A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Versek Könyve

Szerző

Kiadó: Magyar Szemle Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 592 oldal
Sorozatcím: A Magyar Szemle Klasszikusai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: E könyvet a Magyar Szemle Társaság tulajdonában lévő "Old Kenntonian Face" anyadúcokkal ezerkilencszázharminchat december és ezerkilencszázharminchét január havában szedte és nyomta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapesten. Szerkesztette, bevezetéssel és jegyzet-szótárral ellátta Horváth János.

Fülszöveg

A Magyar Szemle Klasszikusai címen a Magyar Szemle Társaság jelen kötetével új sorozatot indít, amely a magyar szellem részint feledésbe merült, részint nehezebben hozzáférhető irodalmi emlékeit bocsátja a magyar olvasóközönség elé. A Magyar Versek Könyve címet viselő antológia vezeti be az új sorozatot, Horváth Jánosnak, a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem nagynevű irodalomtörténet tanárának szerkesztésében. A magyar költészet színe-javát veszi itt az olvasó, a legrégibb magyar verstől Ady Endréig, nemcsak a lírai költészet legszebb darabjait, hanem a magyar elbeszélő poézis jellegzetes részleteit is. Akik a Magyar Szemle Könyvei sorozatában Horváth János két irodalomtörténeti kötetét ismerik, tudni fogják, hogy "A magyar irodalmi műveltség kezdetei" és "A magyar humanizmus" című kötetek szerzője mily nagy szakavatottsággal és műgonddal készíthette el ezt a verses antológiát. A szerkesztő a kiválogatás szempontjait külön Bevezetés-ben ismerteti s egyben tájékoztatást nyujt a... Tovább

Tartalom

Bevezetés
A Magyar Versek Könyve berendezéséről
Történeti tájékoztató
Névtelenek
Mária siralma1
Regula iuris2
A soproni virágének2
Táncszó2
Édes anya2
Vásárhelyi András éneke3
Szabadkay Mihály:
Beriszló Péter veszedelme4
Névtelenek
Az első magyar hexameter5
Ó kegyes szűz Mária6
Szent László királyról6
Apáti Ferenc:
Cantilena7
Csáti Demeter:
Pannónia megvételéről8
Névtelen
Alexandriai Sz. Katalin legendájából11
Sylvester János:
Az magyar nípnek12
Batizi András:
Krisztus feltámada12
A házasságról való ének13
Szkhárosi Horvát András:
Az átokról15
Névtelenek
Nyilas István és Zsámboki anna lakodalmára18
Adhortatio mulierum20
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár21
Sztárai Mihály:
Az Úr Krisztus születése ünnepire22
XVI. századi bájoló imádság23
Tinódi Sebestyén:
Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról. Részlet24
Hadnagyoknak tanúság25
Losonczi Istvánnak haláláról. Részlet26
Zsigmond király és császárnak krónikájából28
Budai Ali basa históriájából29
Névtelen
Húsvétra30
Szegedi Gergely:
A CXXII. zsoltár30
Vilmányi Libécz Mihály:
Corrector pio lectori30
Bornemisza Péter:
Siralmas énnéköm31
Névtelen
Szilágyi és Hagymási31
Szegedi Kis István:
A magyaroknak siralmas éneke36
Dávid Ferenc:
Adjunk hálát mindnyájan39
Tuba Mihály:
Új esztendőre való dícséret40
Névtelen
Béla király és Bankó leánya41
Ilosvai Selymes Péter:
Tholdi Miklós. Részlet43
Báró Balassa Bálint:
Bocsásd meg, Úristen46
Kegyelmes Isten48
A CXLVIII. zsoltár49
Borivóknak való50
Siralmas nékem51
Katonaének52
Búcsúja hazájától53
Ez világ sem54
A fülemiléhez54
A darvakhoz55
Idővel paloták56
Ha ki akar látni57
Júlia két szeme58
Ó, nagy kerek kék ég59
Mely keserven kiált61
Telegdi Kata:
egy levelének verses részlete61
Gyergyai Albert:
Árgirus királyfi62
Skaricza Máté:
Luther éneke65
Névtelen
Dies irae66
Rimay János:
Oly nehéz nem látnom67
Egy katona éneke67
Az Úr az égbe67
Igen szép dícséret68
A magyar nemzetnek romlása s fogyása69
Szenczi Molnár Albert:
XXIII. zsoltár70
XLII. zsoltár70
XC. zsoltár71
Népszerű énekek a XVII. század első feléből
Az gazdagról72
Stabat matek dolorosa74
Jaj, nagy kedven tartott75
Altató ének a kis Jézusnak76
Csordapásztorok76
Zöldítsed, Úristen78
Az rigónak ő szólása78
Bethlen Gábor79
Beniczky Péter:
A kikeletnek gyönyörűségéről80
A szerencse állhatatlanságárul81
Példabeszédek82
Gróf Zrínyi Miklós:
A Zrínyiászból82
Attila90
Szigeti Zríni Miklós91
Peroratio91
Az idő szárnyon jár91
Elégia92
Gróf Liszti László:
A Magyar Márs-ból93
Köröspataki János:
Lupuj vajdáról. Részlet96
Kődi Farkas János:
Vitéz Kádár István éneke. Részlet97
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénuszból98
A Rózsakoszorúból103
Kemény János-ból104
Gróf Kohári István:
A vadkert. Részlet106
Kőszeghi Pál:
Bercsényi házasságából108
Petrőczy Kata Szidónia:
Óh, kedves violám109
Népszerű énekek a XVII. század második feléből
Tűz-víz között112
Az vén asszony borjut őriz114
Szerencsét próbáltam115
Menj el madár, menj el115
Hallod-é, pendítsd az lantot116
Siralmas hattyú117
Buga Jakab éneke118
Mívesek lakodalma119
Népszerű énekek a XVIII. század elejéről
Bokros bú habjai121
Csinom Palkó122
Hol vagy te most, nyalka kuruc124
Jaj! régi szép magyar nép125
Cantio de Patrona Hungariae126
Ah, hol vagy magyarok127
Báró Amade László:
Ah már egyszer engeszteld meg128
Áldott vagyok, én reményem128
Én angyalkám, szép madárkám129
A szép fényes katonának130
Bárha ellenzenek131
Ki béborult az fölyhőben131
Tallalla, fallalla, jó kedvem vagyon132
Édes Dudi Duduskám133
Ha gondolom bús sorsom133
Bár ne tudtam volna133
Faludi Ferenc:
Kísztő ének134
Felelő ének135
Tavasz135
Útravaló136
Tarka madár136
Remete137
Forgandó szerencse138
A feszülethez138
Gróf Nádasdy Ferenc koporsós versei138
Gróf Ráday Gedeon:
Tavaszi estve139
Árpádról írandó bajnoki ének kezdete140
A török ifjú éneke141
Báró Orczy Lőrinc:
A bugaci csárdának tiszteletére142
Bessenyei György:
Bessenyei György magához144
Barcsay Ábrahám:
A télnek közelgetése145
Péczeli József:
Király és kapás145
Baróti Szabó Dávid:
A Dunának nagy áradásáról147
A patakocskáról148
Egy ledőlt diófához148
A komáromi földindulásról149
Rájnis József:
Egy Csillag nevű ifjacskáról150
Pásztori dal150
Egy kérkedékeny nemeshez151
Révai Miklós:
Szerető kívánság151
Haláltól nem rettegő nagy lélek152
Virág Benedek:
Lantomhoz152
Soterion custosomnak153
Vitézeinkhez154
A magyar kijöveteléről154
Ányos Pál:
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál155
Kalapos király. Részlet156
Egy hív szívnek kedvese sírja felett való panaszi157
Gróf Gvadányi József:
A Falusi nótáriusból158
Nagy János:
A táncról161
Pálóczi Horváth Ádám:
De mit töröm fejemet162
Sári rózsám162
Ujfalvi Krisztina:
Ez az élet163
Kazinczy Ferenc:
Bor mellett163
Széphalom164
A szonett múzsája164
Az ő képe164
A nagy titok165
Írói érdem165
Szokott és szokatlan165
Az iskola törvényei165
Himfy165
Epigrammai morál166
A nyelvrontók166
Misoxenia166
Vitkovicshoz. Részlet166
Hamlet168
Földi János:
Halotti vers168
Verseghy Ferenc:
Örzsike169
Klárikához170
A tejáruló menyecske170
Az igaz bölcs172
Rikóti Mátyás-ból172
Bacsányi János:
A franciaországi változásokra173
Tünődés173
A rab és a madár175
Gyötrődés176
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál177
Szentjóbi Szabó László:
Az együgyű paraszt177
A sírhalom178
A gyermekek178
Dayka Gábor:
A virtus becse179
Titkos bú179
Kesergés179
Az esztendő első napján180
Csokonai Vitéz Mihály:
Lillá-ból:
A rózsabimbóhoz180
Az éj és a csillagok181
A pillantó szemek181
Újesztendei gondolatok181
Siralom183
A tihanyi echóhoz184
Még egyszer Lillához185
A Reményhez186
Az Ódák-ból
D. Földi sírhalma felett186
Phyllishez187
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz188
Rózsim sírja felett189
A magánossághoz189
Az ember, a poesis első tárgya190
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor191
Tüdőgyúladásomról191
Egyéb köteteiből
A búkergető192
A boldogság193
A békesség és a hadi érdem193
Az Árpádiász töredéke193
Dorottyából195
A lélek halhatatlanságá-ból196
Fazekas Mihály:
Nyári esti dal198
Hortobágyi dal199
A korán jött esőhöz199
Csokonai Vitéz Mihály halálára200
Lúdas Matyiból200
Kisfaludy Sándor:
A Kesergő szerelemből202
A Boldog szerelemből206
A Boldog szerelem V. énekéből209
Csobáncból210
Tátikából212
Somlóból213
Dobozy Mihály és hitvese. Részlet214
Berzsenyi Dániel:
A melancholia216
A magyarokhoz216
A felkölt nemességhez217
A tavasz218
A közelítő tél219
Horácz219
Magányosság220
Búcsúzás220
Káldi Pálhoz220
Felsőbüki Nagy Pálhoz221
Búcsúzás Kemenesaljától221
Az én osztályrészem222
Barátimhoz222
Fohászkodás223
A jámborság és középszer223
Wesselényi hamvaihoz224
Életphilosophia225
A táncok225
Báró Wesselényi Miklós képe226
Levéltöredék barátnémhoz226
Napóleonra227
Vitkovics Mihály:
Füredi pásztor dala227
Életfilozófia228
Vigalmi dal228
Bácskai regedal229
Szerelem és barátság230
Ungvárnémeti Tóth László:
A tisztválasztás230
Révay és Kazinczy230
Árpád és Zalán231
A magvető232
Kis János:
A magánossághoz233
Az idő eljár233
Nyári holdvilágos éjszaka234
A méh és a galamb234
Markalf235
Szemere Pál:
Remény236
Zrínyi236
Nem túl rajtunk236
Kölcsey Ferenc:
Genius száll237
Jegyváltó237
Róza238
Rákos nymphájához238
A reményhez239
Fejdelmünk hajh239
Képzelethez240
Bordal241
Csolnakon242
Hymnus243
Vanitatum vanitas244
Igazság245
Endymion246
Esti dal247
Áldozat247
Holdhoz248
Balassa248
Hervadsz248
Zrínyi dala249
Kölcsey249
Emléklapra250
Zrínyi második éneke250
Szép Erdély251
Katona József:
Idő251
Vágy252
Az andal252
Dukai Takách Judit:
Rózsabokromhoz253
Kisfaludy Károly:
Az élet korai253
Honvágy255
Mohács255
Alkonyi dal258
Eprészleány258
Budai harcjáték260
Az álmatlan király262
A sastoll263
A bánkodó férj263
Epigrammák264
Xeniák
"Tatárok Magyarországban"264
"Ilka"264
"Szécsi Mária"265
A Haramiák fordítójához265
Népdalok
Rákosi szántó a török alatt265
Hej csicsergő266
Szülőföldem szép határa266
Aki szeretőjét266
Az én babám267
Sárga levél267
Szentmiklóssy Alajos:
Nemzeti ízlés267
A német és a magyar268
Hiba helyrehozása268
Gróf Teleki Ferenc:
Orvosomhoz268
Orosz Ádám:
A vonagló testvér269
Pázmándi Horvát Endre:
Zirc emlékezetéből269
Bordalából270
Árpád-jából271
Aranyosrákosi Székely Sándor:
A székelyek Erdélyben. Részlet272
Vörösmarty Mihály:
A szerelmetlen273
Kis gyermek halálára274
Utóhang Cserhalomhoz274
András és Béla275
A gyászkendő276
Hedvig276
Haj, száj, szem278
Gábor deák279
Pázmán279
Sziget280
A puszta sír280
Salamon280
Magyarország címere281
Az ősz bajnok281
Szép Ilonka285
A kis leány baja287
Szózat287
Muzarion288
Pest, martius 13. 1838288
Késő vágy289
A Guttenberg-albumba289
Liszt Ferenchez290
Petike291
Az élő szobor292
Az úri hölgyhöz292
Fóti dal294
Feledés296
Keserű pohár296
Tót deák dala297
Ábránd298
A merengőhöz298
Rossz bor299
Megyeri299
Kölcsey299
Gondolatok a könyvtárban300
Hymnus301
Deák Ferenc302
Az emberek302
A szegény asszony könyve303
Harci dal304
Jó tanács305
Emlékkönyvbe305
Előszó306
Mint a földmivelő306
A vén cigány307
Zalán futásából308
A Délszigetből310
Egerből311
Széplakból311
A Romból312
A két szomszédvárból313
Czuczor Gergely:
Szondi313
Hunyadi315
A falusi kisleány pesten316
Népdalok
Szántó legény dala317
Farsangon, tánc között317
Esik eső318
Temetőben318
Riadó319
Az augsburgi ütközetből319
Debreczeni Márton:
A kióvi csata XIII. énekéből320
Bajza József:
Esthajnal322
Irma Gyulához323
Apotheois323
Isten hozzád324
Sohajtás325
Ébresztő325
Fohászkodás326
Szemere Miklós:
Uram bátyám panasza328
A lukai pap328
Teremtés329
A házas hexameter329
Csató Pál:
Kis Babet330
Kunoss Endre:
Kitárom reszkető karom330
Székács József:
Fohász a budapesti özönvíz napjai után331
Garay János:
Kont331
Az obsitos333
Báró Eötvös József:
A megfagyott gyermek340
Búcsú341
Én is szeretném342
Mohács342
Végrendelet343
Kriza János:
Népdalok
Az én sírom343
Beh vígan jár344
Erdővidék az én hazám344
Az én vágyam344
Szentiváni Mihály:
Népdalok
A napszámos345
A szolgalegény345
Nyárádmelléki346
A beteg szerető347
A székelylegény Kolozsvárt347
Szakál Lajos:
Birkásdal348
Erdélyi János:
Csónakos348
Intés349
Népdalok349
Dalünnepen351
Pap Endre:
Egy fiatal leánynak351
Vachott Sándor:
Vándor dala352
György úr halálakor352
Balázs vitéz353
A külföld rabja. Részlet353
Bánk bán szerzőjére354
Szigeti Zrínyi354
Áldott hajlék354
Francia tragédiák354
Egy potrohos életnagyságú képénél354
Petőfi Sándor:
Hazámban355
Távolból355
Temetőben356
Megúnt rabság356
Befordultam a konyhára357
Kis furulyám szomorúfűz ága357
Honfidal358
Halvány katona358
Fürdik a holdvilág358
Megy a juhász szamáron359
Füstbement terv359
Mondom, ne ingerkedjetek velem359
Ez a világ amilyen nagy360
Az alföld360
Boldog éjjel361
A természet vadvirága361
Pál mester361
A helység kalapácsából362
A János vitézből362
Hull a levél a virágról363
Játszik öreg földünk363
Ha életében364
Messze vándoroltam364
Téli világ365
Az erdei lak365
A négy ökrös szekér366
A hazáról366
Éj van367
A Tündérálomból368
Az őrült370
Mi a dicsőség371
A bánat: egy nagy óceán371
Mulandóság371
Borús, ködös őszi idő371
Te vagy, te vagy, barna kislyány372
Erdélyben372
Reszket a bokor, ert373
Egy gondolat bánt engemet374
Dalaim374
Ha férfi vagy, légy férfi375
Kutyakaparó376
A XIX. század költői377
Arany Jánoshoz378
Magyar vagyok378
A Tisza379
Arany Lacinak380
Mily szép a világ!381
Sári néni382
Alkony382
Látom kelet leggazdagabb virányit382
A költészet383
Falu végén kurta kocsma383
Homér és Oszián384
Beszél a fákkal a bús őszi szél385
Szeptember végén385
Szép napkeletnek386
Rózsabokor a domboldalon386
Pató Pál úr387
Csendes tenger rónaságán387
Még alig volt reggel388
A Bolond Istókból388
A téli esték389
Minek nevezzelek?391
A puszta, télen392
Hideg, hideg van ott kinn394
Olaszország394
Anyám tyúkja395
Nemzeti dal395
Szülőföldemen396
Kis-Kunság396
Itt benn vagyoka férfikor nyarában399
Tudod, midőn először ültünk399
Itt van az ősz, itt van újra400
Az év végén401
Az apostolból401
Csatában402
Petőfiné Szendrei Júlia:
Kezd már tombolni403
Kerényi Frigyes:
B. emlékkönyvébe403
Az erdei lak403
Nincs a szóban404
Tompa Mihály:
Őszi képek404
Az erdei lak405
Népdalok406
A jávorfáról407
Tornácomon410
Az én lakásom411
Pusztán412
Levél egy kibujdosott barátom után413
Pünköst reggelén415
A gólyához416
A madár, fiaihoz417
Őszi tájnak417
A Virágregék előhangja418
Az ibolya álmai419
Forr a világ421
A sebzett szarvas421
Új Simeon422
Sírboltban423
Ikarus425
Tárkányi Béla:
Coriolán426
Boldogasszony anyánk428
Lisznyai Kálmán:
Kijöttem a zöld mezőre430
Édes angyalom430
Bernáth Gáspár:
Az alföldön430
Sárosy Gyula:
Ingeborg, önszületése napján431
Arany János:
Fiamnak432
Ősszel433
Családi kör434
Széchenyi emlékezete437
Vojtina Ars Poétikájá-ból440
Tamburás öreg úr441
Tengeri-hántás442
Kozmopolita költészet443
Madách Imre:
Lélekerő444
Dalforrás444
Táborban445
Vajda János:
Húsz év mulva446
Őszi tájék446
A Balaton partján447
Borongás448
Sodoma448
Harminc év után449
Gyulai Pál:
Szüreten450
Szeretnélek még egyszer látni450
Horatius olvasásakor451
Éji látogatás452
A budai rózsahegyen453
Bálteremben453
Lévay József:
Szüretünk454
Mikes455
Séta455
Az erdők titka456
A völgyben maradtam457
Aratás458
Szász Károly:
A magyar zene459
Angyal és ördög459
Iduna461
Fülemile-dal461
Hazámhoz461
A herceg sólyma462
Losonczy László:
Adjon Isten a magyarnak463
Greguss Ágost:
A tudós464
Epigrammák464
Jókai Mór:
Régi dal, régi dal464
Zalár József:
Gyászének465
Mindszenty Gedeon:
A lengyel özvegy és fia466
Pogány magyarok napvárása466
Légy szorgalmatos467
Ferenczy Teréz:
Tél kezdetén468
Tóth Kálmán:
Ki volt nagyobb?469
Előre!469
Fütyül a szél470
Felleg borul az erdőre470
Befútta az útat a hó471
Majthényi Flóra:
A válás perce471
Boruth Elemér:
Szomorúfűz ága472
E. Kovács Gyula:
Kétszer is nyit472
Szentirmay Elemér:
Gyászba borult473
Csak egy szép lány473
Győry Vilmos:
A szegény Juli vasárnapja473
Dalmady Győző:
Föltámadunk!474
Tolnai Lajos:
A szépdombi korcsmárosné474
Thaly Kálmán:
Jaj, de búsan harangoznak476
Árpád apánk476
Sebes víz a Garam477
Csepreghy Ferenc:
A kanyargó Tisza mentén479
Dömötör János:
Megúntam479
Csengey Gusztáv:
A fogoly lengyel480
Arany László:
A délibábok hőséből481
Reviczky Gyula:
Imakönyvem482
Schopenhauer olvasása közben482
Magamról484
Pán halála485
Számlálgatom488
Arany Jánosnak488
Komjáthy Jenő:
Éloa!489
Itt van az ősz!489
Álmodva490
Csak tartsatok491
Gondolatok a halálról492
Harmónia493
Hagyjatok élni!493
Diadalének494
A homályból495
Kiss József:
Ágota kisasszony495
Ó, mért oly későn497
Jehova. Részlet497
Czobor Erzsike498
Tüzek500
Legendák a nagyapámról. Részlet502
Bartók Lajos:
Költő, színész503
Hogy torlanak föl503
Pósa Lajos:
Vásárhelyi sétatéren503
Szőke kislány504
Ábrányi Emil:
Ágyúgolyók az Arzenál udvarán504
Magyar nyelv505
Endrődi Sándor:
Kiszöktem506
Hajók találkozása506
Csöndes éj harmatja507
Gyönge violának507
Dícsértessék az Úr Jézus!507
Hideg esték508
Tyúk anyóka508
Vargha Gyula:
Hangok509
A vén komfortáblis ló510
Rajnai bor mellett511
Sötét árnyék511
Álom - való511
Kevés a vetés512
Mákvirág512
Nyári dél513
Szőlőhegyen514
Napszálltakor514
Halott világ515
Kinek daloltam516
A halál hídjánál517
Szent Margit galambjai517
Születésem napján517
Jakab Ödön:
Beh vígan jártuk518
Sok szép időt518
Vadászok dala518
Rátkay László:
Gyere haza Kossuth Lajos!519
Rudnyánszky Gyula:
Húsz év520
Tánc520
Kozma Andor:
A magyarok symphoniája521
Antaeus a boltban523
A carthagói harangok524
Szabolcska Mihály:
Salzburgi csapszékben526
Emlék526
A Grand Caféban527
Dal a kis Demeter Rózsikáról528
Akácfavirág528
Halott van a szomszédunkban529
A kereszt529
Hajótöröttek530
Pap Zoltán:
Iszogatok, dalolgatok531
Pálmai Kálmán:
Páros csillag531
Gárdonyi Géza:
Tél és tavasz531
Bakalevél532
Szeptember532
Esti harangszó533
Szávay Gyula:
Hervadt levelek533
Zempléni Árpád:
Halál a jégmezőn534
Sajó Sándor:
Pannonhalmán535
Palágyi Lajos:
Hullámok dala535
Ki a nemzetközi?536
Híres külföldi íróról536
Makai Emil:
A bolygó537
Lampérth Géza:
Csak azért537
Ady Endre:
Góg és Magóg fia538
A vár fehér asszonya538
A Gare de l'Esten538
Temetés a tengeren539
Elillant évek szőlőhegyén539
A halál rokona540
A fekete zongora540
Sötét vizek partján540
Az ős Kaján541
Lédával a bálban542
Egyedül a tengerrel542
Álom egy méhesről543
Az Úr Illésként elviszi mind543
"Ádám, hol vagy?"544
Krisztus-kereszt az erdőn544
Az Úr érkezése544
Nem jön senki545
A Halál lovai545
A fehér lótuszok545
Új könyvem fedelére546
Én kifelé megyek546
Sem utódja, sem boldog őse546
Négy-öt magyar összehajol547
A föl-földobott kő547
Északi ember vagyok547
Kisvárosok őszi vasárnapjai548
Az Uraknak Ura548
Nagy sírkertet mérünk549
Emlékezés egy nyár-éjszakára549
Mégsem, mégsem, mégsem550
Harsányi Kálmán:
Est551
Én nem vagyok az élet tagadója551
Kaffka Margit:
Petike jár552
Tóth Árpád:
Elégia egy rekettyebokorhoz553
Körúti hajnal555
Gyóni Géza:
Levelek a Kálváriáról555
Tavaszból a télbe555
Csak egy éjszakára556
Papp-Váry Elemérné:
Hitvallás557
Jegyzet-szótár561
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem