932.733

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szatymaz földje és népe

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Szatymaz község képviselő-testülete javaslatomra 1999. március 31-i ölésen döntött arról, hogy a község önállóvá válásának 50. évfordulója és a közelgő millenniumi évforduló tiszteletére... Tovább

Tartalom

Lengyel Istvánné: Előszó 5
Kiss Tímea: A természeti környezet 7
Felszínfejlődés 8
Felszínformák 12
Éghajlat 16
Felszíni és felszín alatti vizek 17
A Fehér-tó 19
Talajok 21
A növény- és állatvilág 22
Védett természeti értékek 27
Irodalom 32
Béres Mária: A régészeti múlt 33
A korai bronzkor emlékei Jánosszálláson 34
Szarmata falvak a makraszéki határban és temető a község belterületén 37
Avarok a makraszéki határban 41
Honfoglaló magyar nemzetségi szállásterület Jánosszálláson 45
Szatymaz Árpád-kori emlékei 55
Kora újkori magányos települések a szatymazi határban 56
Irodalom 58
Farkas L. Gyula: Az Árpád-kor embere 63
Szatymaz-vasútállomás lelőhely 63
A leletek embertani értékelése 63
A leletek jellemzése a méretek és jelzők alapján 64
A leletek rendszertani megoszlása 64
Anatómiai változatok 70
Paleopatológiai esetek 70
Irodalom 72
Szegfű László: A középkor 73
A Nagy Avar Birodalom végnapjai 73
Onogurok a Kárpát-medencében 74
A kagán és a szlávok 75
A Dunán inneni Avar Kaganátus részekre bomlása 77
Onugurda (Avaria?) említése 934-ben 79
Az utolsó kagánok 80
Szatymaz neve 81
A középkori élet 84
A táj a tatárjárás után 85
Vetélkedés Szeged és a kunok között 87
A török alatt 88
„Tanyásodás" a szegedi határban 90
Az első írásos említések 91
Fölszabadulás a török alól 95
Géczi Lajos: A török kiűzésétől a szabadságharc leveréséig 1686-1849 97
Igazgatás, törvénykezés, rendészet, közbiztonság 98
Lakosság, tulajdonviszonyok 102
Gazdasági élet 107
A postaút és a postaállomás 109
Oktatás, egyház, egészségügy 112
A forradalom és a szabadságharc 113
Rövidítések 114
Juhász Antal: Településtörténet a községgé alakulásig 115
Megtelepedés a földeken 118
Tanyák, szőlőhegyek a 19. század első felében 126
A tanyák az 1880-as években 129
Városi birtokosok a szatymazi szőlőhegyekben 140
A tanyaközpont kiépülése 148
Tanyák 1900 és 1949 között 151
Néhány tanya története 156
Adatközlők 162
Irodalom 163
Sebesi Judit: Az önkényuralom és a dualizmus kora 1849-1914 165
Megtorló intézkedések 166
Pandúrok 167
Csendőrség 168
„Kis forradalom " 168
A tiltakozó tanya 169
Közrend 169
Közigazgatás 171
Tulajdonosok 172
Bérlők 173
Művelési ágak 174
Szőlőhegyek 175
A Szeged-szatymazi Gazdakör 177
Szőlő 177
Kiállítások 179
Sertésszarvasmarha- és lótenyésztés 181
Legeltetés és állategészségügy 183
Vadászat 184
Piac 185
Társadalom 186
Bormérők 192
Cselédek és napszámosok 193
Iparosok 193
Választók 194
A Szatymazi Népkör 195
Útviszonyok 197
Vasút 200
Posta 203
Telefon 204
Árvíz 204
Közegészségügy 207
Népliget 210
A fürdő 210
Az iskola 211
Könyvtár 223
A gazdasági oktatás 224
Hitélet 225
A Szatymaz mai területén levő tanyák tulajdonosai 1887-ben 232
Kanyó Ferenc: Az első világháború kitörésétől a második világháború
végéig. 1914-1944 249
Az első világháborúban 250
Az első világháború hősi halottai 251
A tanácshatalom hónapjai 253
A két világháború között 262
A termelés korszerűsítése 263
A társadalom és szerve 268
Iparosok, kereskedők, vendéglátók 272
A politikai viszonyok 279
A közigazgatás 281
Társadalmi egyesületek 282
A közszolgáltatás 285
Oktatás és közművelődés 288
Igazgatók és tanítók 1914-1944 298
A gazdasági népiskola 303
Népművelés 307
Egészségügyi viszonyok 307
Hitélet 308
A háború utolsó éve 312
A második világháború szatymazi áldozatai 313
Farkas Csaba: A második világháború után 1944-1972 315
A szovjet megszállás következményei 315
Politikai, közigazgatási és gazdasági újjászervezés 317
A földreform 321
Politikai élet, választások 326
Az önálló község kialakulása 331
A Rákosi-korszak 344
Nagy Imre reformpolitikája 354
Oktatás és közművelődés 358
1956 Szatymazon 360
A Kádár-korszak. 1956-1972 362
Kanyó Ferenc: A Kádár-korszak 1973-1990 379
A gazdasági élet 386
Oktatás 390
Közművelődés 393
Könyvtár 394
Egészségügy 395
A szociális ellátási rendszer 396
Sportélet 398
Kanyó Ferenc - Lengyel Istvánné: A rendszerváltozás óta 1990-2000 399
A gazdasági élet 403
A polgári szervezetek 406
Források és irodalom 407
Szatymaz tisztségviselői 1950-2000 408
Kováts Zoltán: Népesedési viszonyok 1927-1999 411
Távolabbi helyeken születettek 1927-1937 419
Távolabbi helyeken születettek 1938-1948 422
Vallási megoszlás 423
Népesedési viszonyok 1949-1990 423
Népmozgalmi adatok 424
A vándormozgalom és a népmozgalom összefüggése 427
Források 434
Irodalom 434
Farkas L. Gyula: Embertani tanulságok 435
Adatgyűjtés 435
Értékelés 436
Születések 438
Halálozás 441
Természetes szaporulat
Irodalom 446
Farkas L. Gyula: A gyermekek testi fejlettsége 447
Adatgyűjtés 448
Az adatok értékelése 450
A szatymazi gyermekek testi fejlettségének megítélése 453
A leányok serdülésének ideje 454
Összefoglalás 456
Irodalom 456
Fodor Ferenc: Szőlő és őszibarack 457
Szabó József: A szatymazi nyelv 481
Bevezetés 481
A nyelvjárás néhány sajátsága 482
Nyelvjárási szöveg 488
Szabó József: Szatymaz földrajzi nevei 495
Bevezetés 495
Az anyaggyűjtésről 496
A földolgozás módszere 497
Belterület 499
Külterület 501
A szatymazi helynevek néhány sajátsága 515
A belterület földrajzi neveinek betűrendes mutatója 517
A külterület földrajzi neveinek betűrendes mutatója 518
Rövidítések 523
Péter László: Szatymaz az irodalomban 525
Szatymazolás 525
Mikszáth Kálmán 526
Sebők Zsigmond, Gárdonyi, Tömörkény 528
Móricz Pál szatymaziádái 530
Ady tollán 540
Újházi Ede mint Göre Gábor 541
Móra Ferenc 542
József Attila szókincsében 549
Preszly Lóránd emlékei 551
Polner Zoltán: Népi imádságok és Krisztus-legendák 553
Vass Erika: A népi vallásosság 567
Vallás és környezet 567
Vallásos alkalmak 577
A hétköznapi élet vallásossága 530
A hitélet változása 590
Irodalom 591
Pálmai József: Jeles szatymaziak 595
Babarczy József 595
Báló István 595
Barcsay Károly 595
Bérczi Béla 596
Bérczy Vilma 597
Bodó Illés 597
Börtsök László 597
Dáni Ferenc 597
Dankó Pista 598
Dóczi István 598
Felmayer János 599
Fodor Józsefné Simsay Erzsébet 599
Frank István 599
Frank József 600
Fráter Gyula 600
Fráter Imre 600
Fráter Zoltán 601
Gázser Dávidné Berkes Veronika 602
Hargitai Imre 602
Hetényi Mária 602
Horváth Imre 603
Huszka Lajos 603
Joó Ferenc 603
Kamenszky Béla 604
Kapes Elemér 604
Kiss Gyula 605
Komáromy Pálma 605
Kup Béla 605
Móricz Pál 606
Müller Antal 606
Nikolényi J. Zoltán 606
Pálfy György 606
Pártos Gyula 607
Pávó Ferenc 607
Polgár László 608
Reizner János 608
Simsay István 608
Tóth Imre 609
Tóth Molnár Ferenc 609
Virág Vince 610
Wagner Adolf 610
Zombory János 611
Zsák József (1874-1936) 611
Zsák József (1897-1962) 611
Zsótér Andor 612
Zsótér Dezső 612
Szatymaz első díszpolgára 613
Pálmai Józsefné Kamenszky Irén
Szegfű László: Szatymaz címere, zászlaja, pecsétje 615
Gyuris György: Bibliográfia 619
Mutató 669
Képek 681
Tartalomjegyzék 702
Időrend (Juhász Zsuzsa) 709
Névmutató (Juhász Zsuzsa) 713
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szatymaz földje és népe Szatymaz földje és népe Szatymaz földje és népe
Állapot:
4.380 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba