A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Néprajzi Hírek 1996/1-4.

A magyar néprajzi társaság tájékoztatója/25. évfolyam, 1996. 1-4. szám

Tartalom

A Magyar Néprajzi Társaság 108. Közgyűlése, Budapest, 1996. május 22.
Jegyzőkönyv3
A Társaság kitüntettjei4
Főtitkári jelentés8
Pénztárosi jelentés a Magyar Néprajzi Társaság 108. Közgyűlésének az 1995. június 1.-1996. május 1. közötti gazdálkodásról13
A Számvizsgáló Bizottság jelentése a Magyar Néprajzi Társaság 108. Közgyűlésének15
Társaságok, egyesületek, szervezetek
A csíkszeredai KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja 1995. évi tevékenysége17
Balázs Lajos: A Kriza János Néprajzi Társaság 1996. évi közgyűlése20
Tudományos rendezvények, konferenciák
Romsics Imre: A táplálkozáskultúra változása a 18-20. században. Kalocsa, 1995. október 24-26.23
Palád-Kovács Attila: Honfoglalás és néprajz. Budapest, 1995. december 4-624
Pócs Éva: A honfoglaláskor és Árpád-kor folklórja. Budapest, 1996. március 26.26
Koltay Erika: Az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők XVI. Országos Találkozója. Vác, 1996. július 11-14.27
Szilágyi Miklós: VIII. Néprajzi Szeminárium. Illyefalva, 1996. július 22-28.28
Flórián Mária: Kézi szövés ipari társadalmakban. Heves, 1996. augusztus 16-1931
Csákányi Zoltán: II. Hagyományos Tojáshímzés Tanácskozás. Kecskemét, 1996. szeptember 13-1433
Krupa András: VI. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia. Békéscsaba, 1996. október 2-4.35
Karácsony Molnár Erika: Hon- és népismeret, néphagyomány az oktató-, nevelőmunkában. Budapest, 1996. október 4-5.37
Múzeumok, gyűjtemények
Knézy Judit: Százéves a Mezőgazdasági Múzeum40
Kiállítások
Tari János: Ethno-phono-photo-kinematographia. A néprajzi hang- és képrögzítés fejlődése. Néprajzi Múzeum, 1995. deceber 5.-1996. május 5.42
Kerezsi Ágnes: Rokon népek és őshazák. A finnugor népek hagyományos kultúrája. Néprajzi Múzeum, 1996. március 30.-október 27.46
Selmeczi Kovács Attila - Magyar Bálint: A "Rokon népek és őshazák" című kiállítás megnyitója49
H. Csukás Györgyi: Százéves a Néprajzi Falu. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1996. május 2.-november 2.53
Téka
Eperjessy Ernő: A magyarországi nemzetiségek néprajzi kötelei57
Ifj. Lele József: Könyv a szűcshímzésekről59
Évfordulók, megemlékezések, köszöntések
Voigt Vilmos: Katona Imre hetvenöt éves62
In memoriam
Krupa András: Emília Horváthová. (Valaská, 1931. május 5.-Bratislava, 1996. február 10.)65
Pozsony Ferenc: Kós Károly. (Sztána, 1919. augusztus 31.-Kolozsvár, 1996. február 29.)66
Benkő Samu - Faragó József - Tiberiu Graur: Kós Károly sírjánál67
Balassa Iván: Molnár Balázs. (Komádi, 1915. február 20.-Budapest, 1996. szeptember 8.)71
Ifj. Kodolányi János: Molnár Balázs halálára75
Balassa Iván: Nagy Jenő. (Kolozsvár, 1916. július 17.-Kolozsvár, 1996. szeptember 12.)76
Mindenféle
Kríza Ildikó: Pitré-díjjal tüntették ki Erdélyi Zsuzsannát80
Farkas Zsuzsa - Baranovszky Edit: Beszélgetések Penavin Olgával82
Pávai István: A néprajzi adatbázis-építés akadályai86
Kozári Mónika: A néprajztudomány doktorai és kandidátusai 1990-199689
Hála József - Terbócs Attila: Rövid hírek, tudósítások92
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem