Hoffmann Tamásra 83
Paládi-Kovács Attila: Hoffmann Tamás (1931. május 29.-2007. december 31.) 83
Kemecsi Lajos: Hoffmann Tamás-emlékülés a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
(Szentendre, 2008. május 29.) 88
L. Juhász Ilona: Géczi Lajos (1926-2008) 94
MINDENFÉLE 97
Szemkeő Endre: A Magyar Néprajzi Társaság iratai a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában 97
Voigt Vilmos: Raphael Patai öröksége 111
Mohay Tamás: Jankó János-díjasok találkozója (Zabola, 2008. szeptember 26-
28.) 115
Hála József-Máté György (összeáll.): Rövid hírek, tudósítások 117
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem