Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.737

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 2004. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata - CX. kötet, Új folyam, XLIX. kötet 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akaprint Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.452 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: További szerkesztők a folyóiratban. Fekete-fehér ábrákkall illusztrálva. Összesített tartalomjegyzék melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Tematikus számok, összeállítások
ÖKOLÓGIA • Vendégszerkesztő: Fekete Gábor
Fekete Gábor: Ökológia: a teóriától a praxisig 1 2
Bartha Sándor: Paradigmaváltás és módszertani forradalom
a vegetáció vizsgálatában 1 12
Báldi András - Jordán Ferenc: Közösségi ökológia: évszázados nehézségek és új utak 1 27
Bíró Péter - Oertel Nándor: A hidrobiológia főbb irányvonalai és feladatai 1 37
Pásztor Erzsébet: Evolúciós ökológia: az adaptációk kutatásának tudománya 1 49
Scheuring István: Matematikai modellek az ökológiában 1 59
Vida Gábor: Záró globális gondolatok 1 67
AZ ÚJ GAZDASÁG • Vendégszerkesztő: Kelen András
Kelen András: Bevezető 2 138
Török Ádám: Buborék és kristálygömb: az új gazdaság fogalmáról
és gazdaságfejlődési szerepéről 2 140
Szabó Máté: Globális demokrácia, globális civil társadalom, új médiumok 2 151
Szalavetz Andrea: Az új gazdaság-buborék kipukkadása? 2 163
Kelen András: Az új gazdaság, és akik nem akarják 2 171
Bőgel György: Az elektronikus piacok fejlődéséről 2 184
ŐSSEJTEK • Vendégszerkesztő: Sarkadi Balázs
Sarkadi Balázs: Előszó 3 274
Kemény Annamária - Duda Ernő: Az őssejtek különleges tulajdonságai:
pluripotencia és sajátos sejtciklus-szabályozás 3 276
Gócza Elen: Embrionális őssejtek és őssejt-vonalak 3 285
Dinnyés András: Őssejtek és a klónozás lehetőségei 3 292
Uher Ferenc: A felnőtt őssejtek - vérképző és egyéb szöveti sejtek 3 298
Rajnavölgyi Éva: Az őssejtek és az immunrendszer 3 306
Kopper László - Hajdú Melinda: Tumorőssejtek 3 319
Mezey Éva: Őssejtek: csodatévők vagy csak csodák? 3 326
Boros Péter: Őssejtek alkalmazása a klinikumban -
mítosz vagy valóra váltható remények? 3 331
Pálóczi Katalin - Barta Anikó - Poros Anna: Vérképző őssejtek a gyógyításban 3 337
Gidáli Júlia - Eckschmiedt Mónika - Bakács Tibor: A köldökzsinórvér
mint őssejt-forrás - telek a Holdon, vagy kincs a trezorban? 3 344
Madarász Emília: Az idegi őssejtek és lehetséges orvosi alkalmazásuk 3 351
Bata Zsuzsanna: A hámképzés őssejtjei 3 364
Kobolák Julianna: Izomszövet őssejtek és alkalmazási lehetőségeik
a transzplantációs terápiában 3 369
Német Katalin: Az őssejtek, mint a génterápia fegyverhordozói 3 377
Szebik Imre: Az őssejtkutatás etikai kérdéseiről 3 385
Sarkadi Balázs: Glosszárium - minilexikon 3 391
EURÓPA FOGALMA A FILOZÓFIA TÖRTÉNETÉBEN
Vendégszerkesztő: Ludassy Mária
Ludassy Mária: Bevezető 5 548
Heller Ágnes: Európa mesterelbeszélései a szabadságról 5 549
Vajda Mihály: Retteg, s ezért a természet urává és birtokosává akar válni 5 555
Fehér Márta: Demokrácia és logika 5 560
Kelemen János: Dante és az európai hagyomány 5 565
Boros Gábor: Európa-etűdök: Descartes, Leibniz, XIV. Lajos 5 571
Huoranszki Ferenc: Mi vagyok én? 5 577
Kende Péter: A felvilágosodás és az európai értékrend 5 585
Ludassy Mária: A felvilágosodás öröksége: az emberi jogok Európája 5 594
Fehér M. István: Európa-eszme és európai tradíció 5 599
Boros János: felülről irányított demokrácia -
az európai alkotmánytervezet, mint a demokrácia félreértése 5 610
AZ UNIVERZUM, AMELYBEN ÉLÜNK • Vendégszerkesztő: Szabados László
Szabados László: Közelebb hozni a távolt 6 678
Kálmán Béla: Egy „közönséges csillag" 6 689
Tóth Imre: Üstökösök és kisbolygók 6 699
Illés Erzsébet: Bolygótestek a Naprendszerben 6 710
Kun Mária - Szabados László: A Tejútrendszer változó arculata 6 722
Frey Sándor: Extragalaktikus csillagászat 6 732
Patkós András: Kozmológia: az Univerzum történetének tudománya 6 741
TUDOMÁNYTERÜLETEK ÚJ HATÁRAIN • Vendégszerkesztő: Széchenyi Ágnes
Széchenyi Ágnes: Bevezető 8 806
Frank Tibor: Nemzetek fölötti nyelv és nemzeti fennmaradás 8 808
Szegedy-Maszák Mihály: Nemzeti irodalom az egységesülő világban 8 824
Halmai Gábor: Véleményszabadság az Európai Unióban 8 836
Pléh Csaba - Kovács Kristóf - Krajcsi Attila: A kommunikációs közegek hatása
a gondolkodás architektúrájára: az időgazdálkodás példája 8 848
Pólya Tamás: Sikertelenség és koherencia a nyelvi kommunikációban 8 856
Kritikák
Közéleti kommunikáció (Buda Béla és Sárközy Erika szerk.);
Közélet és kommunikáció (Tenei Ágnes szerk.) (Farkas Edit) 8 865
Buda Béla: A pszichoterápia alapkérdései (Farkas Edit) 8 867
Metaforakeresés (György Péter: Memex) (Blaskó Ágnes) 8 868
Kérészéletű jóslatok (Virtuális egyetem Magyarországon) (Blaskó Ágnes) 8 870
A RÉGIÓ • Vendégszerkesztő: Enyedi György
Enyedi György: Bevezető 9 934
Enyedi György: Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon 9 935
Hajdú Zoltán: A közigazgatási régió történeti, funkcionális összefüggései
és alakváltozásai Magyarországon 9 942
Pálné Kovács Ilona: A közigazgatási régiók esélyei hazánkban 9 952
Horváth Gyula: Regionális egyenlőtlenségek Európában 9 962
Rechnitzer János: A városhálózat és a régiók formálódása 9 978
Hardi Tamás: Az államhatárokon átnyúló régiók formálódása 9 991
VÉDEKEZÉSI MECHANIZMUSOK AZ ÉLŐVILÁGBAN- HASONLÓSÁGOK
ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉGEK • Vendégszerkesztők: Erdei Anna és Klement Zoltán
Vizi E. Szilveszter: Bevezető 10 1062
Gergely János: Emlősök, rovarok és növények immunvédekezésének
közös eredete és hasonlósága 10 064
Erdei Anna: A természetes és szerzett immunitás evolúciója és egymásra épülése 10 1072
Andó István - Laurinyecz Barbara - Márkus Róbert - Rus Florentina -
Váczi Balázs - Zsámboki János - Kurucz Éva: Ősi örökségünk,
a veleszületett immunitás: a Drosophila immunrendszere 10 1080
Király Zoltán: A növényi rezisztencia típusai és mechanizmusai 10 1090
TÁJ, MAGYAR ECSETTEL - BEMUTATKOZIK AZ MTA II. OSZTÁLYA
Vendégszerkesztők: V. Bálint Éva és N. Sándor László
Ormós Mária: A Magyar Tudományos Akadémia II. (Filozófia - Történettudomány)
Osztályának bemutatkozásához 11 1190
Gyáni Gábor: A rendszerváltástól a jövő „várható hatásáig" 11 1193
Vajda Mihály: „A filozófus megszűnt quantité négligeable lenni filozófiája számára"
(Korunk filozófiájának sajátosságai) 11 1201
Marosi Ernő: A művészettörténet-írás szépsége 11 1212
Kozma Tamás: Quo vadis, paedagogia? - egy tudományos közösség
ön meghatározási kísérletei 11 1217
Pléh Csaba: A mai lélektan 11 1225
Csapó Benő: A tudásvagyon újratermelése 11 1233
Bánffy Eszter: Mi az idő? Titok - A mai magyar régészeti kutatás helyzetéről 11 1240
Fehér Márta: História magistra Scientiae? (A tudománytörténet-írásról) 11 1246
Tanulmányok
Bánhegyi Zsolt: Sir John Bowring, a magyar nyelv és irodalom barátja 4 481
Barakonyi Károly: Egyetemek irányítása -
a középkori egyetemtől a Bologna-folyamatig 4 513
Bodó Imre: Száz éve született Örösi Pál Zoltán, a méhészet professzora 2 230
Boros János - Guttman András: Genetizmus: gének és társadalom 6 752
Boros János: A kognitív tudomány esélyei 11 1269
Braun Tibor - Szabadi-Peresztegi Zsuzsa - Kovács-Németh Éva:
Mítosz és valóság a természettudományi Nobel-díjasokról 12 1387
Braun Tibor - Zsindely Sándor: Elitszűrés 7 691
Chikán Attila: A hiány szerepe az átmenet szellemi előkészítésében 7 698
Csermely Péter: A gyenge kölcsönhatások ereje
a stresszfehérjéktől a szociális hálózatokig 12 1318
Cserni Gábor: Az őrszemnyirokcsomók elmélete emlőrákban 7 718
Csernicskó István: A magyar nyelv kárpátaljai helyzetéről 4 473
Csörgő Tamás - Lévai Péter: Egy ősi-új anyag kísérleti előállítása 5 619
Enyedi György: A bölcsészeti és a társadalomtudományok
a Magyar Tudományos Akadémián 12 1382
Fábri György: Tudomány, közvélemény, média - kutatási tájékoztató 11 1252
Fenyvesi Csaba: A XXI. századi bűnüldözés-tudomány nemzetközi tendenciái 6 757
Füle Miklós - Princz-Jakovics Tibor: Európai kísérletek
a ritkán lakott területek mobilitásának fejlesztésére 4 504
Garai László: Gazdasági döntések etikája 9 1015
Gercsák Gábor: Néhány művelődéstörténeti emlékünk Hollandiában 9 1024
Ginsztler János: Mérnökképzés a 21. században 2 226
Gulyás Attila: Gátló idegsejtek sokféleségének szerepe
az agykéreg aktivitásának szabályozásában 7 754
Halmos Tamás - Kautzky László - Suba Ilona:
A gyulladás szerepe az atheroszklerózisban 12 1325
Hárdi István: Pszichiátria, képi kifejezés és dinamikus rajzvizsgálat 4 433
Hernádi András: Tizenkét kérdés és válasz távol-keleti gazdasági kapcsolatainkról 5 628
Horn Péter: A gímszarvastenyésztés mint új állattenyésztési ágazat -
Az első háziasított nagytestű emlős faj ötezer év óta 4 453
Kaposi Márton: Magyar Dante-kutatások az ezredfordulón 4 491
Kaposi Márton: Petrarca szerencsefelfogása 12 1367
Kéri György: Jeltovábbítási terápiák: új irányok a modem gyógyszerkutatásban 1 70
Knoll József: Agytörzsi és agykérgi enhancer reguláció.
A veleszületett és szerzett hajtóerők neurokémiai koncepciója 4 418
Kovács Győző: Fábry Zoltán Trianon-képe 4 487
Kovács László: Quo vadis, Európa - A népességszám alakulása
a XX. században és a XXI. század első felében 7 708
Kubinyi Enikő - Topál József - Miklósi Ádám - Csányi Vilmos: Az emberi
demonstráció hatása a kutya viselkedésére egy manipulációs feladatban 12 1350
Makai Mihály: A tudomány igazsága kontra igazság tudománya 7 678
Mandel Kinga: A felsőoktatás akkreditációja Franciaországban 1 81
Marton János - Varró András - Varró Vince: Impakt faktor
és tudományos teljesítmény 12 1395
Márton Péter: A paleomágneses (földmágneses) időskála 7 738
Nagy Zsolt - Herczeg Zsuzsa - Temesi Alfréda: Hazai orvostudományi kutatások
az EU 5. keretprogramjában (statisztikai elemzés) 5 634
Noam Chomsky: A biolingvisztika és az emberi minőség (ford. Siptár Péter) 12 1354
Pál József: A „Fraknói" Történeti Intézet létrejötte
a Római Magyar Akadémián (1996-1998) 2 221
Pásztor Emil: A koponya 9 1002
Patkós László: Zách János Ferenc tudománytörténeti jelentősége 12 1378
Péntek János: A magyar nyelv szótárai, nyelvtanai, kézikönyvei
és a határon túli magyar nyelvváltozatok 7 724
Pethő Bertalan: Endogén pszichózisok: paradigmaváltás az orvosi modellre
az elmúlt három évtizedben 2 208
Póczik Szilveszter: Lakásmaffia: A posztkommunista időszak egyik jellegzetes
bűncselekménye társadalomtörténeti és kriminálszociológiai szempontból 8 872
Scharle Péter: A kognitív pszichológia sémafogalma
és a többciklusú felsőfokú képzés szintjei 7 743
Semsei Imre: Néhány gondolat az öregedési elméletekről 12 1335
Solti László: Klónozás és génmódosítás: szép új világ? 2 198
Solymos Rezső: Nemzeti erdőprogramunk tudományos megalapozása 4 461
Szántó Imre: Csecsemő életveszélyben 10 1141
Széchenyi Ágnes: A 20. század hiányzó sajtótörténete - adósságlista és javaslat 10 1150
Szegő Károly: A Rosetta-űrmisszió 8 879
Szíjártó Zsolt: Színpad és kulissza: a városi nyilvánosság átstrukturálódása 10 1164
Tomka Béla: Az összehasonlító történetírásról 7 727
Ujváry István: Kockázatok és mellékhatások. A drog- és kábítószer-probléma
kockázatelemzési modellje 4 440
Viszt Erzsébet: A kutatók nemzetközi mobilitása 8 886
Tudós fórum
A Bolyai János kutatási ösztöndíj kuratóriumának elemzése 1 106
A XII. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat 2 241
Beszámoló az MTA 2004. évi rendes közgyűléséről (Szabados László) 6
Beszédek a Magyar Tudomány Ünnepe 2004. évi rendezvényeinek megnyitóján
Demján Sándor 12 1409
Gyurcsány Ferenc 12 1407
Vizi E. Szilveszter 12 1404
Bor Zsolt Bolyai-díjas - interjú 12 1415
Darvas György - Bérezi Szaniszló: Szimmetria fesztivál Budapesten 1 114
Fábri György: Mindentudás Egyeteme (a műhely) 1 96
Felhívás a magyar tudomány ünnepére 11 1283
Hargittai István: Avram Hershko és az ubikvitin 11 1277
Kitüntetések a Magyar Tudomány Napja alkalmából 1 92
Koncz Gábor: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 4 527
Magyar Tudomány Ünnepe 2004. - kitüntetések 12 1412
Papp Zoltán: A tudományos teljesítmény mérésének problémáiról 2 232
Tóth Pál Péter: Hogyan hasznosultak a magyarországi támogatások
a környező országok magyar felsőoktatásában és kutatásában? 7 770
A világ tudománya magyar diplomaták szemével
Erdélyi Árpád: Az orosz K+F helyzete 2003/2004 fordulóján 6 781
Grosschmid Péter: A Finn Akadémia nemzetközi stratégiája 6 775
Mányi István: Megújuló energiaforrások felhasználása Ausztriában 5 645
Szalai-Szűcs Ildikó: Az Egyesült Királyság innovációs stratégiája 7 766
Vélemény, vita
Bencze Gyula: Mit mérjünk és hogyan? 6 787
Boros János - Guttman András: Gének, társadalom és az értelmezés tudománya
(válasz Nemes László, Molnár Péter és Kakuk Péter írására) 9 1029
Braun Tibor: A tudományos teljesítmény mérésének problémáiról 4 530
Marton János: A tudomány és a metria 6 788
Nemes László - Molnár Péter - Kakuk Péter: Több dolgok vannak földön és égen
(válasz Boros János és Guttman András cikkére) 9 1033
Papp Zoltán: Válasz Braun Tibornak 4 532
Péter László: Néhány gondolat a természettudományi kutatások
finanszírozásáról Magyarországon 6 784
Vinkler Péter: Adalékok a tudománymetria néhány kérdésének megértéséhez 6 789
Megemlékezés
Barabás Zoltán (Herczeg János) 9 B3
Csapody Csaba (Rozsondai Matianne) 7 789
Faragó József (Paládi-Kovács Attila) 12 1429
Farkas Tibor (Kitajka Klára - Vígh László) 1 121
Ferenczy Lajos (Vágvölgyi Csaba) 5 662
Harmatta János (Maróth Miklós) 9 1047
Horn Artúr (Bodó Imre) 2 252
Horváth Csaba (Nyiredy Szabolcs) 11 1304
Julesz Béla (Kovács Ilona) 3 399
Kékedy László (Beck Mihály) 8 911
Kollár Lajos (Dulácska Endre - Gáspár Zsolt - Hegedűs István) 5 659
Kozma Pál (Csorna Zsigmond) 6 794
Kristó Gyula (Székely György) 4 534
Sakae Shimizu (Berényi Dénes) 7 791
Wolsky Sándor (Entz Béla) 12 1431
Bemutatkozás - Az MTA új levelező tagjai
Bayer József 11 1287
Bedő Zoltán 8 913
Bitskey István 7 781
Domokos Gábor 7 782
Erdei Anna 12 1422
Füredi Zoltán 9 1040
Hamza Gábor 12 1423
Hargittai Magdolna 7 784
Honti László 10 1174
Kelemen János 9 1040
Klinghammer István 12 1425
Kovács L. Gábor 12 1426
Kőmíves Tamás 11 1288
Kurutzné Kovács Márta 10 1175
Lovas Rezső 12 1427
Major Péter 7 785
Mandl József 9 1042
Mátyás Csaba 9 1043
Nyiredy Szabolcs 8 914
Nyomárkay István 10 1177
Orosz István 7 786
Pálfy Péter Pál 8 915
Pukánszky Béla 9 1045
Roósz András 8 917
Sarkadi Balázs 11 1290
Solti László 11 1291
Somogyi Péter 10 1179
Székely Vladimír 11 1292
A jövő tudósai
(Csermely Péter gondozásában)
Bevezető (Csermely Péter) 2 242
Kutatói utánpótlás már tízéves kortól (Zsolnai József) 2 242
15. EU Fiatal Tudósok Versenye (Pakucs János) 2 249
Bevezető (Csermely Péter) 5 649
Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? (Fuszek Csilla) 5 649
Magyar kezdeményezés: a Fiatal Tudósok Világakadémiája
(Váradi Kalmár Zsuzsanna) 5 655
Az első év a - tehetségek új típusú szolgálatában (Szendrő Péter- Kocsis Péter Csaba) 5
Bevezető (Csermely Péter) 8 900
A Magyar Természettud. Társulat tehetséggondozó tevékenysége (Bezerédy Edit) 8
Az országos Szilárd Leó fizikaversenyek és a tehetséggondozás (Sükösd Csaba) 8
Az Erasmus Kollégium (Erdélyi Ágnes) 8
Bevezető (Csermely Péter) 11 1294
A katolikus iskolák számára kiírt tanulmányi versenyek (Pitz Mária) 11 1294
Környezeti nevelés - tehetséggondozás (Juhász-Nagy Ágnes, Radnóti Katalin) 11 1295
Network of Youth Excellence (NYEX) (Mészáros Lívia) 11 1297
Kitekintés
(Téti László és Gimes Júlia gondozásában) - 124 (1); 254 (2); 401 (3); 536 (4); 664 (5);
796 (6); 792 (7); 919 (8); 1050 (9); 1181 (10); 1300 (11); 1434 (12)
Könyvszemle
A külső szakértő szemével némely égető orvosi kérdésekről -
Bárdos György tankönyvnek álcázott hasznos vademecumja
a testi bajok lelki összefüggéseiről (Ádám György) 3 411
A magyar kommunikációfilozófia újrafelfedezett és legújabb szövegei (Mester Béla) 9 1057
A mikroszintű rendszerváltás krónikája - Szabó Katalin - Kocsis Éva:
Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban (Szanyi Miklós) 6 801
A Progress in Mining and Oilfield Chemistry sorozat új kötetei (Berecz Endre) 1 131
A szabadság értelme § az értelem szabadsága (Dinnyéi Béla) 5 668
A szegedi belklinika története (Á7iderle Ádám) 4 542
Áldozat és szenvedély - tudósportrék (Berényi Dénes) 3 410
Angliától Nagy-Britanniáig - Magyar kutatók
a brit történelemről (Niederhauser Emil) 11 1314
Az értékek pszichológiája (Pléh Csaba) 6 805
Bárdossy György - Fodor János: Evaluation of Uncertainties
and Risks in Geology (New Mathematical Approaches for their Handling)... 5 675
Barta Györgyi: A magyar ipar területi folyamatai (1945-2000) (Enyedi György) ... 2 265
Báthory Egyetem? (Anderle Ádám) 11 1309
Bolyai-emlékkönyv (Berényi Dénes) 2 258
Boros János: A demokrácia filozófiája 2 268
Dudich Endre (szerk.) GEONÓMIA az ezredforduló után (Mészáros Ernő) 4 540
Egy régi-új nyelvi sikerkiadvány: a Magyar értelmező kéziszótár (Kiss Jenő) 5 670
Egy új szintetikus tudományág hazai bemutatkozása: tekintélyes kézikönyv
az agy-elme kapcsolat korszerű felfogásáról (Ádám György) 8 925
Éva V. Huseby-Darvas: Michigani magyarok (Kontra Miklós) 1 133
Fogalmi rend és nyelvi történés (Mártonffy Marcell) 3 408
Gotthard Bechmann - Imre Hronszky (eds.): Expertise and Its Interfaces.
The Tense Relationship of Science and Politics (Csiszér Béla) 5 673
Gyulay Lajos naplói 1848-49 (Köpeczi Béla) 10 1186
Hargittai István - Hargittai Magdolna: Szimmetriák a felfedezésben (Balogh Tibor) 2 259
Hargittai Magdolna - Hargittai István: Candid Science IV (Kroó Norbert) 10 1185
Inczédy János: Kémiai folyamatok műszeres ellenőrzése (Fonyó Zsolt) 1 132
József Szentpéteri: Archäeologische Denkmäler
der Awarenzeit in Mitteleuropa I-II. (Mersdorf Zsuzsa) 7 801
Jubileumi csokor Csapody Csaba tiszteletére (Muszka Erzsébet) 7 797
Kassai Tibor: Helmintológia (Petrányi Győző) 2 261
Kéri György - Tóth István: Molecular Pathomechanisms
and New Trends in Drug Research (Teplán István) 1 129
Kozári Mónika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere (Pölöskei Ferenc) 6 805
Közelítések a magyar filozófia történetéhez (Dinnyéi Béla) 12 1448
Kultúra és pszichológia (Pléh Csaba) 6 804
Ladányi János - Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái (Örkény Antal) 12 1441
Laki Mihály és Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok (Kornai János) 11 1307
Litván György: Jászi Oszkár (Nagy J. Endre) 11 1311
Lővey Imre: Manohar S. Nadkarni - az örömteli szervezet (Szirmai Péter) 2 266
Minerva idomított baglya avagy a fenntartható filozófia (Jobbágy József) 7 798
Monográfia a térszerkezet mikroelemeinek összekapcsolásáról (Kajtár István) 12 1450
Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton - Orisek Andrea:
Kutatás-fejlesztés és innováció a szolgáltatási szektorban (Varga Alajosné) ... 8 926
Nagy Endre: Szociokalandozások (Berger Viktor) 12 1444
Nők, nők, nők - Séllei Nóra: Tükröm, tükröm... írónők önéletrajzai
a 20. század elejéről. - Szalay Edina: A nő többször.
Neogótika és női identitás a mai észak-amerikai regényben. (Saly Noémi) ... 8 930
Polányi Mihály, a kémikus - Polanyiana, 2003/2-3 (Palló Gábor) 9 1055
Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás (Gyáni Gábor) 12 1437
Sipos Lajos: Babits Mihály (Csokonai-Illés Sándor) 3 413
Szabó Tibor: Megkezdett öröklét (Mátyus Norbert) 3 406
Székelyföld történeti-kulturális régió (Egyed Ákos) 12 1446
Tom Keve: TRIAD, The Physicist, the Analysis and the Kabbalists (Palló Gábor) 8 923
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 2004. január-december Magyar Tudomány 2004. január-december Magyar Tudomány 2004. január-december Magyar Tudomány 2004. január-december

A 12. szám borítója megtört.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba