1.016.759

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Ethnographia 1968/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - LXXIX. évfolyam, 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM
Kresz Mária: A magyar népművészet felfedezése 1-36
Voigt Vilmos: A balti finn népek folklórja mint az európai folklór része. II 37-61
Szabadfalvi József: Makkoltatás a Zempléni hegységben 62-75
Vászolyi Erik: Északi zűrjén epikus énekek (Második Közl.) 76-91
Faragó József: Az emberevő nővér meséjéhez 92-101
Kisebb közlemények
Gunda Béla: Rénszarvasbéklyók a szibériai népeknél 102-105
Csaba József: Adatok a felsőőrségi magyarok népi méhészkedéséhez 105-112
Scheiber Sándor: Petőfi cigány adomájának forrása 112-113
Gunda Béla: Egy szatmári históriás ballada 113-114
Néprajzi hírek
Gunda Béla: A német és osztrák etnológiai társaságok ülése 115-116
Niederer A.: A nemzetközi folklorisztikai „Giuseppe Pitré"-díj 117
Niederer A.: A würzburgi Német Néprajzi Kongresszus (1967. okt. 1-5.) 117-118
Hoppál Mihály: Néprajzi fotókiállítás 118-119
Sz.: A nemzetközi mesekutató társaság 1966. évi munkaértekezlete 119
Sz.: Nemzetközi felhívás sürgető néprajzi feladatok elvégzésére 119
Dankó Imre: Új háztípus a romániai népi építészetben 119-121
Szél Katalin: Új könyvek és kiadványok 121-122
Könyvszemle 123-148

2. SZÁM
Gyímesi Sándor: A kapitalizmus és a parasztgazdaság 149-162
Péter László: A folklorizmus kérdéséhez 163-169
Timaffy László: A Kisalföldi egyes igák 170-182
Kerényi György: Egy XX. századi dallam életrajza 183-200
Erdész Sándor: Fejfaírók a szatmári Erdőháton 201-224
Miner Earl: A költői formulák összehasonlító vizsgálatához 225-240
Paládi-Kovács Attila: Farsangi „remélés" Eger vidéken 241-252
Kisebb közlemények
Németh Péter: Késő középkori vaseszköz-lelet Balatonalmádiból 253-256
Bodor György: Egy falutörvény a XIX. század elejéről 257-260
Dankó Imre: Emlékezés a 125 éve született és 60 éve elhunyt Szongott Kristófra 260-263
Viták, vélemények
Hoppál Mihály: Az adattárolás és adatvisszakeresés újabb módszereiről 264-272
Korner Tamás: Ellenére vagy miatt? 273-274
Könyvszemle 275-310
Néprajzi hírek 311-316

3. SZÁM
Balassa Iván: Jankó János, az etnográfus 317 - 330
Lipták Pál: Jankó János, mint antropológus 331 - 337
Szabadfalvi József: A magyar takarmánygazdálkodás honfoglalás előtti rétegéhez 338-349
Szilágyi Miklós: A Nagy-Kunság juhászata a XVIII. század végén 350 - 367
Kósa László: A dél-somogyi burgonyatermelés. Adatok a parasztgazdaságok belterjesedésének vizsgálatához 368-395
Törő László: Munkamegosztás és pásztorszervezet a hortobágyi gulyásközösségekben 396-407
Vászolyi Erik: Északi zűrjén epikus énekek (Harmadik közlemény) 408 - 420
Kisebb közlemények
Gunda Béla: A toroczkói kemencék kultikus jelentőségéről 421-424
Pop Dumitru: Görgény vidéki folklórkutatások 425 - 429
Dám László: A kővé vált kenyér hiedelme a Nagysárréten 429 - 430
Kovács Ágnes: „Egy román ifjú" levele Benedek Elekhez 430-431
Márton Béla: A nyári és téli ételek Bihardiószegen 1944-ben 431 - 436
Balogh László: Néhány adat két alsóbbrendű mitikus lényhez 437 - 438
Nagy Dezső: Egy újabb vándorlegény dal 438 - 440
Könyvszemle 441-472
Néprajzi hírek
Morvay Péter: A XV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatok 473 - 477
Voigt Vilmos: Ötven éves a finnországi svéd népköltési gyűjtemény 477 - 478
Tse: A folklór művek szerzői védelme 478 - 479
Szél Katalin: Új könyvek és kiadványok (1968. II. negyedév) 479 - 482

4. SZÁM
Gunda Béla: A Heliantus annuus termesztése az észak-amerikai indiánoknál 485-502
Faragó József: A mennybe vitt leány balladájához 503-525
Szabó László: Mereglyés építkezés Szabolcs megye keleti részén 526-547
Selmeczi Kovács Attila: A zsúpfedél készítése a keleti palócoknál 548-559
Eperjessy Ernő: Borbála-napi hiedelmek, szokások és a nyelvcsere kérdése 560-587
Kisebb közlemények
Gunda Béla: Szentmártoni Kálmán népmesegyűjtő 588-593
Balázs Lajos: A szalonna és háj szerepe Nádudvaron a XIX. században 593-597
Péter László: Akik legelni küldték a népet 597
Kőhegyi Mihály: Adalékok a Reguly-gyűjtemény elkallódott tárgyainak történetéhez 597-598
Viták, vélemények
Balogh László: Kungedi 599-600
Könyvszemle 601-624
Néprajzi hírek
Kósa László: Száz éves Orbán Balázs 'A Székelyföld leírása' című munkája 625
Kósa László: Konsza Samu köszöntése 626-627
Pentikäinen Juha: Itkonen T. J. 1891-1968 (Nekrológ) 627-628
Hoppál Mihály: Az I. Országos Néprajzi Filmszemle 628-630
Hoppál Mihály: Ankét a magyar néprajzi filmezés problémáiról 630-634
vv.: A hatodik szlavista kongresszus 634-635
Tanka Miklós: A cigány-kutatás 1968-as kongresszusa 636-637
Szél Katalin: Új könyvek és kiadványok (1968. III. negyedév) 637-639
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ethnographia 1968/1-4. Ethnographia 1968/1-4. Ethnographia 1968/1-4. Ethnographia 1968/1-4. Ethnographia 1968/1-4.

A lapélek kissé elszíneződtek.

Állapot:
5.280 Ft
2.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba