864.194

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december

A Magyar Vadászok Országos Szövetségének lapja - VIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: VT Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 900 oldal
Sorozatcím: Nimród
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér, színes fotókkal gazdagon illusztrálva.

Tartalom

VADÁSZAT
BERDÁR Béla: Vadászati eredmények 1975-ben
CSEKŐ Sándor: Szezonnyitó Pest megyében
FENYVESI Jenő: Hozzászólás a „Szalonkavárás
idején" című cikkhez
FÖLDVÁRI Géza: Ki és hogyan jöhet Magyarországra vadászni?
KOLLER Mihály: Minek a nő a vadászaton?
Mi a véleménye a vendégvadászatról - a vendégvadászokról?
Rendelkezzen a háziszabályzat!
STUDINKA László: Mi indokolja az őszi tilalmat? A szalonkahúzásról
Vadászok a vadászatról
VERESS Sándor: Hogyan folytassa, aki vadász
lett?
VÖDRÖS Attila: Vadbefogás
WOLF Károly: „Sötét" vadászat
VADGAZDÁLKODÁS
ÁDÁMFI Tamás: Még mindig sok az őz!
BAKKAY László: A nagyvadgazdálkodás 1975.
évi eredményei
BAKKAY László: Terítéken az eddig legnagyobb
agancssúlyú szarvasbika
BAKKAY László: Törődjünk többet a dámmal!
BENCZE Lajos: Apróvad-gazdálkodásunkról
Bemutatkozik az abádszalóki Lenin VT (írta: Szabó Ferenc)
Bemutatkozik az észak-dunántúli Vízügyi VT
Bemutatkozik a hatvani Lenin VT (írta: Pataky
Dezső)
Bemutatkozik a kőrösladányi VT (írta: Saly Géza)
Bemutatkozik a pécsváradi Zengő VT (írta: Békés
Sándor)
Bemutatkozik a rákospalotai Növényolaj VT (írta:
Benderek Krisztina)
Bemutatkozik a somogysimonyi Dózsa VT (írta:
Saly Géza)
Bemutatkozik a szegedi Táncsics VT (írta: Saly
Géza)
Bemutatkozik a szombathelyi Aranypatak VT (írta:
Öhm László)
Bemutatkozik a tengelici Petőfi VT (írta: Saly
Géza)
Bemutatkozik a zalaszentmihályi „Harc a szocializmusért" VT (írta: Csekő Sándor)
BERDÁR Béla: A vadszámlálásról
BERDÁR Béla-IZRAEL Gábor: (Ezerkilencszázhetvenöt) 1975. év vadgazdálkodása
BERTÓTI István: Egy suta két gidát nevel
BERTÓTI István: Őzállományunk helyzete és jövője
CSÉPI József: Az árpádhalmi fácánparadicsom
CSIKVÁRY László: Fácántakarmányozási kísérletek különböző beltartalmi értékű granulált tápokkal
DEBRECZENI Iván: A növénytermesztés és a vadgazdálkodás kapcsolatáról
FODOR Tamás: Külföldi és hazai kutatások a mezeinyúlról
FODOR Tamás: A növénytermelési rendszerek
iránya és a vadgazdálkodás
HAUER-HOLDAMPF-KERESZTESI: Mire int
az utóbbi hat év vadgazdálkodása?
HELTAY István: A mezeinyúl érdekében
HOLDAMPF Gyula: Néhány gondolat a vadtakarmányozás és a vadföldgazdálkodás korszerűsítéséről
Muflontelepítés a Vértesben
MUNKÁCSI István: Miért kell állományszabályozási terveket előirányozni az őzállományhoz?
NAGY Emil: Újabb adatok és megfigyelések a fácán és a fogoly takarmányozásáról
NAGY Emil-PUSKÁS Imre: Összehasonlító vizsgálatok a volierezett fácán szabadtéri és zárttéri tojatásra
A nagybereki példa
PATAKY Ernő: „Termelés" a vadgazdálkodásban
PECHTOL János: Vadföldgazdálkodási prognózis
PECHTOL János: Vadföldgazdálkodási teendők
SINKOVITS Miklós: A téli vadetetésről
SINKOVITS Miklós-PECHTOL János: A mezei-
nyúl helyzete hazánkban
SINKOVITSNÉ HLUBIK Ilona: Néhány mód-
szer az eredményesebb fácánkeltetés érdekében
SZABOLCS József: Ne csak lőjük, telepítsük is a dámot
SZIDNAI László: Beszéljünk a vaddisznóról
VERESS Sándor: Javaslat a „Vadászati alapismeretek" következő kiadásához
KÖRNYEZETVÉDELEM
BENEDIKTY László: A környezetvédelem közügy. Egy határozat életre kel
BEREGSZÁSZI György: Vadászok a környezetvédelemért
MAJOR István: A természetvédelem nemzetközi
szervezetei
RÉVÉSZ Tibor: A környezeti változások hatása a
vadra
SALY Géza: Erdővédelem - soron kívül Pest megyében
SALY Géza: Hol vagyunk? Az erdőben!
STERBETZ István: Környezetvédelem - természetvédelem. Természetvédelmi jog a vadászat gyakorlatában
Szovjet-amerikai együttműködés a természetvédelemben
Természetvédelem - vadvédelem
Az összhang elkerülhetetlen. Párbeszéd (Cs. Ajtamov és L. Novicsenko között)
VADÁSZATI ISMERETTERJESZTÉS
ÁDÁMFI Tamás: Őzzsigerelés
BAKKAY László: Szemág és jégág. Válasz egy
szakmai hozzászólásra
EÖRDÖGH Tibor: A vadludak (VADLEXIKON)
FINTHA István: Ahol az ég a földet éri... A Hortobágyi Nemzeti Park I.
FINTHA István: Ártéri erdők, nádas mocsarak,
szikes puszták élő kincsei. A Hortobágyi Nemzeti
Park természeti értékei II.
HOMONNAY Zsombor-SOMFALVI Ervin:
A szarvasbika agancsfejlődése
Horizont (kivonatok a nemzetközi szaksajtó cikkeiből, tanulmányaiból)
JANISCH Miklós: Időszakonként vagy helyenként lőhető madaraink ( VADLEXIKON)
JANISCH Miklós: Szalonkák (VADLEXIKON)
NAGY DOMONKOS Imre: Jó vadászatot!
RUZSIK Mihály: Különös őzagancsok. Páros húszas
Sajtószemle:
SALY Géza: Gyerekek
SCHMIDT Egon: Vadászható récefajok (VADLEXIKON)
SINKOVITS Miklós: A fácán (VADLEXIKON)
SINKOVITS Miklós: A fogoly (VADLEXIKON)
SOMFALVI Ervin: Gombák
STUDINKA László: A bőgőtülök
STUDINKA László: Fácánpárbaj
STUDINKA László: Téli csapdák
SUGÁR László: Három különös májusi őzagancs
SZABOLCS József: Lövés előtt. Megjegyzések az
élő szarvasbika korának meghatározásához
A szarvasagancs
VASS Gábor: Foglyok párbaszakadása
VÖRÖS Kálmán: Parókás
VADEGÉSZSÉGÜGY, VADVÉDELEM
BALÁZS István: Vadállományunk védelmében
BENCZE Lajos: Sok a vad, kevés a vad?
EŐRY Éva: Vadvédelem a szokolvai tsz-ben
FEHÉRVÁRI Tamás-SZTOJKOV Vladov: A baromfipestis elleni védekezés fácán- és fogolyállományokban
GYENGE László: Vigyázat, kullancsveszély!
GYŐRÖK Lajos: A tavaszi vetésekben tapasztalható madárkár (fácánkár) elhárításának vizsgálata
HONICH Miklós: A fácán és fogoly micoplasmosisa
HONICH Miklós: A kérődző vadfajok tejsavmérgezése (Lactacidaemia)
JAKABHÁZY Miklós: A nagyüzemi betakarítás
hatása a mezeinyúl-állományunkra Komárom megyében
KOVÁCS György: Fácánok és az A-vitamin
MÉSZÁROS Attila: Érdekvédelem és szakmai
kapcsolat (Az országban elsőként)
RÁCZ Imre: Vadvédelem
SALY Géza: Növényvédelem - vadvédelem
SCHMIDT Egon: Ragadozó madaraink és a baglyok védelmében
SINKOVITS Miklós: A betakarítás hatása a szárnyasvadállományra
STERBETZ István: Tózok-védelem Dévaványán
SUGÁR László: Kiegészítő takarmányozással. Betegségek elleni védekezés
SUGÁR Lászlóné: A fácán és a fogoly légcsőférgesége (szingamózisa)
SUGÁR László-MURAI Éva: Az emlős vadfajok
galandférgessége
UDVARDY Gyula: Veszettség Vas megyében
VÁNYI Béla: Amit a veszettségről tudni kell!
VADÁSZATI ETIKA, JOG ÉS IGAZGATÁS
BAKÓCZI Antal: Összefoglaló a vadkárelhárító
vadászatokkal kapcsolatos balesetmegelőző intézkedések szervezeti és jogi kérdéseiről
BÉKÉSI József: Hurokkal, puskával, kutyával
BERTÓTI István: Megsértette a szabályzatot!
BERTÓTI István: Valami nincs rendben
BÍRÓ Lajos: Megsértettem a vadászati szabályzatot!?
CSŐRE Pál: Ingatlantulajdon és a vadászati jog
viszonya
A jogi és etikai normák megtartásának számonkérése
KARCZAG Iván: Mit kell tenni az autósnak, ha
az úton vaddal találkozik?
KARCZAG Iván: Mit tehet a vadász a vad és a
gépkocsi összeütközésének elhárításáért?
KARCZAG Iván: Az Országos Vadászetikai Bizottság állásfoglalásai
KARCZAG Iván: A vadászok kérdeznek
IGAZGATAS
Kísérlet egy kis önvizsgálatra
Lassan őröl a malom
Mi lett a sorsuk?
OROSZ Miklós: Törvényt tisztelő vadászok
RÁCZ Imre: A felelősségre vonás előtt
SALY Géza: Példás ítéletek vadorzók ellen
SÁRKÖZI Sándor: Kérdések a vadászati és anyagi
haszon című állásfoglalás témájából
SÁRKÖZI Sándor: A nagyvadállomány szabályo-
zásáról
SÁRKÖZI Sándor: A vadászavatás
SZ. SIMON István: Per és vita - kár és kártéríts
Tájékoztató a vadászkutyák tartásáról, vizsgázta-
tásáról, adóztatásáról
TÉRJÉK Béla - BERTÓTI István: Még egyszer...
és utoljára!
Bíró Lajos fácánhajtásban lőtt vadkanjáról
VERESS Sándor: A vadászok kérdeznek
A vadásztársaságok ingatlanvásárlása
Vadásztársaságok pénzügyi adminisztrációja
ZOLTÁN Ödön: Mi a teendő vad és gépjármű
„összeütközése" esetében
ZOLTÁN Ödön: A vadkár megtérítése a bírósági
gyakorlatban
ZOLTÁN Ödön: A vadban okozott kár összegének
meghatározása
FEGYVER, LŐSZER VADA
FORRÓ Péter: Vadászfegyverek Soroksáron
(Golyóspuska balkezeseknek)
HEGEDŰS Gyula: A csehszlovák gyártmányú
sörétes és váltócsövű puskákról
HEGEDŰS Gyula: A csehszlovák gyártmányú
sörétes és vegyescsövű puskákról
HEGEDŰS Gyula: A (harminc-nulla hatos) 30-06-os töltényekről
HEGEDŰS Gyula: Meddig repül a kilőtt puskagolyó?
HEGEDŰS Gyula: Milyen legyen az ideális sörétes puska?
HEGEDŰS Gyula: Milyen puskát válasszunk?
HEGEDŰS Gyula: A sörétes automatákról
HEGEDŰS Gyula: A sörétes puskákról
HEGEDŰS Gyula: A sörétlövés veszélyességéről
HEGEDŰS Gyula: Tallózás az apróhirdetések között
HEGEDŰS Gyula: Véleményem a szovjet gyártmányú sörétes puskáról
LÁJER Miklós: Fegyverjavító műhely Egerben
(A vadászok szolgálatában)
LÁJER Miklós: Nyitás után... az egri vadászboltban
Mi a véleménye a kartonos és félkartonos fegyverek
használatáról?
Mi a véleménye a „félkartonos" fegyverek haszná-
latáról?
Mi a véleménye? Nem a fegyver kevés! A szemléle-
ten kell változtatni
Mi a véleménye? a szolgálati golyósfegyverek hasz-
nálatáról
NÁNÁSSY Ferenc: Az elébelövés mértéke sörétes
puskával
SALY Géza: Fegyverklinika
SALY Géza: Feladatunk: szolgálat!
SALY Géza: Gazdátlanul. Kabátot a gombhoz?
SALY Géza: A monotónia birodalmában korszerű-
síteni kell a tölténygyártást
SALY Géza: A vadászellátásról
SALY Géza: Vevők voltunk a varsói vadászboltban
SCHAMSCHULA György: új lőszervásárlási le-
hetőség
SCHAMSCHULA György: Valamit tenni kell! De
kinek?
Skeetversenyek
Új vadászbolt!
KYNOLÓGIA (KUTYA)
FODOR Tamás: A vadászkutya I. A kutya helye
az állatvilágban
FODOR Tamás: A vadászkutya II. A kutya fejlődéstörténete és háziasítása
FODOR Tamás: A vadászkutya III. A kutya fejlődéstörténete és háziasítása
FODOR Tamás: A vadászkutya IV. Régi idők vadászkutyái
FODOR Tamás: A vadászkutya V. Idegi tevékenység és érzékelés
FODOR Tamás: A vadászkutya VI. Idegi tevékenység és érzékelés
FODOR Tamás: A vadászkutya VII.
FODOR Tamás: A vadászkutya VIII. A kutya
magatartásáról
FODOR Tamás: A vadászkutya IX. A kutya jelzései
FODOR Tamás: A vadászkutya X. Rossz szokások
FODOR Tamás: A vadászkutya XI.
KNEFÉLY Nándor: Kutya vagy szakember kell?!
SALY Géza: Tacskók és terrierek a Duna Kupáért
STEFKA István: Vaddisznós kutyaverseny
Vadászkutya-versenynaptár
VADÁSZISKOLÁK, INTÉZMÉNYEK
Agroinform a vadászat vadgazdálkodás szolgálatában
BENCZE Lajos: Alaszkai vadász „Summa cum
laude" doktorált a soproni egyetemen
BENCZE Lajos: A tudomány műhelye
BENEDIKTY László: Dianák és Nimródok az
iskolapadban
BENEDIKTY László: Tanfolyamsorozat a szakmunkásvizsgáig
BEREGSZÁSZI György: Oktatási tájékoztató
FEKETE Gyula: Felsőfokú vadgazdálkodási szakemberképzés Hódmezővásárhelyen
Iskolát patronál az Ikarus VT
SALY Géza: Gödöllő az oktatás, kutatás, kísérletezés és a vadgazdálkodás tudományának fellegvára
SALY Géza: Leendő vadgazdák
SALY Géza: Másokért és önmagunkért. A család
STUDINKA László: Negyvenéves a Göttingai
Egyetem Vadbiológiai és Vadászattani Intézete
A MAGYAR VADÁSZAT TÖRTÉNETE -
VADÁSZAT A MŰVÉSZETBEN
BIERNACZKY Szilárd: Adózás verébfejekkel
BIERNACZKY Szilárd: Ősi vadászat nyomában
az Urál sziklái között
BIERNACZKY Szilárd: Vadászat a zenében. Az
első állathanglemez
BIERNACZKY Szilárd: Vadászatok a bakonyi
Szentgálon
BIERNACZKY Szilárd: Vadászmuzsika cseh
hanglemezen
CSEKŐ Sándor: Egy nyulat a művészetért!
CSŐRE Pál: A Kárpát-medence vadállományának
alakulása a honfoglalásig
CSŐRE Pál: A magyar vadászat története a XIV.
és a XV. században
CSŐRE Pál: Vadászat a honfoglalás előtt
CSŐRE Pál: Vadászati kultúránk az Árpád-házi
királyok korában I.
D. KARDOS Éva: 1. KARDOS Éva
E. KISS Sándor: 1. KISS Sándor
FILYÓ Mihály: Bélyeg
KARDOS Éva: Vadászat az ókorban
KISS Sándor: Diana
NAGY DOMONKOS Imre: A magyar vadászat
története. Az eddigi hazai vadászattörténeti kutatások áttekintése
PATAY László: Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?
PATAKY Ernő: Vadászat a költészetben és a zenében
PATAKY Ernő: Vadászat a zenében. Beethoven
VI. (Pastorale) szimfónia F-dúr
PATAKY Ernő: Vadászat a zenében. Janácek:
A ravasz rókácska kalandjai. Smetana: Moldva
PATAKY Ernő: Vadászat a zenében. Wagner:
Siegfried. Opera három felvonásban
PATAKY Ernő: Vadászat a zenében. Weber:
A bűvös vadász. Opera három felvonásban
PATAKY Ernő: „A vadászok testületének dísze"
II. Rákóczi Ferenc
VÁRHIDI Imre: Vadászat és erdészet magyar
érmeken és plaketteken
VEREBÉLYI Kincső: Lőportartók a kuruckorból
VEREBÉLYI Kincső: Mátyáskút
VEREBÉLYI Kincső: A solymászat
VEREBÉLYI Kincső: Vadászpuskák a XVII. századból
VÖDRÖS Attila: Ammer Zsuzsa tollmozaikja
IRODALOM
AJTAY László: Megérkezés az erdészházba
Április. (Idézet Tóth Árpád: Április c. verséből)
BALÁZS PIRI Andor: „Kintjáró ebek"
BALÁZS PIRI Andor: A villásbak
BALLAGÓ László: Azok a kakasok
BENCZE Lajos: Szarvasbőgés idején
BÁRSONY István: A csuni szarvasok
CZIGLÉNYI József: Az a bizonyos „hetedik érzék"
CSATHÓ Kálmán: Szerencse
CSEBAJEVSZKIJ, V.: Tolsztoj, a vadász (Fordította: Gyenge László)
CSOÓR István: A „nyúlpaprikás"
DEBITZKY István: Vizi Flóris és a támadó medvék
DOMÁN Imre: Egy esős májusi napon
DOMÁN Imre: Egy nap az Alföldön
DOMÁN Imre: November a Bükkben
DOMÁN Imre: Az öreg Mihály esete
EÖRDÖGH Tibor: Libázás Fekete Istvánnal
Február. (Idézet Weöres Sándor: Koratavasz és
József Attila: Roskad a hó c. verséből)
FEKETE István: Augusztus
FEKETE István: Karácsony (részlet a Hajnal Badányban c. könyvből
FEKETE István: Május
FEKETE István: Nádas
FEKETE István : Tél
FEKETE István: Vadlibák
FODOR László: Az öreg farkasvadász
HEGYVÁRI János: Az első... lehetett volna...
IZSÉPI Attila: Tél kezdetén
Január. (Idézet Áprily Lajos: Hóban c. verséből)
Június. (Idézet Illyés Gyula: Tolnai erdő c. verséből)
Július. (Idézet Vajda János: Nádas a tavon c. verséből)
JURÁN Vidor: Az utolsó
KISRÓMAI Antal: Nálunk nem bőgött többé
KOCSIS András: A forgószék
Május. (Idézet Szabó Lőrinc: Hajnali rigók c. verséből)
Március. (Idézet Áprily Lajos: Szalonka les c. verséből)
MÓZES Lajos: Pontosítsunk!
NÁDLER Herbert (1883-1951)
NÁDLER Herbert: A hortobágyi halastavakon
NÁDLER Herbert: Miért lő a vadász? (Idézet a
Vadásznapok, vadászévek c. könyvből)
NAGY BÍRÓ Sándor: A fülét fogd meg!
NAGY GYÖRGY Béla: Fegyverletétel
PAVLOVIC, Vladislav: Az ismeretlen lövész trófeája. (Átdolgozta: Szőnyi Klára)
PAPP Márió: Erdőcsalád
PATAY László: „Tavaszi szél vizet áraszt..."!...
RAB Zsuzsa: Szarvasok
RÁCZ Sándor: A fekete csuhasok
RAKK Tamás: A félkarú óriás
RÉVÉSZ Tibor: Szarvast láttam
RLZSIK Mihály: Búcsú a nyártól
SCHMIDT Egon: Amikor nem jön a szalonka
SZALAY István: Kettőt egy hajtásban
SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Az utolsó vadász
SZILÁGYI Virgil: A posta
TÓTH László: Ebéd a vadászházban
ZSINDELY Ferenc: Tavaszi vizek
A vadász tízparancsolata (Egy francia meghívóból)
A vadászat és a táj - nagy orosz írók műveiben
(Összeállította dr. Pataki Ernő)
INTERJÚ
Interjú Á. G. Bannyikovval, a moszkvai Állatorvostudományi Akadémia professzorával. (A természet védelmét az egész világon közüggyé kell
tenni (írta: Csekő Sándor)
Interjú Francois Edmond Blanc-kal, a CIC főtitkárával. (Magyarország jó példát mutat az egész
világnak) (írta: Csekő Sándor)
Interjú Borisz Nyikolajevics Bogdanovval, a Szovjetunió Földművelődésügyi Minisztériumának főosztályvezetőjével. (Nyolcszázezer) (800 000 hektáron 100 természetvédelmi terület) (írta: Csekő
Sándor
Interjú Giricz Mátyással, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójával. (Az ember a természet része)
(írta: Csekő Sándor)
Villáminterjú John Hensaw alaszkai vadásszal
(írta: Bencze Lajos)
interjú Jack Jennyvel, a Francia Országos Vadászati Hivatal jogi tanácsának vezetőjével. (Vadászvizsga Franciaországban) (írta: Dr. Zoltán
Ödön)
Interjú Jerzy Krupkával, a Lengyel Vadászszövetség elnökével. (A fejlődést nem lehet megállítani)
(írta: Csekő Sándor)
Interjú Mohácsi Györggyel, a dunaújvárosi Kohász
VT elnökével. (Vadászni csak becsületesen szabad!) (írta: Csekő Sándor)
Interjú dr. Papp Lajos államtitkárral. (A hatáskörök rendezésével segíthetünk) (írta: Csekő
Sándor)
Interjú dr. Romány Pállal, a mezőgazdasági és
élelmezésügyi miniszterrel. (A megértés, az
együttműködés, a közös gondok közös rendezése hozhat megoldást) (írta: Csekő Sándor)
Interjú Sikula Györggyel, a Hajdú-Bihar megyei
pártbizottság első titkárával. (Ha vadászni akarunk ... gazdálkodni kell!) (írta: Csekő Sándor)
Interjú Vallus Pállal, a MAVOSZ elnökével. (A vadászat sport, és a népgazdaságnak érték) (írta:
Csekő Sándor)
Interjú Vezér Béla hivatásos vadásszal. (Foglalkozása: vadász) (írta: Csekő Sándor)
EXPEDÍCIÓ
CZEBE Gyula: A mongol mormoták hazájában.
Beszámoló a Mormota II. Expedíció tapasztalatairól
HOMONNAY Zsombor-KOLTAY András: Vadbiológiai kutatás, vadászat az NDK-ban
JANISCH Miklós: Csörgőkígyók és baribálok. Öt
hét Kanadában
MURAY Róbert: Kanadától Floridáig
PATAKI Béla Pál: Felfedezők vadászkalandjai
RACZ Antal: Tanzániai barangolás
STUDINKA László: Két hét Belgiumban
STUDINKA László: Muhere - a fekete fővadász
SUGÁR László: A mongol mormoták hazájában
SZALAY László: Szudánban vadásztam
PORTRÉK 1
CSEKŐ Sándor: Csergezán Pál „műtermében"
CSEKŐ Sándor: Egy küzdelmes élet jutalma
CSEKŐ Sándor: A képek... és utána NGYS
D. KARDOS Éva: (1. KARDOS Éva)
EŐRY Éva: Bohr Péter
EŐRY Éva: A vadászaton mindenki egyforma
FAZEKAS László: Elnök lett a hajtóból
FÖLDVÁRI Géza: Iván „bácsi"
KARDOS Éva: Egy híres vadász portréjához
MÉSZÁROS Attila: Az erdőjáró
MÉSZÁROS Attila: Vadűzés és erdőzúgás
NYEHAMKIN, Joszif: Űrhajósok a vadászatról.
Alekszej Leonov és Valerij Kubaszov nyilatkozata a Nimródnak
PAPP József: Életre szóló szenvedély
SALY Géza: Jó szóval és büntetéssel a balesetek
megelőzéséért
SALY Géza: A kincskereső
SALY Géza: Lövészbajnokból fegyverszakértő
SALY Géza: Munkája, szenvedélye, szórakozása:
a vadászat
A skeet pályán tanuljunk meg lőni
TUDÓSÍTÁSOK, INFORMÁCIÓK, RIPORTOK
BARÓTI András: MAVOSZ ifjúsági bizottság. Tapasztalatcserén Borsod megye fiatal vadászainál
BENEDIKTY László: A MAVOSZ Veszprém
megyei küldöttközgyűlése. Kevesebb szarvast lőttek, kevés a nyúl
BENEDIKTY László: Mi kell a vadászathoz?
BENEDIKTY László: A társadalmi erdei szolgálat jelene és jövője
BERDÁR Béla: (Tizenkettedik) XII. nemzetközi
Vadbiológiai Kongresszus, Lisszabon 1975. október 20-tól 25-ig
BEREGSZÁSZI György: Megalakult a Nádler
Herbert vadásztársaság
BEREGSZÁSZI György: MÉM-kiadvány a vadászkutyáról
BEREGSZÁSZI György: Nemzetközi Vadászati
Kiállítás Csehszlovákiában
BEREGSZÁSZI György: Tisztújítás Somogyban
CSEKŐ Sándor: Barátok között... Derekegyházán
tanácskoztak a szocialista országok vadász-
szövetségeinek elnökei
Dia- és filmkölcsönzés
Előrelátó vadászok
EŐRY Éva: Vadász- és természetbarát klub
EŐRY Éva: Vadászok ötperce - a Magyar Rádió-
ban
EÖTVÖS Pál: Árvíz... Árvíz... Árvíz
GYENGE László: Elmosta az eső
HEGYMEGI Jenő: Kereskedelmi partner?
Hírek, információk
Júniusban nemzetközi Őzkonferencia
KELEMEN György: Sportlövőpálya-avatás Csongrádon
KOROLKOV, Á. I.: „Nyí Puha, Nyí pera"
Közgyűlés (Bács-Kiskun megyében)
Küldöttközgyűlés Pest megyében
Magasabb átvételi árak!
A MA VAD közli, hogy
Megjelent a MAVOSZ 7. számú füzete
Megjelent a MAVOSZ 8. és 9. számú füzete
Megyei fővadászok értekezlete
Milyen gazdag a Szovjetunió állatvilága? (APN)
MOLNÁR István: Valahogy így
Napirenden a MA VAD munkája
NIMRÓD-ankét Tanakajdon
PLAVECZ János: Farkast lőttek Tarpán
SALY Géza: Azonos gondok, szorosabb együttműködés. Nemzetközi őzgazdálkodási konferencia
SALY Géza: Budapesten tárgyalt a CIC nagyvadbizottsága
SALY Géza: Évadnyitó lövészverseny Nagytétényben. Fekete foltok a levegőben
SALY Géza-MÁTRAI Csaba: Farsangbúcsúztató
SALY Géza: Gerecse vadászöttusa
SALY Géza: (Huszonötén) 25-en már jelentkeztek
SALY Géza: Irány Montreal! Vadászatról és a
fegyverkezelésről beszél a futóvadlövészet ma-
gyar bajnoka - Szabó Gyula
SALY Géza: Lengyelország... és a hagyományok
SALY Géza: Mérleggel, szalaggal, sublerral
SALY Géza: Nemzetközi vadászati kiállítás Ceske
Budejovicében
SALY Géza: Szigorú vadátvétel Vecsésen. Meg-
romlott a darabáru
SALY Géza: Születésnapi gratuláció
SALY Géza: Vadászati kiállítás Szécsényben
„Sokat köszönhetünk elnökünknek"
Tagfelvétel Baranyában
Tanácskozott az Országos IB
TÓTH Antal: Nimród emlékplakett a 30 éves jubi-
leumon
Vadászati és vadgazdálkodási kiállítás Kecskemé-
ten
Vadászati kiállítás Pécsett. Méltó a megyéhez
Vadászati kiállítás Pécsett július 30-tól augusztus
14-ig
Vadásztanya-avatás
Változások Hajdú-Biharban
VANYI Béla: A csapda csapdája
VARRÓ János: A MAVOSZ szakemberei a szak-
tanácsadási címjegyzékben
Vigyázzunk a vegyszerekkel!
PUBLICISZTIKA
BALLAGÓ László: Etetők
BARÓTI Géza: Magasles
BARÓTI Géza: Magasles
CSEKŐ Sándor: Dianák Dévaványán. Két nap
(hiteles) története
CSEKŐ Sándor: A szerkesztő jegyzete
DÁNIEL István: Tollhegyen
DÁNIEL István: A vad és a KRESZ
EVANICS Béla: (Ezerháromszázhatvannyolc)
1368. Pf. 227.
FAZEKAS László: Együtt eredményesebben
FÖLDVÁRI Géza: A vadászat és a vadkereskedelem népgazdasági érdek
HORVÁTH Ottó: Státusszimbólum
IZRAEL Gábor: Vadászszemérem
KARCZAG Iván: Egyenrangú félként
KARCZAG Iván: Kutyaszorító
KARCZAG Iván: Máj - vadászok?!
KASZÁS Ferenc: Megjegyzések egy vizslaversenyről
KOLLER Mihály: A részjegyek jegyzéséről
KOVÁCS Dénes: Hozzászólások Wolf Károly:
Sötét vadászat című cikkéhez
MÉCS László: Kalap
PAPP Imre: A hajtóvadászatok szabálytalanságairól
PAULICS Tibor: Ne bántsd a fát!
PAULICS Tibor: Olvasnánk - de mit?
PINTÉR Miklós: Válasz a „Sötét vadászat" című
cikkre
RÁCZ Antal: Sajnálatos
SALY Géza: Ahol a vadászpuskák születnek
SALY Géza: Érzékenyek vagyunk?
SALY Géza: Mikor lesz vadász Beke Laciból
SALY Géza: Nemcsak óhaj... elhatározás kérdése
SALY Géza: Potyapéldány
SALY Géza: A szerkesztő jegyzete
SALY Géza: Vadászvizsga
SIMON István: Érem és szemérem
STUDINKA László: Cementlapos csatornák
STUDINKA László: A szerkesztő jegyzete
SZ. SIMON István: 1. SIMON István
SZAKÁCS József: Halálos baleset Komárom megyében. Amíg nem késő!
SZÁSZ Marianne: Nyílt levél dr. Koller Mihály
részére
Szerkesztői üzenetek
Szerkesztői üzenetek
A szerkesztőség megjegyzése: a szalonka védelméről
TAKÁCS Árpád: Különleges látványosság a tatai
vadaskert
KÖNYVISMERTETÉS
Vadászkönyvespolc: Könyv a cobolyról - A fácán
életmódja, gondozása és vadászata - A dámvad -
Állatok a kamera előtt - A bölények vadona -
HERALD LANGE: Kelet-Afrika állatparadicsomában
Vadászkönyvespolc: A mosómedve
Vadászkönyvespolc: Minden vadász kézikönyve
Vadászkönyvespolc: Óvjuk a természetet
(Természetvédelmi olvasókönyv) - Magyarország
védett területei (Növény- és állatritkaságok) -
A zerge - A fekete őz - STERBETZ István:
A természet szolgálatában
Vadászkönyvespolc: „A cseh országrészek trófeái"
- Szárnyasvadtenyésztés - Az állatok nagy képeskönyve
Vadászkönyvespolc: A szlovákiai vadászati kutatás
(évkönyv ) - A Szovjetunió vadgazdasága - Nagyvadgazdálkodás - Az erdei vad - A Meru lankái
(Vadászati kézikönyv)
Vadászkönyvespolc: Vadgazdaságtan - Madarak
nagy képes atlasza - Pro natura
Vadászkönyvespolc: Vadbetegségek - Madarak
fészkeinek
Vadászkönyvespolc: A mezei nyúl ökológiája és
gondozása Európában - A ragadozó madarak
Vadászkönyvespolc: Vadászirodalom - A fácán -
Ne féljünk a farkastól - A kutya közreműködése
a vadászaton
Vadászkönyvespolc: Környezetünk védelmében hazai feladatok és nemzetközi együttműködés
Vadászkönyvespolc: A vadon megóvása - Vadászati
alapismeretek
PÁLYÁZAT, FELHÍVÁS
Amatőrök és profik figyelmébe!!!
BŐSZ József: A vizslafőverseny elé
Felhívás különleges szarvas- és őzagancsfotózásra
Komoly télre kell számítani!
Lőttvad-felvásárlási árak 1977. augusztus 31-ig
A MAVAD-telepek nyitva tartása
„Nyolc ország - egy folyó" nemzetközi fotópályázat és kiállítás
Pályázat. A NIMRÓD-szerkesztőség munkatársi
státusának betöltésére
Pályázati felhívás! Fotópályázat címlap és diapozitív felvételek készítésére
Pályázati felhívás! A MAVOSZ, a MÉM és az
OTH képzőművészeti és népművészeti alkotások
készítésére
Programok - vizslásoknak
SALY Géza: Aki tud segítsen!
Tájékoztató a vadászati idényről
Tisztelt Olvasónk! Felhívás a NIMRÓD előfizetési
díjának megváltozásáról
Utánkeresőkutya - tulajdonosok figyelmébe
Verseny az előfizetőknek - előfizetői verseny
Vadászok figyelem! A MAVAD vadkacsákra vonatkozó tájékoztatása
Vadriasztás
VADÁSZKONYHA, RECEPTRE
Vadászkonyha
HUMOR
1. szám
2. szám (Vadásztarisznya - Révész T. gyűjtése)
3. szám (Mosolygó vadászvilág - Révész T. rovata)
4. szám (Mosolygó vadászvilág - Révész T. rovata)
5. szám (A művelt kutya - Dénes Géza )
6. szám (Révész Tibor gyűjtéséből)
7. szám Tollhegyen (Hozzászólásokból, jegyzőkönyvekből)
8. szám
9. szám Kutyapszichológia (Révész Tibor)
10. szám (Révész Tibor gyűjtéséből)
11. szám (Dénes Géza fordításai)
12. szám
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december
Állapot:
15.000 Ft
7.500 ,-Ft 50
60 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december Nimród 1976. január-december/Nimród Fórum 1976. január-december

A borító és néhány lap széle enyhén sérült. A keresztrejtvények részben ki vannak töltve.

Állapot:
15.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba