865.155

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház 1867 és 1978 közötti történetéből

Előszó

A Studia et Acta sorozat tervének kialakítására az Evangélium Szerint Reformált Magyarországi Egyház első alkotmányozó Zsinatának (1567, Debrecen) négyszázados évfordulója adott ösztönzést.... Tovább

Tartalom

Dr. Bartha Tibor: ELŐSZÓ 9
A REFORMÁTUSSÁG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN
Dr. Makkai László - Dr. Böszörményi Ede: A reformátusok és a reformátusság a magyarországi kapitalista társadalomban 23
Adorján József: A reformátusság és a református egyház a magyar társadalomban 1949-től napjainkig 60
Jegyzetek 82
I. RÉSZ. 1867-1918
AZ EGYHÁZ A NEMZET ÉLETÉBEN
Dr. Csohány János: A magyar állam valláspolitikája és a református egyház 91
Dr. Csohány János: A reformátusság és a politikai, szociális kérdések 103
Dr. Barcza József: Az egyház iskolaügye 116
Dr. Czegle Imre: Reformátusok az ország tudományos életében 127
Dr. Koczogh Ákos: Templomépítés, egyházművészet 136
Dr. Bottyán János: Egyházunk a korszak szépirodalmában 141
Jegyzetek 148
TEOLÓGIAI IRÁNYZATOK
Dr. Márkus Mihály: Áttekintés 155
Liberalizmus és ortodoxia 156
Közvetítő és ébresztő teológia 174
Jegyzetek 187 155
AZ EGYHÁZ BELSŐ ÉLETE
Dr. Bucsay Mihály: Az egységes országos szervezet kiépítése 193
Rövid áttekintés 199
Az istentiszteleti rendtartás 204
A Szentírás magyar fordításainak, kiadásainak és terjesztésének ügye 208
Az egységes énekeskönyv problémája 211
Szószéki igehirdetés 213
Kátétanítás 217
Lelkészképzés 220
Evangélizáció és diakónia - Belmissziói és egyháztársadalmi egyesületek 227
A magyar református kegyesség 237
Dr. Czegle Imre: A református időszaki sajtó 243
Papp János: Az egyház gazdálkodása 247
Jegyzetek 261
II. RÉSZ 1919-1948
AZ EGYHÁZ A NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI ÉLETBEN
Dr. Kormos László: A református egyház a magyar politikai életben 271
A magyar református egyház és az állam közötti egyezmény 294
Hörcsik Richárd: Református iskola és nevelés 299
Fekete Csaba: A Református Tanító- és Tanáregyesület 311
Dr. Bolyki János: A magyar kultúra és a reformátusság 316
Dr. Bottyán János: Egyházunk a korszak szépirodalmában 323
Dr. Takács Béla: Református egyházművészet 330
Beliczay Angéla: Külföldi kapcsolatok 335
Jegyzetek 346
TEOLÓGIAI IRÁNYZATOK
Dr. Jánossy Imre: Bevezetés 357
A magyar református teológia elindulása az első világháború után 360
A barthi teológia hatásának kialakulása 363
A teológiai munka keretei és fontosabb eredményei 367
Ravasz László: A történelmi kálvinizmus 370
A háború alatt és után 374
Út az Egyezményig 378
Néhány következtetés 380
Jegyzetek 381
AZ EGYHÁZ BELSŐ ÉLETE
Molnár Ambrus: Az egyház külső rendje 387
Dr. Szőnyi György: Istentisztelet. Kegyesség 398
Dr. Boross Géza: Igehirdetés 406
Dr. Barcza Józsefné: A református egyházi ének- és zeneügy 418
Dr. Szőnyi György: Vallásoktatás, konfirmáció 432
Fekete Csaba: Lelkészképzés. Lelkészegyesület és ikerszervezetei 437
Páll László: Ifjúsági mozgalmak 443
Dr. Ötvös László: Bibliakiadás és gyülekezetépítés 460
Molnár Ambrus: Szeretetszolgálat 467
Czegle Imre: A református időszaki sajtó 474
Molnár Ambrus: A református egyház és az új vallási csoportosulások 479
Nagy Gyula: Az egyház gazdálkodása 490
Jegyzetek 495
III. RÉSZ. 1949-1978
AZ EGYHÁZ A NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI ÉLETBEN
A) Az egyház a nemzeti életben 513
Az „egyezményes szellem" kibontakozása 514
Egyházunk szolgálatának tényei 520
Az ellenforradalom hatása egyházunkban 526
Tovább az eddig járt úton 528
Az emberszeretet parancsának gyakorlása parasztságunk élete átalakulásában 532
B) Az egyház a nemzetközi életben 535
Egyházunk ökumenikus-békeszolgálatának bizonyságai 539
Egyházunk és az Egyházak Világtanácsa 539
Egyházunk és a Keresztyén Békekonferencia 546
C) Egyházunk hozzájárulásának szempontjai a Református Világszövetségben 551
D) Egyházunk hozzájárulása az Európai Egyházak Konferenciájának munkájához 554
E) A református-orthodox párbeszéd 555
Jegyzetek 556
TEOLÓGIAI GONDOLKODÁS EGYHÁZUNKBAN
Dr. Kocsis Elemér: Az eligazodás kora 563
A szolgáló egyház útján való járás megtanulása 571
A szolgáló egyház teológiájának kibontakozása 586
A sajátos és önálló magyar református teológia megszületése 592
A teológiai munka mechanizmusa és műhelyei 593
Jegyzetek 596
AZ EGYHÁZ BELSŐ ÉLETE
Dr. Fekete Károly: Az egyház törvényes rendje 603
Az istentiszteleti élet 616
A gyülekezetek építésének szolgálata 625
Istentiszteletünk gyümölcsei 631
Jegyzetek 639
Makkai László: ÖSSZEFOGLALÁS 641
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 645
Szabó Botond: NÉVMUTATÓ 651
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem